POGARDLIWIE: OBYWATEL, KTÓREGO OPINIĄ ŁATWO JEST MANIPULOWAĆ (ZWŁASZCZA DLATEGO, ŻE BEZREFLEKSYJNIE ULEGA PRZEKAZOM MEDIALNYM), TAKI, KTÓRY NAJCZĘŚCIEJ W WYBORACH ZAGŁOSUJE TAK JAK WIĘKSZOŚĆ, NAWET JEŚLI DANA DECYZJA MOŻE PRZYNIEŚĆ SZKODĘ JEMU I JEMU PODOBNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEMING to:

pogardliwie: obywatel, którego opinią łatwo jest manipulować (zwłaszcza dlatego, że bezrefleksyjnie ulega przekazom medialnym), taki, który najczęściej w wyborach zagłosuje tak jak większość, nawet jeśli dana decyzja może przynieść szkodę jemu i jemu podobnym (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LEMING

LEMING to:

nazwa ssaka z rodziny nornikowatych (na 6 lit.)LEMING to:

drobny gryzoń z rodziny norników, roślinożerny, żarłoczny (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POGARDLIWIE: OBYWATEL, KTÓREGO OPINIĄ ŁATWO JEST MANIPULOWAĆ (ZWŁASZCZA DLATEGO, ŻE BEZREFLEKSYJNIE ULEGA PRZEKAZOM MEDIALNYM), TAKI, KTÓRY NAJCZĘŚCIEJ W WYBORACH ZAGŁOSUJE TAK JAK WIĘKSZOŚĆ, NAWET JEŚLI DANA DECYZJA MOŻE PRZYNIEŚĆ SZKODĘ JEMU I JEMU PODOBNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.315

OPAT KOMENDATORYJNY, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, HALIT, DŻUNGLA, SPÓJNIK PODRZĘDNY, KAZUISTA, MASŁO, SUKIENKOWY, CHIRURGIA URAZOWA, KONSERWACJA ZABYTKÓW, OKRES PÓŹNOKLASYCZNY, SCEPTYK, AWANGARDA, OPASKA BRZEGOWA, KONFERENCJA EPISKOPATU, RODZIC CHRZESTNY, WOJSKOWY, PUSTY DŹWIĘK, WIEŚNIAK, PAROCH, GAZA, MUZYKALIA, POWIEŚĆ SENSACYJNA, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, LUTNIARZ, ADŻAPSANDALI, ESPRESSO, PROWANSALSKI, PLAC ZABAW, NAUSZNIK, GACEK BRUNATNY, GNIEW, MODEL DECYZYJNY, PIÓROSZ PIERZASTY, METROPOLIA, METFORMINA, NEGATYWIZM, SZPIEG, ALTERNATYWA, POWYWRACANIE, RUCH JAŁOWY, UNYTKO, SZABAS, NAWÓJ, RAK KRAWIEC, ZAKOP, LASONOGI, PRZYSADKA, INTENCJONALIZM, KOZERA, HRABICZ, PRZYSTAŃ, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, BLACHOWNIA, DIALOG OBYWATELSKI, CHWIEJNOŚĆ, FANPAGE, BAZYLIKA WIĘKSZA, SOŚNIAK, PŁATNIK, NAPĘD, PACHNOTKA UPRAWNA, CHŁODNIK, KLUSKI ŚLĄSKIE, NAJEM OKAZJONALNY, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, OSTRA AMUNICJA, KLIPA, KLICZKA, OSOBA, BALKONIK, PUPILEK, PRZEDWIOŚNIE, WYCIĄG TOWAROWY, PODGRZEWACZ, LITEWSKOŚĆ, KONFIGURACJA, NACZYNIE, OŚRODEK, POPRAWKA, PODRÓŻUJĄCY, SPOT REKLAMOWY, REWERSAŁ, TRAWERS, SUSCEPTANT, MIESIĘCZNICA, LAND, SEPTYMA, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, PAPIEROCH, FURIOSO, OFIARNIK, MECH JAWAJSKI, PRODUKCJA PIERWOTNA, TWINNING, NIEGODZIWOŚĆ, DIAGNOZA, ANTYPSYCHOLOGIZM, WIEK MATUZALOWY, KONSULTANT, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, TORFOWISKO NISKIE, WARTOŚĆ WŁASNA, GŁUCHOTA WRODZONA, KAKADU, UKŁAD NIELINIOWY, BRAMOWNICA, POŻĄDLIWOŚĆ, CHOROBA WHIPPLE'A, JAJKO NA MIĘKKO, OPĘTANY, MALARSTWO NAŚCIENNE, RYJKONOSY, UBOGI, SALAMI, GAZOWY OLBRZYM, PODSADKA, ORATORIANIE, NANOHENR, PSIA MINA, MATURA POMOSTOWA, WARTOWNIA, KIERUNKOWOŚĆ, IZOTROPOWOŚĆ, NIEDOBÓR, SERCE W PRZEŁYKU, SILOS RAKIETOWY, STAŁOŚĆ, KOŃ UKRAIŃSKI, NAGŁOŚNIENIE, KOŁPACZEK, GORĄCZKA ZŁOTA, UKOŚNIK, KAPITULUM, PODHARCMISTRZ, EKSPERYMENT KLINICZNY, FARMAKOEKONOMIKA, STRZELANINA, DNI, KONIDIUM, CHRZESTNA, NADMIERNOŚĆ, RĘCZNIAK, CHELATACJA, GÓWNIANOŚĆ, SZCZUR TUNELOWY, POKOLENIE LITERACKIE, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, KREW, ADAPTER, MEDIATEKA, POKŁAD STATKU, POGODNOŚĆ, SLALOM RÓWNOLEGŁY, NIEZWARTOŚĆ, BEZPOWROTNOŚĆ, NIKCZEMNOŚĆ, SZUM NADMIAROWY, TEST, HORYZONT ZDARZEŃ, TRUDNOŚĆ, INKASKA, SARI, EKSPRES KOLBOWY, KOMINEK, PRZEDROST, SOLO, EKSTERN, PARASZKA, ZASADA, KOLUMNA MARYJNA, SMOK WAWELSKI, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, ŻYCZLIWY, PRĘGA, MINÓG RZECZNY, ALTANNIKI, EKSŻONA, ANTYRAKIETA, HISTORYZM, NATYWIZM, BRZĘKADŁO, KEFIR, PAZURNICE, IZOMORFIZM, TRUMNA, ANTENA HELIKALNA, BUŁKA MONTOWA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, NIEMIECKOŚĆ, LORDOSTWO, RAJTUZY, KURZOWIEC, REWIZOR, REKOMBINACJA GENETYCZNA, MÓWNICA, ROTOR, SERBOCHORWATYSTYKA, CZEREMCHA, HUBA SINIAK, PRZEZIERNIK OLCHOWIEC, TEKSTYLNY, ŻOŁĄDEK POD GARDŁEM, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, DOROBKIEWICZ, ZIMOCHÓW, TELEROTAMETR, OWOCARZ, ODWAGA CYWILNA, ADŻAPSANDAŁ, AJDUKIEWICZ, KOMPETENCJA MIĘKKA, DZIEWICA, SIODŁO DAMSKIE, POZOSTAŁOŚĆ, SKRZYNKA MAILOWA, CIĄG NIESKOŃCZONY, MODRASZEK BAGNICZEK, OJCIEC, PRZYBUDÓWKA, GALOPANT, ODPRAWA POŚMIERTNA, NORMALNA, LODOWIEC DOLINNY, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, BIOMETRYKA, POMOC, ANAEROBIOZA, ŻABKA, KOŁATKA, RENESANSOWOŚĆ, REGLAN, SKALA KELVINA, WÓZ KEMPINGOWY, LANDSZAFTA, GATUNEK KLUCZOWY, NIEWYPAŁ, HUMOR, CHLOREK WINYLU, STARA MALEŃKA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, MANIA PRZEŚLADOWCZA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, ŁUCZNY, KRUSZYNA, CHOROBA CAROLEGO, OBRZĘD, OPŁATA RYCZAŁTOWA, IRONIA TRAGICZNA, KIEŁ, MOST ŁUKOWY, PEDAGOG SPECJALNY, HÄNDEL, WSZECHMOC, ACHAJA, FIMBRIA, SILNIK PRZELOTOWY, ELEKTRON WALENCYJNY, KONWENCJONALIZM, SYNSEPAL, SKRZYNKA POCZTOWA, DOROSŁOŚĆ, TUBA, MOBIL, UKŁAD, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, POBUDKA, ODTWÓRCA, STWORZYCIEL, GRZYB PIASKOWY, WALTER SCOTT, ZABYTEK, DONOR, SKRZYNKA, APANAŻE, TOPOS, WŁAŚCIWOŚĆ FIZYCZNA, SZPICEL, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, DOSTĘPNOŚĆ, KONGREGACJA, DIECEZJA, JĘZYK ŻYWY, CHWYTAK, LAKUNA, CZASOWNIK, BUKOWIANIN, ORNAMENT KANDELABROWY, TEMPERATURA ABSOLUTNA, OKLUZJA, PODSYP, BUCHTA, PEŁZATKA, NAPRAWICIEL, INFOGRAFIKA, GOŚĆ, VIP, ROZGŁOSICIEL, ?SIEDEMNASTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.315 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POGARDLIWIE: OBYWATEL, KTÓREGO OPINIĄ ŁATWO JEST MANIPULOWAĆ (ZWŁASZCZA DLATEGO, ŻE BEZREFLEKSYJNIE ULEGA PRZEKAZOM MEDIALNYM), TAKI, KTÓRY NAJCZĘŚCIEJ W WYBORACH ZAGŁOSUJE TAK JAK WIĘKSZOŚĆ, NAWET JEŚLI DANA DECYZJA MOŻE PRZYNIEŚĆ SZKODĘ JEMU I JEMU PODOBNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POGARDLIWIE: OBYWATEL, KTÓREGO OPINIĄ ŁATWO JEST MANIPULOWAĆ (ZWŁASZCZA DLATEGO, ŻE BEZREFLEKSYJNIE ULEGA PRZEKAZOM MEDIALNYM), TAKI, KTÓRY NAJCZĘŚCIEJ W WYBORACH ZAGŁOSUJE TAK JAK WIĘKSZOŚĆ, NAWET JEŚLI DANA DECYZJA MOŻE PRZYNIEŚĆ SZKODĘ JEMU I JEMU PODOBNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEMING pogardliwie: obywatel, którego opinią łatwo jest manipulować (zwłaszcza dlatego, że bezrefleksyjnie ulega przekazom medialnym), taki, który najczęściej w wyborach zagłosuje tak jak większość, nawet jeśli dana decyzja może przynieść szkodę jemu i jemu podobnym (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEMING
pogardliwie: obywatel, którego opinią łatwo jest manipulować (zwłaszcza dlatego, że bezrefleksyjnie ulega przekazom medialnym), taki, który najczęściej w wyborach zagłosuje tak jak większość, nawet jeśli dana decyzja może przynieść szkodę jemu i jemu podobnym (na 6 lit.).

Oprócz POGARDLIWIE: OBYWATEL, KTÓREGO OPINIĄ ŁATWO JEST MANIPULOWAĆ (ZWŁASZCZA DLATEGO, ŻE BEZREFLEKSYJNIE ULEGA PRZEKAZOM MEDIALNYM), TAKI, KTÓRY NAJCZĘŚCIEJ W WYBORACH ZAGŁOSUJE TAK JAK WIĘKSZOŚĆ, NAWET JEŚLI DANA DECYZJA MOŻE PRZYNIEŚĆ SZKODĘ JEMU I JEMU PODOBNYM sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - POGARDLIWIE: OBYWATEL, KTÓREGO OPINIĄ ŁATWO JEST MANIPULOWAĆ (ZWŁASZCZA DLATEGO, ŻE BEZREFLEKSYJNIE ULEGA PRZEKAZOM MEDIALNYM), TAKI, KTÓRY NAJCZĘŚCIEJ W WYBORACH ZAGŁOSUJE TAK JAK WIĘKSZOŚĆ, NAWET JEŚLI DANA DECYZJA MOŻE PRZYNIEŚĆ SZKODĘ JEMU I JEMU PODOBNYM. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast