BRUDAS, LEŃ, TAKI, KTÓRY JEST MORALNIE TAK WYPACZONY, ŻE MOŻNA INSYNUOWAĆ, ŻE JEST SODOMITĄ; NAJCZĘŚCIEJ TO POGARDLIWE OKREŚLENIE JEST STOSOWANE WZGLĘDEM MIESZKAŃCÓW KRAJÓW MUZUŁMAŃSKICH, ALE OBSERWUJE SIĘ TEŻ UŻYCIA POD ADRESEM INNYCH POŁUDNIOWCÓW (MIESZKAŃCÓW POŁUDNIA EUROPY), PRAWDOPODOBNIE DLATEGO, ŻE W ICH KRAJACH HODOWLA KÓZ JEST RELATYWNIE POPULARNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOZOJEBCA to:

brudas, leń, taki, który jest moralnie tak wypaczony, że można insynuować, że jest sodomitą; najczęściej to pogardliwe określenie jest stosowane względem mieszkańców krajów muzułmańskich, ale obserwuje się też użycia pod adresem innych południowców (mieszkańców południa Europy), prawdopodobnie dlatego, że w ich krajach hodowla kóz jest relatywnie popularna (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOZOJEBCA

KOZOJEBCA to:

sodomita, który uprawia seks z kozami (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRUDAS, LEŃ, TAKI, KTÓRY JEST MORALNIE TAK WYPACZONY, ŻE MOŻNA INSYNUOWAĆ, ŻE JEST SODOMITĄ; NAJCZĘŚCIEJ TO POGARDLIWE OKREŚLENIE JEST STOSOWANE WZGLĘDEM MIESZKAŃCÓW KRAJÓW MUZUŁMAŃSKICH, ALE OBSERWUJE SIĘ TEŻ UŻYCIA POD ADRESEM INNYCH POŁUDNIOWCÓW (MIESZKAŃCÓW POŁUDNIA EUROPY), PRAWDOPODOBNIE DLATEGO, ŻE W ICH KRAJACH HODOWLA KÓZ JEST RELATYWNIE POPULARNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.695

PĘDZISZ, WIERTNICZY, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, SUFFOLK PUNCH, NACZYNIAK KRWIONOŚNY WŁOŚNICZKOWY, JĘZYKOZNAWCA, SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY, KARMIN, UZNAWALNOŚĆ, ROŚLINA ZARODNIKOWA, OTCHŁAŃ, POLIS, DOKMAI, KLĘK PROSTY, ŁATA, BAS, CIAŁKO X, AFERA KOPERKOWA, OGNIWO WESTONA, PANNUS, UTWARDZACZ, TEKODONTY, MRAŹNICA, FARBIARSTWO, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, GATUNEK KRYPTYCZNY, BRANIE WZORU, PROWANSALSKI, CHLUPOT, EKSKLUZYWIZM, INSTRUMENTALISTYKA, ARABSKI GREYHOUND, NOSOROŻEC JAWAJSKI, SEMANTYKA FORMALNA, LIER, THAULOW, WIDŁOZĄB LEŚNY, SONDAŻ, POZYCJONER, TEINA, PŁASKOSZ, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, WŁÓKA, TENDENCJA, ZIEMIANIN, WIERSZ, LOTERIA PROMOCYJNA, CIĄG ARYTMETYCZNY, EFEKT BOGACTWA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, MŁYNEK DO ODPADÓW, METRYKA, WEŁNIANKA, MADRASA, PINGWIN PAPUA, PODKOMENDNY, TWIERDZENIE STOKESA, GZY, STRUKTURALISTA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, MALFORMACJA MACICY, ZNAK ORIENTACYJNY, TRANSLACJA, STREFA CZASOWA, SOBÓR, BEZKLASOWOŚĆ, KISIEL, HIV, PODGLĄDACTWO, PANAMA, PRIORYTET, DEKANTACJA, ŚWIĘTE KOLEGIUM, ŚMIGACZ, KAWA, POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, GIMBAZA, JEDNOSTRONNOŚĆ, WYPRYSK POTNICOWY, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, KRĘG SZYJNY, PISMO CERKIEWNE, ROŚLINY NACZYNIOWE, BOBROWISKO, PERON WYSPOWY, NADWOZIE SAMONOŚNE, BRUDNA ROBOTA, MISTRZ, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, RZEŹ, KROK DOSTAWNY, TANGO ARGENTYŃSKIE, ALTOCUMULUS LENTICULARIS, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, NATURYZM, MAGDALENKI, ZALEŻNOŚĆ, CANCA, WKŁAD, POPRZECZNOZĘBNE, DYSZKANT, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, BLASZKA, PAWILON, SCHIZOTYMIA, UCHLANIE SIĘ, MEDYCYNA PRACY, BANK KOMERCYJNY, AKRYL, WĘGLÓWKA, KANTYLENA, WIERZĄCY, PRASOWNIA, MINÓG JAPOŃSKI, BROŃ DRZEWCOWA, SKANER, DROBNIACZEK WAPIENNY, PÓŁROCZNIK, ANTYBIOTYK, PODTRZYMKA, EPICYKL, CZARNA SKRZYNKA, SALONOWIEC, SNOBISTYCZNOŚĆ, KRET, CHARTER, ANTHEM TRANCE, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, SANIE, SZKOŁA ŚREDNIA, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, PIÓROPUSZNIK STRUSI, CHOROBA HAGLUNDA, ANALIZA FUNDAMENTALNA, SZCZELINA LODOWCOWA, MOTYWIK, ZEGAR SZACHOWY, WYRAŻENIE, TRZMIELOJAD, NORMALIZATOR, POROŚLE, GACEK WIELKOUCH, AKORDYKA, AUTOMAT, SYFON, KONKUBINAT, SZUWAKS, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, GROMBELARD, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, SĄD PODKOMORSKI, LARWA, IMITACJA, LĄG, KĄT ŻYLNY, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, POŁYKACZ, ZIEMNIAK, PODUSZKA CIĄŻOWA, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, CARAT, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, KOMUNIA, PIEZOMAGNETYZM, ZWINIĘCIE ŻAGLI, NARTA WODNA, NAUKA JAZDY, NARAMIENNIK, HIPIS, SINGIEL, CYKL MIESIĄCZKOWY, CYKL KOSMICZNY, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, RÓWNOWAGA OGÓLNA, DEBUGGER, KASA, STARTUP, MATCZYNOŚĆ, KYNOLOG, MASKARADA, WESOŁOŚĆ, KONDYCJA, LEK ODTWÓRCZY, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, KABESTAN, LAKUNA, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, KOKSIARZ, ŻÓŁW PROMIENISTY, WYLEW, KONSEKWENTNOŚĆ, NIESZPUŁKA JADALNA, NOTARIUSZ, TEOLOGIA BIBLIJNA, PRZESIĘK, DRYF KONTYNENTALNY, ŚWIST KRTANIOWY, PAPROTNICA, IZOTROPIA, MARCHWIANE RĘCE, PROSTE SKOŚNE, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, LOKACJA, BOŻE NARODZENIE, PODDIALEKT, NIESZABLONOWOŚĆ, RZUT PROSTOKĄTNY, SOSNOWE, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, SALA, TOPIK, KULON, BEZAWARYJNOŚĆ, KOMORA DEKOMPRESYJNA, SEXAPIL, ZASADA MACHA, REŻIM, ATASZAT, RATING, LUNETA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, SPŁASZCZKOWATE, WSPÓŁĆWICZĄCY, CZWARTY, APROKSYMATYW DENOTACYJNY, RZYGOWINY, LAUFER BIAŁOPOLOWY, PASTOR, LICZBA ATOMOWA, SAMOZAPALENIE SIĘ, ISLANDZKI, EFEKT LOTOSU, GOSPODYNI DOMOWA, ZGRAJA, CANZONETTA, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, DZIKI ŚWIERZB, OLEJOWIEC, AFRYKATA, KURTYNA WODNA, POŚWIST, PROROK, WOMBATOWATE, SOŁTYSTWO, ZAKON SZPITALNY, PURANA, ZALUDNIENIE, GŁOS, SMUGA KONDENSACYJNA, TRZYDZIESTY PIERWSZY, WCIĄGARKA, NAHUATL, MUŁOWCOWATE, MILA KWADRATOWA, ŁAMANY DACH POLSKI, PUCH, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, FIZYKA TEORETYCZNA, KOLEJ LINOWA, BYT ABSOLUTNY, MAGOT, OJCIEC, NIEOSTROŚĆ, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, MANIERKA, GEKON PAZURZASTY, GRZEBIENIARZ, ALNIKO, SIODEŁKOWCE, ŚWIR, RAMA, KOŁEK, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, PARAMAGNETYK, TŁOCZARNIA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, PRAWNICTWO, DYSZA WYLOTOWA, RYJEC, WICEPREMIER, KROK, KOZIOŁ, DAMA DO TOWARZYSTWA, RAKOWATOŚĆ PNIA, BUFOR, KARŁĄTKOWATE, RĄCZYCA, CHWYTNIK, SIŁOWNIA JĄDROWA, OBWAŁ, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, SZUKACZ, DEZERTERKA, CHOROBA FAZIO-LONDE, CZERWONA KSIĘGA, GLIKOKORTYKOSTERYD, PODJAZD, ?ARMEKT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.695 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRUDAS, LEŃ, TAKI, KTÓRY JEST MORALNIE TAK WYPACZONY, ŻE MOŻNA INSYNUOWAĆ, ŻE JEST SODOMITĄ; NAJCZĘŚCIEJ TO POGARDLIWE OKREŚLENIE JEST STOSOWANE WZGLĘDEM MIESZKAŃCÓW KRAJÓW MUZUŁMAŃSKICH, ALE OBSERWUJE SIĘ TEŻ UŻYCIA POD ADRESEM INNYCH POŁUDNIOWCÓW (MIESZKAŃCÓW POŁUDNIA EUROPY), PRAWDOPODOBNIE DLATEGO, ŻE W ICH KRAJACH HODOWLA KÓZ JEST RELATYWNIE POPULARNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRUDAS, LEŃ, TAKI, KTÓRY JEST MORALNIE TAK WYPACZONY, ŻE MOŻNA INSYNUOWAĆ, ŻE JEST SODOMITĄ; NAJCZĘŚCIEJ TO POGARDLIWE OKREŚLENIE JEST STOSOWANE WZGLĘDEM MIESZKAŃCÓW KRAJÓW MUZUŁMAŃSKICH, ALE OBSERWUJE SIĘ TEŻ UŻYCIA POD ADRESEM INNYCH POŁUDNIOWCÓW (MIESZKAŃCÓW POŁUDNIA EUROPY), PRAWDOPODOBNIE DLATEGO, ŻE W ICH KRAJACH HODOWLA KÓZ JEST RELATYWNIE POPULARNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOZOJEBCA brudas, leń, taki, który jest moralnie tak wypaczony, że można insynuować, że jest sodomitą; najczęściej to pogardliwe określenie jest stosowane względem mieszkańców krajów muzułmańskich, ale obserwuje się też użycia pod adresem innych południowców (mieszkańców południa Europy), prawdopodobnie dlatego, że w ich krajach hodowla kóz jest relatywnie popularna (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOZOJEBCA
brudas, leń, taki, który jest moralnie tak wypaczony, że można insynuować, że jest sodomitą; najczęściej to pogardliwe określenie jest stosowane względem mieszkańców krajów muzułmańskich, ale obserwuje się też użycia pod adresem innych południowców (mieszkańców południa Europy), prawdopodobnie dlatego, że w ich krajach hodowla kóz jest relatywnie popularna (na 9 lit.).

Oprócz BRUDAS, LEŃ, TAKI, KTÓRY JEST MORALNIE TAK WYPACZONY, ŻE MOŻNA INSYNUOWAĆ, ŻE JEST SODOMITĄ; NAJCZĘŚCIEJ TO POGARDLIWE OKREŚLENIE JEST STOSOWANE WZGLĘDEM MIESZKAŃCÓW KRAJÓW MUZUŁMAŃSKICH, ALE OBSERWUJE SIĘ TEŻ UŻYCIA POD ADRESEM INNYCH POŁUDNIOWCÓW (MIESZKAŃCÓW POŁUDNIA EUROPY), PRAWDOPODOBNIE DLATEGO, ŻE W ICH KRAJACH HODOWLA KÓZ JEST RELATYWNIE POPULARNA sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - BRUDAS, LEŃ, TAKI, KTÓRY JEST MORALNIE TAK WYPACZONY, ŻE MOŻNA INSYNUOWAĆ, ŻE JEST SODOMITĄ; NAJCZĘŚCIEJ TO POGARDLIWE OKREŚLENIE JEST STOSOWANE WZGLĘDEM MIESZKAŃCÓW KRAJÓW MUZUŁMAŃSKICH, ALE OBSERWUJE SIĘ TEŻ UŻYCIA POD ADRESEM INNYCH POŁUDNIOWCÓW (MIESZKAŃCÓW POŁUDNIA EUROPY), PRAWDOPODOBNIE DLATEGO, ŻE W ICH KRAJACH HODOWLA KÓZ JEST RELATYWNIE POPULARNA. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

x