CHŁOP FEUDALNY, KTÓRY NIE MA STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA LUB SAMOWOLNIE OPUŚCI MAJĄTEK PANA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LUZAK to:

chłop feudalny, który nie ma stałego miejsca zamieszkania lub samowolnie opuści majątek pana (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LUZAK

LUZAK to:

człowiek rozluźniony, zrelaksowany, nieprzejmujący się czymś (na 5 lit.)LUZAK to:

koń idący luzem (na 5 lit.)LUZAK to:

służący towarzysza chorągwi (na 5 lit.)LUZAK to:

służący wojskowy przysługujący dowódcy szwadronu (na 5 lit.)LUZAK to:

koń nie zaprzężony lub nie osiodłany, idący luzem (na 5 lit.)LUZAK to:

w dawniej kawalerii polskiej: ordynans konny (na 5 lit.)LUZAK to:

w dawnej polskiej konnicy posługacz, a w okresie międzywojennym ordynans konny (na 5 lit.)LUZAK to:

zapasowy nieosiodłany koń (przest.) (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHŁOP FEUDALNY, KTÓRY NIE MA STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA LUB SAMOWOLNIE OPUŚCI MAJĄTEK PANA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.520

REFREN, PATROLOWIEC, PLEUSTOFIT, KANAŁ PRZERZUTOWY, RYTON, DYSONANS, PLIK WSADOWY, ALARM SZALUPOWY, CZAPA, MOLESKIN, MISKA, DZIESIĘCINA, DRUT, PRZEKAZICIEL, SYDEROFIR, PRZEPAŚĆ, PĘPOWNIK, WANNA, UKŁAD NIEINERCJALNY, TRIANGULACJA, OCZAROWIEC, FAUL, KASZA GRYCZANA, PARYTET, WIECHA, ZBIORNIK RETENCYJNY, WOAL, STARUSZKOWIE, GEN WIELOKROTNY, ZAJĘCIE, PRZEZROCZYSTOŚĆ, DROŻDŻE, PLUTON, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, RACA, PRZEDZIAŁ, REGISTER, METODA SCENARIUSZOWA, FILTR GĄBKOWY, CHRUST, REPREZENTACJA, CYSTERNA, ZAKUP, BUKOWIANIN, CYKL POETYCKI, OBCHÓD, OBJAW KONWERSYJNY, OBIEKTYWNOŚĆ, KOMPANIA WARTOWNICZA, BROSZA, USTONOGI, DYWESTYCJA, DYFUZJA, BOCZEK, JEMIOŁA POSPOLITA TYPOWA, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, ZNAJOMY Z WIDZENIA, KLUBOWIEC, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, DZIKUS, SELEKTOR, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, TYTOŃ, NADBITKA, HISZPAŃSKI, POKÓJ, ATAWIZM, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, BONET, NOSZE, NIEDORÓBKA, KREPA, KAWALER, KIJ, KLERK, DWUKROTNOŚĆ, UDAR, ŹREBIĘ, FILOLOGIA WŁOSKA, CZARKA, PROFESOR ZWYCZAJNY, TATAR, PTAK ŁOWNY, TELEGRAM, CHLOROHEKSYDYNA, PLOTKARSTWO, SMUŻKA, ŚWIEŻAK, LITEWSKOŚĆ, WĄŻ, APARTAMENT, PAREJAZAUR, KISZENIAK, PORCELANKA, MOBILEK, OKRĘT, KĘS, GRZEBIEŃ, ZEGAR WIEŻOWY, ZJADLIWOŚĆ, MONTOWNIA, ORDYNAT, ŚMIESZKA, ETOLA, ETER, DUSZA, KATAFOREZA, KASETKA, ZAKUTY ŁEB, KRAJANKA, EGIDA, MAŁPA, ANEMIA APLASTYCZNA, GLORYFIKATOR, ORZECH, ŚCIANA, REGIMENTARZ, STAUROPIGIA, HERMAFRODYTYZM, ŚWIĘTOKRADZTWO, PRZEKUPSTWO, KEIRIN, WILKOWNIA, KANOPA, SATELITA SZPIEGOWSKI, MIR, WOLUMEN OBROTU, TRYWIALIZM, PARA 0, SZPIEGÓWKA, KARMELEK, PROFIL KAUZALNY, SKALNICZEK SIWY, BAND, PESTO, PÓLKO, WYGRANA, CIEPŁO, MAZUREK, PASCHA, ANTEPEDIUM, GLORIETTA, DESPOTYCZNOŚĆ, SATELITA, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, KATEGORIA, RÓŻA BARYTOWA, SMRÓD, CHOROBA UHLA, OSTRA AMUNICJA, RYTOWNIK, KRYJÓWKA, ZDROWY, CYSTOSTOMIA, UNIWERSAŁ, CIMELIUM, KOEGZYSTENCJA, DZIEDZINIEC, WROTKARSTWO HOKEJOWE, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, BOOROOLA, EGZONUKLEAZA, OPŁATA CZYNSZOWA, SZLACHAR, LEBERWURST, POWÓZ, BRODAWKA STÓP, NIEOBLICZALNOŚĆ, LIS, MUZYKA, ABLACJA, FIAKIER, KUPON ZEROWY, KNEBEL, FRASZKA, CHEMIK, CZASOWNIK MODALNY, WYLICZANKA, KAPITAŁOWOŚĆ, GACEK SZARY, PIES, STARA DUPA, CZATOWNIK, FRYZ, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, HUMBER, LEKCJA, TRÓJKĄT, OCET, STRATEGIA, SMAK, SPRAWA, FIOLET WZROKOWY, LUDWIK, ANTROPOZOONOZA, INSTALKA, AUDYT, SIORKA, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, ZIEMIA ODNIESIENIA, LEŃ, TERMIN ZEROWY, FEERIA, KOBIETA SPOD LATARNI, SARYIG, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, PRZYWŁASZCZENIE, ŁAMACZ BLOKADY, JODEŁKA, DZIEWCZYNKA, ACHEIROPOIETA, RETENCJA, KRYSTALOMANCJA, POWIERNICTWO, SEZAMEK, GŁOS DORADCZY, ROZŁOGI, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, AKOMPANIAMENT, STRAPONTEN, NOWINKARSTWO, BETA BLOKER, WYWROTKA, BANDAMKA, SUROWOŚĆ, CZARODZIEJ, LEMING, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, MIĘSIEŃ ODDECHOWY, ATTYKA, NOOB, JAŁMUŻNIK, ZATRZASK, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, ZATOKA, ODBÓJ, INTERNAT, SZATAN, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, OBIEG, SKRZYPŁOCZE, CYSTA BAKERA, VIP, GRUPA ILORAZOWA, PLURALIZM, FUGA, ZBAWICIELKA, MATOWOŚĆ, LAMINAT, SMOK, CZEŚNIKOSTWO, WIEŻA KONTROLNA, AGROWŁÓKNINA, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, SOŚNIAK, ANOMALIA, DZWONNICA, ANASTYLOZA, FORMACJA SKALNA, BECZKA PROCHU, POTOCYZM, NIEPRZYZWOITOŚĆ, FELDMARSZAŁEK, WERBENA, BETON JAMISTY, PSEUDOPAŁANKOWATE, OBRAZ POZORNY, SABATARIANIN, ZAINTERESOWANY, GRAB, PRZEŁOM, ODLEWACZ, KOMEDIANTKA, KARWING, POKRYWA, OLEJ LNIANY, KOMPLETNOŚĆ, ADAPTER, BRYGANTYNA, KOLORYSTYKA, CHORY, DYKTATURA, PRZEWÓD, MINISTRANT KADZIDŁA, SUBSTANCJA OBCA, RODZINA ZASTĘPCZA, LODOWIEC GRUZOWY, SEZAM, PROSIĘ, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, BEZWODNIK KWASOWY, WALKA, PIECZĘĆ, PROEPIDEMICZKA, ŻABKA, KRAJARKA, FRANCUSKI, ?BECZKA BEZ DNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.520 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHŁOP FEUDALNY, KTÓRY NIE MA STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA LUB SAMOWOLNIE OPUŚCI MAJĄTEK PANA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHŁOP FEUDALNY, KTÓRY NIE MA STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA LUB SAMOWOLNIE OPUŚCI MAJĄTEK PANA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LUZAK chłop feudalny, który nie ma stałego miejsca zamieszkania lub samowolnie opuści majątek pana (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LUZAK
chłop feudalny, który nie ma stałego miejsca zamieszkania lub samowolnie opuści majątek pana (na 5 lit.).

Oprócz CHŁOP FEUDALNY, KTÓRY NIE MA STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA LUB SAMOWOLNIE OPUŚCI MAJĄTEK PANA sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - CHŁOP FEUDALNY, KTÓRY NIE MA STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA LUB SAMOWOLNIE OPUŚCI MAJĄTEK PANA. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x