GŁADKO OBROBIONA POWIERZCHNIA CZĘŚĆ MASZYNY LUB URZĄDZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GŁADŹ to:

gładko obrobiona powierzchnia część maszyny lub urządzenia (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GŁADŹ

GŁADŹ to:

wierzchnia, płaska część kowadła wykonana z gładkiej, twardej stali (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GŁADKO OBROBIONA POWIERZCHNIA CZĘŚĆ MASZYNY LUB URZĄDZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.565

MAGNEZJA, ŁĄCZNIK, DWUKĄT SFERYCZNY, MARMURKOWANIE, STARA MALEŃKA, ADRESAT, PRZEZIERNOŚĆ, OSAD, STEROLOTKA, GŁOWOCIS, FIRANKA, PRZEDODWŁOK, PRZEŚWIETLENIE, DZIUPLA, WOKALIZA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, GRADACJA, BURDA, KILOGRAM, IGRASZKA SŁOWNA, NIECHLUJA, BAT, LINIA SPEKTRALNA, PLINTA, SZATA, PULPIT STEROWNICZY, ARCHEOLOGIA, OBRONA STREFOWA, SIÓDEMKA, ŁYSAK, STRZAŁ, TUNBERGIA, PŁAT CZOŁOWY, WAFEL, DESKARZ, ANILANA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, PIĘTA, HIPERWENTYLACJA, SPRZĄGLE, SZPETOTA, ŁACINA, ANIMIZM, ZESZYT, JODEK, MM2, ZŁOŻE GNIAZDOWE, GORS, STAN, KWATERODAWCA, REWERS, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, MOCZ, KŁĘBUSZEK, BUTELKA, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, ZABURZENIE UROJENIOWE, HALO, INDEKS RZECZOWY, ZAPACH, TESALIA, FAZA, LIMNIGRAF, KREDKA, SUBSTANCJA DODATKOWA, PIEC INDUKCYJNY, EGZERCYCJA, OLAF, KOŁNIERZ, REKUPERATOR CIEPŁA, BAT, PANICZĄTKO, GIOJGIOL, PĘDZLIK, PIGUŁKA, NULLIPARA, HETERODYNA, OSŁONOWOŚĆ, WYROCZNIA, WILCZA PASZCZA, EMALIA, KOKTAJL KRABOWY, JARZYNA, REJON, BARK, ŁOPATKA, FOLKSDOJCZ, WĘZEŁ, ŁĄCZNIK, OBSADA, ABERRACJA, PYSZOTA, PLANETKA, CEL, GYMKHANA, TORS, PLAFON, MODERATOR, WIATRAK, LUBASZKA, ŁUSKA, TYNK, GRYZ, BIAŁA NOC, NAPIĘCIE, PODMIOT DOMYŚLNY, CZOŁO FALI, BLASZKA, WISZNICA, PUBLIKA, JEDENASTY, REGUŁA ALLENA, KASZA MANNA, TRYPTYK, GALARETA, OKUCIE, DODATEK RODZINNY, ARALIA, FORMACJA, SZEWRON, REFORMA ROLNA, TOPIELISKO, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, BIAŁY MONTAŻ, TRANSGEN, DYSZKANCIK, SŁUCH ABSOLUTNY, LAWATARZ, KARNATAKA, KUBEK, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, WIDŁAK, PAŃSZCZYŹNIAK, NIEWYDAJNOŚĆ, PRZEWÓD SŁUCHOWY, HOT DOG, FUTERAŁ, OWAD, HEADHUNTER, KOLORYSTYKA, PRZYBUDOWA, UDZIAŁ, NIEWIERNOŚĆ, CZARKA, AZOTAN, KORDON, WCIOS, TELOM, TUBULOPATIA, PŁACA ZASADNICZA, ŻŁÓB, ANTYDOGMATYZM, PRZECIWWAGA, HALBA, POLIKRYSZTAŁ, MAGAZYN, HOLOWNIK, RYWALIZACJA, PRZEKUPSTWO, LUDOBÓJSTWO, FESTON, POWŁOCZKA, SMOŁA DRZEWNA, SZALKA, OBIEKTYWNOŚĆ, APARAT, WIECZNE PIÓRO, PRZEWIDYWANIE, DEZERCJA, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, CEMBROWINA, PRZYŁĄCZE, KAZAMATA, POKRZYWDZONY, GATUNEK PARASOLOWY, GENE, FOTOGRAM, NIESTOSOWNOŚĆ, REGENERACJA, LĘK, ESKADRA, MAGIERA, ŁAWRA, SONDA, LISTA PROSKRYPCYJNA, ZŁOTOROST, ZAPARCIE, BRYLANT, MACHANIE RĘKĄ, DYSZEL, KONFISKATA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, GRZECHOTKA, ZASTAWKA, GEOFAGIA, KOLORYSTYKA, ROBOTY BUDOWLANE, JAD PSZCZELI, STRACCIATELLA, ESTAKADA, FIRMANCTWO, WYKUSZ, TRASA ŚREDNICOWA, MIECH, CANZONA, OPASKA BRZEGOWA, MOMENT, GRIEKOW, ŻYŁKA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, ATRIUM, TOSKANIA, WIDEŁKI, GRUBOŚĆ, BAGAŻÓWKA, LICO, PLEKTRON, PLEŚNIAK, KORONA, RURKA, DZIEŁO ŻYCIA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, UKOS, BAZA TRANSPORTOWA, NERCZYŁUSK, GORS, RESET, NIEWYPARZONY JĘZYK, MALARZ, MATURA POMOSTOWA, ODNIESIENIE, BLEŻNIA, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, CHOWDER, DOMINANTA, REJON, KOMŻA, TRYSKAWKA SZKLANA, GŁÓWKA, LOKAL SOCJALNY, MARATON, TATAR, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, ASTRAGAL, WALKA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, KOREK, RESTRYKCJA, KRAJ, ZIMNY PRYSZNIC, SZYKANA, TRIESTEŃSKA, NIECKA ARTEZYJSKA, POLE GOLFOWE, GŁADZIZNA, WĘŻÓWKA, POWÓZ, KATASTROFISTA, ZACIĘCIE, ENERGOELEKTRYK, ŻNIWIARKA, SUSZARKA, CHARAKTERYSTYKA, NARĘCZAK, TRANSPORTER, SUFIT, TITICACA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, MORWA, CARAT, KOMPRADOR, RENÓWKA, AKRONIM, DWÓJNIK, ROLA, KOLEC, LAMPA ŁUKOWA, CHOROBA PROMIENNA, SEKLER, COKÓŁ, DYSKRETKA, GETTO ŁAWKOWE, GARDZIEL, BAT, MANES, NATASZA, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, PRZĘSŁO, SIEDZISKO, KRA, PŁAT CIEMIENIOWY, CIEŃ, ZWIERZYNIEC, SYMPOZJON, PORA, PRAWO, KAPLICA LORETAŃSKA, PIGMALIONIZM, OKULAR, ?ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.565 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GŁADKO OBROBIONA POWIERZCHNIA CZĘŚĆ MASZYNY LUB URZĄDZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GŁADKO OBROBIONA POWIERZCHNIA CZĘŚĆ MASZYNY LUB URZĄDZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GŁADŹ gładko obrobiona powierzchnia część maszyny lub urządzenia (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GŁADŹ
gładko obrobiona powierzchnia część maszyny lub urządzenia (na 5 lit.).

Oprócz GŁADKO OBROBIONA POWIERZCHNIA CZĘŚĆ MASZYNY LUB URZĄDZENIA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - GŁADKO OBROBIONA POWIERZCHNIA CZĘŚĆ MASZYNY LUB URZĄDZENIA. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast