BUDOWA, KTÓREJ CELEM JEST ZMIANA AKTUALNEGO KSZTAŁTU, ROZKŁADU ITD. BUDYNKU LUB MIESZKANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEBUDOWA to:

budowa, której celem jest zmiana aktualnego kształtu, rozkładu itd. budynku lub mieszkania (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUDOWA, KTÓREJ CELEM JEST ZMIANA AKTUALNEGO KSZTAŁTU, ROZKŁADU ITD. BUDYNKU LUB MIESZKANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.702

ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, ANTENA, REFLEX, RĘCZNOŚĆ, FILTR, PSEUDOPAŁANKOWATE, TROJACZEK, ROGATNIK, PLEBEJUSZ, SEKTOR, KOREKTOR, WRAK, REKUPERATOR CIEPŁA, KARIOLKA, SZAGRYN, RASOWOŚĆ, KONSTYTUTYWNOŚĆ, C, STOPOFUNT, PRZEŁOM, HAK, EGZEMPLARZ SYGNALNY, OKA, DAWCZYNI, PODSZEWKA, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, KRYSTALOMANCJA, NIEREZYDENT, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, PRZESYP, UKŁAD OPTYCZNY, TĘPICIEL, ALTEMBAS, FANTAZJA, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, ASFALT, ZWAŁY, IZOMER GEOMETRYCZNY, HAMBURGER, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, MODRASZEK BAGNICZEK, KOMA, ANTRYKOT, POWIEŚĆ S-F, ZAŁOŻENIE, PSYCHOTEST, OPERATOR, KSIĄŻĘ, ETERYCZNOŚĆ, METAFIZYCZNOŚĆ, AUREOMYCYNA, PRZEZNACZENIE, NIESPODZIEWANOŚĆ, OKREŚLNIK, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, MALUCH, LAKSACJA, TOPIK, PITU-PITU, HEBRAJSKI, OPERACJA LOGICZNA, DOJRZAŁOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, RURA ODPŁYWOWA, PRÓBA JĄDROWA, PIORUNOCHRON, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, LUFKA, OPCJA WALUTOWA, SECIK, POZIOM, PIECZEŃ, STRZAŁECZKA, KANEFORA, KOŻUSZYSKO, FRAMUGA, OWCA JACOBA, PODEJŚCIE, NIEWYRAŹNOŚĆ, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, ASCEZA, SYSTEM ALARMOWY, SILNIK NA BENZYNĘ, FILAMENT AKTYNOWY, WĄŻ, MIKROMETR, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, HANTABA, CEREMONIALNOŚĆ, OBWIĄZKA, SZAŁAŚNICTWO, PENTAPTYK, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, ŚLEPY NABÓJ, POLITYCZNY, LICZBA DOSKONAŁA, KANALIZACJA KABLOWA, WOSZCZYNA, JODEK, KURATELA, ZŁAD, ZGROMADZENIE CZYNNE, ARGENTYŃSKOŚĆ, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, TERMORENOWACJA, KILOGRAM, MROZIWO, IDIOTYCZNOŚĆ, ZABYTEK, IRLANDZKOŚĆ, WYMIAR, SESJA, AMUR, AKROBACJA LOTNICZA, ESPADRYLA, NIEJADALNOŚĆ, WYRÓB TYTONIOWY, PIERWSZEŃSTWO, ODCHYLENIE, NAKAZ, ANTYCHOLINERGIK, MAPA DROGOWA, LISTA, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, CWANOŚĆ, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, DYSZKANCIK, CZOPEK, KRAJ NORDYCKI, ARANŻACJA, PORWAK LODOWCOWY, RZECZ WNIESIONA, GÓRA LODOWA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, ODGAŁĘZIACZ, WYPADEK DROGOWY, SANDINISTA, STRZAŁ, ESTOŃSKOŚĆ, DŁUGI WEEKEND, KONWENT, SZEŚĆDZIESIĄTKA, KLINIKA ODWYKOWA, POLITYKA ENERGETYCZNA, INFLACJA PŁACOWA, WAGA, PLAN ZDJĘCIOWY, SAFARI, SZALEŃSTWO, ŁADNA HISTORIA, PSOTA, DOMINANTA, CZARNA SKRZYNKA, ARABESKA, ODDZIAŁ KARNY, CUDZOZIEMSKOŚĆ, IGOR, KORUPCJOGENNOŚĆ, MIKOZA, ELITARNOŚĆ, ANTYBIOTYK, PRZEJEŻDŻAJĄCY, BOROWIK DUPAINA, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, OPONA, GLORIA, MIEJSCE, OGNISKO, BRĄZOWNIK, WYJĄTKOWOŚĆ, NIEUCZCIWOŚĆ, AMBASADORKA, ANIOŁECZEK, UREID, PSEUDOBIELICA, ATŁAS, ETYKIETA, TARCZA, BABULINKA, KOŃ LIPICAŃSKI, IRS, PARANOJA PASOŻYTNICZA, ŚCIANA DZIAŁOWA, NIEWYPARZONA GĘBA, PODOBNOŚĆ, ZORZA, PRAWORZĄDNOŚĆ, PLATYKLADUS, LOFIKS, DWUNASTOKROTNOŚĆ, JUDASZOWE SREBRNIKI, STYPENDIUM SOCJALNE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, JĘZYCZEK U WAGI, FOSFORYT, TEREN ZIELENI, MATECZNIK, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, KIERUNEK, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, LICZNIK PRĄDOWY, ROZWIĄZALNOŚĆ, TOKAMAK, POLSKI-SLOWNIK.PL, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, PROSIĘ, AEROZOL, ISTOTA, WOJSKO, KADŹ, LUZACKOŚĆ, CUG, ORDYNACJA WIĘKSZOŚCIOWA, HALOGENEK ALKILOWY, GRZYB MODRZEWIOWY, FILECIK, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, CHOROBA WEBERA-CHRISTIANA, LIGAND, CZUWAK AKTYWNY, PANCERKA, HEJNAŁ, PARAFARMACEUTYK, MASYWNOŚĆ, LICZBA NIEWYMIERNA, STATYKA, WODA HIPEROSMOTYCZNA, TENOR, CZERPNIA POWIETRZA, LICZARKA BANKNOTÓW, UKŁAD, AKADEMICKOŚĆ, BUDKA, IGLICA, POKER DOBIERANY, SZTURWAŁ, GŁOWACZ, TRZON MACICY, STAWKA AWANSOWA, HIEROFANT, ETNOLINGWISTYKA, WIĄZANIE, POZYTRON, BRZUCHORZĘSKA, ESTAKADA, STEREOTAKSJA, KRANÓWKA, SEKURYTYZACJA, KOMPANIA WARTOWNICZA, DWUDZIESTY ÓSMY, ZAWIŁOŚĆ, UKŁAD WIELOKROTNY, PRZYKRYWKA, WYBITNOŚĆ, TURBINA PROMIENIOWA, ZATROSKANIE, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, TRYPTYK, ŻABA RYŻOWA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, STRASZYK, PLUTON, BRUDAS, STOPIEŃ, KOMODOR, OMAM, BRYTFANKA, NEGACJONISTA, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, PÓŁPRZEWODNIK, CHROBOTEK, TĘSKLIWOŚĆ, BARCHAN, GROCH CUKROWY, RENKLODA, PRZEPIS KOŃCOWY, MUZYK, MORALNOŚĆ, WYROŚL, MIEJSCOWY, HIPSTER, SEJSMIKA, RUGBY, MOWA WIĄZANA, KOMÓRKA MATECZNA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, RELING, OPOZYCJA, ILUSTRATYWNOŚĆ, CHOROBA ZAKAŹNA, PODCIŚNIENIE, KORAL MADREPOROWY, ESKORTOWIEC, CYKL, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, UNIKATOWOŚĆ, KARA, ?FERMAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.702 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUDOWA, KTÓREJ CELEM JEST ZMIANA AKTUALNEGO KSZTAŁTU, ROZKŁADU ITD. BUDYNKU LUB MIESZKANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUDOWA, KTÓREJ CELEM JEST ZMIANA AKTUALNEGO KSZTAŁTU, ROZKŁADU ITD. BUDYNKU LUB MIESZKANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEBUDOWA budowa, której celem jest zmiana aktualnego kształtu, rozkładu itd. budynku lub mieszkania (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEBUDOWA
budowa, której celem jest zmiana aktualnego kształtu, rozkładu itd. budynku lub mieszkania (na 10 lit.).

Oprócz BUDOWA, KTÓREJ CELEM JEST ZMIANA AKTUALNEGO KSZTAŁTU, ROZKŁADU ITD. BUDYNKU LUB MIESZKANIA sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - BUDOWA, KTÓREJ CELEM JEST ZMIANA AKTUALNEGO KSZTAŁTU, ROZKŁADU ITD. BUDYNKU LUB MIESZKANIA. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x