ZWIĄZEK, W KTÓRYM OBECNY JEST ANION FENOLANOWY; INACZEJ: SÓL, KTÓREJ ANION POCHODZI OD KWASU, KTÓRY JEST FENOLEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FENOLAN to:

związek, w którym obecny jest anion fenolanowy; inaczej: sól, której anion pochodzi od kwasu, który jest fenolem (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK, W KTÓRYM OBECNY JEST ANION FENOLANOWY; INACZEJ: SÓL, KTÓREJ ANION POCHODZI OD KWASU, KTÓRY JEST FENOLEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.132

SAMOGŁOSKA NOSOWA, WIMBLEDON, POSTERUNEK, SPIRALA, SPRZEDAWCZYK, PRYMITYWIZM, ALKAN, DROBNIACZKOWCE, WYLECZENIE, ŻARTOWNIŚ, SARNA, DŁUŻNIK SOLIDARNY, CZEK PODRÓŻNICZY, SZABOTA, JĘZYK SOGDYJSKI, PĘCHERZYK, NAPIĘCIE, OBROŻA, CUDOWNY OWOC, CHUDOŚĆ, NIEPRAWORZĄDNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, DWUTAKT, BUFET, MIKROFON KWASOWY, LEASING KAPITAŁOWY, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, OBJAWIENIE PRYWATNE, PROCES JEDNOSTKOWY, FILOZOFIA PRAWA, DRIP, ARESZT, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, KŁĘBCZAK, GANOIDY KOSTNE, FRAMUGA, EMBRIOGENEZA, MACIERZ NILPOTENTNA, CHOROBA SANTAVUORIEGO-HALTII, SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA, TOPOLOGIA ILORAZOWA, PŁONNOŚĆ, PODSIEĆ, SZTUKI PIĘKNE, ZAĆMIENIE, ARENA, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, TRIAL ROWEROWY, SYMULACJONIZM, WYRÓB, WYBRYK NATURY, SHORT TRACK, MONARCHIA DZIEDZICZNA, WIEŚ CZYNSZOWA, PRZEKOPNICA WIOSENNA, LEWAREK, PRZENIKLIWOŚĆ, JUTLAND, ZAPYLACZ, PRZODOMÓŻDŻE, MONTER, RAK KRAWIEC, HOMINIDY, REDUKTOR, KLIKALNOŚĆ, CYKLAMINIAN SODU, GŁOSICIEL, AKSJOMAT CIĄGŁOŚCI, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, SZCZYTNICA, BATON, ZADRA, MAŁGORZATKA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, SPIKER, AZYDEK, NALTREKSON, KASKADA, TAPIR WEŁNISTY, CHIŃCZYK, IZOCYJANIAN, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, DOMNIEMANIE, PRZYCZÓŁEK, ŚLUB, BROMEK METYLU, PARALIZATOR, PODCIŚNIENIE, WELON, CEL, OKOLICZNOŚĆ FAKTYCZNA, PRZODOWNIK TURYSTYKI GÓRSKIEJ, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, GRUPA, ŻAGIEL SKOŚNY, ILLOKUCJA, WYWIAD RZEKA, RZECZ, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, BIAŁY WIERSZ, FAJERWERKI, MASZT, ODBIJANY, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, POZYTON, POLIS, DIKETON, ANTROPOSFERA, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, KREDYT REWOLWINGOWY, ŚWIĄTYNIA, DZIARSKOŚĆ, SZRANKI, ARSENAŁ, KONTRPOCHÓD, KWAS CHLOROGENOWY, HELIKAZA, TUCUXI, ŚLEDŹ, ELIPSOIDA OBROTOWA, KODOWANIE PREFIKSOWE, NOCEK WĄSATEK, SPADKODAWCA, ŁUK BLOCZKOWY, NIEPORZĄDNOŚĆ, GŁAGOLICA, PIES OGRODNIKA, OLEJARNIA, GOCKI, MIEJSKOŚĆ, BYLICA BOŻE DRZEWKO, WSZECHMOCNY, ELEKTROLIT, KOKARDKA, KLIMAT, POLEMICZNOŚĆ, ECHOLOT, DWUNASTOKROTNOŚĆ, GEN EPISTATYCZNY, POZYCJA TRENDELENBURGA, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, KSIĄŻĄTKO, ARMIA ZACIĘŻNA, FONDUE MIĘSNE, FILAROWIEC, CZEDAR, NEKROFILIA, PUNKT, PRZEPAŁ, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, BEZSIŁA, FRANCUSKI, TEFLON, ARANŻER, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, GRODZA, ALTER EGO, MODRASZEK NAUSITOUS, MIKROWENTYLACJA, FILM SCIENCE-FICTION, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, PARANOJA, NOŚNIA, DRINK-BAR, POWŁÓCZYSTOŚĆ, MAKROKIERUNEK, FOSFORYN, OSTROŚĆ, MŁOT SPALINOWY, URODZENIE ŻYWE, RUSINKA, PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY, PASSIVUM, PUSZCZALSKA, ELEKTRONOWOLT, REDINGOT, ALGONKIN, CO, TYSIĄCKROTNOŚĆ, BIELINEK RUKIEWNIK, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, ŻYŁKA, USTONOGI, NIEDOJRZAŁOŚĆ, KOLCZAK, ZARZĄD, RZEKA ROZTOKOWA, CYJANOHYDRYNA, PUNKT ROSY, DOKTOR, SAMOTNY OJCIEC, MATEMA, MELINIT, LIŚCIAK, RZEZAK, ZGUBA, KASETKA, OBIEG SYDERYCZNY, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, MIKROOTOCZENIE, KUPA, UTYLITARNOŚĆ, STOPIEŃ, ŚLEPY ZAUŁEK, BETONOWE BUTY, HETAJRA, OGIEŃ KRZYŻOWY, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, LUŹNOŚĆ, KOŃ APPALOOSA, PALATOGRAM, CHOROBA PERTHESA, BIOREGULATOR ROŚLINNY, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, KANIKUŁA, POTULNOŚĆ, ŁASKAWCA, DROGA KOLEJOWA, KORELACJA KANONICZNA, PANTALON, ŚWIATŁO DZIENNE, CZARCI POMIOT, MOŻDŻEŃ, INTERVIEW, ZWARCIE, WIDŁOZĄB LEŚNY, EGZOTARIUM, PRYWATNOŚĆ, DEMENTI, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, PORZĄDNOŚĆ, TRESER, SULFOTLENEK, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, 2-AMINOETANOL, WĘZEŁ, MARZANA FARBIARSKA, TERAPIA REINKARNACYJNA, KOMPETENCJA, EPOKSYD, WYDRA, JAGODZISKO, SŁUŻALCZOŚĆ, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, MIÓD SZTUCZNY, NIENATURALNOŚĆ, BIBLIZM, EKSTREMALNOŚĆ, PODWÓJNY NELSON, POLNIK BURY, HIPOSTYL, GNIOTOWNIK, DRĄGOWINA, BEZNADZIEJA, SIECIARZ JASKINIOWY, GWICHT, AZOTAN WAPNIA, TWIERDZENIE STOKESA, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, EKSHIBICJONISTKA, DING, OGÓREK, ŚWIŃSKI BLONDYN, LOB, MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU, BAWOLEC, OSZCZĘDNOŚĆ, CHROMIAN(VI) POTASU, NIEŚWIADOMOŚĆ, MANIPULATOR, SZACHY FISCHERA, ENDOMIKORYZA, KALKA, ŚWIECA, BIEG BEZPOŚREDNI, NEK, UPIERDLIWOŚĆ, WIEŚNIAK, OSET NASTROSZONY, BODZIEC PROGOWY, OPARCIE, KALENDARZ CHIŃSKI, MAJACZENIE, FREATOKSEN, SCHODY, PIEPRZ, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, KILIM, GASKOŃCZYK, SAMOLOT BOMBOWY, CZERWONA KSIĘGA, JODŁA NIKKOŃSKA, MONTAŻYSTA, BRUTALIZM, PYTONIAKOWATE, MŁYN, NIEJADALNOŚĆ, ?INSTALKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.132 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK, W KTÓRYM OBECNY JEST ANION FENOLANOWY; INACZEJ: SÓL, KTÓREJ ANION POCHODZI OD KWASU, KTÓRY JEST FENOLEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK, W KTÓRYM OBECNY JEST ANION FENOLANOWY; INACZEJ: SÓL, KTÓREJ ANION POCHODZI OD KWASU, KTÓRY JEST FENOLEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FENOLAN związek, w którym obecny jest anion fenolanowy; inaczej: sól, której anion pochodzi od kwasu, który jest fenolem (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FENOLAN
związek, w którym obecny jest anion fenolanowy; inaczej: sól, której anion pochodzi od kwasu, który jest fenolem (na 7 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK, W KTÓRYM OBECNY JEST ANION FENOLANOWY; INACZEJ: SÓL, KTÓREJ ANION POCHODZI OD KWASU, KTÓRY JEST FENOLEM sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - ZWIĄZEK, W KTÓRYM OBECNY JEST ANION FENOLANOWY; INACZEJ: SÓL, KTÓREJ ANION POCHODZI OD KWASU, KTÓRY JEST FENOLEM. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x