KOD, W KTÓRYM ŻADNE ZE SŁÓW KODOWYCH NIE JEST PRZEDROSTKIEM INNEGO SŁOWA; TAKI KOD JEST JEDNOZNACZNIE DEKODOWALNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOD BEZPRZEDROSTKOWY to:

kod, w którym żadne ze słów kodowych nie jest przedrostkiem innego słowa; taki kod jest jednoznacznie dekodowalny (na 19 lit.)KOD PREFIKSOWY to:

kod, w którym żadne ze słów kodowych nie jest przedrostkiem innego słowa; taki kod jest jednoznacznie dekodowalny (na 13 lit.)KOD PRZEDROSTKOWY to:

kod, w którym żadne ze słów kodowych nie jest przedrostkiem innego słowa; taki kod jest jednoznacznie dekodowalny (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOD, W KTÓRYM ŻADNE ZE SŁÓW KODOWYCH NIE JEST PRZEDROSTKIEM INNEGO SŁOWA; TAKI KOD JEST JEDNOZNACZNIE DEKODOWALNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.799

WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA, BARIERA JĄDROWA, HIPSTER, PADOK, OBIEKT WESTCHNIEŃ, ŚCIANKA DZIAŁOWA, BERA, LEKTOR, KOMPETENCJA, MASKA, LRD, CZUB, ZASIEK, SILNIK ZAMKNIĘTY, STREFA NUMERACYJNA, SIŁY POWIETRZNE, NARAMIENNIK, BEZWYZNANIOWIEC, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, ZNIECZULENIE, HELMIOTOLOGIA, LOKACJA ATELIEROWA, WĘŻÓWKA, INWEKTYWA, ŁUK KLASYCZNY, KOMPOZYCYJNOŚĆ, LAPAROSKOPIA, TENIS, PRYMITYWNOŚĆ, TOWARZYSTWO, MATOWOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA PÓŁOTWARTA, WIELOBARWNOŚĆ, HAMULEC NAJAZDOWY, SIEDZENIE, NIEPRAWOŚĆ, POSŁANNIK, TANIEC, GWAJAKOWIEC, REKTYFIKACJA, CZYSTA ŚLEPOTA SŁÓW, UNDERGROUND, RAK, JATKA, SYNDROM PARYSKI, MĘDREK, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, CHEDDAR, YER, STROLLER, STOPA, WODY TERYTORIALNE, TRYNITARIANIZM, REALIZM FOTOGRAFICZNY, WYMIENNIKOWNIA, TREN, KARTKA, KOLEKTURA, DERYWAT, HERMETYCZNOŚĆ, PATYK, FRYSZERKA, FALOWNIK PRĄDU, ZAIMEK ZWROTNY, ZAGĘSZCZACZ, MIGDAŁ, KOMPILATOR, NASIĘŹRZAŁOWCE, WIAROŁOMSTWO, NULLIPARA, SFERA BIOTYCZNA, BEZAN ŻAGIEL, PROSIĘ, RODELA, MARCHWIANE RĘCE, EUROSTREFA, NOMOKRACJA, SUBSTYTUCJA, WITAMINA B6, CHEMEX, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, SWOISTOŚĆ, WYRACHOWANIE, NIEWYRAŹNOŚĆ, AGAR, NÓW, LIRA KORBOWA, NADZIEWKA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, WYCIEK, KAFETERIA ZAMKNIĘTA, STOCZNIA, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, PODSTACJA TRAKCYJNA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, CHF, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, TRZYKROTNOŚĆ, POSYBILIZM, NIECHLUJA, BWP, TEKSTUALNOŚĆ, METEORYT, FIGURA SŁÓW, NIEDORÓBKA, NIEWYBUCH, NIEWYCZERPALNOŚĆ, WYRAFINOWANOŚĆ, KASA CHORYCH, STREFA NUMERYCZNA, FILM KRÓTKOMETRAŻOWY, PUGILARES, WIRTUOZERSTWO, FILTR GĄBKOWY, GRAF PŁASKI, REKIN PIASKOWY, SNIFFER, KATEGORIA PIÓRKOWA, BHD, OPTY, PRZEWODNICZKA, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, SEKURYT, JĘZYK PASZTO, PISTOLET, TYLCZAK, KRYKIET, KATAGENEZA, BLOCKERS, KARLIK WIĘKSZY, IKEBANA, KATASTROFALNOŚĆ, WAZONKOWCE, KICZ, ZAGRODA, WAZONKOWCOWATE, CUDZES, ZAWODOWO CZYNNY, EGZEMPLARZ SYGNALNY, LBP, BIURO, TRUDNOŚĆ, PRĘDKOŚĆ, NEFROLEPIS, OPŁATA RYCZAŁTOWA, BEZGRANICZE, CENA ADMINISTRACYJNA, BAWOLEC, STAW KULISTY WOLNY, SKRZYŻOWANIE RÓWNORZĘDNE, CICHY WSPÓLNIK, BUFOR, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, PLEWY, AUTODIAGNOZA, UZS, SAMORÓBKA, EDYCJA, WIĘZIEŃ, HARMONIKA SZKLANA, KOMORA PŁYWAKOWA, PODAWACZ, DIODKA, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, PACZKA, LUK ŁADUNKOWY, MIŚ, LEŃ, PLASTYKA, NOCEK WĄSATY, ALGEBRA ALTERNATYWNA, JAWAJSKI, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, REFERENDUM GMINNE, CHEMIA, PROSTOŚĆ, WIEŚNIAK, NIEWYRAŹNOŚĆ, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, GŁUPKOWATOŚĆ, PAROKSYTON, PIERDOŁA SASKA, ENUMERACJA, GYD, PATAFIAN, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, KLASER, SECESJONISTA, WIEK POBOROWY, PUNKT PRZYZIEMNY, CUC, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, OŚMIOKROTNOŚĆ, FILTR BESSELA, ZASIEDLENIE, KODZIK, BBD, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, PERKOZEK TRÓJBARWNY, BIBLIOTEKA, NARZĄD RODNY, WIERTNICZY, WSPÓLNOŚĆ, LAS MIESZANY, ORDYNUS, KATEGORIA SŁOMKOWA, HIPOKRYTA, PADWAN, ILUSTRACYJNOŚĆ, PUPILEK, FRAKCJA, RZUT STEREOGRAFICZNY, HOBBISTA, OBCY, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, ROŚLINY OSIOWE, TELEGRAF CHAPPE'A, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, JEDNOPARTYJNOŚĆ, OFENSYWA, POLEPSZACZ, ZABURZENIE LĘKOWE, PODWÓJNA ARTYKULACJA, SUBTELNOŚĆ, GRUPA ABELOWA WOLNA, OGIEŃ OLIMPIJSKI, TRÓJKA, PRĄD ZAWIESINOWY, MONARCHIA PATRYMONIALNA, TEINA, KOMUNIZM, IZOLATKA, UNIWERSYTET, PORTFEL ELEKTRONICZNY, BALAST, TWÓR, IDENTYFIKACJA, DRIBLER, OSIOŁ, GOLKIPER, FIZYCZNOŚĆ, KWIATECZEK, BEZBRZEŻ, ASYLABIZM, NIEDZISIEJSZOŚĆ, REDAKTORSTWO, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, CUDZOŚĆ, FRYZ, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, UNISTOR, STREFA CISZY, WNIEBOWZIĘTA, GLINIASTOŚĆ, WOJNA ŚWIATOWA, DZWONY RUROWE, ZMYŚLNOŚĆ, GWARANCJA, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, RÓWNOWAGA, AFRYKAŃSKI, PAŃSTWO PRAWNE, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, KONGREGACJA, SAR, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, MARGINALNOŚĆ, TONACJA, KLEJONKA, KOŚĆ MIEDNICZNA, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, ŻEGLUGA PROMOWA, URAZ, EKOLOGIA OPISOWA, POZYCJONOWANIE, LOSOWANIE PROSTE, MARTWA LITERA, WIRUS, PRZEKŁADNIA PASOWA, TWIERDZENIE STOKESA, STANOWISKO, FILOLOGIA NIEMIECKA, MARTWY PRZEPIS, UNIONISTA, CHESTER, PACHNOTKA UPRAWNA, DOSADNOŚĆ, TYTUŁ NAUKOWY, SZKOŁA, BEZPANCERZOWCE, AKT OSKARŻENIA, MOCARSTWO LOKALNE, KOMERCJA, WAŻNOŚĆ, ROŻEN, EPIZOD, BRZYTWA, CASUS, ?POŁĄCZENIE SWORZNIOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.799 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOD, W KTÓRYM ŻADNE ZE SŁÓW KODOWYCH NIE JEST PRZEDROSTKIEM INNEGO SŁOWA; TAKI KOD JEST JEDNOZNACZNIE DEKODOWALNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KOD, W KTÓRYM ŻADNE ZE SŁÓW KODOWYCH NIE JEST PRZEDROSTKIEM INNEGO SŁOWA; TAKI KOD JEST JEDNOZNACZNIE DEKODOWALNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOD BEZPRZEDROSTKOWY kod, w którym żadne ze słów kodowych nie jest przedrostkiem innego słowa; taki kod jest jednoznacznie dekodowalny (na 19 lit.)
KOD PREFIKSOWY kod, w którym żadne ze słów kodowych nie jest przedrostkiem innego słowa; taki kod jest jednoznacznie dekodowalny (na 13 lit.)
KOD PRZEDROSTKOWY kod, w którym żadne ze słów kodowych nie jest przedrostkiem innego słowa; taki kod jest jednoznacznie dekodowalny (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOD BEZPRZEDROSTKOWY
kod, w którym żadne ze słów kodowych nie jest przedrostkiem innego słowa; taki kod jest jednoznacznie dekodowalny (na 19 lit.).
KOD PREFIKSOWY
kod, w którym żadne ze słów kodowych nie jest przedrostkiem innego słowa; taki kod jest jednoznacznie dekodowalny (na 13 lit.).
KOD PRZEDROSTKOWY
kod, w którym żadne ze słów kodowych nie jest przedrostkiem innego słowa; taki kod jest jednoznacznie dekodowalny (na 16 lit.).

Oprócz KOD, W KTÓRYM ŻADNE ZE SŁÓW KODOWYCH NIE JEST PRZEDROSTKIEM INNEGO SŁOWA; TAKI KOD JEST JEDNOZNACZNIE DEKODOWALNY sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - KOD, W KTÓRYM ŻADNE ZE SŁÓW KODOWYCH NIE JEST PRZEDROSTKIEM INNEGO SŁOWA; TAKI KOD JEST JEDNOZNACZNIE DEKODOWALNY. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast