PODPORA UŁATWIAJĄCA CHODZENIE OSOBOM Z USZKODZONĄ LUB AMPUTOWANĄ NOGĄ; KULA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZCZUDŁO to:

podpora ułatwiająca chodzenie osobom z uszkodzoną lub amputowaną nogą; kula (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZCZUDŁO

SZCZUDŁO to:

przyrząd do chodzenia wysoko ponad ziemią - w postaci kija z podparciem na stopę, używany m.in. przez cyrkowców; zwykle w liczbie mnogiej: szczudła (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODPORA UŁATWIAJĄCA CHODZENIE OSOBOM Z USZKODZONĄ LUB AMPUTOWANĄ NOGĄ; KULA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.296

KNOT, KOGNITYWIZM, ZŁOCISZ, SÓL ORGANICZNA, KOLCZAKOWATE, ŚWIETLISTOŚĆ, WIDMO, JACHT, DENDRYT, PASZTECIK, PONCZ, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, WYCHOWAWCZYNI, OBŁO, WÓZ STRAŻACKI, POLISYNDETON, WAMPIR, MEDALION, TRIO, PRZEZWISKO, TRUFLA, KRATER, TRUMNA, TWARZOWIEC, ZWARCIE, BARONIĄTKO, TRANSGRESJA, MANTYLA, DZIAŁANIE, FOTEL KLUBOWY, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, MIGRACJA, DROŻDŻE, IMMUNOSUPRESANT, RYBAŁT, SERWIS, MINA, REJESTR, ZAKŁAD WZAJEMNY, CEWKA INDUKCYJNA, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, DERP, PUNKT, DYKTAT, SPRAWA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, MUZA, STANOWISKO, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, SPUST, PORA, TRĄBA JERYCHOŃSKA, SZKODNIK, BALERON, CIMELIUM, ZACIĘCIE, MUSZTARDA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, KONSTYTUCJA, ALARM, TRACKBALL, PŁOMIEŃ, KERO, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, NAZWA PATRONIMICZNA, APARAT REGENERACYJNY, GLORIETA, DWUDZIESTY SZÓSTY, WSKAZÓWKA, STEREOTYPIA, BOCZNIK, DZIEWIĄTKA, PODGATUNEK, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, SZCZOTKA, SKALA, KOLONISTA, FIGURA RETORYCZNA, KALIBRACJA, SIŁA AERODYNAMICZNA, ZOOFAG, SETKA, KREDYT KONSOLIDACYJNY, KLINKIER, NIESTAWIENNICTWO, WILCZY BILET, MATERIAŁ SKALNY, TROLL, DESTRUKCYJNOŚĆ, OSIEDLINY, INWESTYCJA, SERCÓWKA, KWASEK, STOPIEŃ, PLANETKA, ODGAŁĘZIACZ, ESKORTA, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, OTTER, BILANS BRAMKOWY, SZKRAB, SZATAN, KOLUMNA, PRZECIWNIK, AURA, STAŁOŚĆ, PRZYGOTOWANIE, SORBET, ZABIEG FIZYKALNY, KEYBOARD, TONAŻ, ZABYTEK NIERUCHOMY, KOD IDENTYFIKACYJNY, KAPLERZ, KUSAK, SEZAMEK, AKCENT, MOSTEK, DŻIHAD, ANGLOFOBIA, RAMA, CHABANINA, CZESKI BŁĄD, PRZEMYT MRÓWKOWY, CELA, PRAŻUCHA, RACA, WKLĘSEK, CZÓŁNO, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, PLATFORMA PROCESOROWA, APARAT SZPARKOWY, PINCETA, BALSAM KANADYJSKI, RAGOUT, IMPRESJA, WAŁ, KOP, TABULA RASA, KIOSK, WINDA, FACIO, ICHTIOFAUNA, CANTUS FIRMUS, KOTWICA, PODKAST, ARGENTYŃSKOŚĆ, BILA, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, ZGNIATACZ KCIUKÓW, BODMERIA, TROLLING, KIJ, KOREK, TABLOIDYZACJA, PRZENOSICIEL, FAWOREK, BAGAŻOWY, REFLEKS, PELA, INDEKS, ZAGRANIE, MONETA OBIEGOWA, KÓŁECZKO, ANTYOKSYDANT, UPOWAŻNIENIE, KIESZEŃ, MASKOTKA, AFRYKANIZOWANIE, HYBRYDALNOŚĆ, CELOZJA, STOWARZYSZENIE, KARABIN PLAZMOWY, SZEŚCIAN, DWUNASTKA, KOLEBKA, AMARANT, BLOCZEK, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ALDO, STRACH BIERNY, UPOLITYCZNIENIE, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, KRYNOLINA, RELACJA DWUCZŁONOWA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, TRANSPORTEREK, MELIORACJA WODNA, LEMIESZKA, CYKL METONA, KLIKOWOŚĆ, WYDAWNICTWO SERYJNE, NOTKA, SUWAK, SERPENTYNA, DWUDZIESTY, NACJA, BROKER, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, KOREKTOR, KOSMOGONIA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, ANTYKATOLICYZM, SKRÓT, WĄSONÓG, DOSTAWCA, INTERWAŁ, FETYSZYSTA, ADRES, KOSTKA BRUKOWA, PIERWSZA POMOC, OBERWANIE CHMURY, SUBSTANCJA OBCA, INDOS, KAŁMUK, CZYŚCIOCHA, ROZBRATEL, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, PIEGUSEK, RADIOMAGNETOFON, FINISZ, CHÓR, KIERAT, FULAR, ORSZADA, BRYGANTYNA, KILOMETR NA GODZINĘ, KOMPOTIERA, DYSZKANCIK, GNÓJ, REŻIM, KONCENTRAT, PODMIOT, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, OSTRZE TRZONECZKOWATE, BEATA, ASTRAGAL, KALIBER, ROGAINING, TRUP, ESZEWERIA, UKŁAD ADAPTACYJNY, UPOKORZENIE, KAMIENIARZ, ESTOŃSKOŚĆ, JĘZYK ANGIELSKI, POŁĄCZENIE, WARZYWO, URCEUS, PLUSKWIAK WODNY, BALDACHIM, LENIUCH, MNIEJSZE ZŁO, FUTRYNA, ANTYKOAGULANT, ZAMEK, FALAFEL, KIERAT, STAN, GRZYBIARZ, DOROTA, OLEANDER, ELASTOMER, DYKTATURA, SEPARACJA, ROŻEK, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, ŻYŁKA, POPRZEDNIK, SEKSTET, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PŁEĆ, CHOROBA WRZODOWA, KONIEC ŚWIATA, DYWERGENCJA, SPĄGNICA, BAJADERA, LĘK, KOSMONAUTA, KURACJA, PLIK GRAFICZNY, INTELIGENCJA WERBALNA, PRĄTNIKOWCE, KONSERWATYWNOŚĆ, SSAK MORSKI, FALANGA, PIÓROSZ PIERZASTY, HASZTAG, SAMOOBRONA POWSZECHNA, PŁATKI ZBOŻOWE, SKAŁA WAPIENNA, MESZEK, KARAWANA, UKŁAD URBANISTYCZNY, SIEDEMDZIESIĄTKA, PROCES ODWRACALNY, MARA, WYLĘGARNIA, ?INTERES PRAWNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.296 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODPORA UŁATWIAJĄCA CHODZENIE OSOBOM Z USZKODZONĄ LUB AMPUTOWANĄ NOGĄ; KULA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODPORA UŁATWIAJĄCA CHODZENIE OSOBOM Z USZKODZONĄ LUB AMPUTOWANĄ NOGĄ; KULA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZCZUDŁO podpora ułatwiająca chodzenie osobom z uszkodzoną lub amputowaną nogą; kula (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZCZUDŁO
podpora ułatwiająca chodzenie osobom z uszkodzoną lub amputowaną nogą; kula (na 8 lit.).

Oprócz PODPORA UŁATWIAJĄCA CHODZENIE OSOBOM Z USZKODZONĄ LUB AMPUTOWANĄ NOGĄ; KULA sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - PODPORA UŁATWIAJĄCA CHODZENIE OSOBOM Z USZKODZONĄ LUB AMPUTOWANĄ NOGĄ; KULA. Dodaj komentarz

7+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast