GRA HAZARDOWA, W KTÓREJ ORGANIZUJĄCY GRĘ POSŁUGUJE SIĘ TRZEMA KARTAMI Z JEDNĄ WYRÓŻNIONĄ I TASUJĄC JE, DAJE GRACZOWI ZA ZADANIE WSKAZANIE TEJ WYRÓŻNIONEJ, WYGRYWAJĄCEJ KARTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRZY KARTY to:

gra hazardowa, w której organizujący grę posługuje się trzema kartami z jedną wyróżnioną i tasując je, daje graczowi za zadanie wskazanie tej wyróżnionej, wygrywającej karty (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRA HAZARDOWA, W KTÓREJ ORGANIZUJĄCY GRĘ POSŁUGUJE SIĘ TRZEMA KARTAMI Z JEDNĄ WYRÓŻNIONĄ I TASUJĄC JE, DAJE GRACZOWI ZA ZADANIE WSKAZANIE TEJ WYRÓŻNIONEJ, WYGRYWAJĄCEJ KARTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.244

SZTUCZNA INTELIGENCJA, KURECZKA, PREPPER, NERD, AMPUŁA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, AREKA KATECHU, BASISTA, HARMONIJKA USTNA, MIODNOŚĆ, ENERGETYKA ODNAWIALNA, BIAŁY ŚPIEW, EGZEKUTOR, ADAPTACJA, ZABAWOWICZ, OBLEGA, GRUPA NILPOTENTNA, OCTOWNIA, FILOZOFIA RELIGII, KILBLOKI, TYPOGRAFIA, DRIBLING, WIDZENIE OBWODOWE, PRZYKWIATEK, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, GARDZIEL, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, CECHA DYSTYNKTYWNA, KOMORA MINOWA, UPADŁY ANIOŁ, SKALAR, MINA, KRATA PODGRUP, AWARYJNOŚĆ, NARODOWOŚĆ, GRAMATYKA GENERATYWNA, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, HYDRA, OBRZEŻE, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, MATEMA, KASZTANOWIEC, CENTRUM KONFERENCYJNE, ŁAD KORPORACYJNY, LANDRYNKA, SARKOFAG, GATUNEK AMFIDROMICZNY, ANUCZIN, ZAĆMA ZAAWANSOWANA, FACHMAN, KRET, WIZJER, GRUPA ROZWIĄZALNA, TELEMECHANIKA, CIELENIE SIĘ LODOWCA, KULCZYBA, PYTONIAKOWATE, ORTOCENTRUM, INŻYNIER DUSZ, SKANDYNAWISTA, TRÓJKĄT, EFEKT RYGLA, NENCKI, DWUCUKIER, BELKA GŁÓWNA, NACISKANIE, CHOROBA RITTERA, BIEG PŁASKI, OPŁATA, JAZDA, OPŁATEK, SZCZELINA BRZEŻNA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, BIOLOG MOLEKULARNY, OSNUJKA, TRIADA CARNEYA, KORONA, ABORTERKA, ANGEOLOGIA, MIĘDZYŻEBRZE, TRAFUNEK, SOCZEWKA SCHODKOWA, AGREGAT POMPOWY, NIUCHACZ, CHANAT, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, SŁÓWKO, ARONIA, KONTRAKT MENEDŻERSKI, BUTELKA, FAŁD GŁOSOWY, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, ANTROPOLOGIZM, SKLEPIENIE SIECIOWE, TAŚMA, MULDY PODWÓJNE, AFEKT PATOLOGICZNY, BRUSONECJA, DIALEKT, ŁBISKO, PERFUMKI, GRZYB SITARZ, STRZELEC POKŁADOWY, PUNKTOWIEC, ZNAMIĘ SUTTONA, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, NIEPOBOŻNOŚĆ, JORDANEK, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, KASA, LORNETA NOŻYCOWA, KAWALERIA, NELSON, CHOROBA PFEIFERA-CHRISTIANA-WEBERA, WSTRZYMANIE, CZARNE, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, ZAKON ŻEBRZĄCY, POTENCJAŁ, SALADA, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, ACHAJA, LOKATA DYNAMICZNA, ZAGRYWKA, GRANICA KULTUR, JĘZYK WIETNAMSKI, RADIO TAXI, NAPÓR, OPONA PAJĘCZA, BRAMOWNICA, SKAŁA OSADOWA, SAMOGŁOSKA USTNA, TRÓJKA PITAGOREJSKA, MALTZ, NOWICJAT, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, CENOTWÓRCA, ADIANTOWATE, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, METATEZA, KONFEDERACJA, KRZESANY, ZŁUDZENIE, PĘCHERZYCA, GAZÓWKA, GARKUCHNIA, URUK-HAI, ORIENTACJA, DRZEWO, TURBINA PROMIENIOWA, MONOCHORD, SKAŁKA, DZIDA, MOSTEK, FATALISTA, ZWID, BARBARYZACJA, MORA, ZAĆMIENIE, LANDSKNECHT, PINGWIN ADELI, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, FIZJOGNOMIA, PROKSEMIKA, FALA ODBITA, KUCHENKA MIKROFALOWA, TRZĘSIENIE ZIEMI, BOHATER, PALEOGEN, NARCYZ, PORTRECISTKA, ROZMODLENIE, RAJD, TRZMIEL DRZEWNY, KOLEKCJA, HEWEA, STRZEMIENNY, PISMO WĘZEŁKOWE, KONFIGURACJA, GEODEZJA NIŻSZA, MEADE, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, IZOTROPIA, DOJŚCIE, PARCH, TURBINA PELTONA, JAWNOGRZESZNICA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, RADIANT, POWSTANIE LISTOPADOWE, CHEMIA, NUWORYSZ, ROZŁUPNOGŁOWCE, LUFA, MESJANIZM, ANTOWIE, RZEŹWOŚĆ, AHISTORYCZNOŚĆ, JAKOŚĆ, DUREŃ, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, RACHUNKOWOŚĆ, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, GADY, POJAWIENIE SIĘ, TABLICA PRAWDY, MECHANIKA KWANTOWA, PERŁOZ, DRZEWCÓWKA, TAKT, SELENODEZJA, KLIENT, JĘZYK TAMILSKI, LIGOWIEC, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, HORROR, WYCZARTEROWANIE, NAŚLADOWNICTWO, WANNA, BECZKA BEZ DNA, OMŁOT, TWARDE PORNO, STRATEG, PRYSKAWKA, ILOCZYN WEKTOROWY, HIPNAGOGIA, GRA HAZARDOWA, AWANTUROWANIE SIĘ, MISJA STABILIZACYJNA, RESPONDENT, ORANT, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, SZPIK KOSTNY, CZUŁEK, NIECHCIUCH, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, ŻABA KATOLICKA, STAN TRZECI, KULTURA MINOJSKA, NEBIWOLOL, FRYZ, WETKA, BUTELKA MIAROWA, GAŁĘŹNIK, ŻALE, PRZELĘKNIENIE, ALFABET FONETYCZNY, WYSIĘK, CYGARETKI, GRUPA ADDYTYWNA, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, PUNKT PODSŁONECZNY, SIÓDEMKA, PRZEGRANA, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, POŻEGNANIE, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, WŁÓKIENNICTWO, DENTYSTA, STACJA ZAKŁADOWA, JĘZYK MANSYJSKI, POŚCIEL, SUCHORYT, CHMURZENIE CZOŁA, STAN ŚREDNI, DŁUGOGŁOWIE, WĄTROBOWIEC, TEMPERAMENCIK, DICKENS, DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA, STOPIEŃ TURBINY, GRA WYŚCIGOWA, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, MAMUT KOLUMBIJSKI, DIAGNOSTA, TABU, GNIOTOWNIK, KONIK, ATEMOYA, CZERNINA, TRIOLA, ŁOWCA, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, OBRAZEK, CLEARING, GALAKTYKA, POPRAWNOŚĆ, NAWIS, TEORIA POTENCJAŁU, NOWOBOGACKI, NUTRIOWATE, TOLERANCJA WYMIARU, ELEKTORAT, KARMA, SWAP PROCENTOWY, ERPEG, ?KANAPA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.244 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRA HAZARDOWA, W KTÓREJ ORGANIZUJĄCY GRĘ POSŁUGUJE SIĘ TRZEMA KARTAMI Z JEDNĄ WYRÓŻNIONĄ I TASUJĄC JE, DAJE GRACZOWI ZA ZADANIE WSKAZANIE TEJ WYRÓŻNIONEJ, WYGRYWAJĄCEJ KARTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRA HAZARDOWA, W KTÓREJ ORGANIZUJĄCY GRĘ POSŁUGUJE SIĘ TRZEMA KARTAMI Z JEDNĄ WYRÓŻNIONĄ I TASUJĄC JE, DAJE GRACZOWI ZA ZADANIE WSKAZANIE TEJ WYRÓŻNIONEJ, WYGRYWAJĄCEJ KARTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRZY KARTY gra hazardowa, w której organizujący grę posługuje się trzema kartami z jedną wyróżnioną i tasując je, daje graczowi za zadanie wskazanie tej wyróżnionej, wygrywającej karty (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRZY KARTY
gra hazardowa, w której organizujący grę posługuje się trzema kartami z jedną wyróżnioną i tasując je, daje graczowi za zadanie wskazanie tej wyróżnionej, wygrywającej karty (na 9 lit.).

Oprócz GRA HAZARDOWA, W KTÓREJ ORGANIZUJĄCY GRĘ POSŁUGUJE SIĘ TRZEMA KARTAMI Z JEDNĄ WYRÓŻNIONĄ I TASUJĄC JE, DAJE GRACZOWI ZA ZADANIE WSKAZANIE TEJ WYRÓŻNIONEJ, WYGRYWAJĄCEJ KARTY sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - GRA HAZARDOWA, W KTÓREJ ORGANIZUJĄCY GRĘ POSŁUGUJE SIĘ TRZEMA KARTAMI Z JEDNĄ WYRÓŻNIONĄ I TASUJĄC JE, DAJE GRACZOWI ZA ZADANIE WSKAZANIE TEJ WYRÓŻNIONEJ, WYGRYWAJĄCEJ KARTY. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

x