KRZYWA PŁASKA, W KTÓREJ KAŻDY Z PUNKTÓW JEST PUNKTEM WYZNACZANYM PRZEZ WIERZCHOŁEK KĄTA PROSTEGO, KTÓREGO JEDNO RAMIĘ ZAWIERA PUNKT WYZCZNONY NA OKRĘGU PRZEZ CIĘCIWĘ, A DRUGIE PUNKT WYZNACZONY NA JEDNEJ Z PROSTYCH RÓWNOLEGŁYCH STYCZNYCH Z OKRĘGIEM PRZEZ PRZEDŁUŻENIE TEJ CIĘCIWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LOK AGNESI to:

krzywa płaska, w której każdy z punktów jest punktem wyznaczanym przez wierzchołek kąta prostego, którego jedno ramię zawiera punkt wyzcznony na okręgu przez cięciwę, a drugie punkt wyznaczony na jednej z prostych równoległych stycznych z okręgiem przez przedłużenie tej cięciwy (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRZYWA PŁASKA, W KTÓREJ KAŻDY Z PUNKTÓW JEST PUNKTEM WYZNACZANYM PRZEZ WIERZCHOŁEK KĄTA PROSTEGO, KTÓREGO JEDNO RAMIĘ ZAWIERA PUNKT WYZCZNONY NA OKRĘGU PRZEZ CIĘCIWĘ, A DRUGIE PUNKT WYZNACZONY NA JEDNEJ Z PROSTYCH RÓWNOLEGŁYCH STYCZNYCH Z OKRĘGIEM PRZEZ PRZEDŁUŻENIE TEJ CIĘCIWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.521

UNIWERSYTECKOŚĆ, KAKAO, KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, KĄT DOPISANY, ZNAMIĘ SUTTONA, SZKARŁATNICA, TEMPURA, KOLO, PIZA, TENGWAR, SŁABEUSZ, FERMENTACJA JABŁKOWO-MLEKOWA, NIKOLAIZM, CHOROBA REFSUMA, PRZESTRZEŃ ZUPEŁNA, ZWIĄZEK ORGANICZNY, NIKCZEMNOŚĆ, MEKINTOSZ, ŻÓŁTY GUZEK, DIAFTOREZA, MODRASZEK REBELA, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, ILORAZ RODZINNY, MRÓWNIKOWATE, PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, ŚWINKA MORSKA, WETTER, CIERNIOGŁOWY, DIAMAGNETYK, PERSPEKTYWA, CELLULITIS, PAKA, OBEREK, OGNISKO, FOTOGRAFIA LOTNICZA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, KREDKA WOSKOWA, OBRONNOŚĆ DOTYKOWA, IZM, KOMISJA, OBWÓD MAGNETYCZNY, SUKMANA, FAZA, JUMPER, OPAD, MORENA BOCZNA, TRANSAKCJA WIĄZANA, MISKA, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, FEMINIZM, SKOCZKOWATE, KONTROLA DROGOWA, WYKROCZENIE DROGOWE, NORMATYWIZM, UDŹWIG, IUE, LINIJKA MENNICZA, INTERPRETER, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, ROZRZUTNIK, CENA SKUPU, PIERWSZORZĘD, WARSZTAT STRATEGICZNY, GNIAZDO, HORA, ROBUR, REALIZM, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, METODA GRADIENTU PROSTEGO, ORGANIZACJA MIĘDZYBRANŻOWA, RACHUNEK KOSZTÓW, CYCERO, INTERNAT, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, BIEL, POKOLENIE, BOMBA WULKANICZNA, RAD, WEDYZM, ODWODORNIENIE, GORĄCZKA HAVERHILL, HARFA CELTYCKA, WLAN, POŁYSK, PRZYBUDOWA, POPYT INWESTYCYJNY, PALATALIZACJA, AWIZO, KARZEŁ, ŚWINIOKSZTAŁTNE, OBRAZ OPTYCZNY, PRECEDENSOWOŚĆ, BALROG, SENSACJA, GŁOWNIA KUKURYDZY, TEOLOGIA BIBLIJNA, PATRON, BAKŁAŻAN, SZCZELNOŚĆ, BROWARNIA, ZJAWISKO COTTONA-MOUTONA, PARANDŻA, LICZBA POJEDYNCZA, HIPIS, KWADRATNIKOWATE, RESYNTEZA, COKÓŁ, CASH BACK, SAMORODNOŚĆ, PSZENICA DURUM, RATA BALONOWA, DELEGATURA, GALARETA, DOBRO POZYCJONALNE, KROKODYLOWATE, STANICA, ODRA, REKWIZYCJA, URANOWIEC, BURAK CUKROWY, MARKETING SKOJARZENIOWY, HALLE, MIR, BATERIA ALKALICZNA, BOOROOLA, KĄT DWUŚCIENNY, SALEZJANIE, CIEPŁO, HETEROATOM, TRAMPOLINA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, GORZKOŚĆ, GNIAZDOWNIK, LITERAT, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, RUG, BENCHMARKING, ZGNIŁOŚĆ, TEROCEFALE, SZATA SPOCZYNKOWA, GRANIASTOSŁUP TRÓJKĄTNY, WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI PEARSONA, PUNKT APTECZNY, BAKTERIOZA, ŚRUBOWIEC, MACIERZ KWADRATOWA, KAFETERIA KONIUNKTYWNA, KRZYWOSZ, PRACOBIORCA, TOPONIMIA, PRAWO, REGUŁA GLOGERA, GRUBOŚĆ, FOKSTROT, ZARATUSTRIANIN, ZASTAW REJESTROWY, MAŚLAK CZERWONY, HERRERAZAUR, ULOT, MARCHEW, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, PROTEGOWANY, JUNKIER, FILAR, CHWOŚCIK BURAKA, KRETOWINA, ZAKWATEROWANIE, UPOJNOŚĆ, VOTUM SEPARATUM, ENZYM RESTRYKCYJNY, JĘZYKI ESKIMOSKOALEUCKIE, ANALOGICZNOŚĆ, BŁYSK, WSCHODEK, SUSZARKA, JOGURT, UPOJNOŚĆ, GĄBKI ZWYCZAJNE, BAZYLIKA WIĘKSZA, SEJSMOGRAM, SUPERKONTO, STACJA PRZELOTOWA, DŁUGODZIÓB, NAOS, CIELENIE, HIPPISKA, ROBOTNIK BUDOWLANY, MISJA STABILIZACYJNA, KREDYT KUPIECKI, ŚWIADCZENIE ODSZKODOWAWCZE, DYSKRECJA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, MENNONICI, MIÓD SZTUCZNY, PODEJŹRZON LANCETOWATY, POKOLENIE SANDWICZOWE, CELOWNIK, JĘZOR OSUWISKOWY, MINERALIZACJA, CHLOREK HEMATYNY, RELACJA RÓWNOWAŻNOŚCI, SASSAFRAS, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, ROLADA, CZERWIEC, PRZETRAWIANIE, ISLAM, PRZYCZYNA FORMALNA, RÓWNOWAGA RYNKOWA, PLUGAWOŚĆ, SPICHRZA, TRÓJKOLOROWI, WYKUSZ, INNSBRUCK, BEZNADZIEJA, CUDZES, ANTAGONIZM, LEGA APOSTOLSKI, PĘTÓWKA, PIOTRUŚ, FIESTA, POMPA ŁYDKOWA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, PRAWO COULOMBA, GENERACJA ROZPROSZONA, OAZA, POWRÓT, WOJSKO, DOBITNOŚĆ, CZARCZAF, HAMARTIA, MANEWR PRINGLE’A, FESTON, THRILLER, UZNAWALNOŚĆ, RUMSZTYK, WIĄZANIE POJEDYNCZE, METOPION, SZKARADZIEŃSTWO, WIATKA, PATRON, NEKROMANCJA, AJDUKIEWICZ, POPULACJA STACJONARNA, STAN STACJONARNY, NIEAKTUALNOŚĆ, WULKAN, TELETURNIEJ, ROZKAZ, AUTOBUS, PODATEK POGŁÓWNY, ZACHYŁKA, ŻEBERKA, FRYWOLNOŚĆ, HEKSAPLOID, MIESZEK WŁOSOWY, ZBROJA KRYTA, WOW, KUMOTERKI, SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA, GŁOŚNOŚĆ, GÓWNIANOŚĆ, KRATKA ODPŁYWOWA, INFOKIOSK, PALEOCEN, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, POŚLEDNIOŚĆ, ZAPAŚNICTWO, SZTUCER, SKAŁA PLUTONICZNA, PUNKT GASTRONOMICZNY, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, STRUKTURA MACIERZOWA, CETNO, KAPUSTA KISZONA, INGRES, LUJ, PODNOSKA, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, KOMPARATYSTYKA, CANZONA, SKOJEC, CIEMNOTA, AUDIOBOOK, REPARACJA WOJENNA, TEMPERATURA ROSY, DRASTYCZNOŚĆ, LASKOWICE OŁAWSKIE, NORMA REAKCJI GENOTYPU, NIEDOZWOLONOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, SHORT-TRACK, TYGODNIÓWKA, AMINOKWAS BIOGENNY, ERGOTERAPIA, OSOBA PRAWNA, HEMOCHROMATOZA WRODZONA, ?ORDU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.521 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRZYWA PŁASKA, W KTÓREJ KAŻDY Z PUNKTÓW JEST PUNKTEM WYZNACZANYM PRZEZ WIERZCHOŁEK KĄTA PROSTEGO, KTÓREGO JEDNO RAMIĘ ZAWIERA PUNKT WYZCZNONY NA OKRĘGU PRZEZ CIĘCIWĘ, A DRUGIE PUNKT WYZNACZONY NA JEDNEJ Z PROSTYCH RÓWNOLEGŁYCH STYCZNYCH Z OKRĘGIEM PRZEZ PRZEDŁUŻENIE TEJ CIĘCIWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KRZYWA PŁASKA, W KTÓREJ KAŻDY Z PUNKTÓW JEST PUNKTEM WYZNACZANYM PRZEZ WIERZCHOŁEK KĄTA PROSTEGO, KTÓREGO JEDNO RAMIĘ ZAWIERA PUNKT WYZCZNONY NA OKRĘGU PRZEZ CIĘCIWĘ, A DRUGIE PUNKT WYZNACZONY NA JEDNEJ Z PROSTYCH RÓWNOLEGŁYCH STYCZNYCH Z OKRĘGIEM PRZEZ PRZEDŁUŻENIE TEJ CIĘCIWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LOK AGNESI krzywa płaska, w której każdy z punktów jest punktem wyznaczanym przez wierzchołek kąta prostego, którego jedno ramię zawiera punkt wyzcznony na okręgu przez cięciwę, a drugie punkt wyznaczony na jednej z prostych równoległych stycznych z okręgiem przez przedłużenie tej cięciwy (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LOK AGNESI
krzywa płaska, w której każdy z punktów jest punktem wyznaczanym przez wierzchołek kąta prostego, którego jedno ramię zawiera punkt wyzcznony na okręgu przez cięciwę, a drugie punkt wyznaczony na jednej z prostych równoległych stycznych z okręgiem przez przedłużenie tej cięciwy (na 9 lit.).

Oprócz KRZYWA PŁASKA, W KTÓREJ KAŻDY Z PUNKTÓW JEST PUNKTEM WYZNACZANYM PRZEZ WIERZCHOŁEK KĄTA PROSTEGO, KTÓREGO JEDNO RAMIĘ ZAWIERA PUNKT WYZCZNONY NA OKRĘGU PRZEZ CIĘCIWĘ, A DRUGIE PUNKT WYZNACZONY NA JEDNEJ Z PROSTYCH RÓWNOLEGŁYCH STYCZNYCH Z OKRĘGIEM PRZEZ PRZEDŁUŻENIE TEJ CIĘCIWY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - KRZYWA PŁASKA, W KTÓREJ KAŻDY Z PUNKTÓW JEST PUNKTEM WYZNACZANYM PRZEZ WIERZCHOŁEK KĄTA PROSTEGO, KTÓREGO JEDNO RAMIĘ ZAWIERA PUNKT WYZCZNONY NA OKRĘGU PRZEZ CIĘCIWĘ, A DRUGIE PUNKT WYZNACZONY NA JEDNEJ Z PROSTYCH RÓWNOLEGŁYCH STYCZNYCH Z OKRĘGIEM PRZEZ PRZEDŁUŻENIE TEJ CIĘCIWY. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast