CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY WYKAZUJE SIĘ INICJATYWĄ, PRZEJMUJE INICJATYWĘ, POTRAFI SAM COŚ ZAPOCZĄTKOWAĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INICJATYWNOŚĆ to:

cecha człowieka, który wykazuje się inicjatywą, przejmuje inicjatywę, potrafi sam coś zapoczątkować (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY WYKAZUJE SIĘ INICJATYWĄ, PRZEJMUJE INICJATYWĘ, POTRAFI SAM COŚ ZAPOCZĄTKOWAĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.447

MIEJSCE, ZEWNĘTRZE, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, SĘDZIA ŚLEDCZY, WYCISK, LINGWISTYKA STOSOWANA, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, WYCHOWANICA, NERW, KREOL, PREZYDENCJALIZM, CZEK IMIENNY, IRYZACJA, PRZYWODZICIEL WIELKI, KOMITOLOGIA, ZADŁAWIENIE, OBSERWATOR, CZTEROWIERSZ, SŁONECZNICA, PODRÓŻ, SOWIZDRZAŁ, WYJĄTKOWOŚĆ, OMNIBUS, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, LĘG, ŚCISŁOWIEC, INFORMACJA, KONTROLA DROGOWA, PŁUG ODŚNIEŻNY, DAKTYL, ŚLĄSKOŚĆ, RZADKOŚĆ, CYBORIUM, ZJAWISKO, CIERNIOGŁOWY, ELIMINACJE, WARSTWA PODSTAWNA, ZARZUCAJKA, KOMISJA SKRUTACYJNA, PLACÓWKA RODZINNA, STAROEGIPSKI, ŻÓŁTY, LUGIER, ANALFABETKA, ORDYNARNOŚĆ, CHŁONIAK BURKITTA, KORNICKI, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, SIŁA ODŚRODKOWA, KOŚĆ CZOŁOWA, MAZUREK, RUMSZTYK, NIESPIESZNOŚĆ, KOSZTOCHŁONNOŚĆ, PINGWIN BIAŁOBREWY, USTROJOWOŚĆ, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, GLIF, KRZYWA ELIPTYCZNA, SEGMENTACJA, BEZDUSZNOŚĆ, LEK PRZECIWBÓLOWY, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, DOBRO, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, PRZEPLOTKA, GOT, CHMURZENIE CZOŁA, WDZIĘK, ZNAK, KOZIOROŻEC, GRECKOŚĆ, STOPA, INTERESOWNOŚĆ, ROSYJSKI, EROZJA GENETYCZNA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, ARTYZM, ŚCIGACZ TORPEDOWY, BUREK, EOZYNOCYT, KONTRAKT TERMINOWY, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, PEJZAŻ, BIAŁY ZNAK, CEROWNIA, STRUKTURALISTA, EKSHIBICJONISTKA, CHOROBA NASU-HAKOLI, TRÓJKĄT, KUBEŁ, SIEĆ WODOCIĄGOWA, WIECZÓR, ODZIERCA, NATURALIZM, STAROŻYTNICTWO, CYKL KOSMICZNY, REDOWA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, JEDZENIE, UNIWERSALNOŚĆ, NERWOWOŚĆ, ROZBIERALNIA, MONARCHIA ABSOLUTNA, ZBIORNIK BALASTOWY, EKOLOGIZM, ROK OBROTOWY, LEKTOR, DRZEWOSTAN NASIENNY, TOCZENIE, WIRTUOZERIA, KOMBATANCKOŚĆ, SELEKTOR, SKALA PODATKOWA, EWANGELIZATOR, KONWERGENCJA, PAKA, ODKRYTY ATAK, KULTURA, LINIA, KANCIASTOŚĆ, SALAMI, TWARDOŚĆ, SZYBKOŚCIOWIEC, ROZWAŻNOŚĆ, PIES, WARSTWA KOLCZYSTA, NAUKOWIEC, UKŁAD NIEINERCJALNY, BEZPRODUKTYWNOŚĆ, DOKTOR, OBOWIĄZYWALNOŚĆ, LEKTURA, KIRYS TORSOWY, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, MAMIDŁO, NIEPROPORCJONALNOŚĆ, KOLEJ GONDOLOWA, WYKRZYKNIK, WYWÓD, ORKIESTRA KAMERALNA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, CYGAŃSKIE DZIECKO, WĘZEŁ ZARODKOWY, GĄSIOR, KRAJOBRAZ, WKRĘTKA, ASPIRANT, FREZARKA KOPIARKA, ZASADA, STACJA REDUKCYJNA, NIESZLACHECTWO, PROJEKTANT, WOLA, NIEGOŚCINNOŚĆ, BRYŁKOWATOŚĆ, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, KOD WYWOŁAWCZY, MECHANIKA STATYSTYCZNA, EPISJER, SŁOMIANY ZAPAŁ, WIEK NIEMOBILNY, FIGURA DZIOBOWA, INDAGATOR, METODA AGLOMERACYJNA, CUD, KORDON, PROWANSALSKI, NIEDOŁĘSTWO, FAUST, STATEK KOSMICZNY, BOM, SAMOWOLNOŚĆ, CHASER, TAJEMNOŚĆ, ZOOLOGIK, PŁOMYKÓWKA, KNAJPA, UDAR SŁONECZNY, LITEWSZCZYZNA, PLUSKWA, UNIKATOWOŚĆ, GRUPA ILORAZOWA, METAJĘZYKOWOŚĆ, UZBROJENIE, PROMIENNIK, WŁAŚCICIEL ZIEMSKI, DZIAŁANIE, KOLOKWIALIZM, ZNACZENIE, MYKOLOGIA, MOTYLEK, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, WSCHÓD, LEGAR, FLISAK, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, ZASZCZYTNOŚĆ, STOMIA, GWAŁTOWNOŚĆ, SZTORMLINA, ORFIKA, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, DEMENTI, KARATE, RYM, PURYNA, KWATERUNEK, PODŁUŻNOŚĆ, OSTATKI, NIEDOKŁADNOŚĆ, KOKLUSZ, FYKOLOGIA, DEKANTER, UDŹWIG, SYGNAŁ ANALOGOWY, STECHIOMETRIA, STUDENT, FLUIDYZACJA, SOLNICZKA, POKREWIEŃSTWO, NIESŁUSZNOŚĆ, USZYSKO, STYL GOTYCKI, GALAKTOLIPID, ZAMRÓZ, ASPIRANT, LIOTARD, NAPIERANIE, WALIDACJA KRZYŻOWA, POROST, KASA, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, KLIMAT KONTYNENTALNY, BIOZA, IZOMER GEOMETRYCZNY, KIOSK, TRÓJBOISTA SIŁOWY, UZDROWICIEL, TOPIEL, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, KOD DWUWARTOŚCIOWY, PSALM ALFABETYCZNY, WARGA DOLNA, PRZYGRYWKA, MANDŻURSKI, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, PINGLE, INWALIDA WOJENNY, GITARA HAWAJSKA, NATRĘCTWO, NOCEK ORZĘSIONY, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, WŚCIK DUPY, WYRAFINOWANOŚĆ, ERICKSON, NEUROEKONIMIA, USTAWKA, MIODOŻER ZIELONY, IMIGRANT, RASOWOŚĆ, SKARYFIKACJA, PUDŁO, KORONA, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, IRGA POZIOMA, FILOLOGIA WŁOSKA, ODLEWACZ, PIEC AKUMULACYJNY, EGZEMPLARZ SYGNALNY, STROFANTYNA, ZAPITKA, WETERYNARIA, WEKA, GASTRONOMIK, GENTELMAN, PRZECHOWANIE, HACEL, WYDAWNICTWO SERYJNE, NIKOLAITA, ZAWADA, SKUPYWACZ, CHOKER, ŻYRYTWA, REZERWACJA, PRZESTĘPCA, PAJĄK, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, KWARTET, APOKRYFICZNOŚĆ, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, UKŁAD ODOSOBNIONY, KRUCZOŚĆ, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, KAROLINGOWIE, PULSACJA, LEWORĘKI, MAORI, ZMARSZCZKA, ?ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.447 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY WYKAZUJE SIĘ INICJATYWĄ, PRZEJMUJE INICJATYWĘ, POTRAFI SAM COŚ ZAPOCZĄTKOWAĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY WYKAZUJE SIĘ INICJATYWĄ, PRZEJMUJE INICJATYWĘ, POTRAFI SAM COŚ ZAPOCZĄTKOWAĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INICJATYWNOŚĆ cecha człowieka, który wykazuje się inicjatywą, przejmuje inicjatywę, potrafi sam coś zapoczątkować (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INICJATYWNOŚĆ
cecha człowieka, który wykazuje się inicjatywą, przejmuje inicjatywę, potrafi sam coś zapoczątkować (na 13 lit.).

Oprócz CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY WYKAZUJE SIĘ INICJATYWĄ, PRZEJMUJE INICJATYWĘ, POTRAFI SAM COŚ ZAPOCZĄTKOWAĆ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY WYKAZUJE SIĘ INICJATYWĄ, PRZEJMUJE INICJATYWĘ, POTRAFI SAM COŚ ZAPOCZĄTKOWAĆ. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

x