Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: BRUDAS, LEŃ, TAKI, KTÓRY JEST MORALNIE TAK WYPACZONY, ŻE MOŻNA INSYNUOWAĆ, ŻE JEST SODOMITĄ; NAJCZĘŚCIEJ TO POGARDLIWE OKREŚLENIE JEST STOSOWANE WZGLĘDEM MIESZKAŃCÓW KRAJÓW MUZUŁMAŃSKICH, ALE OBSERWUJE SIĘ TEŻ UŻYCIA POD ADRESEM INNYCH POŁUDNIOWCÓW (MIESZKAŃCÓW POŁUDNIA EUROPY), PRAWDOPODOBNIE DLATEGO, ŻE W ICH KRAJACH HODOWLA KÓZ JEST RELATYWNIE POPULARNA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOZOJEBCA to:

brudas, leń, taki, który jest moralnie tak wypaczony, że można insynuować, że jest sodomitą; najczęściej to pogardliwe określenie jest stosowane względem mieszkańców krajów muzułmańskich, ale obserwuje się też użycia pod adresem innych południowców (mieszkańców południa Europy), prawdopodobnie dlatego, że w ich krajach hodowla kóz jest relatywnie popularna (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOZOJEBCA

KOZOJEBCA to:

sodomita, który uprawia seks z kozami (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRUDAS, LEŃ, TAKI, KTÓRY JEST MORALNIE TAK WYPACZONY, ŻE MOŻNA INSYNUOWAĆ, ŻE JEST SODOMITĄ; NAJCZĘŚCIEJ TO POGARDLIWE OKREŚLENIE JEST STOSOWANE WZGLĘDEM MIESZKAŃCÓW KRAJÓW MUZUŁMAŃSKICH, ALE OBSERWUJE SIĘ TEŻ UŻYCIA POD ADRESEM INNYCH POŁUDNIOWCÓW (MIESZKAŃCÓW POŁUDNIA EUROPY), PRAWDOPODOBNIE DLATEGO, ŻE W ICH KRAJACH HODOWLA KÓZ JEST RELATYWNIE POPULARNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.430

CHROMATOGRAFIA GAZOWA, PĘCHERZYCA, ZBROJENIE SIĘ, LEGENDARNOŚĆ, ŻĄDŁÓWKI, KONSUMENT, GALISYJSKI, INTENCJONALIZM, CHYBOTLIWOŚĆ, MIKROSKOP SKANINGOWY, CZEPNOŚĆ, MIKROFON LASEROWY, ARCHIWOLTA, ŁZY HIOBA, SŁONOROŚL, LEWANTYNKA, ŁYK, PRÓBKA, WAPIENNIK, PARABOLICZNOŚĆ, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, OGNIOMISTRZ, NARNIA, KONDYCJONALIZM, MAŁGORZATKA, CZŁOWIEK PRACY, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, DARWIN, ZACHÓD, FOKUS, SYSTEMATYKA, SARNA, WIDEŁKI HERETYKÓW, PRZESYP, GRZEBIENIARZ, METALOGIKA, KAPUŚCIANA GŁOWA, KWADRAT, WAWRZYN, ZINJANTROP, PISCHINGER, HISZPAŃSKI, FYKOLOGIA, FIGA, ATLANTYDA, ŁUK, CZAPKA NIEWIDKA, TRUPIEŃ, DRUK SENACKI, ZIELENICE WŁAŚCIWE, DOBRODUSZNOŚĆ, NAJEBKA, KOMAR, FANFARZYSTA, SOPRAN KOLORATUROWY, PODKŁAD, SONDAŻOWNIA, MOGIROTACYZM, ENANCJOMER, NAWALANKA, ORTOGRAFIA, IMPLIKACJA LOGICZNA, WALUTOWOŚĆ, MATNIA, FUNKCJONALIZM, RYBA DRAPIEŻNA, WIRTUOZERIA, WYCINAK, PAS WŁĄCZENIOWY, KLINOPIROKSEN, ŚWIT KALENDARZOWY, DESZCZOCHRON, REGENERATOR, 2-AMINOETANOL, OJCIEC CHRZESTNY, BATUTA, CEROFERARIUSZ, PIĘTRO, USTAWA ZASADNICZA, MNIEJSZOŚĆ, ULICA, KAWKA, STRONA BIERNA, LUFKA, COCKTAIL, WIELKOŚĆ, CYSTOSTOMIA, PUŁK, OMNIBUS, SILNIK CZTEROSUWOWY, TEORIA CIAŁ, BEZWŁAD, ACCELERANDO, OWIJARKA, INTERPRETATOR, AREOGRAFIA, WŁÓKNIAK TWARDY, PAMIĘĆ BUFOROWA, TATO, STRONA, STATYSTYKA MATEMATYCZNA, CHOROBA LENEGRE'A, MIEJSCE, MINÓG STRUMIENIOWY, MUTUALIZM, HEPATOLOGIA, GAR, DYSMUTAZA PONADTLENKOWA, TRYBADYZM, SPEKULACJA, NIEWYRAŹNOŚĆ, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, SKAŃSKI, KOŻUSZEK, KONSULENT, CYNKOTYPIA, AKINEZJA, ORFIKA, OBSERWACJA, LOGIKA MODALNA, CYNKOTYPIA, MOSTEK, ŻARŁACZ SZARY, UTC, PANORAMA, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, SURF, OWODNIOWCE, ZAIMEK PYTAJNY, MINIPIŁKA, BINARYZM, SZCZAWIÓWKA, GERMANISTYKA, INWALIDA WOJSKOWY, WŁOSKI, WOMBATY, ZOOTECHNIKA, ŁOPATA, UDERZENIE, KAMBUZ, FENICKI, KAMIEŃ BUDOWLANY, HORMON TROPOWY, WOJAK, OKRĘT FLAGOWY, ZAKŁADKA, KĄT PÓŁPEŁNY, EROZJA GLACJALNA, CZWÓRBÓJ, CYNKOGRAFIA, KOŃ KABARDYŃSKI, GRUBOSKÓRNOŚĆ, TRÓJKA, WYLEW, KAMARYLA, MEGAPOZYTYW, IGG, GÓWNIARA, MEGAPASKAL, METEORYT, TRANSLATORYKA, NAWRÓCICIEL, POZWANY, MUZYKA, MOD, LOSILLAZAUR, WOLNY, WARSTWA PODSTAWNA, MAMUT POŁUDNIOWY, JĘZYK TAMILSKI, IRANIZACJA, NEKROPOLIA, OKO, PREFEKT APOSTOLSKI, MENEDŻER, PREPROCESOR, DOBROWOLNOŚĆ, DNA, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, ORLICZKA KRETEŃSKA, MAKIJAŻ PERMANENTNY, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, PÓŁSFERA, REPRODUKCJA, KRAKÓW, KOREKTOR, BANOWINA, PERKOZ, NAKTUZ, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, OPCJA POLITYCZNA, TURANIEC, SZORY, URAZ, KOPISTA, SMERFETKA, KUOKA, CHROMBUCYL, WIATRACZEK, KRAJALNIA, ŚMIEĆ, BUDOWLA CENTRALNA, NIEAKTYWNOŚĆ, GLINIAN, ŚWIATŁA, KROWA, HIPOTEZA UPOŚLEDZENIA, RĘKA OPADAJĄCA, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, LICZBA, TERYNA, PORZĄDEK, KOMPANIA, SESJA, OBROŃCZYNI, LISTEK, AMPUŁKA, KARETKA REANIMACYJNA, ASESOR SĄDOWY, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, DIODA PROSTOWNICZA, ZERO BEZWZGLĘDNE, BRYLE, SPAWALNIK, SZYLD, POŻYCZKA, KREOLKA, WYLOT, MIKROMIKRON, WYMIENNIKOWNIA, MUS, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, EKSTREMALNOŚĆ, ZNAK ORIENTACYJNY, ŁACINA, PUSTY DŹWIĘK, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, POMÓR, WROTYCZ, UISTITI SREBRZYSTA, ŚRODKI TRWAŁE, BUSZEL, SZKARADNOŚĆ, ZASIEDZIAŁOŚĆ, OCZOJEBKA, FUNKCJONALIZM, KOŹLAK, OKRĄG APOLONIUSZA, APROKSYMACJA, ZIEMIA OBIECANA, NIEWYCZERPALNOŚĆ, LEŃ PATENTOWANY, VIVACE, FILOLOGIA WŁOSKA, KATAKAUSTYKA, SKALA PORÓWNAWCZA, CYTOLOGIA, SIEDEMDZIESIĄTKA, ESPRESSO, MUCHA, BOMBA, CYKL PRECESYJNY, WOJSKO FEDERALNE, STYL CASUALOWY, WATA CELULOZOWA, SCENERIA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, KRZYŻYK, BIOLOG, NALEŹLINA POSPOLITA, KING, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, NEOGAULLIZM, OSYPISKO, IMPULS WZROSTOWY, DEDUPLIKACJA, ŹRÓDŁO, KOLANO, NIECHLUBNOŚĆ, PĘPAWA JACQUINA, RAKOWATOŚĆ, CECHA RECESYWNA, DZIDZIA-PIERNIK, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, PATRYMONIUM, JANOWIEC, FILOLOGIA WŁOSKA, WARZYWO KAPUSTNE, SZKŁO WENECKIE, INDYWIDUALIZM, MULTIPLEKSER, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, TRYWIALIZM, KOMORA CIŚNIENIOWA, SZPIK KOSTNY, MALOWANIE, PROGRESJA, KWADRANT, GOŹDZIK, FOLGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.430 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: brudas, leń, taki, który jest moralnie tak wypaczony, że można insynuować, że jest sodomitą; najczęściej to pogardliwe określenie jest stosowane względem mieszkańców krajów muzułmańskich, ale obserwuje się też użycia pod adresem innych południowców (mieszkańców południa Europy), prawdopodobnie dlatego, że w ich krajach hodowla kóz jest relatywnie popularna, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRUDAS, LEŃ, TAKI, KTÓRY JEST MORALNIE TAK WYPACZONY, ŻE MOŻNA INSYNUOWAĆ, ŻE JEST SODOMITĄ; NAJCZĘŚCIEJ TO POGARDLIWE OKREŚLENIE JEST STOSOWANE WZGLĘDEM MIESZKAŃCÓW KRAJÓW MUZUŁMAŃSKICH, ALE OBSERWUJE SIĘ TEŻ UŻYCIA POD ADRESEM INNYCH POŁUDNIOWCÓW (MIESZKAŃCÓW POŁUDNIA EUROPY), PRAWDOPODOBNIE DLATEGO, ŻE W ICH KRAJACH HODOWLA KÓZ JEST RELATYWNIE POPULARNA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kozojebca, brudas, leń, taki, który jest moralnie tak wypaczony, że można insynuować, że jest sodomitą; najczęściej to pogardliwe określenie jest stosowane względem mieszkańców krajów muzułmańskich, ale obserwuje się też użycia pod adresem innych południowców (mieszkańców południa Europy), prawdopodobnie dlatego, że w ich krajach hodowla kóz jest relatywnie popularna (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOZOJEBCA
brudas, leń, taki, który jest moralnie tak wypaczony, że można insynuować, że jest sodomitą; najczęściej to pogardliwe określenie jest stosowane względem mieszkańców krajów muzułmańskich, ale obserwuje się też użycia pod adresem innych południowców (mieszkańców południa Europy), prawdopodobnie dlatego, że w ich krajach hodowla kóz jest relatywnie popularna (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x