KOBIETA, KTÓRA JEST OFIARĄ DZIAŁANIA INNYCH LUB WYPADKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POKRZYWDZONA to:

kobieta, która jest ofiarą działania innych lub wypadku (na 12 lit.)



POSZKODOWANA to:

kobieta, która jest ofiarą działania innych lub wypadku (na 12 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA, KTÓRA JEST OFIARĄ DZIAŁANIA INNYCH LUB WYPADKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.322

PARK MIEJSKI, DZIAŁ WÓD, KET, TECHNIK LABOLATORYJNY, NATARCZYWOŚĆ, PEPSI, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, PADAŁKA, LICZNIK PRĄDOWY, SCENKA, ŻABA DARWINA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, KOMA, ŚLONSKI, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, OCULUS, MALOWNICZOŚĆ, DZIURKA, PASKUDA, CZARNA, JĘZOR OSUWISKOWY, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, STATYW, PRYNCYPIALISTKA, PĘK, SZNUR, MIR, DAWCA ORGANÓW, DZIWKA, REKUPERATOR CIEPŁA, ANGIOTENSYNA, EGZORCYZM, LUZAK, ALGORYTM JAKOBIANOWY, ZMORA, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, STYL GOTYCKI, KLOPS, ZAKURZENIE, CHIŃSKI, KOŚCISTOŚĆ, BRUDAS, PIECZARKOWA, PRZECIWNIK, AGRESJA, ZASADNOŚĆ, KREDENS, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, REGULATOR KWASOWOŚCI, KLUCZ GŁÓWNY, OLEJEK KAMFOROWY, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, LIDER, STANOWISKO, DEFERENT, LATANIE, KOMORYJKA, KASTA, FALABELLA, PASZTETOWA, REGENERACJA, KOŚĆ MIEDNICZNA, ARTYKUŁ, GOBELIN, GOL, MERSYTEMA, PRZEDROŚLE, OKRĄG WPISANY, KROPLA, KASZA, SMYCZ, MŁYNEK, NIEDOŁĘSTWO, OLEJ JADALNY, ODDZIAŁ, MARAZM, WŁODZIMIERZ, JASZCZUR, WYROCZNIA, ZRĘBICA, ISKRA ELEKTRYCZNA, ŻÓŁW SŁONIOWY, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, GRAB, PIRAT, GLIKOLIPID, GRECKOŚĆ, BADANIE JAKOŚCIOWE, FILTR GĄBKOWY, METR, OSA, NAKAZ, BRAMA TRIUMFALNA, OPENER, ATREZJA JELITA GRUBEGO, OCHRONA KATODOWA, SŁOMA TARGANA, MORFOGENEZA, STRZELANINA, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, RZECZ, LAJKRA, SZALKA, RIDER, DYWANOKSZTAŁTNE, ARMEŃSKI, INSTANCJA, PIĄTA WODA PO KISIELU, HETEROMORFIZM, KANCERA, PUNKT OKOSTNOWY, TENIS ZIEMNY, RUMIAN RZYMSKI, EDYKUŁ, INTEGRALNOŚĆ, PROGRAM ROZRYWKOWY, MRÓWKA ĆMAWA, OBRAZ, FLUNITRAZEPAM, INTERWAŁ, RANA, APEL, FANPEJDŻ, PAJĘCZAK, FETYSZ, BATERIA, SUPERNOWA TYPU IC, TERMA, WYWROTNOŚĆ, OKRES LITERACKI, DIAFANOSKOPIA, KASATA, ZARAZA, BOŻEK, GAŁGAN, UWŁOSIENIE, CAP, NADZÓR BANKOWY, PAJAC, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, BURZA PIASKOWA, USTAWODAWCA ZWYKŁY, KAWALKADA, PODNÓŻEK, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, TALMUDYSTKA, CERKIEW, PONURNIK, SĄŻNISTOŚĆ, SER EMENTALSKI, ŻEBRO, ODRUCH, PRAWO RYNKÓW, BEZODPŁYWOWOŚĆ, KOMÓRECZKA, UBOGOŚĆ, CHÓR, CHLEB, ZRANIENIE, KURANT, NIETZSCHEANISTA, MUSZTARDA SAREPSKA, AFILIACJA, DIRT, KURWISZON, PODGRZEWACZ, NERW, KENIJKA, KONCERT, ZATOR PŁUCNY, MAZUREK, MONOGAMIA, MANEŻ, ISTOTA ROZUMNA, WIEŻA ZEGAROWA, WIEŃCE, KUKLIK SZKARŁATNY, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, RACJA, DYSCYPLINA, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, BALECIK, WATERPROOF, GEN WIELOKROTNY, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, MAMUT STEPOWY, SZPIEGÓWKA, LIBERYJKA, ROLNIK, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, EKSPRESJA GENU, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, KRZYŻYK, ŻYCIODAWCA, KIERAT, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, TROCINIARKI, SKRAJNIK, TULEJA, GEMISTA, OBRONA, KANADYJKA, BERŻERKA, BLENDA, SUFRAGANIA, DZIUNIA, LOKACJA, DWA ZERA, CERATA, ROZWIĄZALNOŚĆ, LEJBIK, WIELORÓDKA, OBRAMIENIE, ALMARIA, SPECJAŁ, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, WAFEL, ESKONTO, PANAMKA, KOLONISTA, GALAKTYKA, KONWERSJA , POKRZEPICIEL, OFENSYWA, KAPERKA, JASTROWIANKA, LAMINAT, BARWY, RUDZIELEC, KAMIEŃ OZDOBNY, ZGODNOŚĆ, KACZKA DZIENNIKARSKA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, WINA NIEUMYŚLNA, FIRMA-WYDMUSZKA, ZNACZNIK, UKORONOWANIE, LALKA, DEKORTYKACJA, ŁUPEK MIEDZIONOŚNY, ŚRODKI TRWAŁE, ZGNIŁOŚĆ, PALMETA, PIEPRZ, ODGAŁĘZIACZ, WESTERN, PODRZĘDNIK, DZIAŁANIA, BAND, BODOR, PAŹDZIOR, KOLEŻEŃSKOŚĆ, KUMCIA, CZOP ŚLUZOWY, TELEROBOTYKA, NAROŻNIK, PRAWOZNAWCZYNI, PASCHA, UBARWIENIE OCHRONNE, FARMAKODYNAMIKA, EDUKATORKA, ANALIZA SEKTOROWA, FUNDUSZ ZASOBOWY, PIDŻIN, WYRACHOWANIE, WRONIE OKO, PURPURAT, GLADIATORSTWO, ANGIELSKI, WYRÓB HUTNICZY, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, SEKS, ABISYNKA, MAJACZENIE, WIDEOMANIAK, TORTILLA, LOT NURKOWY, GRUPA ABELOWA, METABOLIT WTÓRNY, MCHY WŁAŚCIWE, ŁAWRA, REZYGNACJA, LINEARNOŚĆ, ANATOMIA KLINICZNA, POKRĘTKA, MATURA, ŚCIGAŁKA, KECZUP, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, UZDATNIACZ, PROSZEK DO PIECZENIA, KOCIE OKO, MUR, MAGNETYCZNY MOMENT DIPOLOWY, KUMA, BIONIKA, NAWIERZCHNIA, ?MEKSYKANKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.322 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOBIETA, KTÓRA JEST OFIARĄ DZIAŁANIA INNYCH LUB WYPADKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KOBIETA, KTÓRA JEST OFIARĄ DZIAŁANIA INNYCH LUB WYPADKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POKRZYWDZONA kobieta, która jest ofiarą działania innych lub wypadku (na 12 lit.)
POSZKODOWANA kobieta, która jest ofiarą działania innych lub wypadku (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POKRZYWDZONA
kobieta, która jest ofiarą działania innych lub wypadku (na 12 lit.).
POSZKODOWANA
kobieta, która jest ofiarą działania innych lub wypadku (na 12 lit.).

Oprócz KOBIETA, KTÓRA JEST OFIARĄ DZIAŁANIA INNYCH LUB WYPADKU sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - KOBIETA, KTÓRA JEST OFIARĄ DZIAŁANIA INNYCH LUB WYPADKU. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast