MATURA ZDAWANA W ROCZNIKU 2001/2002, KIEDY PLANOWANO REFORMĘ TEGO EGZAMINU, ALE DECYZJA ZOSTAŁA PRZESUNIĘTA W CZASIE, W ZWIĄZKU Z CZYM ABITURIENTOM POZWOLONO ZDECYDOWAĆ O RODZAJU ZDAWANEGO EGZAMINU (TZW. STAREJ LUB TZW. NOWEJ MATURY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MATURA POMOSTOWA to:

matura zdawana w roczniku 2001/2002, kiedy planowano reformę tego egzaminu, ale decyzja została przesunięta w czasie, w związku z czym abiturientom pozwolono zdecydować o rodzaju zdawanego egzaminu (tzw. starej lub tzw. nowej matury) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MATURA ZDAWANA W ROCZNIKU 2001/2002, KIEDY PLANOWANO REFORMĘ TEGO EGZAMINU, ALE DECYZJA ZOSTAŁA PRZESUNIĘTA W CZASIE, W ZWIĄZKU Z CZYM ABITURIENTOM POZWOLONO ZDECYDOWAĆ O RODZAJU ZDAWANEGO EGZAMINU (TZW. STAREJ LUB TZW. NOWEJ MATURY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.642

TERYNA, FIGURA, OJCZYC, FRANCUSKOŚĆ, BORDER, POMYLENIEC, KORYTKO, PRZEGLĄDACZ, KURS, KRAJALNICA, AURA, ZAWAŁ BLADY, FERRIMAGNETYK, OPERA, REGENERATOR, ZABIEG LECZNICZY, SŁUPISKO, MURARKA OGRODOWA, KINO DROGI, ŚWIATŁO POZYCYJNE, ROZWAGA, FILTR POWIETRZA, BIBLIOTEKA, MISIEK, KUPLET, KISZKA PASZTETOWA, KORZONEK, PROCES FIZYCZNY, RADA, KUCIE, APORT, KONSERWATYWNOŚĆ, LISTEK, FASOLA MUNGO, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, MNICH, KABINA, BUTLA, KONKURENT, REPETYCYJNOŚĆ, CIĄGUTEK, ANAKONDA BOLIWIJSKA, KREDKA, PIÓROPUSZNIK STRUSI, GETTO PRZEJŚCIOWE, GOŚĆ, KARKAS, MELODYCZNOŚĆ, KULCZYBA, ZNAJDEK, SADÓWKA, INIEKCJA STRUMIENIOWA, SARDYNELA ATLANTYCKA, OWOC RZEKOMY, VIGELAND, BUGAJ, PIKA, OSTROMLECZ, PARÓWKA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, WŁÓKNO SZTUCZNE, KOŁPAK, PŁOTEK, SIŁY, PRZECINKOWIEC, ZGINIĘCIE, DRĄŻEK, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, KOMPLEMENTARIUSZ, PROSAK, FORSZLAK, MATOŁ, NAKRYCIE, ALKOWA, PLEMIĘ, SKRZYDŁA, TWÓR, MORENA CZOŁOWA, RADZIECKOŚĆ, FATAMORGANA, SUBSTANTYWNOŚĆ, TENOR, ESTOŃSKOŚĆ, SKOK W BOK, SEKSUOLOGIA, MIKROWENTYLACJA, LB, AUDYT, CIEMNOŚĆ, WORCZAKOWATE, KAPITANA, BEZAN MASZT, KREWNIAK, BIEG, RZUT WOLNY, KANTOREK, WYRAŻENIE, MONOPOL, RAPORT, TARANTELLA, SZUWAR WYSOKI, ADIDAS, TŁUSZCZ, JAJKO NA MIĘKKO, ASYSTENT, JAZ, GALASÓWKA, KOOPERANT, PŁUCZKA, GAD, KREACJA, SPOILER, USTĘP, TŁO, DELACJA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, REJESTR HANDLOWY, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, CZARTER, PRĘT, MECHANIZM ODPALAJĄCY, MANGANIAN, ŁUPEK DACHÓWKOWY, POMPA WYPOROWA, PANNEAU, NAGOŚĆ, OŁADKA, DEPTAK, RODZIMOŚĆ, DZIURA, PRZECHOWALNICTWO, SZYSZKA, CHIMICHANGA, PŁAWKA, ODBIÓR, XSARA, KWINTET, UŻYTEK LEŚNY, WINIETA, JUTRZYNA, PATENA, DRZWI, LIRNIK, WIDEO, FOTOJONIZACJA, BOSSA NOVA, KRYTERIUM SYLVESTERA, PASTYŁA, NIEZIEMSKOŚĆ, PARÓWKA, WILGOTNOŚĆ, EMPORA, WIELKA RUŚ, ABOLICJONISTA, BETON, AKRECJA, ZAKON KLERYCKI, ZATOKA, PŁACZ, BAGAZJA, OKRĄGŁY STÓŁ, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, GALÓWKA, LAWOWANIE, BEZPOWROTNOŚĆ, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, GRABKI, EMOCJA, MINA, CZEKMAN, OLIWKOWATE, SZOPKARZ, SORBET, SZPALTA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, KOZAK REGESTROWY, DUNEDIN, URZĄD CENTRALNY, JERSEY, FERMA, REJESTRATOR, SÓL, BAZA ZAOPATRZENIOWA, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, UCHWAŁA, CIĄGNIK BALASTOWY, DAMAST SKUWANY, PUSTAK STROPOWY, KASA, ŚWIERSZCZYK, BANDAMKA, SZKODNIK, KONTUR, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, AUTO, MECENASOSTWO, KAPITEL, KULCZYBA WRONIE OKO, MORALIZACJA, MONOPOLISTA, ŚCIEKI KOMUNALNE, WSPÓŁREGENT, DECYZJA DOPUSZCZALNA, BIOKOMPONENT, MASZYNOWNIA, TOPENANTA, ETERIA, CYGANKA, GRUPA, JAYAPURA, DONIESIENIE, MĄKA ŻYTNIA, TEMBLAK, BRYTFANKA, POTENCJAŁ DZETA, JANKA, JABŁOŃ KWIECISTA, M, ANALIZA WARIANCJI, KOMORA, BATERIA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, SPÓŁGŁOSKA TRĄCA, KAMUSZNIK, BULIONER, POLIGAMISTA, NIEBIOSA, WEKTOR, BROSZURA, BOLSZEWIZM, POWTÓRZENIE, ZRAZIK, SYSTEM ZARZĄDZANIA, ŁAPACZ, PROLONGACJA, KOMONICA, KRUŻ, WIĄZKA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, PASTWA, BARCHAN, KULT LUNARNY, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, KRZAKÓWKA NAMORZYNOWA, KOŻUSZYSKO, DOJRZAŁOŚĆ, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, WULKAN CZYNNY, MUZA, SZYBKA RANDKA, ARKUSZ DRUKU, WĘZINA TARCZYCY, NESTOR, CYNADRY, WYROCZNICA, GOLF, WSPÓŁŻYCIE, WOLUNTARIAT, SUW, BOZIA, KOMBINATORYKA STOSOWANA, STACCATO, LITEWSKOŚĆ, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, JAWNOŚĆ, MIÓD, ŁOPATACZ, GENERAŁ, DOBRA STRONA, TYTANOZUCH, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, KURWIARZ, SCHADOW, STOCZNIA, DWUDZIESTY CZWARTY, MATKA, TEKODONTY, SKALA, LUWERS, SZYDLICA JAPOŃSKA, MIODOWIEC CZERWONOLICY, KOŃ DZIKI, OPERATOR BITOWY, TOWAR, CIEPŁO, FILTR GĄBKOWY, KROSNO, PRZEKŁADKA, TANTALIT, FITOCYD, MAJĘTNOŚĆ, WIDEOKONFERENCJA, KLAKA, TOM-TOM, IBIS, MIODOJADEK BIAŁOGARDŁY, DENDRODOA, NAJEM, JĘZYK ALEUCKI, ?BRUKSELKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.642 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MATURA ZDAWANA W ROCZNIKU 2001/2002, KIEDY PLANOWANO REFORMĘ TEGO EGZAMINU, ALE DECYZJA ZOSTAŁA PRZESUNIĘTA W CZASIE, W ZWIĄZKU Z CZYM ABITURIENTOM POZWOLONO ZDECYDOWAĆ O RODZAJU ZDAWANEGO EGZAMINU (TZW. STAREJ LUB TZW. NOWEJ MATURY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MATURA ZDAWANA W ROCZNIKU 2001/2002, KIEDY PLANOWANO REFORMĘ TEGO EGZAMINU, ALE DECYZJA ZOSTAŁA PRZESUNIĘTA W CZASIE, W ZWIĄZKU Z CZYM ABITURIENTOM POZWOLONO ZDECYDOWAĆ O RODZAJU ZDAWANEGO EGZAMINU (TZW. STAREJ LUB TZW. NOWEJ MATURY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MATURA POMOSTOWA matura zdawana w roczniku 2001/2002, kiedy planowano reformę tego egzaminu, ale decyzja została przesunięta w czasie, w związku z czym abiturientom pozwolono zdecydować o rodzaju zdawanego egzaminu (tzw. starej lub tzw. nowej matury) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MATURA POMOSTOWA
matura zdawana w roczniku 2001/2002, kiedy planowano reformę tego egzaminu, ale decyzja została przesunięta w czasie, w związku z czym abiturientom pozwolono zdecydować o rodzaju zdawanego egzaminu (tzw. starej lub tzw. nowej matury) (na 15 lit.).

Oprócz MATURA ZDAWANA W ROCZNIKU 2001/2002, KIEDY PLANOWANO REFORMĘ TEGO EGZAMINU, ALE DECYZJA ZOSTAŁA PRZESUNIĘTA W CZASIE, W ZWIĄZKU Z CZYM ABITURIENTOM POZWOLONO ZDECYDOWAĆ O RODZAJU ZDAWANEGO EGZAMINU (TZW. STAREJ LUB TZW. NOWEJ MATURY) sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - MATURA ZDAWANA W ROCZNIKU 2001/2002, KIEDY PLANOWANO REFORMĘ TEGO EGZAMINU, ALE DECYZJA ZOSTAŁA PRZESUNIĘTA W CZASIE, W ZWIĄZKU Z CZYM ABITURIENTOM POZWOLONO ZDECYDOWAĆ O RODZAJU ZDAWANEGO EGZAMINU (TZW. STAREJ LUB TZW. NOWEJ MATURY). Dodaj komentarz

4+2 =

Poleć nas znajomym:

x