CECHA OBIEKTU PODDAWANEGO DANEMU PRZEKSZTAŁCENIU, KTÓRA NIE ULEGA ZMIANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA to:

cecha obiektu poddawanego danemu przekształceniu, która nie ulega zmianie (na 26 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA OBIEKTU PODDAWANEGO DANEMU PRZEKSZTAŁCENIU, KTÓRA NIE ULEGA ZMIANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.916

PODEJRZLIWOŚĆ, DEPRESYJNOŚĆ, DEKONTAMINACJA, ARIANIE, RADCA PRAWNY, MLECZARKA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, OŻYWIONOŚĆ, NIETAKTOWNOŚĆ, OKRĘŻNOŚĆ, ZASZCZYTNOŚĆ, STRAŻNIK, POZYTYWNOŚĆ, POLEWA, KLATKA BŁAZNÓW, ABNEGAT, CIRROCUMULUS, PSZCZOLINKI, EFEKT ELIZY, EJEKTOR, DILER, MROK, OCHLAJTUS, GŁODOWANIE, WYZWANIE, DIRCIK, NAGOŚĆ, GŁUPEK, DWUNASTKA, SŁODYCZ, MOŻLIWOŚĆ, TANY, INICJATYWA, UPÓR, NIEZRĘCZNOŚĆ, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, EKSPERTKA, ALTEMBAS, WIRTUOZERIA, HISTOLOGIA, PIRAT, PORZĄDNOŚĆ, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ, WAHACZ, SOTELO, PEŁNOLETNIOŚĆ, OBCY, NAUKOWIEC, DUALIS, KING, WOJAK, OBJĘTOŚĆ, ODŁÓG, ŁEBEK, CZARNOBREWA, DOSIEBNOŚĆ, AGENT CELNY, RZECZ RUCHOMA, POCHŁANIACZ, CHWALCA, ZRZĘDNOŚĆ, FUKS, ŻAŁOSNOŚĆ, CEROWACZKA, GUBERNATOR GENERALNY, SIEROTA NIEBOŻA, RÓŻA RÓŻAŃCOWA, PROCES FIZYCZNY, ZDRAJCZYNI, REJESTRATOR, STRATEG, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, UNIHOKEISTKA, JAŁOWCÓWKA, RAJZERKA, UCZESTNIK, WOLANT, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, WŁÓCZYKIJ, NIEPOKALANOŚĆ, DROGA LOKALNA, RAMONESKA, PRZEKLĘTNIK, FUNKCJONALNY ANALFABETA, KOBIECOŚĆ, ASCETA, MENTOR, WKŁAD BUDOWLANY, SYTUACYJNOŚĆ, SZAŁAŚNICTWO, METODA KASOWA, RZADKOŚĆ, RÓŻNOWARTOŚCIOWOŚĆ, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, GRA STRATEGICZNA, KWASOTA, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, JEŹDŹCZYNI, TOWARZYSZ BRONI, TOPIELICA, DOMOKRĄŻCA, NIEPRAWDZIWOŚĆ, PŁOCHLIWOŚĆ, PRAWO ZATRZYMANIA, KROKIET, SOLIDNOŚĆ, HOMO NOVUS, TŁUMACZKA, OKNO MODALNE, CZAS, SPORTÓWKA, ŚMIAŁOŚĆ, SZTURARZ, CHODNICZEK, PODWÓJNOŚĆ, WARTOWNIK, KĄŚLIWOŚĆ, PORCELANKA, DOBRO, CHIP, RZECZYWISTOŚĆ, SUBSKRYBENTKA, POSŁUCH, FALABELLA, WŁAŚCIWOŚĆ CHEMICZNA, FIKCJA, BAJRONISTA, SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA, KURZAJKA, POKEMON, SZORSTKOŚĆ, NIECHLUBNOŚĆ, WYŻERACZ, WYZYSK, DMUCHAWKA, EKONOMIA SPOŁECZNA, NIEOFICJALNOŚĆ, TRIALIZM, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, SZCZEP, PLASTYKA, GRYZMOŁA, WSIUR, ORGANOLEPTYKA, ASYLABIZM, KONFISKATA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, TRAWERS, DZIURA, NAPOMNIENIE, CIAŁO AMORFICZNE, WSTRZYMANIE, KOMPANIA WARTOWNICZA, INFLACJA INERCYJNA, NIEKLAROWNOŚĆ, KARŁOWATOŚĆ, PREDYKATYWNOŚĆ, BADYL, ROZDZIELCZOŚĆ, WIĘZADŁO, DUSZA, PRZESADNOŚĆ, DOJRZAŁOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ, SENTYMENTALNOŚĆ, MODERATOR, NIEOSTROŚĆ, ZGREDEK, HACZYK, JEDNOKROTNOŚĆ, PRZESŁANKA, NIKOLAICI, DYSZKANT, WĄSKOŚĆ, APOKRYFICZNOŚĆ, BEZWIETRZE, FORMUŁA ATOMOWA, ZUPA Z GWOŹDZIA, PEREŁKA, ADA, SUPORT, ATEISTA, BRAMKA, PÓŁGRUPA CYKLICZNA, PIĘĆSETKA, WĄTŁOŚĆ, CHART, NIEPRZYZWOITOŚĆ, PRZENIKLIWOŚĆ, JEŻOWATE, SZKUDNIK, ODPRAWA POŚMIERTNA, CZEMPIONKA, SŁUSZNOŚĆ, AKCENT, MARA, GRUPA LIEGO, OBÓZ DOCHODZENIOWY, NAJDUCH, MODEL, KALUMNIA, WIELOFAZOWOŚĆ, GNEJS OCZKOWY, ASEKURANT, KORPUS, FUNKCJA SCHODKOWA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, WIRUSY, PARKIETAŻ PENROSE'A, BUTELKA MIAROWA, CIOS PONIŻEJ PASA, KOMUNIKATYWNOŚĆ, CHOROBA ZWIERZĄT, SPOTKANIE TOWARZYSKIE, WARIATKA, KLASA, PRZEŁAWICENIE, WSPÓŁREGENT, CHRONOMETR, BUDYNEK, DYMENSJA, STRAŻ GMINNA, NIEPRZECHODNIOŚĆ, PROSTOLINIJNOŚĆ, STAROŻYTNOŚĆ, SKAŁA WAPIENNA, NAJEMCA, PALEOKLIMATOLOGIA, HEMOROID, TUBOWY, SATYRYCZNOŚĆ, ROBOTY BUDOWLANE, NOOB, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, FIGHTER, TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ, KRZTUSIEC, PODWÓJNA AGENTKA, NOŚNA, SZCZUPŁOŚĆ, ROŚLINA AKWARIOWA, STRZAŁ, EWANGELIZATORKA, PORTE-PAROLE, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, BRZUSIEC, KODOWANIE, ODRZUT, PROLOG, POTRZEBUJĄCA, MAGISTER, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, KURANCIK, BLIŻSZOŚĆ DO DOWODU, DYSKANCISTA, CHCICA, CENTRALA, RYBA WYMARŁA, EMIGRACYJNOŚĆ, RZECZ PRZYSZŁA, BOCHENEK, POPYT, CHOROBA DARLINGA, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, STAW OSADOWY, OSPALSTWO, KONTRMANIFESTACJA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, ARANŻER, NIEOCZYWISTOŚĆ, JĘDZA, ZMORA, WALNE ZEBRANIE, NIEUDOLNOŚĆ, BEZODPŁYWOWOŚĆ, GŁODÓWKA, ARCHIWALNOŚĆ, PODRÓŻNA, ŚCISŁOŚĆ, WYMIAR, BURAK POSPOLITY, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, WAŁKOŃ, NIHILIZM, ŚCIĘCIE, IDEALIZM, MIANOWANIEC, ZACZEPNOŚĆ, WAHLIWOŚĆ, KOPALINA STAŁA, PRAWORZĄDNOŚĆ, SORBENT, ZWALISTOŚĆ, AKUMULATORY, TRYWIALIZM, GARBNIK, DYNAMIKA, ?SUBSTYTUCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.916 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA OBIEKTU PODDAWANEGO DANEMU PRZEKSZTAŁCENIU, KTÓRA NIE ULEGA ZMIANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA OBIEKTU PODDAWANEGO DANEMU PRZEKSZTAŁCENIU, KTÓRA NIE ULEGA ZMIANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA cecha obiektu poddawanego danemu przekształceniu, która nie ulega zmianie (na 26 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA
cecha obiektu poddawanego danemu przekształceniu, która nie ulega zmianie (na 26 lit.).

Oprócz CECHA OBIEKTU PODDAWANEGO DANEMU PRZEKSZTAŁCENIU, KTÓRA NIE ULEGA ZMIANIE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CECHA OBIEKTU PODDAWANEGO DANEMU PRZEKSZTAŁCENIU, KTÓRA NIE ULEGA ZMIANIE. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x