PROCES PRZEKSZTAŁCANIA DANYCH W INFORMACJE, A INFORMACJI W WIEDZĘ, KTÓRA MOŻE BYĆ WYKORZYSTANA DO ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANALITYKA BIZNESOWA to:

proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa (na 18 lit.)BI to:

proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa (na 2 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES PRZEKSZTAŁCANIA DANYCH W INFORMACJE, A INFORMACJI W WIEDZĘ, KTÓRA MOŻE BYĆ WYKORZYSTANA DO ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.114

EDYCJA, WARSTWA KOLCZYSTA, MAPA POZNAWCZA, GRZBIET FALI, SALEM, LINIA KREDYTOWA, BLEFIARZ, DZIELNICA, DELTA KRONECKERA, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, POWÓD, KOMISJA ROZJEMCZA, ZAPALENIE, SKUPIENIE, MONOCUKIER, KATEGORIA SŁOMKOWA, WKŁAD, POLE KARNE, DOJUTREK, NOWONABYWCA, SUPERNOWA TYPU IB, LICZBA RZECZYWISTA, ALGEBRA LIEGO, NOŚNIK MAGNETYCZNY, NOGA, PREKURSOR, KUMCIA, ARTYSTKA, SKAŁA WULKANICZNA, , SINGIEL, MARUDA, SEKCIARZ, MYŚLENIE, SUBSTANCJA AKTYWNA, PRZECIWNICZKA, PASTWA, MOTOR, DŁUŻNIK WEKSLOWY, MOMENT MAGNETYCZNY, MODULACJA FAZY, ŁUPACZKA, MATRONA, ROZTOCZE, LINGWISTYKA KOGNITYWNA, STENOKARDIA, KSIĄŻĘ Z BAJKI, ZADYSZKA, OPÓR, KIOSKARZ, BLACHA, PLOTKARZ, MOC WYTWÓRCZA, AMNEZJA NASTĘPCZA, SPRZEDAWCZYK, TORRENT, KLUBOWICZKA, GRZEBIEŃ FALI, PRZEKAZ, CYBERNETYZACJA, WSKAZÓWKA, STRATEG, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, MOSTEK, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, PALMA, DEINSTALACJA, KREACJA PIENIĄDZA, KIEROWNIK LITERACKI, MIOPIA, CHŁOPEK ROZTROPEK, ŚRODEK KOMUNIKACJI, OPOŁEK, ELEKTRODA OGNISKUJĄCA, POMOCNOŚĆ, ROZWÓJ SPOŁECZNY, POSZKODOWANY, TRANSWESTYTA, ŁATA, SPÓDNICZKA, NOMINALIZM, BOMBONIERKA, SAMOUZDRAWIANIE, KATEGORIA OPEN, RTS, RANNA, NEOKONSERWATYZM, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE, INSTRUMENT FINANSOWY, DYSZKANCIK, BĄBEL, NATURYSTKA, ATRAPA, CZYRACZNOŚĆ, JAJKO, KUCZBAJ, MORDOKLEJKA, INTROSPEKCJONIZM, PHISHER, POPELINA, KURATORKA, ŻYCIODAWCA, GILOTYNA HUME'A, OBIECANKI CACANKI, SENATOR, INICJATYWA USTAWODAWCZA, ZAPASY, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, PASJA, KONFESJA, MASZYNA INFORMACYJNA, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, PRZYJEZDNA, POJĘCIE, KARTOTEKA, KWADRANT, GRA NIESKOŃCZONA, PROEPIDEMICZKA, ARBITER ELEGANTIARUM, OPRAWCA, ZDZIWIENIE, RELACJA LOGICZNA, MIARA TENDENCJI CENTRALNEJ, PIĘĆDZIESIĄTKA, ZAROBEK, MISKA, ŁOPACIARZ, NUDYSTA, SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA, ANTOWIE, PRZECIWWSKAZANIE, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, PODEJRZANA, FALOCHRON, DOBRO KLUBOWE, WTAJEMNICZONA, JOTTABIT, ALPAKA, KWAS PRÓCHNICOWY, APOKALIPSA, NIEWIADOMA, TALERZ, MIARA PROBABILISTYCZNA, BRAMKARZ, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, INFORMATYKA MEDYCZNA, TYKA, SZCZĘŚCIARA, IMIGRANT, SZYBKOSTRZELNOŚĆ, GŁOWA RODZINY, KOPISTA, PRACA STUDIALNA, HIENA CMENTARNA, ITAKA, ZAWIADOWCA, NARRATOR TRZECIOOSOBOWY, IGŁA, OBJĘTOŚĆ, KORYTO RZEKI, CIASTO, ANTYOKSYDANT, SPREJ, ŻABKA, DECYZJA DOPUSZCZALNA, WEJŚCIE, CHEERLEADERKA, POGOTOWIE, USŁUGA KONSUMPCYJNA, ŻARŁOK, RYCINA, MANUFAKTURA, MODERATOR, BANKRUT, SZARPANKA, SENSOWNOŚĆ, INDUKCJA WŁASNA, KUMA, WREDOTA, DIABEŁ WCIELONY, DOPOWIEDZENIE, INSTYTUT DO SPRAW WYWIADU I ZADAŃ SPECJALNYCH, PIESZCZOSZEK, KAFEJKARZ, RACJONAŁ, RELING, PIEPRZ CZERWONY, SAMOLOT-AMFIBIA, STARA MALEŃKA, FUNKCJA SCHODKOWA, ANALIZA SWOT, INWERSJA CUKRU, DEKODER, TOTEM, MIAŁ, CIOTCZYSKO, BALSAMOWANIE, BIEG, ROZKŁAD GEOMETRYCZNY, GB, MATKA, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, METODA PERKALA, CHODZĄCY SZKIELET, KARDYNAŁ, SEMIWEGETARIANIN, RODZICIELKA, TYKA, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, DYSTANS, CZUB, MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI, AURA, DEPILACJA, RURALIZACJA, BEJT, MSZA, NAUTYKA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, MILONGA, CZTERDZIESTKA, SŁOWO MASZYNOWE, GARBATY ANIOŁEK, DYFUZJA, TRZECIA POWIEKA, AGREGACJA, CHORĄGIEWKA NA WIETRZE, EKSPROPRIACJA, PIEPRZ GWINEJSKI, KURATOR, MIEDNICZKA, GEOLOKALIZACJA, WITAMINA, MODEL, SUKCESJA, OŚRODEK KURATORSKI, ZMIENNOKSZTAŁTNY, ZMIANA WSTECZNA, ZMARŁY, SKALA KELVINA, MACICA PODZIELONA, SENIOR, MUCHA, TABLOIDYZACJA, OFIARA ŚMIERTELNA, NIEMOWA, PATRON, KARCICIEL, GUMA, UNDEAD, DWUDZIESTKA, TASIEMIEC, ŁAZĘGA, LAGUNA, PAMIĘĆ PRZENOŚNA, DEMÓWKA, RZUT, FIDEIKOMISARIUSZ, ZBIT, FALA PRZYBOJOWA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, CZARNOBREWA, WYCHOWAWCA, MISTRZ CEREMONII, GIGABIT, GRUPA ARYLOWA, ŁOWCZYNI, ROŚLINA WYMARŁA, ENTEROBAKTERIA, SŁOWO KLUCZOWE, SUPORT, KONCERN, DWUNASTKA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, ŚNIEG, REKONWERSJA, FUNKCJA ZANIEDBYWALNA, SEDACJA, NOOBEK, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, POLITYKA BUDŻETOWA, PUSZCZALSKA, PORZĄDEK CIĄGŁY, LUSTRO WENECKIE, IMPUTOWANIE, MARTYNGAŁ, MROK, BABA-CHŁOP, GRUNTÓWKA, SEKTOR, KAPITULANT, CHOROBA SOMATYCZNA, WODA, BRYJKA, OSTROŚĆ, LOPOLIT, NOWOWIERCA, ?TŁUMACZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.114 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES PRZEKSZTAŁCANIA DANYCH W INFORMACJE, A INFORMACJI W WIEDZĘ, KTÓRA MOŻE BYĆ WYKORZYSTANA DO ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PROCES PRZEKSZTAŁCANIA DANYCH W INFORMACJE, A INFORMACJI W WIEDZĘ, KTÓRA MOŻE BYĆ WYKORZYSTANA DO ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANALITYKA BIZNESOWA proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa (na 18 lit.)
BI proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa (na 2 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANALITYKA BIZNESOWA
proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa (na 18 lit.).
BI
proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa (na 2 lit.).

Oprócz PROCES PRZEKSZTAŁCANIA DANYCH W INFORMACJE, A INFORMACJI W WIEDZĘ, KTÓRA MOŻE BYĆ WYKORZYSTANA DO ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - PROCES PRZEKSZTAŁCANIA DANYCH W INFORMACJE, A INFORMACJI W WIEDZĘ, KTÓRA MOŻE BYĆ WYKORZYSTANA DO ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast