DREWNIANY, BETONOWY, ŻELBETONOWY LUB STALOWY SŁUP, KTÓRY JEST OSADZONY W GRUNCIE; MOŻE SŁUŻYĆ JAKO ELEMENT BUDOWLI, DO PRZYWIĄZYWANIA CZEGOŚ LUB DO OGRADZANIA TERENU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAL to:

drewniany, betonowy, żelbetonowy lub stalowy słup, który jest osadzony w gruncie; może służyć jako element budowli, do przywiązywania czegoś lub do ogradzania terenu (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAL

PAL to:

kół (na 3 lit.)PAL to:

ostro zakończony słup (na 3 lit.)PAL to:

wbito nań Azję Tuhajbejowicza (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DREWNIANY, BETONOWY, ŻELBETONOWY LUB STALOWY SŁUP, KTÓRY JEST OSADZONY W GRUNCIE; MOŻE SŁUŻYĆ JAKO ELEMENT BUDOWLI, DO PRZYWIĄZYWANIA CZEGOŚ LUB DO OGRADZANIA TERENU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.863

POZDROWIENIE, SREBRNY MEDALISTA, KORTYNA, PORCELANA STOŁOWA, DRAPIEŻNOŚĆ, ŁYŻKA CEDZAKOWA, REFERENDUM GMINNE, ADIANTUM ROZWICHRZONE, ŚLIZGAWICA, STRONNICTWO, GLINIASTOŚĆ, KREDYT POMOSTOWY, OJCIEC, ARANŻACJA, POSIEW, FEERIA, TATO, KLERK, PION, RÓWNOWAGA OGÓLNA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, WICEMISTRZ, CHIRURGIA URAZOWA, NIEWIERNOŚĆ, ŁACIARZ, KRYTERIUM, NOSACZ MENTAWAJSKI, KOLORYT, NIEWIERNOŚĆ, PROMIEŃ, NIEWIERNOŚĆ, KARŁOWATOŚĆ, AMONIACZEK, PÓŁSIOSTRA, TYŁÓWKA, ROZŁOGI, MODERATOR, RÓG, NIETZSCHEANISTA, ZAIMEK, KRÓCIAK, WODOREK, ŁAGIEW, WICEADMIRAŁ, MOL, SKOPEK, NIEODZOWNOŚĆ, HALBA, ESKADRA, KONSERWACJA, SUPOZYCJA, BLOK ŚCIENNY, NARTA WODNA, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, UMOWA KONTRAKCYJNA, ŁADOWNICZY, POLICJA, EMBRIOGENEZA, PIERWSZOŚĆ, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, NIEŚPIESZNOŚĆ, KSIĘGA INWENTARZOWA, KARTA WIZYTOWA, BRYŁA LODU, OSTRY DYŻUR, ŻABKA, KOZIOŁ OPOROWY, LUKA, KONDYCJONALIZM, KAFEJKARZ, CYKLAMAT, LAKUNA, DUCHOWY OJCIEC, HALON, WYLEW, SINGEL, NIEWINNA KREW, TERAPIA POZNAWCZA, CZOŁO, WISZER, NIEOKREŚLENIE, MODRASZEK IKAR, MINIMUM PROGRAMOWE, KOMANDOR, PERKOZ OLBRZYMI, CZARTER, FREEGANIN, PŁAT, POKŁAD, KWIAT SŁUPKOWY, GYYZ, WANIENECZKA, SZATA, NADLOTKA, NIESTAWIENNICTWO, KOMPETENTNOŚĆ, FAJKA WODNA, DRZEWO KOSMICZNE, NIEBYWAŁOŚĆ, KONCHIOLINA, HEADHUNTER, PŁASKOZIEMIEC, PRONATALIZM, FICZER, WPIS, KOLCOROŚL, PRZĄDKOWATE, PERSPEKTYWA, JACHT, KAWA, CIOS PROSTY, ODBIJANY, RODODENDRON, NOCEK ŁYDKOWŁOSY, DYWDYK, PRAWO HOOKE’A, LIPA, TRAFNOŚĆ, EKSPOZYCJA, WRÓBEL MAZUREK, GRUPA TOPOLOGICZNA, JAJARZ, DŹWIGAR, KRYSZTAŁ, KANTAR, FORMA, ORGANOWCE, WIERTNIK, POLISOLOKATA, RACJONALIZM, POZIOMNICA, CHŁOSTA, STOPKA, WSPÓŁORGANIZACJA, JACHT ŻAGLOWY, KERMESYT, GNOJEK, DZIEWIĄTY, ŚLIMAK, FILM PŁASZCZA I SZPADY, WYTRAWNOŚĆ, ELITARNOŚĆ, GRZEBIEŃ, LODOWICA, KAMERTON STROIKOWY, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, DZIAŁANIE, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, KOSZER, ZAŁOŻENIE, BON MOT, DURNOWATOŚĆ, UKULELE, MANIERYSTA, STACJA, OPALENIZNA, ŁATEK, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, WYROŚLE, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, KOKILARZ, RYSUNEK, BAZYLIKA WIĘKSZA, JAZ, DYSTRYKT, KAWA BEZKOFEINOWA, RAGLAN, MINIWAN, WYSZYWANKA, SZEPTUN, GRZBIET, CHEMOATRAKTANT, DZIURA, PUMPERNIKIEL, NOWOŚĆ, TOLERANCJA, WIERZCHOŁEK KORZENIA, KOREKTOR, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, JARZYNIARZ, SŁODYCZ, TANCERKA, ROLNIK INDYWIDUALNY, SZCZUR PIŻMOWY, ŚLEPY NABÓJ, ZAPRAWA, SZAŁWIA OMSZONA, USTRÓJ, SZNUR, CERTACJA, WARP, FILAR, KALWARIA, FAZA, TEMNODONTOZAUR, GRAF PÓŁEULEROWSKI, LENIUCH OSPAŁY, PIERWOMSZAKOWCE, KUBEK, UPARCIUCH, IMPULS, POTENCJAŁ DZETA, TOY, ŻABKI, OSADA, ELASTIK, PRÓŻNIAK, OBIEG PIENIĄDZA, GENEZA, WEREŻKA, IRRADIACJA, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, STĄGIEWKA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, KISZKA WĄTROBIANA, RELING, ORBITA, LIMNOCHARYSOWATE, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, NIEŚWIADOMOŚĆ, PRZEWROTKA, EGZEKUCJA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, RÓŻA SKALNA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, TYRANIA, ASTROWCE, FOTOTROPIZM DODATNI, PASTEWNIK, TRZECI WIEK, PRYMITYWIZM, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, STWORZENIE, SALSA, PIERDU-PIERDU, PĘD, BAGAŻ, GAZOWNIK, NASIĘŹRZAŁOWCE, PRZESIEK, HUBA WIERZBOWA, BARWY, POLITYKA MIESZKANIOWA, BIDAKA, OBRÓT PIENIĘŻNY, WYROCZNICA, ROKOWANIA ZBIOROWE, KUNINGAMIA CHIŃSKA, APARAT, PRESKRYPTYWIZM, MIODOŻER ZIELONY, UMOWA BARTEROWA, PÓŁPRZEWODNIK, ZBÓJNICZEK, RELISZ, MYRMEKOFIL, PIEC INDUKCYJNY, PARTIA, PARTIA, GOŁYSZEK CHIŃSKI, HOMOGENAT, NANSUK, STRĄCZYNA, POKOLENIE, TWARDZIEL, NUDZIAK, BOLSZEWIA, ZAPISOBIERCA, REKLAMIARZ, ŚLIZGAWKA, ETYKIETA, POLEW, CHRANCUSKI, WŚCIK DUPY, KATALOŃCZYK, MANDARYŃSKI, BRZĘKACZ, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, SKRZYDEŁKO, NIEWRAŻLIWOŚĆ, ARKADA, KOCHAŚ, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, PETRYFIKACJA, MEDALION, ŹREBIĘ, MSZA, SZCZOTKA, OBLICZE, CHOROBA ALPERSA, AGREGAT, ARABIKA, SŁUP MILOWY, BIAŁE PLAMY, FILOZOF, OLEJARSTWO, REPOZYCJA, ZAPEWNIENIE, ?NAKŁADKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.863 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DREWNIANY, BETONOWY, ŻELBETONOWY LUB STALOWY SŁUP, KTÓRY JEST OSADZONY W GRUNCIE; MOŻE SŁUŻYĆ JAKO ELEMENT BUDOWLI, DO PRZYWIĄZYWANIA CZEGOŚ LUB DO OGRADZANIA TERENU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DREWNIANY, BETONOWY, ŻELBETONOWY LUB STALOWY SŁUP, KTÓRY JEST OSADZONY W GRUNCIE; MOŻE SŁUŻYĆ JAKO ELEMENT BUDOWLI, DO PRZYWIĄZYWANIA CZEGOŚ LUB DO OGRADZANIA TERENU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAL drewniany, betonowy, żelbetonowy lub stalowy słup, który jest osadzony w gruncie; może służyć jako element budowli, do przywiązywania czegoś lub do ogradzania terenu (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAL
drewniany, betonowy, żelbetonowy lub stalowy słup, który jest osadzony w gruncie; może służyć jako element budowli, do przywiązywania czegoś lub do ogradzania terenu (na 3 lit.).

Oprócz DREWNIANY, BETONOWY, ŻELBETONOWY LUB STALOWY SŁUP, KTÓRY JEST OSADZONY W GRUNCIE; MOŻE SŁUŻYĆ JAKO ELEMENT BUDOWLI, DO PRZYWIĄZYWANIA CZEGOŚ LUB DO OGRADZANIA TERENU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - DREWNIANY, BETONOWY, ŻELBETONOWY LUB STALOWY SŁUP, KTÓRY JEST OSADZONY W GRUNCIE; MOŻE SŁUŻYĆ JAKO ELEMENT BUDOWLI, DO PRZYWIĄZYWANIA CZEGOŚ LUB DO OGRADZANIA TERENU. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast