ZINDYWIDUALIZOWANY PROCES, W KTÓRYM POD WPŁYWEM OBNIŻENIA KALORYCZNOŚCI POSIŁKÓW LUB ZMNIEJSZENIA ICH LICZBY, ZWALNIA METABOLIZM CZŁOWIEKA I NIE POWODUJE WBREW ZAMIERZENIOM OSOBY JEJ SZYBSZEGO CHUDNIĘCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TERMOGENEZA ADAPTACYJNA to:

zindywidualizowany proces, w którym pod wpływem obniżenia kaloryczności posiłków lub zmniejszenia ich liczby, zwalnia metabolizm człowieka i nie powoduje wbrew zamierzeniom osoby jej szybszego chudnięcia (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZINDYWIDUALIZOWANY PROCES, W KTÓRYM POD WPŁYWEM OBNIŻENIA KALORYCZNOŚCI POSIŁKÓW LUB ZMNIEJSZENIA ICH LICZBY, ZWALNIA METABOLIZM CZŁOWIEKA I NIE POWODUJE WBREW ZAMIERZENIOM OSOBY JEJ SZYBSZEGO CHUDNIĘCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.341

KRÓTKOSZ SZORSTKI, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, NEPOT, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, LAMBREKIN, NIEUFNOŚĆ, BRÓDKA HISZPAŃSKA, ŚLĄSKOŚĆ, PRAWO DEWIZOWE, PANCERKA, SKRĘTNIK, SYPIALKA, STAN WYJĄTKOWY, ZDANIE BEZPODMIOTOWE, DRYBLING, GLISTA, ŁASKAWCA, PRZYSZŁOŚĆ, PUDLINGOWANIE, GOSPODARSTWO TOWAROWE, ALPAGA, ANALIZA, NEURON LUSTRZANY, PROCES PERYGLACJALNY, PORA, KEM, PODAWACZ, IZOLACJA, NIEPRZYTOMNOŚĆ, PRZEGUB, NATURALNY SATELITA, TEST ATOMOWY, REKRUTACJA, ANTYKOAGULANT, PARAMETRYZACJA, CIĘGNO KOTWICZE, OBRAZ POZORNY, SŁONINA, PIERWSZY PLAN, WYŚCIGI KONNE, SZCZOTKA, ŁUSZCZYK INDYGOWY, OKO OPATRZNOŚCI, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, AUTOBUS SZYNOWY, BAKTERIE WŁAŚCIWE, FALA NOŚNA, MAJOWY ROBOTNIK, POLAJ, SKONIA, OPSONINA, ŁAWKA, KATEGORIA MUSZA, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, ASTRAGAL, PROCES DECYZYJNY, KLASA ŚREDNIA, KARTOTEKA, HULANKA, DZIKA KARTA, PRACA TYMCZASOWA, FRYKANDO, SALWINIOWATE, JEJMOŚĆ, MEGAMARKET, KUR, POMPA ODŚRODKOWA, WIĘZADŁO OBŁE, ZAKŁAD, TINA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, BEZINTERESOWNOŚĆ, LUK, BAMBO, KĄPIEL, PEDOFILSTWO, SEKS ANALNY, ANGLISTYKA, TRANSFER BIEŻĄCY, GLORIA, POLARYZACJA JONOWA, WYDATEK RZECZOWY, BIOMET, ŚNIEŻNIK, ZAWIŁOŚĆ, AGREGACJA, DANA, HYMN, HIGIENISTKA, TERMOREGULATOR, KAPER, KAPUŚNISKO, SZAJBA, SAUNA, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, GRA W BUTELKĘ, IDIOFON, WAGON, GRZYB, OCTOWNIA, MOA, ODDYCHANIE BEZTLENOWE, BARAN, ZBRODNIA, KREACJONIZM, SIEKANKA, CERATA, KSIĘŻNICZKA, WNIOSKOWANIE ENTYMEMATYCZNE, MASZYNOWNIA, GRÓB POBIELANY, KADŁUB, SOLARKA, KREM, INWOLUCJA, NEOREALIZM, KOTWICA ZAPASOWA, DOBRO MATERIALNE, DWUDZIESTY PIĄTY, OFFTOP, CZOŁDAR, KASKADA, CZARCIK, OPONKA, KOŃ DOŃSKI, MLECZAJ LEPKI, INIEKCJA, KLIMAKS, PĘDZLIK, PORWAK LODOWCOWY, ELEKTROLIT, OBDUKCJA, IDENTYFIKACJA, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, NASTAWIENIE, ŻŁÓBECZEK, JAŚ WĘDROWNICZEK, PAZUR, QUADCOPTER, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, HOMOZYGOTA DOMINUJĄCA, CZARNY DĄB, BUŃCZUK, TRÓJLOJALIZM, ARESZT, MULTILATERALIZM, KONTRAKT, TRANZYSTOR OSTRZOWY, WYPAD, TELEKONWERTER, SYSTEM POZYCYJNY, CIOS, LIŚĆ ODZIOMKOWY, WZÓR, MODEL POINCARÉGO, OBUDOWA, KOLANO, KAMIEŃ, ROLNICTWO, PLATYKLADUS, NIEPRZECHODNIOŚĆ, FORMA DWULINIOWA, WSPOMNIENIE, MANTYLA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, UNIA REALNA, DESTYLACJA ROZKŁADOWA, LATARNIA MORSKA, MATA, STEROWANIE RĘCZNE, PATRZAŁKI, ABAKUS, MIŚ, LAMPA KWARCOWA, KAWALKATA, DYNAMIZM, JUTRZYNA, OKULARY, BŁYSKOTKA, POLIGAMICZNOŚĆ, SKLEP, ŚWIĄTYNIA, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, ABORDAŻ, BUJAK, SYSTEMOWOŚĆ, SUPERINTELIGENCJA, TOLERANCJA, BANK DOMICYLOWY, DETAL, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, BOCZNIK, PLAKAT, WILGOTNOŚĆ, KEBAB, WYŁĄCZNIK, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, ŚCIANA, SZOK CENOWY, PIERWSZOŚĆ, RYCERZYK, PANSEKSUALIZM, MERIDIAN, TEKSASY, KOMISARZ, PLACÓWKA NAUKOWA, ARANŻACJA, ADAPTACJA, EINSIEDLER, ELEMENT FLORYSTYCZNY, NAZWA KODOWA, STATUA, KACZKA KRAKWA, ŁANIA, TAGESTOLOG, REZERWA, MOC, INSTRUMENT DĘTY, PIEPRZ CZERWONY, KOMUNIZM, SPAWĘKI, KLAN, CIŚNIENIE, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, MIĘSO, NAPOMNIENIE, MAŁY PALEC, SZEW STRZAŁKOWY, TRYLON, HALOGENOALKAN, ZNACZENIE, HIN, ESCUDO, SAKSAUŁ, MAJĄTEK, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, GRUBIAŃSTWO, ANALFABETKA, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, KOPIA BEZPIECZEŃSTWA, CIAŁO NIEBIESKIE, KARPLE, KULCZYBA WRONIE OKO, FITOCENOLOGIA, WARZYWNIAK, TRASOWANIE, NIEZRĘCZNOŚĆ, FRONTYSPIS, SUW, CENZURA, SMALEC, KREDYT KONSOLIDACYJNY, GÓRA LODOWA, POLIEN, OBRZYD, EDUKATOR, HYDRORAFINACJA, FEROMON, KARKÓWKA, GRZYBICA, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, TECHNOSFERA, GRENADYNA, CHORDOFON, NAZWA HANDLOWA, TŁUMIENIE, PODATEK GRUNTOWY, SZKLARKA, WIEŻA HEJNAŁOWA, CHOINKA, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, SILNIK INDUKCYJNY, TABLETKA, TŁOCZYWO, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, DROGA PUBLICZNA, KWADRAT MAGICZNY, ODCZYN ZAPALNY, ŻYWIEC, PIWO, GRUCZOŁ TARCZKOWY, KRWAWNIK, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, WATOLINA, TWARZYCZKA, ŚLEPA AMUNICJA, CZOSNEK, ANTAGONIZM, ZWIĄZEK PARTNERSKI, OTWARTOŚĆ, COROCZNOŚĆ, RAKSOLOTY, KARABELA, ZAŚWIATY, KONFERENCJA PRASOWA, TEKST JAWNY, SZASZŁYKARNIA, ?BOKS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.341 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZINDYWIDUALIZOWANY PROCES, W KTÓRYM POD WPŁYWEM OBNIŻENIA KALORYCZNOŚCI POSIŁKÓW LUB ZMNIEJSZENIA ICH LICZBY, ZWALNIA METABOLIZM CZŁOWIEKA I NIE POWODUJE WBREW ZAMIERZENIOM OSOBY JEJ SZYBSZEGO CHUDNIĘCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZINDYWIDUALIZOWANY PROCES, W KTÓRYM POD WPŁYWEM OBNIŻENIA KALORYCZNOŚCI POSIŁKÓW LUB ZMNIEJSZENIA ICH LICZBY, ZWALNIA METABOLIZM CZŁOWIEKA I NIE POWODUJE WBREW ZAMIERZENIOM OSOBY JEJ SZYBSZEGO CHUDNIĘCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TERMOGENEZA ADAPTACYJNA zindywidualizowany proces, w którym pod wpływem obniżenia kaloryczności posiłków lub zmniejszenia ich liczby, zwalnia metabolizm człowieka i nie powoduje wbrew zamierzeniom osoby jej szybszego chudnięcia (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TERMOGENEZA ADAPTACYJNA
zindywidualizowany proces, w którym pod wpływem obniżenia kaloryczności posiłków lub zmniejszenia ich liczby, zwalnia metabolizm człowieka i nie powoduje wbrew zamierzeniom osoby jej szybszego chudnięcia (na 22 lit.).

Oprócz ZINDYWIDUALIZOWANY PROCES, W KTÓRYM POD WPŁYWEM OBNIŻENIA KALORYCZNOŚCI POSIŁKÓW LUB ZMNIEJSZENIA ICH LICZBY, ZWALNIA METABOLIZM CZŁOWIEKA I NIE POWODUJE WBREW ZAMIERZENIOM OSOBY JEJ SZYBSZEGO CHUDNIĘCIA sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - ZINDYWIDUALIZOWANY PROCES, W KTÓRYM POD WPŁYWEM OBNIŻENIA KALORYCZNOŚCI POSIŁKÓW LUB ZMNIEJSZENIA ICH LICZBY, ZWALNIA METABOLIZM CZŁOWIEKA I NIE POWODUJE WBREW ZAMIERZENIOM OSOBY JEJ SZYBSZEGO CHUDNIĘCIA. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x