W SYSTEMIE PLIKÓW: PODSTAWOWA JEDNOSTKA PRZECHOWYWANIA DANYCH, SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU SEKTORÓW NOŚNIKA DANYCH; CZĘŚĆ PAMIĘCI KOMPUTERA, KTÓRĄ MOŻNA ZAALOKOWAĆ, TJ. NP. PRZYPISAĆ I ZWOLNIĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEDNOSTKA ALOKACJI to:

w systemie plików: podstawowa jednostka przechowywania danych, składająca się z jednego lub kilku sektorów nośnika danych; część pamięci komputera, którą można zaalokować, tj. np. przypisać i zwolnić (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W SYSTEMIE PLIKÓW: PODSTAWOWA JEDNOSTKA PRZECHOWYWANIA DANYCH, SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU SEKTORÓW NOŚNIKA DANYCH; CZĘŚĆ PAMIĘCI KOMPUTERA, KTÓRĄ MOŻNA ZAALOKOWAĆ, TJ. NP. PRZYPISAĆ I ZWOLNIĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.514

BŁAGALNIK, LENIUCHOWANIE, LODOWIEC DOLINNY, WIETRZENIE MECHANICZNE, PASTEL, RĘKA, SILOS PASZOWY, ASTERYZM, OKADIA PRĘGOWANA, HETEROTROFIA, LINIA KOLEJOWA, CZARNA MAGIA, GORETEKS, BĄK, ADIDAS, NAUKA ŚCISŁA, BEZKRĘGOWIEC, SPACJA, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, TORTILLA, TERAPIA BEHAWIORALNA, WASĄG, CUDOTWÓRCA, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, NÓŻ, SAGA, KAFETERIA, ZALEWA, MURRINA, REJESTR, KARTANA, KĄT BRYŁOWY, STYLISTYKA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, KANTORIA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, WEWNĘTRZNY, WSTYD, LICO, ASTROBOTANIKA, WINIARZ, FILOZOF, FILECIK, POMNICZEK, JEZIORO KOSMICZNE, CZAPRAK, ZGIĘCIE PODESZWOWE, SPOCZYNEK, ARCHITEKT WNĘTRZ, UKŁAD WSPÓŁCZULNY, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, ŚWIECA, SZKLIWO CERAMICZNE, TENOR DRAMATYCZNY, SZKOŁA PONADPODSTAWOWA, FACHMAN, WECK, PIRACTWO INTELEKTUALNE, BIELMO, WODOROST, PRZERÓBKA, ODBÓJ, DWUWARSTWOWOŚĆ, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, RUCHY EPEJROGENICZNE, OBIEG PIERWOTNY, KWIAT, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, PRZEJRZYSTKA, RZECZY OSTATNIE, KONSOLA, DOLAR BAHAMSKI, DYGNITARZ, CELNOŚĆ, IGŁA, KASETA, PROZIAK, DZIÓB, MROŹNIA, ÓSEMKA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, ROZRABIACZ, KONCEPTUALIZM, ŁAJKA, SŁODKOŚĆ, DWUDZIESTY PIĄTY, BEATA, WĘGIER, PÓŁTUSZA, OBLAT, ANGLOFOBIA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, SYMPOZJON, MOC ZNAMIONOWA, FLETNIA, KROWA, NOC, JEDNOSTKA POWIERZCHNI, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, POSTERUNEK, AGLOMERACJA, KIJ, WALC ANGIELSKI, SZCZODRZENIEC, KOMEDIALNIA, FIZYKA, PARAPECIK, DEPOZYCJA, OSZOŁOM, SREBRNA PAPROĆ, TWIST, UNCJA OBJĘTOŚCI, DROBINA, PIASTUN, JĘZYK, GRAFOLOGIA, PODATEK, PRESKRYPTYWIZM, TUNEL, PIEZOELEKTRYK, NAPIERŚNIK, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, WALC, MEDYCYNA SĄDOWA, WOLTOAMPER, CIELISTOŚĆ, KLUBOWIEC, SENTYMENTALNOŚĆ, BOSMANAT, SKALAR, CHLEB, WYCZUCIE, KONCENTRACJA, DYSPROPORCJA, MAMMOLOGIA, HARISSA, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, WOJNA NAPOLEOŃSKA, PARASZYT, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, TARAN, PÓŁSIEROTA, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, DYM, IMPOTENCJA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, PERYMETR, SZNUR, DEMISEKSUALIZM, ARCHOZAUROMORFY, PODKARMIACZKA, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, SZARMANT, KOŁOWANIE, MELUZYNA, SFERA AFEKTYWNA, SZTYFT, AGNOSTYCYZM, OKRAJKA, RUCH PROSTOLINIOWY, MŁOT, ZBIORNIK, KORONA, ANTYKONCEPCJA, PRZESTAWNIA, FOSFORYT, ŚPIWÓR MUMIA, PIESZCZOSZEK, NASTAWA, MILIRADIAN, SZEŚCIAN, RODZINA NUKLEARNA, TYRYSTOR, SKIBOB, POGOTOWIE GAZOWE, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, ARMARIA, MODULACJA SKROŚNA, PUNKT TYPOGRAFICZNY, GRZYBICA, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, INEZ, PIWONIA, SEQUEL, FANATYZM, SZABLON, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, SZTUCER, OBSŁUGIWANIE, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, PEDAGOG SPECJALNY, DANE, BULWA, NOWA HUTA, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, HOMOGENAT, CZUWANIE, KOMPLEKS, WŁADCZOŚĆ, RAJFURSTWO, DOMINACJA PEŁNA, SIŁA AERODYNAMICZNA, ŻAKARD, KASIARZ, LENIWIEC, ZMROK, PIĘĆDZIESIĄTKA, KOSZYK, UZYSK, OLEJ ARACHIDOWY, KRYPTOREKLAMA, MOBILE, FELLINI, POWINOWATY, PATENA, CZOŁO, SZKLANKA, SAMOZATRACENIE, NIEUŻYTECZNOŚĆ, ZANZA, IZBA, PEGMATYT, PERLISTOŚĆ, NIESTAWIENNICTWO, FONDUE MIĘSNE, KWAS, CHORIJAMB, CYWIL, WRAK, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, RYBA AKWARIOWA, PRZESZUKANIE, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, WIENIEC, KARCYNOGEN, NARRACJA HISTORYCZNA, NEUROCHEMIA, PACJENT URAZOWY, KLESZCZE, TAFTA, AQUAFABA, GLIZA, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, BILARD FRANCUSKI, TRZYDZIESTY, NEWTON, OBWAŁ, KLEJ, SERENADA, NIETOPERZ, CHART, LUSTRO TEKTONICZNE, WICEDZIEKAN, TRZYDZIESTKA, MAŁŻ, PLAKAT, MM HG, TUBA, DINAR, JAZGOT, GOŹDZIANKA, GRAN, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, NERW, ODPOWIEDNIOŚĆ, WIZUALIZACJA, ULAŻ, MAJÓWKA, TRANSFORMATORNIA, WIZA IMIGRACYJNA, OPERACJA LOGICZNA, EPISJER, FEBRA, RAK, PASAŻ, TONA, JEŁOP, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, LINIA BRZEGOWA, ADRES FIZYCZNY, ŁASICA, ARTYKUŁ, SPRZĘŻNICE, CIĄGUTEK, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, SEN, STADIUM, PLAMA, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, KIJEK, MATECZNIK, KRAWĘDŹ, CERTACJA, PIGWA, MATNIA, PORTFEL, ?DODATEK RODZINNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.514 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W SYSTEMIE PLIKÓW: PODSTAWOWA JEDNOSTKA PRZECHOWYWANIA DANYCH, SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU SEKTORÓW NOŚNIKA DANYCH; CZĘŚĆ PAMIĘCI KOMPUTERA, KTÓRĄ MOŻNA ZAALOKOWAĆ, TJ. NP. PRZYPISAĆ I ZWOLNIĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W SYSTEMIE PLIKÓW: PODSTAWOWA JEDNOSTKA PRZECHOWYWANIA DANYCH, SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU SEKTORÓW NOŚNIKA DANYCH; CZĘŚĆ PAMIĘCI KOMPUTERA, KTÓRĄ MOŻNA ZAALOKOWAĆ, TJ. NP. PRZYPISAĆ I ZWOLNIĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEDNOSTKA ALOKACJI w systemie plików: podstawowa jednostka przechowywania danych, składająca się z jednego lub kilku sektorów nośnika danych; część pamięci komputera, którą można zaalokować, tj. np. przypisać i zwolnić (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEDNOSTKA ALOKACJI
w systemie plików: podstawowa jednostka przechowywania danych, składająca się z jednego lub kilku sektorów nośnika danych; część pamięci komputera, którą można zaalokować, tj. np. przypisać i zwolnić (na 17 lit.).

Oprócz W SYSTEMIE PLIKÓW: PODSTAWOWA JEDNOSTKA PRZECHOWYWANIA DANYCH, SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU SEKTORÓW NOŚNIKA DANYCH; CZĘŚĆ PAMIĘCI KOMPUTERA, KTÓRĄ MOŻNA ZAALOKOWAĆ, TJ. NP. PRZYPISAĆ I ZWOLNIĆ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - W SYSTEMIE PLIKÓW: PODSTAWOWA JEDNOSTKA PRZECHOWYWANIA DANYCH, SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU SEKTORÓW NOŚNIKA DANYCH; CZĘŚĆ PAMIĘCI KOMPUTERA, KTÓRĄ MOŻNA ZAALOKOWAĆ, TJ. NP. PRZYPISAĆ I ZWOLNIĆ. Dodaj komentarz

7+7 =

Poleć nas znajomym:

x