MASZYNA, W KTÓREJ MAGNEŚNICĘ STANOWI MAGNES TRWAŁY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA to:

maszyna, w której magneśnicę stanowi magnes trwały (na 25 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA, W KTÓREJ MAGNEŚNICĘ STANOWI MAGNES TRWAŁY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.912

POCHUTNIK TRWAŁY, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, INFLACJA PŁACOWA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-DZIĄSŁOWA, CUKRZYCA BRĄZOWA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, PIRUETKA, KUTER, SŁUGA BOŻA, REFERENDUM STRAJKOWE, WODA HIPEROSMOTYCZNA, ZGUBA, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, KRASNAL, LWIA SPÓŁKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA, KALORMEN, PRZEWRÓT PAŁACOWY, AUTOPARODIA, JON CENTRALNY, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, CZĄSTKA CIĘŻKA, EKONOMIA DOBROBYTU, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, ŻÓŁWIE MUŁOWE, DRUK OFFSETOWY, POLITYKA DYSKONTOWA, POWIEŚĆ SENSACYJNA, NIMBUS, MACIERZ SCHODKOWA, UTLENIANIE, FILOZOFIA PRAWA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, EDYKUŁA, WALEC, PSYCHOBIOGRAFIA, MARSZ, HARD CORE, ŚCIANKA DZIAŁOWA, SPORT ZIMOWY, NUKLEOTYD, GAR, OBRZYD, ANALIZA KOSZTÓW, BIBLIOTEKA RUCHOMA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, METROPOLIA, DROZOFILIA, ALGRAFIA, PIKIETA, BEZPOWROTNOŚĆ, FUGU, PORTATYL, TREPAK, SHIMMY, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, NARCIARSTWO DOWOLNE, GAŚNICA PROSZKOWA, BOSS, KROKODYLE WŁAŚCIWE, ODBYTNICA, WOREK, SALA CHORYCH, KABEL, SKAŁA PLUTONICZNA, SSAKI NIŻSZE, KONIK, CHOROBA MIKROFALOWA, ŻAL, WALCOWNIA GORĄCA, CECHA DYSTYNKTYWNA, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, GAŁKA BLADA, LAMPKA, POMPA OBIEGOWA, NUTRIA, PLANISFERA, NAWA GŁÓWNA, FILAR, GWIAZDA, OSTREK, DEPOZYT MIĘDZYBANKOWY, GORĄCE KRZESŁA, TERAPIA RODZIN, ZARZUTKA, PRAWA RĘKA, KANTORAT, KATASTROFA KOSMICZNA, JACK, TRĄDZIK, OFFSET, SZKOŁA ŚREDNIA, TUSZ, BAR MICWA, PIASEK KWARCOWY, SAMOGŁOSKA ZAOKRĄGLONA, PAMIĘĆ DŁUGOTRWAŁA, REMIS, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, PÓŁROZKROK, DYFTERYT, KUPA, ŻARÓWKA, MINIMALIZM, HOMEOPATIA, MACIERZ WSTĘGOWA, OWCZA WEŁNA, STACJA TRANSFORMATOROWA, OBSADA, LINIA, PIKIETA, FUNKCJA ACKERMANNA, POŻAREK, KONSULTACJA SPOŁECZNA, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, REFLEX, OSOBA TRZECIA, ZŁOTA FUNKCJA, MIEDZIORYT, DZIEWIARNIA, WYSZYWANKA, PRZEKŁADNIA CIERNA, KONCEPT, WITALIZM, ZOBOJĘTNIANIE, TKANKA STAŁA, KOMÓRKA MATECZNA, HONOR, DWUDZIESTKA, PSZENICA DURUM, HYPOSTYL, D, AMORY, BUZKASZI, OPCJA BARIEROWA, FUNKCJA OGRANICZONA, RADIACJA ADAPTATYWNA, GAŚNICA HALONOWA, OPYLACZ, ZADYSZKA, KADŹ ZALEWNA, PASJA, BLITZ, POSTĘPACTWO, SZACHY FISCHERA, SZKODNIK, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, TRANSAKCJA TERMINOWA, ZAPORA, POLONEZ, ODJEMNA, BEZDNO, LAWETA, WÓZ ASENIZACYJNY, ZWIĄZEK RZĄDU, TARANTELLA, JESIOTR BIAŁY, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, PUŁAP STATYCZNY, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, ARENGA PIERZASTA, OPŁATA RYCZAŁTOWA, CHŁODNIK LITEWSKI, WOLNY OBSZAR CELNY, BOASZKOWATE, PRZECIWSKAZANIE, PIASKOWIEC ISTEBNIAŃSKI, MLEWNIK, ORIENTACJA SEKSUALNA, KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA, MIR, MATERIAŁ, KARTA OBCIĄŻENIOWA, BURAK, WRZÓD NA DUPIE, GACEK BRUNATNY, OPONA BEZDĘTKOWA, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, OBROŃCZYNI, SYSTEM POZYCYJNY, CHOROBA TARUI'EGO, GRA LOSOWA, MAGLOWNICA, PARGAMIN, HIPOTEZA UPOŚLEDZENIA, POWIEŚĆ Z KLUCZEM, STRASZAKI, SUMA KOMANDYTOWA, AKCJA NA OKAZICIELA, GRZBIETORODOWATE, MATRYKUŁA, HIPOTEZA HANDICAPU, OVERLOCK, NIESTATECZNOŚĆ, BIEG PŁOTKARSKI, NADZIEWKA, DUCHAMP, WODOROSIARCZEK, JACHT ŻAGLOWY, GRA MIESZANA, ZAPALENIE STAWÓW Z ZAJĘCIEM STAWÓW KRĘGOSŁUPA, STREFA PRZYGRANICZNA, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, REAKCJA KATALITYCZNA, PARAWODÓR, SPECJACJA FILETYCZNA, ZAĆMA DOJRZAŁA, RÓWNIK GALAKTYCZNY, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, INTERWIZJA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, PUKAWKA, DYSCYPLINA POKAZOWA, MASZYNA INFORMACYJNA, KOMBAJN ROLNICZY, ELEKTRODA MEMBRANOWA, CIĄGNIK LEŚNY, ŁAPA, ODGAŁĘZIACZ, KIESZEŃ, KWADRAT MAGICZNY, ROŻEK, OSSUARIUM, BINGO, SUMARYCZNOŚĆ, SAMOGŁOSKA WYSOKA, OWIJARKA, DEKLINACJA MIESZANA, ADVOCATUS DIABOLI, STRZECHWOWCE, ACHALAZJA, KONTRAMARKARNIA, MLEWNIK WALCOWY, ŚWIETLÓWKA, UNIWERSYTET LUDOWY, KRĘTARZ DUŻY, ŁOKIEĆ TENISISTY, SZABOTA, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, OPOZYCJA, PIEC MUFLOWY, SZKODNIK, PRYSZNIC, BERGAMOTKA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, BALANS, BRYDŻ SPORTOWY, KROATYSTYKA, KWAS PRÓCHNICOWY, KASA, NAUKA JAZDY, NIEPOKORNOŚĆ, GITARA KLASYCZNA, GRA KARCIANA, ARYTMOMETR, PRZEBUDOWA, NAOS, SUMATOR, OKTAW, WŚCIK DUPY, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, AFTERPARTY, ROŚLINA WODNA, POLĘDWICA SOPOCKA, JASZCZUR, PILARKA RAMOWA, JAŁMUŻNIK, CHOROBA HAGLUNDA, RAMSZ, PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, BARSZCZ UKRAIŃSKI, ZMIERZCH CYWILNY, ŁAMARKA, OFFSET, SAMOGŁOSKA OTWARTA, ŻYWICA POLIESTROWA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, MACIERZ JACOBIEGO, AMONIT, REAKCJA RODNIKOWA, KOCZKODAN, NARAMIENNIK, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, ANTYLITERATURA, KOMAR, ERPEG, GLACE, SKOCZNIA MAMUCIA, KISZKA, DISNEY, STYLING, UMOWA BUKINGOWA, ?HOKEJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.912 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA, W KTÓREJ MAGNEŚNICĘ STANOWI MAGNES TRWAŁY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA, W KTÓREJ MAGNEŚNICĘ STANOWI MAGNES TRWAŁY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA maszyna, w której magneśnicę stanowi magnes trwały (na 25 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA
maszyna, w której magneśnicę stanowi magnes trwały (na 25 lit.).

Oprócz MASZYNA, W KTÓREJ MAGNEŚNICĘ STANOWI MAGNES TRWAŁY sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA, W KTÓREJ MAGNEŚNICĘ STANOWI MAGNES TRWAŁY. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x