PROCES PRZEKSZTAŁCANIA DANYCH W INFORMACJE, A INFORMACJI W WIEDZĘ, KTÓRA MOŻE BYĆ WYKORZYSTANA DO ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANALITYKA BIZNESOWA to:

proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa (na 18 lit.)BI to:

proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa (na 2 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES PRZEKSZTAŁCANIA DANYCH W INFORMACJE, A INFORMACJI W WIEDZĘ, KTÓRA MOŻE BYĆ WYKORZYSTANA DO ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.114

DZIWOŻONA, PROCES WIENERA, KOPIA, CHORIJAMB, TOŻSAMOŚĆ, BLICHARZ, PÓŁSAMOGŁOSKA, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, POWÓD, KOSZMAR, OTRZEWNA, AKCJA ZAŁOŻYCIELSKA, AEROZOL, AKUMULATOR ELEKTRYCZNY, ELEMENT ODSTAJĄCY, SYSTEM EKSPERTOWY, ELIKSIR, GEN WĘDRUJĄCY, BĄBEL, GRASANT, DETAL, TELEKS, PODMIOT, DJ, CICHODAJKA, ORBIWIRUS, PROCES ENDOGENICZNY, GRZEBACZ, GRUPA ETNICZNA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, BOMBER, REKLAMÓWKA, GŁOSOWANIE, SAMOGRAJ, RETRO, SEKCJA, ELEKTROLIT, TŁUMACZKA, TRADER, SUFRAGANIA, DZIENNIKARZ, OPCJA, PERYPATETYK, PTASZĘ, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, GORYL WSCHODNI, ŻAGIEL SKOŚNY, MLEKO, PROCES CHEMICZNY, AKUMULATOREK, RUPIA INDYJSKA, INFORMATOR, OKOLICZNIK, KOMANDYTARIUM, SACZEK, PROCES, RESPONDENT, ROZTOPY, INFLACJA AKADEMICKA, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, EKSPARTNERKA, WYROŚLE, GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA, FORMULARZ SPISOWY, SZARADZISTKA, SIARA, DIABEŁ, ABLACJA LODOWCOWA, PASJA, DOLAR FIDŻI, PODAWCA, POLITYKA BUDŻETOWA, PLOTER SOLWENTOWY, TAMARYNDA, POLE KARNE, GEN SKACZĄCY, WYWIAD SKARBOWY, ŁATWOPALNOŚĆ, ZABÓJCA, MĄKA, SZCZEPIONKA WŁASNA, LICHWIARZ, ENTUZJASTA, NISKOROSŁOŚĆ, WYWÓD, JAŁMUŻNIK, DIT, KB, USTAWA EPIZODYCZNA, CZERWONA KSIĘGA, DVD, PRAKTYCZNOŚĆ, PANŚWINIZM, WYTWÓRCA, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, AFRYKANER, PROMOTOR, NASTOLATKA, PIERWIASTEK, POMPA OBIEGOWA, GÓRKA, INWERSJA CUKRU, MŁOTECZEK, WYTWÓRCZOŚĆ, SYSTEM SYMBOLICZNY, DYSK MAGNETOOPTYCZNY, OBÓJ MIŁOSNY, MOC WYTWÓRCZA, SERCE, GOSPODARKA NATURALNA, ODCIEK, PODSEKTOR, NUDZIARZ, SYMETRYCZNOŚĆ, SFERA DYSONA, BAWÓŁ MINDORSKI, MEGAKARIOCYT, ŻYCIODAWCA, ZAĆMA PODTOREBKOWA TYLNA, INDYKATOR, CEMENTACJA, SYMULANT, OBLĘŻENIEC, MEKSYKANKA, ALGEBRA ALTERNATYWNA, GŁOWNIA PYŁKOWA, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, PIERWIASTKA, TRAFNOŚĆ TEORETYCZNA, SKRYBA, SUBSKRYBENT, INTRATA, SAMMER, CHEMIA KWANTOWA, ŚREDNIA KWADRATOWA, DRYF GENETYCZNY, BLANK, BIAŁY WĘGIEL, KLEJÓWKA, ŚMIERDZIUCHA, DEMÓWKA, ADRES PAMIĘCI, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, DYSK ZIP, CHOROBA DARLINGA, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, OCENIACZ, MYDELNICZKA, GŁUPEK, SAŁO, KAPITAŁ, ALPAKA, OBJAW ZASŁONOWY, GUMKA, SPIKER, DEZINTEGRACJA WIELOPOZIOMOWA, MOMENT MAGNETYCZNY, PYTANIE, CZYTELNICZKA, HAGIOLOGIA, AUTOPORTRET, METADANE, KANTATA, KSIĄŻĘ Z BAJKI, SĄD WOJENNY, MODUŁ, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, DYFUZJA, PIONEK KRÓLEWSKI, AGREGAT EKONOMICZNY, KOMP, RESPIRATOR, MIEDNICZKA, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, KONCENTRACJA, DWUSETKA, OBŻARCIUCH, HARMONIA SAMOGŁOSEK, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, ŻYWICIELKA, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, RODZINA KATYŃSKA, NIEPOROZUMIENIE, PASEK MAGNETYCZNY, RANNY PTASZEK, PODZIAŁ, NAGANA, TRANSPOZON, MARKETING RELACYJNY, PROCES KONSOLIDACYJNY, KURIER TATRZAŃSKI, DYSZKANCISTA, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, DANA, BIBLIOTEKA SEJMOWA, ADAPTACJA SPOŁECZNA, EROZJA WODNA, WYPŁYW, WSKAŹNIK MAKROEKONOMICZNY, GENEZA, STREFA ZGNIOTU, INWESTOR, ZARAŻONA, POPRZEDNICZKA, OPERATOR LOGISTYCZNY, WYWÓD GENEALOGICZNY, JUNIORKA MŁODSZA, SZAŁAWIŁA, WSPÓŁSPADKOBIERCA, PASYWIZM, ABSOLUCJA, RHIZOBIUM, ROZWÓJ, ODPRAWA CZASOWA, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, SAMOZAPŁON, AKWIZYCJA, JOGURT, WYWIAD, RĘKAW, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, PRZEDAWCZYK, NAGANIACZ, WIKTYMIZACJA, REGUŁA SAVAGE'A, SMRÓD, MISKA, SPRZEDAWCZYK, GAZYFIKACJA, CIERPIĄCA, STROIK, KULT PRZODKÓW, ALFABET, PRZYJEZDNA, NANOFILTRACJA, BIURO PERSONALNE, LOGIKA PARAKONSYSTENTNA, DYSK TWARDY, SKARPETKA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, FALA PRZYBOJOWA, MROK, SAMOBÓJCA, ZAPRAWA, PROCES TECHNOLOGICZNY, RUCHY ROBACZKOWE, EROZJA GENETYCZNA, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, OBLIGACJA ZAMIENNA, BANKRUT, HAŁASOWNIK, NEURON, POSTĘPOWANIE, EKRAN, APOLLIŃSKOŚĆ, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, KENOZOIK, SYNTETYK, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, DZIKA LOKATORKA, WIĄZANIE, POMOC, NIEWIADOMA, KURATORKA, RYGORYSTKA, KOKOSZKA, LITERATURA, PITU-PITU, ŁOPATKA, KAPITAŁ, INFORMATOR, SŁOIK, GOL KONTAKTOWY, KILOBAJT, LIOFILIZACJA, PARANOJA, WIRTUOZ, RACHUNEK CIĄGNIONY, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, PUŁAP PRAKTYCZNY, KULTURA KRETEŃSKA, PODZIAŁ HARMONICZNY, PROCES EGZOGENICZNY, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, KOŃ TURKMEŃSKI, REKRYSTALIZACJA, FRA, ODTRUTKA, INKUBACJA, RETUSZ, FALAKA, POSIADACZ SAMOISTNY, ANALIZA DYSKRYMINACJI, SPIS, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, ŁĄCZNOŚĆ, ?AGREGATOR TREŚCI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.114 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES PRZEKSZTAŁCANIA DANYCH W INFORMACJE, A INFORMACJI W WIEDZĘ, KTÓRA MOŻE BYĆ WYKORZYSTANA DO ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PROCES PRZEKSZTAŁCANIA DANYCH W INFORMACJE, A INFORMACJI W WIEDZĘ, KTÓRA MOŻE BYĆ WYKORZYSTANA DO ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANALITYKA BIZNESOWA proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa (na 18 lit.)
BI proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa (na 2 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANALITYKA BIZNESOWA
proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa (na 18 lit.).
BI
proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa (na 2 lit.).

Oprócz PROCES PRZEKSZTAŁCANIA DANYCH W INFORMACJE, A INFORMACJI W WIEDZĘ, KTÓRA MOŻE BYĆ WYKORZYSTANA DO ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - PROCES PRZEKSZTAŁCANIA DANYCH W INFORMACJE, A INFORMACJI W WIEDZĘ, KTÓRA MOŻE BYĆ WYKORZYSTANA DO ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x