Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OGRANICZENIE DOTYCHCZASOWEGO ZAKRESU I SKALI DZIAŁALNOŚCI FIRMY POPRZEZ REZYGNACJĘ Z CZĘŚCI DZIAŁALNOŚCI LUB POZBYCIE SIĘ JEJ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYWESTYCJA to:

ograniczenie dotychczasowego zakresu i skali działalności firmy poprzez rezygnację z części działalności lub pozbycie się jej (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGRANICZENIE DOTYCHCZASOWEGO ZAKRESU I SKALI DZIAŁALNOŚCI FIRMY POPRZEZ REZYGNACJĘ Z CZĘŚCI DZIAŁALNOŚCI LUB POZBYCIE SIĘ JEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.074

PODCAST, TYRANIA, ROCZNIKARZ, GŁĘBSZE UCZUCIE, GRAJCAR, METALOPROTEINA, DIABEŁEK, OŚRODEK WYŻOWY, PRZYSŁÓWEK, TRĘBACZE, BINOKLE, BOŚNIACKOŚĆ, ROŻEK, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, BUŃCZUK, ŁACIŃSKOŚĆ, NIEWIERZĄCY, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, PRZYGASZENIE, SKARB, BIURO TECHNICZNE, JEDWAB NATURALNY, POMPIER, CEMENTOWE BUTY, CIĘŻKI TYŁEK, CZWORONÓG, WEBDESIGNER, PODSZYWACZ, MUSZTRA, KANCELARYZM, GEOLOGIA NAFTOWA, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, GALASÓWKA, KIJ, SPERKA, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, TEREBINT, GRZĘDA, RZEZAK, KONIEC, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, ARAUKARIA BRAZYLIJSKA, FIZYKA ATOMOWA, DZ, PRZEGRODA NOSOWA, LONT WOLNOTLĄCY, FORMALISTA, SAGAN, KAKAO, NOWA KLASYCZNA, ZAŁOŻENIE PARKOWE, CHOROBA PROMIENNA, ŻABA DARWINA, KOŁNIERZYK, KRĄG POLARNY, GAMA, ANUCZIN, KULTURA MAGDALEŃSKA, ANTENA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, GNIAZDO, OPUSZCZENIE, KUJON, KONSERWATOR ZABYTKÓW, GEOLOGIA, BOMBER, DYWDYK, RUGI, TENOR, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, STRASZAKOWATE, CIELĘCINKA, KARLIK ŚREDNI, PRAŻMOWSKI, MRÓWKA ŻNIWIARKA, LASECZKA, WKLĘSEK, TRAF, RYBACZKA, WAFELEK, UŻYTEK LEŚNY, FETYSZYZM, KOHEZJA, REFORMATOR, KOMIZM, NACZYNIE, FILEMON DZIOBOROGI, MATA, OSTATECZNOŚĆ, LOGIKA DEONTYCZNA, STYPENDIUM SOCJALNE, CIASTO, MER, SŁODOWNIA, GŁOWICA KONWENCJONALNA, JACHT, CHAŁTURA, ANTOLOGIA, POWIEŚĆ CYKLICZNA, WIETRZENIE SOLNE, WILCZY GŁÓD, IBERYSTYKA, AGNOZJA TWARZY, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, KOLPOSKOP, ANTYIMPERIALISTA, WARTOŚĆ KSIĘGOWA, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, DYSPEPSJA, KRAJKA, KARCYNOLOGIA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, OWCA FRYZYJSKA, ŚWIDER, DEGRADACJA, OBUDOWA, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, ARPEDŻIO, STAN WOLNY, POMINIĘCIE, PARKIETAŻ, JAJECZNICA, ŚMIESZKA, EKLER, TYFLOLOGIA, ZŁÓG, SEPTET, DEOKSYADENOZYNA, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, LOJALISTA, PINGWIN MASKOWY, FLISAK, ŁYCHA, GNÓJ, SZPILKA, NEWELSK, TAŚMA MONATAŻOWA, LALKARSTWO, IMIGRANT, MATOWOŚĆ, KASZA, ZŁĄCZE, PŁYN STAWOWY, MATKA-POLKA, SOCJETA, SKARB PAŃSTWA, WYROK, STWORZENIE NIEBOŻE, DANE BIOMETRYCZNE, TAJNE KOMPLETY, PENITENCJA, WOREK TRZEWIOWY, NAŁÓG, NEOPOGANIZM, LENIWCOWATE, FELER, DRZEWO TERPENTYNOWE, ZAWIESZKA, OLIMPIADA, ŻÓŁTODZIÓB, SUOJARWI, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, WRAK, POHULANKA, BEZDNO, MIEDNICZKA NERKOWA, BOA KRÓTKOOGONOWY, SPADEK, KURACJA SZOKOWA, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, ZARYSOWANIE, LICHWIARSTWO, DOMINIUM, FISZBINOWCE, LITERATURA POPULARNA, KARTRIDŻ, CYNAMONKA, RATOWNICTWO GÓRNICZE, UPRZĄŻ, PILOT, WYSYP, WYCHODZTWO, MŁOTEK, ADRES INTERNETOWY, ZBÓJNIKOWATE, SZKLIWO, PODCIEP, ORNITOLOG, WĄŻ, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, HEREZJA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, PIKOTKA, SUMA KONTROLNA, MAJZA, OCHRONNIK, LUMPKA, RAKI, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, REAGINA, WIELKOUCH KRÓLICZY, ORZEŁ, DYSKURSYWNOŚĆ, WAKUOLA, GAŁĘZATKA, KUMA, PRODUKT, FEROMON, STROIK, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, SATYRYCZNOŚĆ, NIEWYPAŁ, PŁASZCZ DOLNY, MARSYLIA CZTEROLISTNA, OCZYSZCZALNIK, GRUPA ACETYLOWA, ALT, TOPENANTA, JAMS, WSPÓLNOŚĆ, KASTLER, PIĘKNO, WIR POWIETRZNY, ZŁĄCZKA, ODPOWIEDNIOŚĆ, TABLICA CAYLEYA, PASTEL, BŁYSTKA OBROTOWA, PLATFORMA CYFROWA, CYFRA, GEOFIT RYZOMOWY, TRANSWESTYTA, STAN WYJĄTKOWY, SYNONIM TAKSONOMICZNY, BLANK, APTECZKA, LANGOSZ, FREON, KARDIGAN, AFRYKAŃSKI, DWUDZIESTY CZWARTY, BEZGŁOŚNOŚĆ, WYKRZYKNIK, EROZJA WSTECZNA, PĘTLICA, ŻÓŁW KAJMANOWY, DWUSTRONNOŚĆ, RYBONUKLEOZYD, CANZONA, KASZALOT, SMOLT, KALINA, MUSZNIK, ŚMIETANKA, CIĄGUTEK, REKIN ŚLEDZIOWY, TRÓJKĄT, NEUROCHEMIA, ZRZUT, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, PASTYŁA, FRYKANDO, KOŃ APPALOOSA, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, DŁAWIEC, NIEWRAŻLIWOŚĆ, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, BANDYTYZM, KAFETERIA, AMBRAZURA, PŁUCZKA, EKSPLOZJA, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, ZAWIKŁANIE, POMNICZEK, KWADRAT, CHOROBA BRUGADÓW, KLUCZ KODOWY, SUTKA, CHOCHOŁ, KRWAWNIK, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, SÓL ORGANICZNA, PANTOGRAF, FRONTON, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, IDIOMAT, INTEL, CHOROBA WENERYCZNA, CHŁODNICOWIEC, PÓJDŹKA, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, ŻYCIAN, WELIN, GITARA AKUSTYCZNA, DYSZEL, TERAŹNIEJSZOŚĆ, APARTAMENT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.074 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: ograniczenie dotychczasowego zakresu i skali działalności firmy poprzez rezygnację z części działalności lub pozbycie się jej, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OGRANICZENIE DOTYCHCZASOWEGO ZAKRESU I SKALI DZIAŁALNOŚCI FIRMY POPRZEZ REZYGNACJĘ Z CZĘŚCI DZIAŁALNOŚCI LUB POZBYCIE SIĘ JEJ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
dywestycja, ograniczenie dotychczasowego zakresu i skali działalności firmy poprzez rezygnację z części działalności lub pozbycie się jej (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYWESTYCJA
ograniczenie dotychczasowego zakresu i skali działalności firmy poprzez rezygnację z części działalności lub pozbycie się jej (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x