Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WADA WRODZONA U MĘŻCZYZN I SAMCÓW SSAKÓW, POLEGAJĄCA NA NIEWŁAŚCIWYM UMIESZCZENIU JEDNEGO LUB OBU JĄDER W JAMIE BRZUSZNEJ LUB KANALE PACHWINOWYM ZAMIAST W MOSZNIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEZSTĄPIENIE JĄDER to:

wada wrodzona u mężczyzn i samców ssaków, polegająca na niewłaściwym umieszczeniu jednego lub obu jąder w jamie brzusznej lub kanale pachwinowym zamiast w mosznie (na 18 lit.)WNĘTROSTWO to:

wada wrodzona u mężczyzn i samców ssaków, polegająca na niewłaściwym umieszczeniu jednego lub obu jąder w jamie brzusznej lub kanale pachwinowym zamiast w mosznie (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WADA WRODZONA U MĘŻCZYZN I SAMCÓW SSAKÓW, POLEGAJĄCA NA NIEWŁAŚCIWYM UMIESZCZENIU JEDNEGO LUB OBU JĄDER W JAMIE BRZUSZNEJ LUB KANALE PACHWINOWYM ZAMIAST W MOSZNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.088

GRUCZOŁ SUTKOWY, PALIA, KONWENT, TANIEC, BALOT, OSŁONOWOŚĆ, KREACJONIZM, NIEBIOSA, PROGRAM WYBORCZY, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, KOMIN PŁACOWY, KONTROLA SKARBOWA, WZÓR JAWNY, SZORY, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, PRZEDZIAŁ CZASOWY, PŁASKOSZ, TRANSFER, FLACHA, SECESJONISTA, SCHABOWY, SKAŁA ILASTA, KIKS, ZNACZENIE, KÓŁECZKO, PREZENTER, MISJONARZ, PUNKT, KOŻUSZYSKO, CZEKOLADA, TWARDE LĄDOWANIE, LAMA, BRZOZA OJCOWSKA, MYŚL, KASZA KUKURYDZIANA, KAPITEL, BANIA, SPRZEDAŻ, CZUWANIE MODLITEWNE, PŁASZCZ KĄPIELOWY, WYROSTEK BARKOWY, PARAROTACYZM, DYSPEPSJA, POMPA POŻARNICZA, SKANER BĘBNOWY, OPASKA, ZYFIOWATE, LEGALIZACJA PIERWOTNA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, BURZA, OGÓR, NALEWKA, KEYBOARD, KOTLET, BRZEMIĘ, KOGUT, WÓZKOWY, STAW ŻUCHWOWY, PRZYSZŁOŚĆ, DUCHOWY OJCIEC, DYPTYCH, OFICJALNOŚĆ, PRZEPRAWA, WATOLINA, WYPOWIEDZENIE, CHOROBA BOSTOŃSKA, NAWŁOĆ, MONTAŻ, DERESZOWATA, WIELONARODOWOŚCIOWOŚĆ, KOŹLAREK, WŁAŚCIWOŚĆ, KONEW, GRAFIKA RASTROWA, WCIĄGARKA, PIANA, LEŻA, CYNIA, DZIECIAK, BRUKSELA, MULTIPLEKS, WRODZONY BRAK NOSA, GŁĘBSZY, ANTAŁ, ALBARELLO, PERILLA ZWYCZAJNA, PEPICZEK, CEREMONIAŁ, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, DWUPŁCIOWOŚĆ, OBRÓBKA, OBRONA, PULARES, BABULA, NERKA DODATKOWA, DYSONANS, BUJANIE, TOREBKA, WAFEL, RAJOKSZTAŁTNE, PYLICA ALUMINIOWA, OBSERWATORKA, HETEROMORFIZM, KOMPENSACJA, PACHCIARZ, PIKIETA, EKSTRAKLASA, WAFEL, PARTIA, ABOLICJONISTKA, SOSNA GÓRSKA, CHLEB, ŁUSZCZYK INDYGOWY, DEMENTI, PRZESŁANKA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, OKAP, CZWORONÓG, CHOMĄTO, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, ORLĘ, REAKTOR, KUPA, PRANERCZE, NIECKA, SATANISTA, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, BASEN ARTEZYJSKI, ŁOŻYSKO, DRELICH, PING-PONG, HIBERNACJA, PESTO, APARAT SZPARKOWY, CZARNA KARTKA, IZOTERMIA, SKRZYDŁO, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, KLEJÓWKA, MIKROMIERZ, MLECZKO, FROTKA, SURDYNKA, CHOINKA, WYNACZYNIENIE, PRĄD BŁĄDZĄCY, PUSZEK, LIST PASTERSKI, KONFIGURACJA, OWOCNIK, CZERNINA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, HARCERKA, KONFISKATA, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, CHRUST, SZLAUF, ANTOCYJANIDYN, HISZPAŃSKI, SANDALIN, BOBRY, TEREN ZAKRYTY, RZYMSKI, MINERAŁ ZABARWIONY, NANSUK, ZAPOJA, DZIANINA, ŻYWOPŁOCIK, STEK, WYŚCIGÓWKA, KONCENTRAT, GLORIA, INWEKTYWA, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, KSIĘGA METRYKALNA, WOTUM ZAUFANIA, ORGANIZM WYŻSZY, SREBRO, DEASEMBLER, ÓSMY, OBRAZOBURCA, KASETON, OWAL CASSINIEGO, REEDUKACJA, ARESZT TYMCZASOWY, ALFABET PUNKTOWY, KAZAMATA, SPADOCHRONIARKA, STOMIA, DAWCA, STACJA POMP, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, SAMOJED, DERMOKOSMETYK, ŚPIĄCZKA INSULINOWA, WAFELEK, SILNIK PNEUMATYCZNY, WIECZÓR POETYCKI, LAMPA ELEKTRONOWA, PĘCHERZ, SAMOOKALECZENIE, KONKATEDRA, RICOTTA, SEKCJA, CHŁODNIK, NACZYNIAK, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, WĘGIERSKI, SOLANKA, PEDAGOG, RDZA, WROŚNIAK, SPORT MOTOROWY, DOMY, ŚWIATŁOCIEŃ, BAGNIAK ZDROJOWY, MINIMALIZM, PALACZ, ŚCIANA, NOWA KLASYCZNA, SOK, PISTOLET, MASZTÓWKA, OSTATECZNOŚĆ, SINIEC, OBYWATELKA, ROZWÓZ, KORONA, PATYCZAK, ORTALION, ZASKARŻENIE, MEDALION, BEJCA, JARZĘBINA, LAMINAT, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, WYNIK, KIEROWNICTWO, MONOPOL, WYDZIELINA, KAŁAMARZ, TRACKBALL, KRAKOWIACZEK, WIEWIÓRECZNIKOWATE, GORĄCZKA, WYSTAWCA, BABULA, WYKROCZENIE SKARBOWE, POCHLEBSTWO, KLUCZ OBCY, ASFODEL, WODA, HACJENDA, PODWODA, MERZYK OBRZEŻONY, PORCYJKA, BANDYTYZM, KIEŁ, PASTERSKOŚĆ, RENESANSOWOŚĆ, LAMPAS, ŁĄCZNICA, TYTUŁ NAUKOWY, KOLUMBARIUM, DODATEK MOTYWACYJNY, ANTAGONIZM, KUCHCIK, ZAPORA OGNIOWA, KIESZEŃ, PLEŚNIAK, KUDŁACZ, ULGA REMONTOWA, PRZESTRZEŃ HILBERTA, PRAWNICTWO, LAPILLI, POŁĄCZENIE, SZCZUR TUNELOWY, SKUPIENIE, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, KRA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, SALCESON, RATOWNIK MEDYCZNY, WOAL, SKŁADANKA, TUK, ADWOKAT DIABŁA, SZWALNIA, LOG, DROBNOZIARNISTOŚĆ, DZIADZIENIE, SKURCZ, NIDERLANDZKI, EPIGRAF, GOSPODARZ DOMU, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, MIKS, AMFITEATR, OKRZYK, SIEDMIOKROTNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.088 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: wada wrodzona u mężczyzn i samców ssaków, polegająca na niewłaściwym umieszczeniu jednego lub obu jąder w jamie brzusznej lub kanale pachwinowym zamiast w mosznie, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WADA WRODZONA U MĘŻCZYZN I SAMCÓW SSAKÓW, POLEGAJĄCA NA NIEWŁAŚCIWYM UMIESZCZENIU JEDNEGO LUB OBU JĄDER W JAMIE BRZUSZNEJ LUB KANALE PACHWINOWYM ZAMIAST W MOSZNIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
niezstąpienie jąder, wada wrodzona u mężczyzn i samców ssaków, polegająca na niewłaściwym umieszczeniu jednego lub obu jąder w jamie brzusznej lub kanale pachwinowym zamiast w mosznie (na 18 lit.)
wnętrostwo, wada wrodzona u mężczyzn i samców ssaków, polegająca na niewłaściwym umieszczeniu jednego lub obu jąder w jamie brzusznej lub kanale pachwinowym zamiast w mosznie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEZSTĄPIENIE JĄDER
wada wrodzona u mężczyzn i samców ssaków, polegająca na niewłaściwym umieszczeniu jednego lub obu jąder w jamie brzusznej lub kanale pachwinowym zamiast w mosznie (na 18 lit.).
WNĘTROSTWO
wada wrodzona u mężczyzn i samców ssaków, polegająca na niewłaściwym umieszczeniu jednego lub obu jąder w jamie brzusznej lub kanale pachwinowym zamiast w mosznie (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x