ZDROBNIALE: PŁYWAK - SZCZELNY ZBIORNIK, WYPEŁNIONY POWIETRZEM LUB GAZEM, SŁUŻĄCY DO UTRZYMANIA SAMOLOTU NA POWIERZCHNI WODY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁYWACZEK to:

zdrobniale: pływak - szczelny zbiornik, wypełniony powietrzem lub gazem, służący do utrzymania samolotu na powierzchni wody (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PŁYWACZEK

PŁYWACZEK to:

zdrobniale: pływak - mężczyzna lub chłopiec uprawiający pływanie (na 9 lit.)PŁYWACZEK to:

zdrobniale: pływak - specjalny przyrząd, który jest zaprojektowany tak, by utrzymywać się na powierzchni jakiegoś płynu, pływać, nie tonąć (na 9 lit.)PŁYWACZEK to:

przyrząd sportowo-rekreacyjny, zazwyczaj dmuchana zabawka, która pomaga w utrzymaniu się na powierzchni wody (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: PŁYWAK - SZCZELNY ZBIORNIK, WYPEŁNIONY POWIETRZEM LUB GAZEM, SŁUŻĄCY DO UTRZYMANIA SAMOLOTU NA POWIERZCHNI WODY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.443

KOMPARYCJA, KINO, NABIERKA, ULGA, WEZYRAT, WIOSŁO, ŚRODKOWOŚĆ, RZEŹBA KRASOWA, ZAKOLE, ODBICIE, ETYKIETA, SZAROWIPTERYKS, PROSTAK, RACA, PAŁECZKA, NÓŻ BOJOWY, WYRÓB TYTONIOWY, OBJĘTOŚĆ, PIEROGI, WANIENECZKA, LAWOWANIE, ODRA, PTASZĄTKO, MONETKA, SEANS, ILUZJA PIENIĄDZA, KOMISJA SKRUTACYJNA, OFICER FLAGOWY, ARMSTRONG, PIKIEL, CEWKA, HASŁO, KLEJÓWKA, KOSMETYK KOLOROWY, DZIANINA, KWINTET, MASZOPERIA, SILNIK ZAMKNIĘTY, CERAMIKA SZNUROWA, POZYCJA TESTOWA, SZTUCIEC, KOMPLANACJA, POLIETER, ARTYKUŁ, MAJONEZ, REAKCJA SPRAWCZA, NÓŻ DO SERA, KAWA, ANTIDOTUM, OBUCH, MOTYL DZIENNY, ŁYŻKA, OKO OPATRZNOŚCI, KAREL, DEFLEKTOR, PRZEWODNIK, KAWALER, INKRUSTACJA, ELEMENT, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, ETAT, UDAR, KESON, MASZKARA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, PRZERYWACZ, DAMAST SKUWANY, DŹWIGACZ DACHOWY, KREOL, KAPSUŁA ZRZUTOWA, MATERAC, TĘPICIEL, KONSOLA, PLEWA, MIOTEŁKA, TAKSYDERMIA, BURLESKA, SZTURWAŁ, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, PLECIONKA, SKAŁA ILASTA, SERPENTYNA, PÓŁOŚ, KONFESJA, SZPILECZKA, FISHARMONIA, ROŚLINA ZIELNA, TRĄBA JERYCHOŃSKA, TABOR, LOBELIA, DZIADOWINA, LEKCJA, WYLICZANKA, PODKÓWECZKA, DZICZEK, PSTRĄG, KONDOTIER, ATRAMENT SYMPATYCZNY, CZOSNEK, WIECZNE PIÓRO, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, FREGATA, ZAPRAWA, KOMISJA REWIZYJNA, CHAŁTURA, STYGOFAUNA, SIEWNIK RZUTOWY, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, RAUT, NIEDOROZWÓJ, ZOONOZA, RELISH, BANIECZKA, ŚMIECISKO, KURTYNA, JUMPER, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, ANEGDOTA, ARALIA, CHRUST, KINGSTON, ŁUPEK ROPNY, OŚWIECICIEL, OBSZAR EPICENTRALNY, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, OBSERWACJA, RESPIRATOR, SŁUŻEBNIK, SAGAN, TWAROŻEK, LIDER, STROIK, ZATARCIE, AMEBA, KIFOZA PIERSIOWA, MIŚ, POWIERNICTWO, BABECZKA, TIOSÓL, REGENT, WIERNOŚĆ, KASZTELANIA, PASEK, WALCZYK, REGENERACJA, MUFA, OFICER PRASOWY, ZAGOŃCZYK, MEMBRANA, KONTROLER, LINIA ZABUDOWY, SER ŻÓŁTY, MACICA, BOLA, WĄTPLIWOŚĆ, EKLER, DZIESIĘCINA, KSIĘGI, KOMORA GORĄCA, ŻABA SZTYLETOWATA, DIATRYBA, FAŁDA, TECHNOKRATA, KUCZBAJA, STRES, LAWATERZ, LUBASZKA, WYRÓB MEDYCZNY, BURZA DZIEJOWA, KALIKO, INDOKTRYNACJA, DREN, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, HYDROMETEOROLOGIA, OBCHÓD, UNIA PERSONALNA, DEVELOPER, JAPOŃSKOŚĆ, PIWKO, LABIRYNT, KOMISJA, PŁYWAK, SKRZYDŁO, NIEBIOSA, WARTOWNIK, KOŹLAK, BEATA, MARKIZETA, NOS, PLAMA WĄTROBOWA, GRZYB NADRZEWNY, SIUSIUMAJTEK, OSAD, TREPANGOWCE, DETAL, PADYSZACH, ROZLEGŁOŚĆ, NIEWRAŻLIWOŚĆ, HUCUŁ, DESEREK, SEGARS, GAPA, JAZDA, DORNIER, CMOKIER, PUBLIKACJA, HASŁO WYWOŁAWCZE, BURZA, GOSPODARKA WODNA, REZYDUUM, JEHOLOPTER, POMADKA, RAWKA BŁAZEN, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, CZWORONÓG, ALGEBRA LINIOWA, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, AKCENT, EMBOLIZACJA, KLON, ODSZCZEPIEŃSTWO, ZAŚWIATY, SERENADA, SEZAM, PRZEWAGA, HELIOLATRIA, PIERSICZKI, ZAOPATRZENIE, SZLACHAR, ORGANIZACJA, TAŚMA, CIĄG, PULPIT STEROWNICZY, STÓŁ, KLUCZ OBCY, LEVEL, CZARTER, OŁTARZYK, INWOLUCJA, PIEGUS, OCZY, BURZA PIASKOWA, ŚWIĘTO, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, SŁOWIAŃSKOŚĆ, TRAGIZM, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, APARAT, GNIOTOWNIK, SAMOCHÓD POŻARNICZY, ULOT, TAJNE NAUCZANIE, AWIONETKA, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, GAMA, WIELKOŚĆ SKALARNA, ETERY, ROZGAŁĘŹNIK, SUMAK, BRZOSKWINKA, REWITALIZACJA, LEW, DZIECINNOŚĆ, BINOKLE, BISEKSUALISTA, KARTKA, SEPARACJA, SKRZYNIA BIEGÓW, JEDYNKA, DELIKT KONSTYTUCYJNY, CIĄGNIK, OSTEOTOMIA, OKRES ZALICZALNY, PUKLERZ, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, DRĘTWA, MAPA NUMERYCZNA, PAPRYKA, KIESZEŃ PRZYZĘBNA, KĄT PEŁNY, WSZYSTKOŻERCA, KUKUŁCZE JAJO, DAEWOO, BUŁA, KOMBINEZON, TONACJA, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, ŚWIĘTOKRADZTWO, CEBULKA, DZIEWICTWO, KŁAK, WINDSURFING, WIATROWNICA, ZAKON CZYNNY, PĘTLICA, MARGINALNOŚĆ, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, UKŁAD ADAPTACYJNY, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, ?MUR OPOROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.443 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: PŁYWAK - SZCZELNY ZBIORNIK, WYPEŁNIONY POWIETRZEM LUB GAZEM, SŁUŻĄCY DO UTRZYMANIA SAMOLOTU NA POWIERZCHNI WODY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: PŁYWAK - SZCZELNY ZBIORNIK, WYPEŁNIONY POWIETRZEM LUB GAZEM, SŁUŻĄCY DO UTRZYMANIA SAMOLOTU NA POWIERZCHNI WODY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁYWACZEK zdrobniale: pływak - szczelny zbiornik, wypełniony powietrzem lub gazem, służący do utrzymania samolotu na powierzchni wody (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁYWACZEK
zdrobniale: pływak - szczelny zbiornik, wypełniony powietrzem lub gazem, służący do utrzymania samolotu na powierzchni wody (na 9 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: PŁYWAK - SZCZELNY ZBIORNIK, WYPEŁNIONY POWIETRZEM LUB GAZEM, SŁUŻĄCY DO UTRZYMANIA SAMOLOTU NA POWIERZCHNI WODY sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - ZDROBNIALE: PŁYWAK - SZCZELNY ZBIORNIK, WYPEŁNIONY POWIETRZEM LUB GAZEM, SŁUŻĄCY DO UTRZYMANIA SAMOLOTU NA POWIERZCHNI WODY. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

x