OGRANICZENIE DOTYCHCZASOWEGO ZAKRESU I SKALI DZIAŁALNOŚCI FIRMY POPRZEZ REZYGNACJĘ Z CZĘŚCI DZIAŁALNOŚCI LUB POZBYCIE SIĘ JEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYWESTYCJA to:

ograniczenie dotychczasowego zakresu i skali działalności firmy poprzez rezygnację z części działalności lub pozbycie się jej (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGRANICZENIE DOTYCHCZASOWEGO ZAKRESU I SKALI DZIAŁALNOŚCI FIRMY POPRZEZ REZYGNACJĘ Z CZĘŚCI DZIAŁALNOŚCI LUB POZBYCIE SIĘ JEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.846

WĘŻOJAD, BAKAS, DESKA RATUNKU, SPUSZCZANIE, AZOLLA DROBNA, BIEGUN, MIĘSO, IMANDRA, DROGA KOŁOWA, DOPŁATA EKSPORTOWA, WYSPA, FILECIK, KARAFKA, INTROMISJA, POŁUDNIOWY WSCHÓD, CZART, WŁAŚCIWOŚĆ, KAMIEŃ, BOCZNIK, NAWLECZKA SZARA, SZCZEPIONKA WŁASNA, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, STAŁOŚĆ, HALABARDA, PLASTYKA, ZDARZENIE, AUTOBUS PRZEGUBOWY, CAR, NAPAD, LINIA ŚRUBOWA, LUK, FLAMENCO, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, AFILIACJA, KAULIKARPIA, POHULANKA, OWADOŻERNOŚĆ, ENTROPIA SWOBODNA, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, KRATKI, POŻYWIENIE, ATUT, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, HOMOGENAT, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, SIECIÓWKA, GRZYB NIEJADALNY, SCYT, KOTWICA, NIELOTNOŚĆ, HUTNIK, LINA, WYWIAD SKARBOWY, GLORIA, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, SANEPID, BARCZATKA BORÓWCZANKA, ALLOSTERIA, ULUBIENIEC MUZ, FUNKCJA EKSPRESYWNA, ZADYCHRA POSPOLITA, KOEGZYSTENCJA, OSTROGA PIĘTOWA, NAPĘD, MANIERYZM, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, RACIECHOWICE, BIOMARKER, PŁONNIKI, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, CUDOTWÓR, KLIPER, BLASTODERMA, EPILEPTOLOGIA, KROSNY, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, PASTYŁA, WERANDA, PLAZMOLIZA, HIGIENA WETERYNARYJNA, MODA, KOSZARKA, KASZKIET, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, GRAFIKA, APIKOMPLEKS, WELUR, ELEKTRON WALENCYJNY, DEMOBILIZACJA, STAN, INSTYTUCJA KREDYTOWA, JASTRYCH, WYGADANIE, SAPROTROF, ZACIERKA, LANDRYNKA, MATEMATYKA CZYSTA, PRZESUNIĘCIE JĘZYKOWE, BRZOZA OJCOWSKA, DEZABIL, FILOGENETYKA, KAPISZON, GARDEROBIANA, POSTERUNEK, IRRADIACJA, DWA ŚWIATY, ADRES LOGICZNY, WYRAZY, OWICYD, NERKA WĘDRUJĄCA, CHWALBA, NAWIS, IPP, SOCJOPATOLOGIA, WIELOETATOWOŚĆ, DZIEWIARKA, SZKLANY SUFIT, JAWAJSKI, DWUDZIESTY TRZECI, POMPA, POZIOMICA, SKONTRUM, SAKWA, PANTOMIMA, SYRENA, NIECZUCIE, WATYKAN, POLNIK PÓŁNOCNY, NOC, LINA, BYLICA POSPOLITA, FENICKI, PRZESZUKANIE, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, ŚMIECIUCH, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, GRA SINGLOWA, PALUCH KOŚLAWY, IKROWIEC, TEGOROCZNOŚĆ, CIASTKO, DYSK GALAKTYCZNY, ANTROPOZOONOZA, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, PERFORACJA, ABONAMENT, PROMIENNOŚĆ, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, ATLANTOTRYTON ZIELONAWY, GOŹDZIENIEC, TURECKOŚĆ, WARTOŚCIOWOŚĆ, BEZSTRONNOŚĆ, ZŁOTÓWKA, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, GIBANIE, TUBA, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, BASEN ARTEZYJSKI, AKT, STYMULATOR, ZAWISAK, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, MUSZTRA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, WIELKOŚĆ SKALARNA, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, WIGILIA, ZWYROL, IMPOTENCJA, TACZANKA, PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA, OŚWIADCZENIE WOLI, REDAKTOR TECHNICZNY, GLONY ZŁOCISTE, RYNEK WTÓRNY, WRZECIONO, PIECZEŃ, BIEŁGOROD, KARBONATYT, ŁOSKOT, WILK Z GÓR CASCADE, POCZTA PRZYCHODZĄCA, REKLAMOWIEC, BAJKA TERAPEUTYCZNA, MIRAŻ, MARKUR, POLEPA, PRZEGRODA NOSOWA, KRATER, REKREACJA, DYSTYCH, ZROST, ANTYKWARK, DOMINANTA, ZATOKA, ALGRAFIA, PAKA, OSADNIK, SREBRO, ADAPTACYJNOŚĆ, ŁAGODNOŚĆ, POPYT, DOKTOR HABILITOWANY, WIDŁOZĄB ZIELONY, MORFOTROPIA, BOŚNIACKOŚĆ, KARA ŁĄCZNA, ZŁOCIENICE, OBRĘCZ, GRENADA, TABLICA CAYLEYA, SZESNASTKA, KRAJ, OSTRUŻYNY, STYL FORMULARNY, PIĘCIOGROSZÓWKA, OSADA, ISTOTA, ANOREKTYK, SZYDLARZ, WĘZEŁ ZWYKŁY, PSZCZOŁA KRAINKA, OTRUCIE, KUCHNIA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, KUKU NA MUNIU, SOS MORNAY, BIEDACZKA, ŚMIETNIK, KONWENT, SILNIK KOREKCYJNY, REMIZA, AZYL, BURKA, MOST POWIETRZNY, HAMLETYZM, MODRZEWIOWE, JODŁA KALIFORNIJSKA, MIEDNICA, BRZYDAL, RYGORYSTKA, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, SAMOOKALECZENIE, ALBUMIK, SALOPA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, KAMIEŃ OBRAZY, WISIELCZY HUMOR, WYDAWNICTWO SERYJNE, NERW, NAŁOGOWOŚĆ, SPARRING, PARSZYWOŚĆ, PŁYTA, ŻYWNOŚĆ, AKSAMIT, EKRAN, TRANSFERAZA, KUCHNIA, PREMIA OPCYJNA, MACAK, WARNIK, POSTAWA, PARNAS, KURACJA UDERZENIOWA, WIĘZADŁO KARKOWE, SER, HAFT KRZYŻYKOWY, ŁAWA KOMINIARSKA, ŁADOWACZ, RÓG, WOLNY ZAWÓD, JASKINIA LODOWA, UMOWA O DZIEŁO, ŁĄKOTKA, NAUKI PENALNE, EMBOLIZACJA, ETOLOGIA, BRUMBY, ZESTAW, WOŁOCH, KAMIEŃ NERKOWY, OBŁĘD UDZIELONY, BLOCZEK, FAŁ GAFLA, ROBUSTA, ROTATOR, LOGGIA, FIKOLOGIA, RUCH, WSPÓŁKATEDRA, CZIRLIDERKA, PISANKA, LECZNICTWO SZPITALNE, KOMBAJN, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, IRYGATOR, ?MEGAFON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.846 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OGRANICZENIE DOTYCHCZASOWEGO ZAKRESU I SKALI DZIAŁALNOŚCI FIRMY POPRZEZ REZYGNACJĘ Z CZĘŚCI DZIAŁALNOŚCI LUB POZBYCIE SIĘ JEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OGRANICZENIE DOTYCHCZASOWEGO ZAKRESU I SKALI DZIAŁALNOŚCI FIRMY POPRZEZ REZYGNACJĘ Z CZĘŚCI DZIAŁALNOŚCI LUB POZBYCIE SIĘ JEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYWESTYCJA ograniczenie dotychczasowego zakresu i skali działalności firmy poprzez rezygnację z części działalności lub pozbycie się jej (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYWESTYCJA
ograniczenie dotychczasowego zakresu i skali działalności firmy poprzez rezygnację z części działalności lub pozbycie się jej (na 10 lit.).

Oprócz OGRANICZENIE DOTYCHCZASOWEGO ZAKRESU I SKALI DZIAŁALNOŚCI FIRMY POPRZEZ REZYGNACJĘ Z CZĘŚCI DZIAŁALNOŚCI LUB POZBYCIE SIĘ JEJ sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - OGRANICZENIE DOTYCHCZASOWEGO ZAKRESU I SKALI DZIAŁALNOŚCI FIRMY POPRZEZ REZYGNACJĘ Z CZĘŚCI DZIAŁALNOŚCI LUB POZBYCIE SIĘ JEJ. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x