WYDŁUŻONA I ZAKRZYWIONA CZĘŚĆ URZĄDZENIA, KTÓRA KSZTAŁTEM PRZYPOMINA JĘZYK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK to:

wydłużona i zakrzywiona część urządzenia, która kształtem przypomina język (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JĘZYK

JĘZYK to:

część ciała, silnie umięśniony narząd położony na dnie jamy ustnej u zwierząt i ludzi, będący narządem zmysłu smaku, biorący udział w przyjmowaniu pokarmów i będący u ludzi jednym z najważniejszych narządów mowy (na 5 lit.)JĘZYK to:

system znaków dźwiękowych lub migowych i wtórnie pisanych służących do porozumiewania się przez członków danego narodu; mowa, język naturalny (na 5 lit.)JĘZYK to:

utrwalony społecznie zespół znaków dotyczących jakichś działań człowieka lub wyrażających jego emocje, często poprzez układ elementów rzeczywistości, któremu człowiek nadał jakąś - często symboliczną - treść (na 5 lit.)JĘZYK to:

sposób porozumiewania się ludzi pewnego środowiska lub zawodu, w tym nie tylko gwara, socjolekt i profesjolekt, ale także kod, będący tzw. sztucznym językiem lub językiem programowania (na 5 lit.)JĘZYK to:

ukształtowanie geologiczne, fragment terenu przypominający kształtem język (na 5 lit.)JĘZYK to:

jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu (na 5 lit.)JĘZYK to:

sposób wyrażania się, formułowania wypowiedzi w mowie lub piśmie, charakterystyczny dla danego człowieka, gatunku, epoki lub sytuacji komunikacyjnej; styl (na 5 lit.)JĘZYK to:

miękki kawałek materii, który przypomina język swoją wiotkością (na 5 lit.)JĘZYK to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka obcego (na 5 lit.)JĘZYK to:

podłużna, trójkątna flaga sygnałowa (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYDŁUŻONA I ZAKRZYWIONA CZĘŚĆ URZĄDZENIA, KTÓRA KSZTAŁTEM PRZYPOMINA JĘZYK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.084

NOROWIEC, HIENA CMENTARNA, CZTERDZIESTKA, JĘZYK FRYZYJSKI, TŁUMIK, AGENCJA, PIDGIN, RIPPER, GRYZ, KLUBOWICZKA, BRZOSKWINKA, CHŁOPCZYCA, FORMA, PUB, KORNIJSKI, PUNKT EUTEKTYCZNY, PRZĄDKA, JĘZYK PIDŻYNOWY, BRYT, ASTROGRAFIA, NAZWA OGÓLNA, WIELOETATOWOŚĆ, HOLOCEN, DOROBKOWICZ, MIMETYZM, ŚRÓDOKRĘCIE, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, ROZWOZICIEL, CHŁODNIK, DOGRYWKA, GWIAZDKA, KRÓTKOWIDZTWO, KOTWICA ZAPASOWA, PIÓRO, FOTOSFERA, BARANEK WIELKANOCNY, KATERING, KOŁYSKA, DYSZKANCIK, POMORZE ŚRODKOWE, WSKRZESICIEL, WARZELNICTWO, KALCEOLARIA, PARA 0, GORSET, ZRĄB, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, GREKA, HAIŃSKI, PRZYBUDOWA, JĘZYK ISLANDZKI, SPOWINOWACONY, BLOCKERS, OBRĘCZ BARKOWA, ABNEGATKA, NEAPOLITAŃSKI, ŻŁÓB LODOWCOWY, ADAM SŁODOWY, JĘZYK, GHISCARSKI, WOLNY OBSZAR CELNY, PŁOMYK, JĘZYK NAHUATL, PODESZWA, HAZARDZISTKA, ŚCIANA WSPINACZKOWA, WÓŁ PIŻMOWY, DILER, PUKAWKA, SKRZYDŁO, NAGANIACZ, KUCHTA, GRA KARCIANA, ŻEBRO, KUREK, KREDKA ŚWIECOWA, KOLEC, JĘZYK, PODŚCIELISKO, ZWÓJ, TŁUMACZ, FINWAL, MAORI, POWTARZALNOŚĆ, JĘZOR, WARZYWNIAK, AORTA BRZUSZNA, AKCIK, LICENCJA OTWARTA, ODŹWIERNIK, CZŁONEK, REJESTR, WYROBNICA, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, ANALIZA KANONICZNA, ZAPRAWA, JĘZYK RWANDA, EPOPEJA HEROICZNA, WODA ŚWIĘCONA, PIERWIASTEK, SYTK, WYJĄTEK, PĘTLA OCIEKOWA, KOLUMNA UWIĘZŁA, NIEWYPŁACALNOŚĆ, WYRACHOWANIE, MASŁO MAŚLANE, ĆWIARTKA, CENTRUM URAZOWE, OSZAST, PETRARKIZM, WYRZUT SUMIENIA, PRZEJEMCA, POŻYCZKA LOMBARDOWA, KOLUMNA, FLĄDRA, OWSIANKA, STAROBIAŁORUSKI, PLEZJOPLEURODON, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, OFENSYWA, ANAPSYDY, ZAWIESIE, MILANEZ, WIERTŁO, ROSTBEF, BLOK KONTYNENTALNY, ESICA, KING, WODA, KRONIKARKA, OBSADKA, TUBA, GRZECHOTNIK MEKSYKAŃSKI, GOSPODYNI DOMOWA, STARTER, ASYSTENTKA, EPOKA LODOWCOWA, ZAKOCHANA, OGÓREK, PODGARDLE, LOCH, POSTKOMUNA, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, ROZEDMA PŁUC, ZBÓJCZYNI, WSZECHMOC, KOLUMNA, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, RĘKAWEK, MASA, WSPARCIE, STRÓŻKA, SAMOGRAJ, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, FALABELLA, KORELACJA KANONICZNA, KARWIA, KATERA, SINUS HIPERBOLICZNY, CZWÓRKA, TARCZA HAMULCOWA, WYPRAWIACZ, TARTAK, KORONKA, JĘZYK IZOLOWANY, DETAL, NONKONFORMISTA, PITU PITU, ELEKTRON WALENCYJNY, LONGLEY, KOŁOWRÓT, PANI, CZĘŚĆ WSPÓLNA, KOINE, PATATAJKA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, LIGAWA, ŚLIZGACZ, DYTYRAMB, BRUSTASZA, ERA MEZOZOICZNA, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, JĘDZA, WÓZEK, NACZYNIE CHŁONNE, BIAŁKO, ELEGANCIK, PRZYSIÓŁEK, UKOŚNIKOWATE, POPRZEDNICZKA, PEŁNOMOCNIK, BOLSZEWICY, JARZYNA, ŚWIĘTOJANKA, OPIEKUN, WAHADŁO, BIOGEN, RAMIĘ, LODY, SOLARKA, BADANIE PODMIOTOWE, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, ARABSZCZYZNA, STRATY MORALNE, SUW, NADAWCA PUBLICZNY, OWOC, STYGMAT, KLASYFIKACJA, TAMBUR, PROSTYTUTKA, TĘGI UMYSŁ, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, SPRZĘT, GOŁODUPIEC, GŁODOMÓR, STUŁA, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, TRADER, MENTOR, ZAŁOŻYCIEL, OBIETNICA PRZEDWYBORCZA, JĘZYK PRUSKI, TUBOWY, OBSERWATORKA, MANTYLA, WZGLĄD, WZORZEC, FORTE, MARYNARKA, KAFTAN, SMARKATA, NAZWA POZORNA, GALERIA, KURONIÓWKA, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, TARANTELA, WYNAJMUJĄCA, WODNIAK, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, FUNKCJA MONOTONICZNA, BŁĄD STATYSTYCZNY, SEKTOR, ANTYNOMIA RUSSELLA, SACZEK, KAPTUR, BIAŁY WĘGIEL, GÓRA, GRYZETKA, LABIRYNT, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, DEPRESJA CYKLICZNA, ĆWIERĆTUSZA, KOLORYZATOR, BAKAŁARZ, NASTĘP, ALLEGRETTO, DIZAJNERKA, PRZEPAŚĆ, BOCZEK, SABOT, SEKTORÓWKA, AURA, ŁOKIEĆ, MATEMATYCZNY ANALFABETA, KONTYNENT, NAPLECZNIK, DENNICA, PLASTRON, JĘZYK HAUSA, DŁOŃ, STARA PUDERNICA, AKTYWATOR, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, ZMIENNA, PIONEK KRÓLEWSKI, MURZYSKO, ADWOKAT, LEJBIK, LOTNICZKA, JĘZYK WĘGIERSKI, JĘZYK KENTUMOWY, KOCIE OKO, STARA MALEŃKA, GORĄCE KRZESŁA, ŁUSKA, MIERNIKOWCOWATE, OSOWO, DZIAŁKA, METRYKA, ZAKŁAD HANDICAP, PASSE-PARTOUT, NIEPIŚMIENNY, ROZŁUPKA, TAGER, ZASIEK, SZCZUR DRZEWNY, WIELKOMIEJSKOŚĆ, ?WPUST.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.084 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYDŁUŻONA I ZAKRZYWIONA CZĘŚĆ URZĄDZENIA, KTÓRA KSZTAŁTEM PRZYPOMINA JĘZYK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYDŁUŻONA I ZAKRZYWIONA CZĘŚĆ URZĄDZENIA, KTÓRA KSZTAŁTEM PRZYPOMINA JĘZYK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK wydłużona i zakrzywiona część urządzenia, która kształtem przypomina język (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK
wydłużona i zakrzywiona część urządzenia, która kształtem przypomina język (na 5 lit.).

Oprócz WYDŁUŻONA I ZAKRZYWIONA CZĘŚĆ URZĄDZENIA, KTÓRA KSZTAŁTEM PRZYPOMINA JĘZYK sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - WYDŁUŻONA I ZAKRZYWIONA CZĘŚĆ URZĄDZENIA, KTÓRA KSZTAŁTEM PRZYPOMINA JĘZYK. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x