WYSPECJALIZOWANY PRZEDMIOT, KTÓRY SŁUŻY DO POTRZYMYWANIA CZEGOŚ W USTALONEJ POZYCJI, CZĘSTO TAK, JAK JEST DLA TEGO CZEGOŚ BEZPIECZNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STOJAK to:

wyspecjalizowany przedmiot, który służy do potrzymywania czegoś w ustalonej pozycji, często tak, jak jest dla tego czegoś bezpiecznie (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STOJAK

STOJAK to:

element kadłuba maszyny (na 6 lit.)STOJAK to:

rodzaj podpory w kopalni (na 6 lit.)STOJAK to:

pionowy element konstrukcyjny spełniający rolę podpory (na 6 lit.)STOJAK to:

tylna, prawie pionowa część kotła parowego, w której mieści się skrzynia ogniowa otoczona wodą (na 6 lit.)STOJAK to:

kobylica korony wieży wiertniczej (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYSPECJALIZOWANY PRZEDMIOT, KTÓRY SŁUŻY DO POTRZYMYWANIA CZEGOŚ W USTALONEJ POZYCJI, CZĘSTO TAK, JAK JEST DLA TEGO CZEGOŚ BEZPIECZNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.016

TATA, PARTYKUŁA, WELON, POLITYK, KARZEŁ, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, PREPPERS, DIODA, MIĘSOŻERCA, SIECZKA, KADASTER, BODZIEC BEZWARUNKOWY, CAP, TRANSPARENTNOŚĆ, BRZEG, MAKAK LAPUNDER, SIEMIĘ LNIANE, PĘPEK, MAKROMINERAŁ, ŚWIECA, SZENILA, AGRAFA, PROTEKTORAT, LUJEK, WYJĄTKOWOŚĆ, JEŹDZIEC APOKALIPSY, DURNOŚĆ, DZIESIĘCIONOGI, PTOZA WRODZONA, ŻÓŁW SZCZELINOWY, GRAFIKA INŻYNIERSKA, KLĘSKA ŻYWIOŁOWA, OBJAW, PONURNIK, ZŁOTY PODZIAŁ, PROKSEN, DONIESIENIE, GOLEC, ŁATA, NIEPRZYJEMNOŚĆ, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, NIEOSTATECZNOŚĆ, JAJKO NA MIĘKKO, POWAB, ZADRA, ZNISZCZENIE, TYSIĄC, NUŻENIEC LUDZKI, CAL, BIOFLAWONOID, NIEPRAWDZIWOŚĆ, SZCZEPONOGI, SĄD REWIZYJNY, SZYSZAK HUSARSKI, CYBERPUNK, GAZOWY OLBRZYM, ZAIMEK, DIABEŁ, FINITYZM, TRUD, PROSTY, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, WYNAGRODZENIE OSOBOWE, ZAMKNIĘCIE CELNE, LODOWIEC KAROWY, SZÓSTKA, PODWÓJNY AGENT, MIARA PROBABILISTYCZNA, PIĘKNO, RĘKAW, NIESKWAPLIWOŚĆ, WALEC WIBRACYJNY, RASOWOŚĆ, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, KUFEL, DOWCIPNIŚ, KLAMERKA, CAMPANILE, PUŁAP, SYSTEM SYMBOLICZNY, JAŚMINOWIEC, BAGNIAK, TUPAJA POSPOLITA, TEST ZDERZENIOWY, SYNERGIZM, DESTYLATOR, DNI, PRZEKAZ, MYSZKA, NADAWCA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, BAKŁAWA, AKSAMITKA, SZARMANT, KARTA WIZYTOWA, ROZBRAJACZ, PERKOZ SREBRNOCZUBY, PRANERCZE, WROŚNIAK PACHNĄCY, GEOMETRIA WYKREŚLNA, TWIERDZENIE PITAGORASA, SEGMENTACJA, MIÓD SZTUCZNY, HOL MIĘKKI, KOŁO SEGNERA, OBCHODOWY, KONFIGURACJA, MANIPULATOR, NÓŻKA, ŻUREK, SEKWENCJA PALINDROMOWA, KINOTEATR, KOMISJA REWIZYJNA, REALISTYCZNOŚĆ, WEKTOR, MŁOTECZEK, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, BUJAK, KURS STAŁY, DRAPIEŻNOŚĆ, REZYDUUM, WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA, MAPA ZASADNICZA, PRYMUS, KONOTATKA, AEDICULA, UNIONISTA, DZIEWCZĘCOŚĆ, BEZTERMINOWOŚĆ, ZAIMEK ZWROTNY, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, TRANSAKCJA SPOT, FIZJOGNOMIA, LIMFOSCYNTYGRAFIA, RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, STAROŚWIECKOŚĆ, SUBSKRYPCJA, OSZCZĘDNIŚ, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, PRZEKAŹNIK, WILGOTNOŚĆ, DELFIN DŁUGONOSY, GRZECZNOŚĆ, WIRTUOZERSTWO, SOLUCJA, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, PATENCIK, CZARNA DZIURA, THRILLER, GOSTEK, MASZT, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, TĘGA GŁOWA, GÓRALKI, KARAMBOLA, ZAWŁOTNIA, KAPILARNOŚĆ, UPRZYTOMNIANIE, PRZYZWOITOŚĆ, BIEG ZJAZDOWY, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, PASTA CURRY, SYSTEM TRANSAKCYJNY, NUMEREK, BRAILLE, PRZESZKODA, PANEK, TURCZYN, WZÓR, KOLUMNA, MOCNA STRONA, LIGUSTR, SYMPATIA, KLIN, DYWETYNA, GODZIWOŚĆ, KULFON, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, NOSZE, ARSENAŁ, FOSFATYDYLOCHOLINA, BLUZG, KOPARKA CHWYTAKOWA, KONTRABANDZISTA, OBLATANIE, MAPNIK CAGLE'A, SONORYSTYKA, GRUPA FUNKCYJNA, ŚMIERĆ KLINICZNA, SEKCJA, KUKUŁKA, AGAT, POLIMORFIZM, PEJZAŻ, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, JĘZYCZNIK, SROM, OLTP, RODZICIELSKOŚĆ, NAMIAR, ANTYUTLENIACZ, CITRONELLA, PEWNIK, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, CIĘŻKI TYŁEK, TROGLODYTA, NAZWA POZORNA, PUSTELNIK, SYNTEZA FISCHERA-TROPSCHA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, WRAP, MASECZKA, UBYTEK, NIT, MGŁA WYKŁADNICZA, EKSPOZYCJA, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA, FASON, HISTOGENEZA, ABNEGAT, ZANOKCICA GNIAZDOWA, KLAMOT, SPEKTROMETRIA MAS, CEL, PALCÓWKA, OSIOŁ, GŁOS, PRZECINKOWIEC, NANOMETR, OMIEG ZACHODNI, ODBIORCA, USYPISKO, CHRONICZNOŚĆ, WENUS, PREPROCESOR, ZAIMEK ANAFORYCZNY, POŚLEDNIOŚĆ, ZMARŹLAK, PODPORA, HYDROZOL, CYGAN, CHROPAWOŚĆ, FAETON, DIETA, WYCIĄGARKA, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, ARPEDŻIO, ZBIORNIK, TENDENCJA, POPYT ELASTYCZNY, STROIK, MINIATURZYSTA, SZALOTKA, BŁĄD, AWOKADO, ODSTĘP, CZAS ZAPRZESZŁY, FORMA DWULINIOWA, WIELKORZĄDCA KRAKOWSKI, KOPALINA PODSTAWOWA, NIERÓBKA CZARNIAWA, KOLABORANT, KANTYNA, PIÓROPUSZNIK STRUSI, MIEJSCOWA, MPA, MASKA, TINKER, KIERKI, NAZWA, POLEPSZACZ, KOZIARZ, ZMIERZANIE, ZWROT, CHRZEST BOJOWY, SYGNAŁ ZIELONY, ANALOGICZNOŚĆ, PAKOWNOŚĆ, ROZMODLENIE, PLACEK PO WĘGIERSKU, STYGON, UPADEK, CMOKANIE, GERMANIZATOR, AKCENT, BIAŁY ZNAK, LAUFER CZARNOPOLOWY, REGRESJA, BLENDER, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, PIĘCIOBOISTA NOWOCZESNY, BROKAT, CYJANOHYDRYNA, SŁUP ENERGETYCZNY, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, TYKA, SKLEROTYK, ?PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.016 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYSPECJALIZOWANY PRZEDMIOT, KTÓRY SŁUŻY DO POTRZYMYWANIA CZEGOŚ W USTALONEJ POZYCJI, CZĘSTO TAK, JAK JEST DLA TEGO CZEGOŚ BEZPIECZNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYSPECJALIZOWANY PRZEDMIOT, KTÓRY SŁUŻY DO POTRZYMYWANIA CZEGOŚ W USTALONEJ POZYCJI, CZĘSTO TAK, JAK JEST DLA TEGO CZEGOŚ BEZPIECZNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STOJAK wyspecjalizowany przedmiot, który służy do potrzymywania czegoś w ustalonej pozycji, często tak, jak jest dla tego czegoś bezpiecznie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STOJAK
wyspecjalizowany przedmiot, który służy do potrzymywania czegoś w ustalonej pozycji, często tak, jak jest dla tego czegoś bezpiecznie (na 6 lit.).

Oprócz WYSPECJALIZOWANY PRZEDMIOT, KTÓRY SŁUŻY DO POTRZYMYWANIA CZEGOŚ W USTALONEJ POZYCJI, CZĘSTO TAK, JAK JEST DLA TEGO CZEGOŚ BEZPIECZNIE sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - WYSPECJALIZOWANY PRZEDMIOT, KTÓRY SŁUŻY DO POTRZYMYWANIA CZEGOŚ W USTALONEJ POZYCJI, CZĘSTO TAK, JAK JEST DLA TEGO CZEGOŚ BEZPIECZNIE. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast