(WRĘBIARKOWE) W GÓRNICTWIE URZĄDZENIE, NA KTÓRYM PRZESUWA SIĘ WRĘBIARKA W PRZODKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SANIE to:

(wrębiarkowe) w górnictwie urządzenie, na którym przesuwa się wrębiarka w przodki (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SANIE

SANIE to:

pojazd na płozach, pierwotnie zaprzęgowy, współcześnie może być wyposażony w silnik (na 5 lit.)SANIE to:

pojazd na płozach ciągniętych przez konie, przeznaczony do jazdy po śniegu (na 5 lit.)SANIE to:

(obrabiarki) element obrabiarki w kształcie płyty stanowiący podstawę dla zespołów wykonujących ruchy prostoliniowe na prowadnicach (na 5 lit.)SANIE to:

jadą w kuligu (na 5 lit.)SANIE to:

jedne z wielu w kuligu (na 5 lit.)SANIE to:

pojazd w kuligu (na 5 lit.)SANIE to:

pojazd używany tylko podczas zimy (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "(WRĘBIARKOWE) W GÓRNICTWIE URZĄDZENIE, NA KTÓRYM PRZESUWA SIĘ WRĘBIARKA W PRZODKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.608

AEROZOL, PRALKA, TEOKRACJA, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, PIERŚCIEŃ Z JEDYNKĄ, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, POWIEŚĆ ALUZYJNA, UROZMAICENIE, GAWIALOWATE, TAMBOREK, METODA SCENARIUSZOWA, PANCERNIK SZCZECINIASTY, ARMIA, REASORTACJA GENOWA, KAPITAŁ SPOŁECZNY, SEPARACJONIZM, AGREGATY MONETARNE, DITLENEK, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, STENOGRAF, POST, KONTRAMARKARNIA, MECENAS, BARWY WOJENNE, GŁOGOWIEC, BOLSZEWICY, REALIZM, FREDRO, MAŹNICA, OBŁOK SREBRZYSTY, WISKOZA, SIEDEMNASTKA, CZESKI, FIZYKA STATYSTYCZNA, RONDO, MRUKOKSZTAŁTNE, HIPSOMETRIA, KOPROFAG, TRZON TŁOKOWY, PĘD ROŚLINNY, GRĘPEL, APARAT RENTGENOWSKI, PERIOD, RÓJ, DZIAŁKA ROBOCZA, WIBRATO, ANALIZA WYPUKŁA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, TRÓJSKOK, WARSTWA ŚCIERALNA, ASTRON, OGIEŃ I WODA, SEN, POTWÓR, GRUCZOLAKORAK, DŁUGOSZPON, NAPARZANKA, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, KĄT UJEMNY, ZWINNOŚĆ, CUMULUS, PUSZYSTOŚĆ, FARBIARSTWO, RYBA, MISIAK, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, SZARPANKA, OLEWKA, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, SPORT ZIMOWY, GŁADZAK, POSŁUSZNIK, SAMOREALIZACJA, TACKA, EPIC TRANCE, SKLEPIENIE PALMOWE, SŁUŻBA, SZCZĘKOT, ZORBA, ELEKTRODA MEMBRANOWA, DEATH METAL, WIETRZENIE INSOLACYJNE, NIRWANA REZONANSOWA, JER SŁABY, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, NIDERLANDZKI, WALTORNIA, SIŁACZKA, LOGIKA FORMALNA, BRUTALNOŚĆ, JĄKANIE, PÓJDŹKA, RANA SZARPANA, CYKLON, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, PIERWOTNIAK, FIZYKA PLAZMY, KOSMOS, PŁYWACZEK, TEREN, PŁYWAK, KOSZYKARSTWO, PRE-PAID, PRÓŻNOWANIE, GAJNIK LŚNIĄCY, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, KĘDZIERZAWKA, KOROWÓDKI, ŚWIATOWOŚĆ, NIEUCHRONNOŚĆ, DZWON, PAPROTKOWATE, SZLAUF, UKŁAD NIEINERCJALNY, LINA RATUNKOWA, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, OSTATKI, LANGUR KSIĄŻĘCY, KUPER, FISZBINOWIEC, DRĄG TŁOKOWY, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, PRAWO DŻUNGLI, STREFA EKONOMICZNA, FILM NOIR, POKŁAD GÓRNY, ALFABET FONETYCZNY, SPAWACZ, PIRACTWO INTELEKTUALNE, EDYTORIAL, ENERGIA GEOTERMALNA, SZALE, INTERWENIENT UBOCZNY, ZOROASTER, ŻYWA MOWA, NIEDOCUKRZENIE KRWI, WERSJA REŻYSERSKA, CHAŁTURNIK, FIZYKA, NEKROFILIA, WODY TERYTORIALNE, MBIRA, CYTOARCHITEKTONIKA, ANTROPOLOG KULTURY, SŁOIK, PASYWIZM, MALARSTWO FIGURATYNWE, MINOTORPEDA, MIKROPRZEŁĄCZNIK, SĄD REJESTROWY, ROZCHODNIACZEK, NAGRODA RZECZOWA, USTROJOWOŚĆ, SATYRYCZNOŚĆ, KLASA, NASADA, GRAF PEŁNY, GRZEBIEŃ BIODROWY, GĘSIARZ, DZWON NURKOWY, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, NIESZLACHECTWO, ODLEWNIK, KLOCEK, RAMA, TEATR, GLINA LODOWCOWA, ANTECEDENCJA, SZAMOTANINA, BARWA OCHRONNA, ESTETYKA, PŁYWACZEK, PUNKT KULMINACYJNY, KARTOWNIK, ZAJĘCZA WARGA, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, FILTR PALIWA, ALFA-BLOKER, KOMÓRKA MATECZNA, DOM, NOGAJOWIE, HIPERTEKST, KOŃ ZIMNOKRWISTY, LINIA ŚRUBOWA, CANOSSA, STAN WOLNY, LENIUSZEK, MIEDNICZKA NERKOWA, BUCHTA, OBROTNIK, BEZPIEŃKA, MASZERUNEK, INTERESOWNOŚĆ, PROSZEK, BŁONA MIĘŚNIOWA, ŁAPACZ, ZAKON SZPITALNY, PUSTY LOS, DYSKRECJA, GOSPODARKA NATURALNA, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, KWADRATURA, JĘZYK POZYCYJNY, STOPKA, DYFUZJA, KAMICA MOCZOWA, FTYZJATRIA, WESOŁE MIASTECZKO, DRĘTWOTA, ŚWIATŁO ZIELONE, OKRUSZEK, KOLEGIATA, ODDYCHANIE BEZTLENOWE, GNIAZDO ABONENCKIE, WYBUCHOWOŚĆ, WYLĘG, NACZYNIAK GRONIASTY, KAPLICA PRZYCMENTARNA, WENTYL, MIERNICZY, EFEKT DOMINA, WARUNKOWANIE, ZWIĄZKOWIEC, CZARNY SZLAK, IMPROMPTU, DEKLARACJA, DIZAJN, KOTERYJNOŚĆ, IMMUNOFLUORESCENCJA, KUPA, KAPUŚNISKO, RELACJA PUSTA, BURSZ, NERW MIĘDZYŻEBROWY, KWATERUNEK, CESARSTWO, PROPILEJE, ARYTMETYKA BINARNA, AUTYZM, KARBOKSYL, CHOROBA LENEGRE'A, RÓWNOWAGA OGÓLNA, TOPIK, PAJĘCZYNÓWKA, GASIK, GŁOWNIA, ŁĄCZNIK, WANNA, SZUMOWINA, FLOKUŁY, HARUSPIK, OBORA DWORSKA, OBRONA SYCYLIJSKA, AKUSTYKA, BANAT, SAPER, ROSYJSKI, SĘKACZ, ZBIORNICZEK NASIENNY, WYZIEWY, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, REWANŻ, SZTAMBUCH, NAKURWIENIE SIĘ, KISZKA STOLCOWA, TAMA, EDUKATOR, MYJNIA SAMOCHODOWA, CURRICULUM VITAE, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, ŁAZIENKI, BACHATA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, ROBER, KOD DWUWARTOŚCIOWY, SETNIK, MALAKOZOOLOGIA, IPP, IBISOWATE, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, REJESTRATOR, FILEMON CZARNOLICY, JĘZYCZEK U WAGI, ŻYWY TRUP, BODZIEC PROKSYMALNY, ODWARSTWIENIE, MECHANIKA PŁYNÓW, NACHLANIE SIĘ, POKŁAD BATERYJNY, INFORMA, MAHDI, WYMIENIACZ, BRUDNICA MNISZKA, CWAJNOS, HARLEKIN, ALBUMIK, TARCZKA, ROOIBOS, BANANOWIEC, ?ALEURON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.608 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

(WRĘBIARKOWE) W GÓRNICTWIE URZĄDZENIE, NA KTÓRYM PRZESUWA SIĘ WRĘBIARKA W PRZODKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: (WRĘBIARKOWE) W GÓRNICTWIE URZĄDZENIE, NA KTÓRYM PRZESUWA SIĘ WRĘBIARKA W PRZODKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SANIE (wrębiarkowe) w górnictwie urządzenie, na którym przesuwa się wrębiarka w przodki (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SANIE
(wrębiarkowe) w górnictwie urządzenie, na którym przesuwa się wrębiarka w przodki (na 5 lit.).

Oprócz (WRĘBIARKOWE) W GÓRNICTWIE URZĄDZENIE, NA KTÓRYM PRZESUWA SIĘ WRĘBIARKA W PRZODKI sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - (WRĘBIARKOWE) W GÓRNICTWIE URZĄDZENIE, NA KTÓRYM PRZESUWA SIĘ WRĘBIARKA W PRZODKI. Dodaj komentarz

4+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast