Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: KRZYWA PŁASKA, W KTÓREJ KAŻDY Z PUNKTÓW JEST PUNKTEM WYZNACZANYM PRZEZ WIERZCHOŁEK KĄTA PROSTEGO, KTÓREGO JEDNO RAMIĘ ZAWIERA PUNKT WYZCZNONY NA OKRĘGU PRZEZ CIĘCIWĘ, A DRUGIE PUNKT WYZNACZONY NA JEDNEJ Z PROSTYCH RÓWNOLEGŁYCH STYCZNYCH Z OKRĘGIEM PRZEZ PRZEDŁUŻENIE TEJ CIĘCIWY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LOK AGNESI to:

krzywa płaska, w której każdy z punktów jest punktem wyznaczanym przez wierzchołek kąta prostego, którego jedno ramię zawiera punkt wyzcznony na okręgu przez cięciwę, a drugie punkt wyznaczony na jednej z prostych równoległych stycznych z okręgiem przez przedłużenie tej cięciwy (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRZYWA PŁASKA, W KTÓREJ KAŻDY Z PUNKTÓW JEST PUNKTEM WYZNACZANYM PRZEZ WIERZCHOŁEK KĄTA PROSTEGO, KTÓREGO JEDNO RAMIĘ ZAWIERA PUNKT WYZCZNONY NA OKRĘGU PRZEZ CIĘCIWĘ, A DRUGIE PUNKT WYZNACZONY NA JEDNEJ Z PROSTYCH RÓWNOLEGŁYCH STYCZNYCH Z OKRĘGIEM PRZEZ PRZEDŁUŻENIE TEJ CIĘCIWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.360

FALLADA, ZAŁOŻENIE, BEZIDEOWOŚĆ, DIONIZYJSKOŚĆ, AUGSBURG, BAŁWOCHWALSTWO, STOSUNEK, WSZECHMOCNOŚĆ, SYFON, KORYTO RZEKI, MODELARSTWO LOTNICZE, PYZA, CZAMARA, PRAWORZĄDNOŚĆ, PRZĄDKOWATE, BIEG, KOREKTA WŁASNA, IMPAS, E-POCZTA, PIZA, OSPA PRAWDZIWA, CHCIWSTWO, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, KAFKA, KOPROSTANOL, TRASZKA NADDUNAJSKA, ŚWIATŁO DZIENNE, ZBRODNIA, DOUBLE DUTCH, NAKAZ PRACY, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, JEDNOCUKIER, WIĄŚLOWATE, JAJKO, IDEALIZM, DOWÓD REJESTRACYJNY, PODEJŹRZON LANCETOWATY, SYGNAŁ RADIOWY, SAMOGŁOSKA OKRĄGŁA, NIEROZUMNOŚĆ, ŁACIŃSKOŚĆ, WODNIAK, SATELITA SZPIEGOWSKI, TELEWIZJA HD, FLAGRUM, RYZYKO, ANAPLAZMOZA, JAHWE, WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA, SKŁADNIK POKARMOWY, SUPOZYCJA, ETYL, IDIOTYCZNOŚĆ, SILNIK INDUKCYJNY, INTERNUNCJUSZ, NAPIĘCIE, MINI-ALBUM, MAKINTOSZ, SUTENERSTWO, DIPLOTOMODON, ŻOŁĘDNICA, MOWA OSKARŻYCIELSKA, MIOT, HANIEBNOŚĆ, KRĄŻENIE WROTNE, CHOROBA WODUNKOWA, OGIEŃ ZAPOROWY, LEPSZOŚĆ, ASTER NOWOBELGIJSKI, GAZELA PRZEWALSKIEGO, WYKOTY, REPUBLIKA BANANOWA, KLEJNOT HERBOWY, LEON, REKIN, RAMIĘ KĄTA, RACHUNEK KOSZTÓW, OUDRY, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, MEGATSUNAMI, PRZEDSZKOLE, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, DYSZA, ZADANIE, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, PERCHA, WŁAŚCIWOŚĆ, ŻYWICA POLIESTROWA, PODUSZKA BALANSOWA, JEZIORO GORZKIE, DRĄŻEK POGO, CIĘŻAR DOWODU, PRÓŻNIA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, EKRAN LUMINESCENCYJNY, OKAZAŁOŚĆ, BÓBR KANADYJSKI, HAYDN, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, NIESTEROWNOŚĆ, BIOSYNTEZA BIAŁKA, MASZT, ZASADZKA, PRECEDENSOWOŚĆ, WODA-WODA, ZAWIESZENIE BRONI, LEŚNY DZIADEK, KONSULTACJA SPOŁECZNA, POMPA TŁOKOWA, TACHOGRAM, AIRBUS, ZWARCIE DRZEWOSTANU, JESIOTRY, MONETKA, TELLUREK, PASTA, JĘZYK SZWEDZKI, OTRUPKA WESTWOODA, SELEKCJA NEGATYWNA, GATUNEK POGRANICZNY, YUNNAN, WALUTOWOŚĆ, HYZOP, OSET KĘDZIERZAWY, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, ŻABA, LEK MOCZOPĘDNY, BIOMARKER, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, ŻYWY TOWAR, CHROMOSOM X, ASYSTA, DIPLODOKI, DYKTA, CHINON, MIEDZIOWNIK, EKSPERYMENT KLINICZNY, PUNKT PRZYSŁONECZNY, WODA POZAKLASOWA, EUKARIOT, KOLCZATKA, HISZPANKA, DZIAŁANIA, BRZOZA CZARNA, COURANTE, TOWIAŃSZCZYZNA, PRZYCZEPA CAMPINGOWA, AWIZO, GENERAŁ, WÓZ KEMPINGOWY, DRUKARKA ROZETKOWA, RZECZOWNIK POSPOLITY, WĘŻYK, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, RESTRYKTAZA, BOLA, FRANCZYZA, SILNIK ELEKTRYCZNY BOCZNIKOWY, SEKSTA, SUPERWAJZOR, JASNOŚĆ, ASOCJALNOŚĆ, STATECZNIK, GRZBIETORODOWATE, DŁUGOSZPAROWATE, INTERMEZZO, PROFESOR, NAUPLIUS, LICZNIK ISKROWY, MAŁOWODZIE, BERA, KOLCZATKOWATE, SCHULZ, BIEDACZKA, PRZETRAWIANIE, TYŁOZGIĘCIE MACICY, AMADYNA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, KOŁEK, NIEPARZYSTOKOPYTNE, SCUTUM, IMMUNOGLOBINA M, ANONEK, TONIKA, GERIDON, PRAZYNOFITY, UPOJNOŚĆ, GÓWNIANOŚĆ, TONACJA, NAZWA PUSTA, NATURYSTA, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, STAROIRLANDZKI, EKSPOZYCJA, AFTERPARTY, OSZAST, PERGAMON, NOSTRZYK, SYNONIMICZNOŚĆ, LUDZIK, MORTAL KOMBAT, QUICKSTEP, MOHER, KALKA MASZYNOWA, TANCERZ, OBRAZ POZORNY, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, SZYK PRZESTAWNY, NEGOCJACJE AKCESYJNE, KOLUMNA MARYJNA, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, KIELICH MSZALNY, BASEN, WEKTOR JEDNOSTKOWY, PSYCHOANALIZA, RODELA, MAKAK JAPOŃSKI, REFLEX, DELEGACJA, RATOWNICTWO, GRECKOŚĆ, STASIMON, POŁUDNICE, ZUPA NA GWOŹDZIU, NUMER GEOGRAFICZNY, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, RYNEK KONSUMENTA, ENERGETYKA WODNA, NAUKA HUMANISTYCZNA, MLON, FOTOGRAFIKA, SYNOD, KAPUSTA PASTEWNA, POSTNIK, NARCIARSTWO DOWOLNE, MALFORMACJA MACICY, GWIAZDA, TREND HORYZONTALNY, KATEGORYCZNOŚĆ, WIKARIUSZ KAPITULNY, WIDŁOWOŚĆ, WODOROSIARCZAN, BIEG BEZPOŚREDNI, PARABOLOIDA OBROTOWA, KASETKA, BŁOTNIARKA, GRAFIKA, AGIŃSKIE, KOZOJEBCA, RAJ, RAGTIME, GRZESZNOŚĆ, TAJNOŚĆ, UCHO WEWNĘTRZNE, SPLENDID ISOLATION, KSIĄŻĘ ALBERT, GIPSORYT, REKLAMA PORÓWNAWCZA, WIELOMĘSTWO, BON PIENIĘŻNY, DELEGACYJKA, LINA PORĘCZOWA, PROMIENIOWANIE ALFA, UKŁAD LOMBARDZKI, KABINA, NOGA, POŻYCZKA, CIĄGNIK GĄSIENICOWY, ALBUM, OWOLOGIA, CZEŁKOWSKA, KĄPIEL LECZNICZA, ROTATOR, GOSPODARZ DOMU, DŁUGOŚĆ, DZIERŻAWCA, ZAKŁAD HANDICAP, BIOFILIA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, FAKT PRASOWY, JĘZYK ASEMBLERA, FASA, KASTYLIJSKI, PÓŁWYSEP, GRUCZOŁ MLECZNY, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, ZUPA Z GWOŹDZIA, ESENSJA, NIEOBLICZALNOŚĆ, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, MIESZKALNOŚĆ, PŁONNOŚĆ, ORDU, RODZINA KONTRAKTOWA, TWIERDZENIE CANTORA, GALA OPEROWA, LODEN, KOMENDATARIUSZ, POTULNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.360 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: krzywa płaska, w której każdy z punktów jest punktem wyznaczanym przez wierzchołek kąta prostego, którego jedno ramię zawiera punkt wyzcznony na okręgu przez cięciwę, a drugie punkt wyznaczony na jednej z prostych równoległych stycznych z okręgiem przez przedłużenie tej cięciwy, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KRZYWA PŁASKA, W KTÓREJ KAŻDY Z PUNKTÓW JEST PUNKTEM WYZNACZANYM PRZEZ WIERZCHOŁEK KĄTA PROSTEGO, KTÓREGO JEDNO RAMIĘ ZAWIERA PUNKT WYZCZNONY NA OKRĘGU PRZEZ CIĘCIWĘ, A DRUGIE PUNKT WYZNACZONY NA JEDNEJ Z PROSTYCH RÓWNOLEGŁYCH STYCZNYCH Z OKRĘGIEM PRZEZ PRZEDŁUŻENIE TEJ CIĘCIWY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
lok Agnesi, krzywa płaska, w której każdy z punktów jest punktem wyznaczanym przez wierzchołek kąta prostego, którego jedno ramię zawiera punkt wyzcznony na okręgu przez cięciwę, a drugie punkt wyznaczony na jednej z prostych równoległych stycznych z okręgiem przez przedłużenie tej cięciwy (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LOK AGNESI
krzywa płaska, w której każdy z punktów jest punktem wyznaczanym przez wierzchołek kąta prostego, którego jedno ramię zawiera punkt wyzcznony na okręgu przez cięciwę, a drugie punkt wyznaczony na jednej z prostych równoległych stycznych z okręgiem przez przedłużenie tej cięciwy (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x