CZĘŚĆ ZDANIA, KTÓRA POZOSTAJE W ZWIĄZKU GŁÓWNYM Z ORZECZENIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODMIOT to:

część zdania, która pozostaje w związku głównym z orzeczeniem (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PODMIOT

PODMIOT to:

osoba, która w czymś uczestniczy, czegoś doświadcza (na 7 lit.)PODMIOT to:

osoba lub instytucja w terminologii prawniczej lub ekonomicznej (na 7 lit.)PODMIOT to:

byt poznający (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ ZDANIA, KTÓRA POZOSTAJE W ZWIĄZKU GŁÓWNYM Z ORZECZENIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.575

KREWETKI, EOLIDA, KACZKA HEŁMIASTA, SYN NATURALNY, PIĘĆDZIESIĄTKA, KAROB, MONOGAMISTKA, PALACZ, JIG, KULTURA KRETEŃSKA, WOLNE SOŁECTWO, TEORIA MECHANIZMÓW I MASZYN, MUNDSZTUK, PALCÓWKA, MAGNETOSTATYKA, BARK, KORYTARZOWY, FIZYKA SŁOŃCA, DRESIARZ, KRZEŚCIJAŃSTWO, KANTYNIARZ, ANALIZA FRAZOWA, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, BOKS, PRZYCZYNEK, LOTNICZKA, HYMENOFOR, GAŁKA OCZNA, CEBULA PERŁOWA, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, ZABAWOWICZ, NAUSZNIK, PODMIOT, HELLEN, REJON, PRZEDMIOT, OKULAR, WIELKA LITERA, HIPOTEZA SUSLINA, POLIESTER, SAMOROZPAD, GŁOS, KOMPARYCJA, HEŁMIATKA, KONIEC, SKARPETA, ZAŁOŻENIE, KLAPA, GIAUR, DZIKUSKA, STUDIO NAGRANIOWE, RANA WYLOTOWA, WRZECIENNIK, SZABAS, LOTNICTWO POKŁADOWE, ABOLICJONISTKA, ĆWIARTKA, METYLDOPA, ŚWINKA MORSKA, SPAŁA, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, JELEC, WODA ŚWIĘCONA, PÓŁCHÓR, BIZNES WOMAN, IGŁA, CHOROBA FRIEDREICHA, MYSZ POLNA, GOLAS, OPERATOR, MIESZADŁO, ODLEGŁOŚĆ OGNISKOWA, PŁASZCZ, DUANT, PERYKARP, POMIDOR, TERAPIA SYSTEMOWA, FUNKCJA ZANIEDBYWALNA, POMOC SPOŁECZNA, SAMMER, ŁOWCZYNI, POMOC, WYCHOWANKA, ANTOLOGISTA, ÓSEMKA, HOMO NOVUS, RESPONDENT, HAŃBICIEL, BADANY, KĄT TRÓJŚCIENNY, ZASŁONA, SUWAK, ŚPIĄCA, WIĄZADŁO, ABSOLUCJA, TRANSMITANCJA, BOB, DOPOWIEDZENIE, CHODZĄCY SZKIELET, SINGEL, KLAUZURA, AKADEMIA, POLISYNDETON, DWUNASTA CZĘŚĆ, KING, CZUB, PODRYWACZKA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, KOMBINATOR, GARSTKA, OJCIEC CHRZESTNY, GŁOWNIA, GÓRKA, ANARCHISTA, KŁĄB, SPOT, CIUŁACZ, KURTYNA, DYTYRAMB, DRIBLING, MĄŻ, CZERWIOCH, KOSZT MARGINALNY, TAPETA, PRZÓD, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, ODDZIAŁ, PŁAT, MORA, KORONA, PUNKT, RURA, PRZYLEPNOŚĆ, FOLA, OKAP, LATAWICA, MANIERZYSTA, PUSZKA MÓZGOWA, SZNUR TYLNY, BOSCH, GONDWANA, MIĘKISZ POWIETRZNY, LEKARZ, KULMINACJA, PAREO, CHOROBA WOLMANA, FRANSZYZA, NAWA, FALSZKIL, KOLUMNA, IGIEŁECZKA, DOBRO, MATNIA, IRLANDIA, BELKOWANIE, FILANDER KOSMATY, CZOK, ELASTYK, DIRCIK, TARYFIARA, ZABURZENIE LĘKOWE, PUPKA, MUNSZTUK, SEMIWEGETARIANIN, BEZPROBLEMOWOŚĆ, NAPIERŚNIK, PROMIEŃ, OBERLANDER, WZGARDZICIEL, SKLEROZA, SUMATOR, OPÓR, WŁAŚCICIEL, OPERATOR, OBIETNICA PRZEDWYBORCZA, OPUSZKA, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, ŚWIADKOWA, BETONKA, SEKTOR, GOL KONTAKTOWY, DIAFRAGMA, BRYT, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, WOŁYNIANIN, GRYMAŚNIK, HALIT, MÓŻDŻEK, RAK STAWOWY, SOHO, PRZODOMÓZGOWIE, CLEARING, NAWÓJ, PIERDU PIERDU, PROLOG, KOLORÓWKA, ZAŁOŻYCIEL, GRUPA ELIMINACYJNA, BITNIA, AFRYKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, SIÓDMA CZĘŚĆ, ORGIAZM, CHAMPIONKA, NAJEMCA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, OFIARA, SZKODNIK, INTERESARIUSZ, SUBSTANCJA AKTYWNA, KOSZT CAŁKOWITY, ANGLIA, PUSZKA MÓZGOWA, ZAKOŃCZENIE, RETORTA, HURYSKA, NASIERDZIE, CHLOREK HEMATYNY, SZESNASTKA, SAKRAMENTALNOŚĆ, SYGNATARIUSZ, KWADRANT, APELANT, GŁADŹ, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, PLANETA SKALISTA, FORMALISTKA, ĆWIERĆTUSZA, AKWEN, OFENSYWA, SPODNIK, MISIEK, EWANGELIA, NAGŁOWIE, LAPIS-LAZULI, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, TRYTYLODONTY, DAMAN, PŁOZ, PRZEDMECZ, BLANK, KONTROLKA, BLUZA, ŻAKIET, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, FARCIARA, MEDYCYNA PALIATYWNA, FORMALNOŚĆ, WSPÓŁUCZENNICA, KOPIAŁ, ODTRUTKA, OGON, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, ANIMATOR, BAKTERIE METANOGENICZNE, JEDNOSTKA BUDŻETOWA, CYPR, PIRAMIDA, WYCISK, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, UBEZPIECZONA, PIĘCIOBOISTKA NOWOCZESNA, HAITI, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, SZCZWANY LIS, ARBITRALNOŚĆ, WIĘŹBA, PROLETARIUSZ, PALEOKLIMATOLOGIA, NOŻYCE CENOWE, ATROPINA, STALÓWKA, OBSESJONATKA, WYBITNOŚĆ, INWESTOR, ASTROGRAFIA, PRZYSIOŁEK, HAFTARZ, KURTYNA, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, ŁAPA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, DOMY, RAFA, CZĘŚĆ, CIEPŁA WDÓWKA, CZTEROPOLÓWKA, SLEGA, KOŃ BULOŃSKI, PRZYSIÓŁEK, PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE, SFERA DYSONA, CZOŁO, CELOWNIK, PROWINCJA, SŁOIK, GONDOLA, KRET, SKRZYDŁO, ?DWUSETKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.575 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ ZDANIA, KTÓRA POZOSTAJE W ZWIĄZKU GŁÓWNYM Z ORZECZENIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ ZDANIA, KTÓRA POZOSTAJE W ZWIĄZKU GŁÓWNYM Z ORZECZENIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODMIOT część zdania, która pozostaje w związku głównym z orzeczeniem (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODMIOT
część zdania, która pozostaje w związku głównym z orzeczeniem (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ ZDANIA, KTÓRA POZOSTAJE W ZWIĄZKU GŁÓWNYM Z ORZECZENIEM sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - CZĘŚĆ ZDANIA, KTÓRA POZOSTAJE W ZWIĄZKU GŁÓWNYM Z ORZECZENIEM. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast