ASPLENIUM ADULTERINUM - GATUNEK PAPROCI Z RODZINY ZANOKCICOWATYCH, NAJRZADSZA ZANOKCICA WE FLORZE POLSKI; ROŚNIE PRAWIE WYŁĄCZNIE NA SKAŁACH SERPENTYNITOWYCH, GDZIE PORASTA SZCZELINY SKALNE; WYSTĘPUJE NAJCZĘŚCIEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU, GŁÓWNIE NA PRZEDGÓRZU SUDECKIM, W MASYWIE ŚLĘŻY, W GÓRACH SOWICH, W OKOLICY PIESZYC, W MASYWIE ŚNIEŻNIKA NA ŻMIJOWCU ORAZ SPOTYKANA JEST DOŚĆ RZADKO W GÓRACH WYSOKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZANOKCICA SERPENTYNOWA to:

Asplenium adulterinum - gatunek paproci z rodziny zanokcicowatych, najrzadsza zanokcica we florze Polski; rośnie prawie wyłącznie na skałach serpentynitowych, gdzie porasta szczeliny skalne; występuje najczęściej na Dolnym Śląsku, głównie na Przedgórzu Sudeckim, w Masywie Ślęży, w Górach Sowich, w okolicy Pieszyc, w Masywie Śnieżnika na Żmijowcu oraz spotykana jest dość rzadko w górach wysokich (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ASPLENIUM ADULTERINUM - GATUNEK PAPROCI Z RODZINY ZANOKCICOWATYCH, NAJRZADSZA ZANOKCICA WE FLORZE POLSKI; ROŚNIE PRAWIE WYŁĄCZNIE NA SKAŁACH SERPENTYNITOWYCH, GDZIE PORASTA SZCZELINY SKALNE; WYSTĘPUJE NAJCZĘŚCIEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU, GŁÓWNIE NA PRZEDGÓRZU SUDECKIM, W MASYWIE ŚLĘŻY, W GÓRACH SOWICH, W OKOLICY PIESZYC, W MASYWIE ŚNIEŻNIKA NA ŻMIJOWCU ORAZ SPOTYKANA JEST DOŚĆ RZADKO W GÓRACH WYSOKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.033

AUSTRALORZEKOTKA ZŁOCISTA, NIEŚWISZCZUK BIAŁOOGONOWY, SZELMA, TURZYCA CIBOROWATA, PISMO MUZYCZNE, SZAROTKA, POMOC, SYMETRIA, JĘZYK AMBA, ŻÓŁW JANGCY, APEKS, EMENTALER, RUMSZTYK, SARDELA KAPSKA, GNIAZDO OGNIOWE, ŻYWIZNA, BOCZNOTRZONIEC SKUPIONY, LIS RUDY, IZBA MORSKA, EXPLORER, PALCZAKOWATE, ARAKANG, BĄBEL, URANINIT, SKOCZ SZCZOTKOCZUBY, SELER ZWYCZAJNY, ZIUK, RÓWNINNOŚĆ, METKAL, MODRZEWIOWE, ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, CHASZCZAK DŁUGOSTERNY, AKSAMITNIK PODKOROWY, WĘŻOJAD FALISTY, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, LENEK STOZIARN, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, GORZKI RYDZEK, PŁOMYK, TORFOWIEC SZORSTKI, ŻABIENIEC, TAKAHE, TRZMIEL LEŚNY, JERA POSPOLITA, PUSTKOWIK KRESKOWANY, WACHLAREK OLBRZYMI, KAPITAŁ TRWAŁY, ŁOPIAN, MIODACZEK PASKOBRZUCHY, STARSZY CZŁOWIEK, PÓŁNOCO-WSCHÓD, ŚLĄSK, LYGODIUM KRĄŻKOLISTNE, ŻÓŁW BARWNY, GACEK BRUNATNY, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, CYPRYSOWIEC LEYLANDA, SHIRE, BAWÓŁ KAFRYJSKI, PELOTA, DRZEWICE, JANUSZ KORWIN-MIKKE, ŚLAD, PRZEJEMCA, TRAKTONIUM, PRZYZNAWALNOŚĆ, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, TAPIR MALAJSKI, RUMIAN BARWIERSKI, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, NORNICA, DZIKIE WINO, BEZ LEKARSKI, WYANDOT, ORLICZKA WRAŻLIWA, CENTURIA CZERWONA, CZAPLA ZIELONOSKRZYDŁA, ROKPOL, JĘZYK WĘGIERSKI, CZERWOŃCZYK DUKACIK, GRZECZNOŚĆ, PASMO PRZENOSZENIA, BUSZÓWKA ŚNIADA, FASOLA, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, FELOPLASTYKA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, JASZCZURKA SARGANTANA, TEKSTYLNY, PISMO NUTOWE, SUZU, CZAPLA CZARNONOGA, SERNIK, LICZEBNOŚĆ, CZEPIAKI, OGOŃCZYK TARNINOWIEC, THRILLER, TRUD, IKEBANA, RACHATŁUKUM, SPLOT, SZCZURO-WIEWIÓRKA, KOSTOGŁÓWKA JAJOŻERNA, SILNIK NISKOPRĘŻNY, KORALÓWKA ŻÓŁTA, PĘDNIK STRUMIENIOWY, MENHADEN ARGENTYŃSKI, DZIKA RÓŻA, ADAM ASNYK, PRZEPIÓRNIK CIENKODZIOBY, KOSTRZEWA SZCZECINIASTA, SOCJOBIOLOGIA, POWINOWATY, CHOROBA HAGLUNDA, SKUA, DRAKO, KWADRANT, KORALICOWIEC MAŁY, JELONEK BENGALSKI, PŁASKOMERZYK POKREWNY, ZAJĄC POLARNY, SZARAK, RASZPLA KALIFORNIJSKA, PRZEJEŻDŻAJĄCA, DRES, PODSTAWA, HUBA SIARKOWA, ORNITOCHEIROIDY, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, ŻÓŁW LEŚNY, KOCIOŁ, LUJEK, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, INTERNUNCJUSZ, STATYSTA, BIELINEK BYTOMKOWIEC, PRZEMĄDRZALEC, CZERWONAK MAŁY, JĘZYK GRENLANDZKI, KUSACZ JASNOBREWY, ALFABET MIGANY, FOSFATYDYLOCHOLINA, MASŁO ORZECHOWE, UBYTEK, KAWA, JODŁA NORDMANNA, MONILOFITY, ROPUCHA ROKOKO, STEPNIARKA ŚREDNIA, BUJAK, WILGA ZIELONOGŁOWA, SER LIMBURSKI, PERLMAN, DZIESIĘCINA, CANNON, BENTOS, CUDA-NIEWIDY, MIAŁ, SOFCIK, POCZET SZTANDAROWY, CHORAŁ, POMARAŃCZA OLBRZYMIA, PRZESYP, SKALA DIATONICZNA, NAWA GŁÓWNA, ŁOŻYSKO GAZOWE, WSOBNOŚĆ, HAGIOGRAFIA, WELWET, KUROBRÓD SIODŁATY, GRZYB OPRÓSZONY, MYSZ ZAROŚLOWA, KAMIENIUSZKA, STEROWIEC SZKIELETOWY, WIELOBARWNOŚĆ, POCHRZYN WŁOCHATY, TRĘBACZE, WIEWIÓRECZNIK POSPOLITY, ŚWIERGOTEK, WERNER, MAGELANKA RUDOGŁOWA, BIOGEOGRAFIA, ŁABĘDŹ NIEMY, UGORÓWKA ZŁOTNICA, KUSACZ PLAMISTY, NIEUMARŁY, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, WRÓBEL, FIOŁEK STOPOWATY, IBIS ANDYJSKI, PŁAZAKOWATE, GRACILIRAPTOR, TKACZ, PIERŚCIENICA JABŁONIOWA, TRZMIEL ZMIENNY, GOŁĘBIK BLADY, ZAPISOBIORCA, MORGANUKODON, ŚWIERK SITKAJSKI, INFORMACJA NAUKOWA, MINERALOGIA GENETYCZNA, SARADELA, CHORY NA GŁOWĘ, UCHYB USTALONY, MYŚL, KORA WINTERA, PREMIA GÓRSKA, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, KRĄGŁOLIST KROPKOWANY, GORCZYCA, FAŁDOWNIK, KERIWULA, SZKOPSKI, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, GŁUPTAK CZERWONONOGI, PETREL CZAPECZKOWY, JAMRAJ BRUNATNY, EKSPERTKA, ARONEK, GRZYB ZŁOTAWY, MAKROKOSMOS, KOTURNY, PERKOZ BIAŁOCZUBY, KASZALOT KARŁOWATY, WOŁYNIAK, ŻÓŁW DWUPAZURZASTY, PROPAGANDA, CHODZONY, NIEREALNOŚĆ, ZWINNIK OGONOPRĘGI, CYPRZYK, PRZYWROTNIK BOGUMIŁA, POŚWIERKA PŁOWA, TORFOWIEC BRUNATNY, GRZYBIENIE PÓŁNOCNE, BUJOWISKO, MILICJANT, HERB, SMOLUCH, PŁASKONOS JASNOGŁOWY, RYJEK, JABŁOŃ RAJSKA, KOŁO, GALERIA SŁAWY, ŁUSKIEWNIK, JEMIOŁUSZKA, BIEGUS, KERSTSTOL, KOWAL, PORZĄDNOŚĆ, PRĄTNICZEK TĘPODZIÓBKOWY, ABSURD, LIKWORÓWKA, ZASOBOŻERNOŚĆ, GOMBROWICZ, AMAZONECZKA OGNISTOGŁOWA, BATALION RADIOTECHNICZNY, SAŁATA MORSKA, LEASING KAPITAŁOWY, PĘDZLAK, FORTECA, NIEDŹWIEDŹ JASKINIOWY, DIABEŁ WCIELONY, GRINDWAL, PALEORHINUS, TURZYCA ZWISŁA, GURKHA, VINYL, TARSJUSZ, CYPRYSIK JAPOŃSKI, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, FANABERIA, MIANOWNIK, WŁADZA USTAWODAWCZA, TUSSOR, DIANA, SZCZUPIEŃCZYK INDYJSKI, DRZEWIAK RUDY, MAŁOPOLSKA, KOPARKA PODPOZIOMOWA, GAZELA RUDOCZELNA, CYTWARNICA, WYSMUKLICA BIAŁOSKRZYDŁA, RÓŻDŻYCA, WARAN BŁĘKITNY, SOSNOLUB, CHOMIK RUMUŃSKI, PIERWOMRÓWKA KRASNOLICA, DZIWONOS SZAROBOCZNY, NIEKONKRETNOŚĆ, PIEPRZYCA GĘSTOKWIATOWA, AAK, BANDERA, LUANCHUANRAPTOR, BEZLIST, PRZYSADZISTOŚĆ, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, ?PETREL POLINEZYJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.033 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ASPLENIUM ADULTERINUM - GATUNEK PAPROCI Z RODZINY ZANOKCICOWATYCH, NAJRZADSZA ZANOKCICA WE FLORZE POLSKI; ROŚNIE PRAWIE WYŁĄCZNIE NA SKAŁACH SERPENTYNITOWYCH, GDZIE PORASTA SZCZELINY SKALNE; WYSTĘPUJE NAJCZĘŚCIEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU, GŁÓWNIE NA PRZEDGÓRZU SUDECKIM, W MASYWIE ŚLĘŻY, W GÓRACH SOWICH, W OKOLICY PIESZYC, W MASYWIE ŚNIEŻNIKA NA ŻMIJOWCU ORAZ SPOTYKANA JEST DOŚĆ RZADKO W GÓRACH WYSOKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ASPLENIUM ADULTERINUM - GATUNEK PAPROCI Z RODZINY ZANOKCICOWATYCH, NAJRZADSZA ZANOKCICA WE FLORZE POLSKI; ROŚNIE PRAWIE WYŁĄCZNIE NA SKAŁACH SERPENTYNITOWYCH, GDZIE PORASTA SZCZELINY SKALNE; WYSTĘPUJE NAJCZĘŚCIEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU, GŁÓWNIE NA PRZEDGÓRZU SUDECKIM, W MASYWIE ŚLĘŻY, W GÓRACH SOWICH, W OKOLICY PIESZYC, W MASYWIE ŚNIEŻNIKA NA ŻMIJOWCU ORAZ SPOTYKANA JEST DOŚĆ RZADKO W GÓRACH WYSOKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZANOKCICA SERPENTYNOWA Asplenium adulterinum - gatunek paproci z rodziny zanokcicowatych, najrzadsza zanokcica we florze Polski; rośnie prawie wyłącznie na skałach serpentynitowych, gdzie porasta szczeliny skalne; występuje najczęściej na Dolnym Śląsku, głównie na Przedgórzu Sudeckim, w Masywie Ślęży, w Górach Sowich, w okolicy Pieszyc, w Masywie Śnieżnika na Żmijowcu oraz spotykana jest dość rzadko w górach wysokich (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZANOKCICA SERPENTYNOWA
Asplenium adulterinum - gatunek paproci z rodziny zanokcicowatych, najrzadsza zanokcica we florze Polski; rośnie prawie wyłącznie na skałach serpentynitowych, gdzie porasta szczeliny skalne; występuje najczęściej na Dolnym Śląsku, głównie na Przedgórzu Sudeckim, w Masywie Ślęży, w Górach Sowich, w okolicy Pieszyc, w Masywie Śnieżnika na Żmijowcu oraz spotykana jest dość rzadko w górach wysokich (na 21 lit.).

Oprócz ASPLENIUM ADULTERINUM - GATUNEK PAPROCI Z RODZINY ZANOKCICOWATYCH, NAJRZADSZA ZANOKCICA WE FLORZE POLSKI; ROŚNIE PRAWIE WYŁĄCZNIE NA SKAŁACH SERPENTYNITOWYCH, GDZIE PORASTA SZCZELINY SKALNE; WYSTĘPUJE NAJCZĘŚCIEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU, GŁÓWNIE NA PRZEDGÓRZU SUDECKIM, W MASYWIE ŚLĘŻY, W GÓRACH SOWICH, W OKOLICY PIESZYC, W MASYWIE ŚNIEŻNIKA NA ŻMIJOWCU ORAZ SPOTYKANA JEST DOŚĆ RZADKO W GÓRACH WYSOKICH sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - ASPLENIUM ADULTERINUM - GATUNEK PAPROCI Z RODZINY ZANOKCICOWATYCH, NAJRZADSZA ZANOKCICA WE FLORZE POLSKI; ROŚNIE PRAWIE WYŁĄCZNIE NA SKAŁACH SERPENTYNITOWYCH, GDZIE PORASTA SZCZELINY SKALNE; WYSTĘPUJE NAJCZĘŚCIEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU, GŁÓWNIE NA PRZEDGÓRZU SUDECKIM, W MASYWIE ŚLĘŻY, W GÓRACH SOWICH, W OKOLICY PIESZYC, W MASYWIE ŚNIEŻNIKA NA ŻMIJOWCU ORAZ SPOTYKANA JEST DOŚĆ RZADKO W GÓRACH WYSOKICH. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x