WADA WRODZONA U MĘŻCZYZN I SAMCÓW SSAKÓW, POLEGAJĄCA NA NIEWŁAŚCIWYM UMIESZCZENIU JEDNEGO LUB OBU JĄDER W JAMIE BRZUSZNEJ LUB KANALE PACHWINOWYM ZAMIAST W MOSZNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEZSTĄPIENIE JĄDER to:

wada wrodzona u mężczyzn i samców ssaków, polegająca na niewłaściwym umieszczeniu jednego lub obu jąder w jamie brzusznej lub kanale pachwinowym zamiast w mosznie (na 18 lit.)WNĘTROSTWO to:

wada wrodzona u mężczyzn i samców ssaków, polegająca na niewłaściwym umieszczeniu jednego lub obu jąder w jamie brzusznej lub kanale pachwinowym zamiast w mosznie (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WADA WRODZONA U MĘŻCZYZN I SAMCÓW SSAKÓW, POLEGAJĄCA NA NIEWŁAŚCIWYM UMIESZCZENIU JEDNEGO LUB OBU JĄDER W JAMIE BRZUSZNEJ LUB KANALE PACHWINOWYM ZAMIAST W MOSZNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.714

KLIN, NIEDOMÓWIENIE, KOMŻA, PŁAWA, WYDAWNICTWO SERYJNE, GAZ, HANGAR, PIERSIÓWKA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, DONOR, PROROK, TAUTOLOGICZNOŚĆ, CHEMOTAKSYNA, NARZĘPIK, IDIOMATYZM, DYWESTYCJA, MOTYLEK, PROTEZA DENTYSTYCZNA, CZTERDZIESTKA, KUSTOSZ, EMBRIOTROF, NOK, ZNAK KOREKTORSKI, ZAKOPCENIE, AZOLLA AFRYKAŃSKA, STRZYKAWKA, ABSOLUTYZACJA, ARENDARZ, RELING, ROD, DEKADA, CELEBRACJA, WSPÓŁRZĄDCA, WRĘGA, METODA DELFICKA, OBOSIECZNOŚĆ, PROMIENNOŚĆ, SZPILKA, LUDWIK, JEZIORO GLACJALNE, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, PLANISTYKA, CHODZIARSTWO, ZRAZ, LELANIE, EKLER, KONWERTER, GRA W BUTELKĘ, TERAPIA REINKARNACYJNA, KORONA, JASKÓŁKA, KAPITALNY REMONT, WADA, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, POCHODNIK, HALSZTUK, ŁUSKA, PIECZYWO, SYMULTANA, OSTROKRZEW, KONWENANSE, ZAĆMA WRODZONA, IDIOM, ZAŻALENIE, SZTYLPA, POZIOM, OBROŃCZYNI, ZNAK NAWIGACYJNY, TONAŻ, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, MARKIZA, HUNTER, IRRADIACJA, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, PONCZOWNICA, SZEREG, OGRÓDEK, WYDERKA, ROBOTA, GORGONZOLA, BETON, PARZYSTOKOPYTNE, KRYSZTAŁEK, ANDROGINIZM, CZÓŁNO, OPONA, PIWO, PAPROĆ WODNA, UCIECZKA, BLISKIE SPOTKANIE, GRA NA ZWŁOKĘ, WIECHA, CZTEROKROTNOŚĆ, ELEW, ODWRÓCENIE TRZEWI, CYTOWALNOŚĆ, OTWARTOŚĆ, PLAC APELOWY, NIEMOŻNOŚĆ, CENA ADMINISTRACYJNA, CZARODZIEJKA, CARSTWO, GRA SINGLOWA, WYŻYNA, WOJNA CELNA, WANIENKA, GAŁĘZIAK, WYCISK, ZWARCIE, GRECKI, WNĘKA, PRZEDZIAŁ, OBLATKA, OBŁOK SREBRZYSTY, SPÓJNIK, ODBOJNICA, GŁOWACZ, ILOŚĆ REFERENCYJNA, PÓŁCIEŃ, ŁEBEK, BAT, MONSTRUM, PIĘĆDZIESIĄTKA, ANNA, RUSZT, ŚWIATŁO ZIELONE, NAWÓJ, WODOBRZUSZE, CHOROBA LENEGRE'A, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, KULTYWAR, KLONOWANIE, MARUDER, GRA LOGICZNA, SÓL, MAPA AKUSTYCZNA, BUŁAT, LEKKOZBROJNY, DEKORTYKACJA, SKAJLAJT, LAUDATOR, SIUSIUMAJTEK, PUNKT PRZYSŁONECZNY, ANTENA YAGI, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, MUR, SKAŁA METAMORFICZNA, WĄTROBOWIEC, KINKAN, SKÓRA, PASZCZA, RÓŻA, AGENDA, REDAKTOR TECHNICZNY, BOLA, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, PROLIFERACJA, KACZY DÓŁ, MENISK, STREPTOKOK, ŁAPA, KATZENJAMMER, POCHODNA FORMALNA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, CHIMEROKSZTAŁTNE, TUBA, INDEKS, AGRESJA, RESPIRATOR, KOŁNIERZYK, KONSTYTUCJA, ORATORIUM, KONTUAR, SPADEK, PUNKT, ROZLEGŁOŚĆ, FAKSYMILE, ZWINNOŚĆ, POWSINOGA, SERPENTYNA, EŁK, GADY SSAKOZĘBNE, WADA KONSTRUKCYJNA, OBRAZEK, MONODIA, NARODZINY, SIEW CZYSTY, SYFON, ZAMEK, BAKTERIA ŚLUZOWA, GRA KOMPUTEROWA, WARZONKA, CHARAKTERYSTYKA, STARA MALUTKA, MARTA, ETYKIETA, PACJENT URAZOWY, GRADACJA, BĄK, PĘTLA, PROSO, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, KAPELMISTRZ, CHOJAK, KONFESJA, OKNO KROSNOWE, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, GWAJAKOWIEC, CZŁON NADRZĘDNY, SKUTEK PRAWNY, MAŁOPOLSKOŚĆ, GALWANIZACJA, PRZĘDZA, SKRYBA, CLERK, ŚCIEŻKA, ZASADA REAFERENCJI, RADCA, PERFUZJA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, DINO, STOS, KOLOKWIUM, MAZUREK, DUCHOWY OJCIEC, SEKCJA, UŚCISK, MINY, ZAĆMIENIE, KOPYTO, NUGAT, PRĄD TĘTNIĄCY, PERKOZ GRUBODZIOBY, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, KOMENTARZYK, DRĄŻEK SKRĘTNY, RADIOMAGNETOFON, PISUAR, NACZYNIE OZDOBNE, BRAMOWNICA, SAMPLER, MARSKOŚĆ, PUDER, ZŁOTOKAP, OSKAR, POSZKODOWANA, TRĘDOWNIK, MONOGENEZA, KATAPULTA, KAWA BEZKOFEINOWA, ZAJĄCOKSZTAŁTNE, KURANT, RYKSIARZ, RYJÓWKA ETRUSKA, KABRIOLECIK, KONCHYLIOLOGIA, CYKL REPRODUKCYJNY, ZAPRAWA, GŁOSICIEL, MIARECZKOWANIE, LAKTACJA, ABSYDA, GRA HAZARDOWA, CZUWANIE, HERB, GEKONEK, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, RYZYKO KURSOWE, KILIM, KISZKA PODGARDLANA, SITO, NASIĘŹRZAŁ, DYSTORSJA, TEMPERATURA ZAPŁONU, ANTAŁEK, OSZOŁOM, WYRĘB, PATRONAT, DŹWIGNIA FINANSOWA, KANOPA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, GAJA, JAWNOGRZESZNICA, PORZĄDEK PUBLICZNY, LORISY, REPETYTYWNOŚĆ, KSIĄŻĘ, KARAFECZKA, TERAPIA, ARENA, LEUKOTOMIA, ELEKTROWNIA ATOMOWA, STOŻEK PASOŻYTNICZY, JEDNOPARTYJNOŚĆ, ADIANTUM WŁAŚCIWE, ?ŚWINIOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.714 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WADA WRODZONA U MĘŻCZYZN I SAMCÓW SSAKÓW, POLEGAJĄCA NA NIEWŁAŚCIWYM UMIESZCZENIU JEDNEGO LUB OBU JĄDER W JAMIE BRZUSZNEJ LUB KANALE PACHWINOWYM ZAMIAST W MOSZNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WADA WRODZONA U MĘŻCZYZN I SAMCÓW SSAKÓW, POLEGAJĄCA NA NIEWŁAŚCIWYM UMIESZCZENIU JEDNEGO LUB OBU JĄDER W JAMIE BRZUSZNEJ LUB KANALE PACHWINOWYM ZAMIAST W MOSZNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEZSTĄPIENIE JĄDER wada wrodzona u mężczyzn i samców ssaków, polegająca na niewłaściwym umieszczeniu jednego lub obu jąder w jamie brzusznej lub kanale pachwinowym zamiast w mosznie (na 18 lit.)
WNĘTROSTWO wada wrodzona u mężczyzn i samców ssaków, polegająca na niewłaściwym umieszczeniu jednego lub obu jąder w jamie brzusznej lub kanale pachwinowym zamiast w mosznie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEZSTĄPIENIE JĄDER
wada wrodzona u mężczyzn i samców ssaków, polegająca na niewłaściwym umieszczeniu jednego lub obu jąder w jamie brzusznej lub kanale pachwinowym zamiast w mosznie (na 18 lit.).
WNĘTROSTWO
wada wrodzona u mężczyzn i samców ssaków, polegająca na niewłaściwym umieszczeniu jednego lub obu jąder w jamie brzusznej lub kanale pachwinowym zamiast w mosznie (na 10 lit.).

Oprócz WADA WRODZONA U MĘŻCZYZN I SAMCÓW SSAKÓW, POLEGAJĄCA NA NIEWŁAŚCIWYM UMIESZCZENIU JEDNEGO LUB OBU JĄDER W JAMIE BRZUSZNEJ LUB KANALE PACHWINOWYM ZAMIAST W MOSZNIE sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - WADA WRODZONA U MĘŻCZYZN I SAMCÓW SSAKÓW, POLEGAJĄCA NA NIEWŁAŚCIWYM UMIESZCZENIU JEDNEGO LUB OBU JĄDER W JAMIE BRZUSZNEJ LUB KANALE PACHWINOWYM ZAMIAST W MOSZNIE. Dodaj komentarz

4+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast