PRZEKAŹNIK, KTÓRY TRANSMITUJE SYGNAŁY (NP. OBRAZ, DŹWIĘK) Z WYKORZYSTANIEM FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRANSMITER to:

przekaźnik, który transmituje sygnały (np. obraz, dźwięk) z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRANSMITER

TRANSMITER to:

związek chemiczny, którego cząsteczki przenoszą sygnały pomiędzy neuronami (komórkami nerwowymi) poprzez synapsy, a także z komórek nerwowych do mięśniowych lub gruczołowych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEKAŹNIK, KTÓRY TRANSMITUJE SYGNAŁY (NP. OBRAZ, DŹWIĘK) Z WYKORZYSTANIEM FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.274

KOMORNIK, MONOSTYCH, PLENER, GARBUSIARZ, AMERYKANKA, JARZYNIARZ, UPOWAŻNIENIE, PASO PERUWIAŃSKI, INSTALACJA ALARMOWA, LIQUID, MIĘSOPUST, ZAIMEK DZIERŻAWCZY, BAŁTYSTYKA, PLOTER DRUKUJĄCY, PRZYSTANIOWY, SZYBKOŚCIOWIEC, BEZWODNIK KWASOWY, NAPADZIOR, OPĘTANIEC, PĄCZUŚ, ZAPŁADNIACZ, RONDELA, HUMOR, KATAKLIZM, PRÓŻNIAK, JUDASZ, TROISTOŚĆ, URZĄD SKARBOWY, ALDOLAZA, GATUNEK ZAWLECZONY, KLOCEK, MODRASZEK ALKON, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, RAMA, GORSET GIPSOWY, OBŁÓG, TONDO, SOLFUGI, DZIENNIK, FAKIR, WYGA, WIERSZ, DESKA ŚNIEŻNA, GWÓŹDŹ, BRAT, LUSTRATOR, WOJEWODA, KARCYNOGEN, GRAFIKA, MOZARAB, FILM ŚREDNIOMETRAŻOWY, WYPAD, SYRENI GŁOS, LÓD, ALTER EGO, JĘZYK KREOLSKI, TRUSIĄTKO, ODPOWIEDZIALNY, BRUTAL, HOL MIĘKKI, BAJRONISTA, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, PRAWO BIOTA-SAVARTA, ŚLIMAK, FEMINISTA, OCHOTNIK, POSTRZYŻONY, ADAPTER, OBLACJONARIUSZ, SYNDROM PARYSKI, UKŁAD MINIMALNY, PRZEKŁAD, ŚCISŁOWIEC, KOFAKTOR, HARCMISTRZ, PICARESCA, TYKA, MEDIANA, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, ORKAN, MODRZEW, MIĘSIARZ, TRACHEOTOMIA, RABARBAR, CESJA NALEŻNOŚCI, TRZEBIENIEC, TENOR LIRYCZNY, TURCZYN, GADACZ, FALA NOŚNA, CIĄGUTEK, ANTENA, CIENNIK, PREDYKACJA, HARMONIJKA USTNA, SILNIK TŁOKOWY, PIĘTKA, MANAGER, ZBIÓR PUSTY, OLDBOY, SPECJALIZANT, TON, LUSTERKO, WIRTUOZOSTWO, PRZETŁOK, NORMA ARCYMISTRZOWSKA, CMOKANIE, CZŁOWIEK INTERESU, ZDRADZIECTWO, KASZANA, PROEPIDEMIK, ANTYDETONATOR, CHOREG, KUPLER, STANOWCZOŚĆ, RONIN, HELIOSKOP, EMAKI, SUPERRAKIETA, OSTROLOT MASKOWY, KWARTET, FILM ANTYWOJENNY, CHLEB PSZCZELI, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, DRUGOROCZNIAK, WATERPOLISTA, NIRWANA, FALAKA, BORDER, PREPER, WĄŻ, CHLEB, STRATEGIA, NIEPOPULARNOŚĆ, ŻYWIOŁOWOŚĆ, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, SSAK MORSKI, RYNEK NIEFORMALNY, CHEMIA POWIERZCHNI, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, WSPORNIK, B, ŁACIARZ, PASKOWNIK ZMIENNY, SZYBKOŚCIOWIEC, GOTYK WENECKI, MALATURA, PRZEKRÓJ, CIAŁO ACETONOWE, PIERWIASTEK, KONTRAST DYNAMICZNY, FILMODRUK, ŚWIEGOT, PLAYER, HIPERPOWIERZCHNIA, MENTON, BIEDNY, ZGORZKNIAŁOŚĆ, ŚPIĄCA KRÓLEWNA, CEWKA, INŻYNIER, KOŃ GORĄCOKRWISTY, KLASA ZEROWA, NABÓJ BOJOWY, DOPŁYW, AKOLITA, MONARCHIA PARLAMENTARNA, DUSZA CZYŚĆCOWA, CHRONOMETR, OPOKA, HIPERALGEZJA, PRZEKAŹNIK, JAZDA, AUTSAJDER, HIPOTEZA, MUSZTARDÓWKA, IKONA, CIERŃ, ŁUK ŻEBROWY, OBSESYJNOŚĆ, POLIGAMISTA, FURGON, SUBSTANCJA OBCA, GRZYB SITARZ, NIEMY, SIWOWĄSY, DOMINANTA, PANEGIRYSTA, RDZEŃ, JUKATAN, KANCEROGEN, KWIAT SŁUPKOWY, KUJNOŚĆ, KAMERTON GWIZDKOWY, SKARBNIK, SELEKCJONER, ĆWIARTKA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, BULION, ŚWIĘTOKRADZTWO, CHĘTNY, IKONA, ROSOŁEK, NARKOLEPSJA, KRÓWKA, ZALEWA, BIT, FILEMON SĘPIOGŁOWY, DYSZA, FOTEL ROZKŁADANY, ZESPÓŁ WOKALNY, HWOZDOWNIA, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, MIASTO UMARŁYCH, CHLEB PYTLOWY, TOR TELEKOMUNIKACYJNY, KOŁOWY, NAROWISTOŚĆ, OPÓR WZNIESIENIA, ILUMINATOR, PORTRECISTA, EGOCENTRYZM, JAJARZ, MARTWA LITERA, SYRENI ŚPIEW, HELMINT, KALEKA ŻYCIOWA, SIEROTA ZUPEŁNY, UJŚCIE, TŁUSTE LATA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, ANALIZA BILANSU, AWANGARDYZM, KWAS GIBERELINOWY, LENIWIEC, STOPKLATKA, KOLABORACJONISTA, ŁÓDŹ PILOTA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, KASABA, BROŃ, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, KOZIOROŻEC, OSTRY DYŻUR, SZCZOTKARZ, ŻARTOWNIŚ, KOSTNIAK KOSTNINOWY, MOHER, PRZEWIERT, MAKIMONO, PROMIEŃ ŚCIĄGAJĄCY, PAPUGA, SYSTEM WBUDOWANY, WĄS CZUCIOWY, RESOR PIÓROWY, KOŁEK, PRZEBIERANIEC, ROZDZIAŁKA, NIEWYPAŁ, DOPEŁNIENIE, UTWÓR WKŁADOWY, OBRAZ, ZYGNEMOPSIS, PUCHAR, ZAPALENIE, KASETKA, LAKTOWEGETARIANIN, MIEJSCÓWKA, PERON WYSPOWY, DUCHAMP, TACZNIK, UBOGI, POPRZEDNIK, UCHO, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, KREDYT POMOSTOWY, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, GACEK SZARY, HYDROAKUSTYKA, WIZJER, NADAKTYWNOŚĆ, REEDUKATOR, MANDYLION, DRZEWCE, TASIEMIEC, SCHODY, NOTARIUSZ, POCZĄTKUJĄCY, MANTYLA, BALLADYSTA, KOGUT, ZROSTNICA, ODPRYSK, ŚLEPY NABÓJ, PODGRUPA, GORZKOŚĆ, OFICER OGNIOWY, ?HERETYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.274 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEKAŹNIK, KTÓRY TRANSMITUJE SYGNAŁY (NP. OBRAZ, DŹWIĘK) Z WYKORZYSTANIEM FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEKAŹNIK, KTÓRY TRANSMITUJE SYGNAŁY (NP. OBRAZ, DŹWIĘK) Z WYKORZYSTANIEM FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRANSMITER przekaźnik, który transmituje sygnały (np. obraz, dźwięk) z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRANSMITER
przekaźnik, który transmituje sygnały (np. obraz, dźwięk) z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych (na 10 lit.).

Oprócz PRZEKAŹNIK, KTÓRY TRANSMITUJE SYGNAŁY (NP. OBRAZ, DŹWIĘK) Z WYKORZYSTANIEM FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - PRZEKAŹNIK, KTÓRY TRANSMITUJE SYGNAŁY (NP. OBRAZ, DŹWIĘK) Z WYKORZYSTANIEM FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

x