KOŃ DOMOWY, EQUUS CABALLUS - SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY Z RODZINY KONIOWATYCH, UDOMOWIONY PRAWDOPODOBNIE NA TERENIE PÓŁNOCNEGO KAZACHSTANU W OKRESIE KULTURY BOTAI TJ. OKOŁO 3,5 TYS. LAT P.N.E.; NIEGDYŚ NAJPOPULARNIEJSZE ZWIERZĘ POCIĄGOWE, NASTĘPNIE WYPARTE PRZEZ MASZYNY, DZIŚ UŻYWANY W CELACH REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH, A JAKO ZWIERZĘ POCIĄGOWE JEDYNIE W BIEDNIEJSZYCH GOSPODARSTWACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŃ to:

koń domowy, Equus caballus - ssak nieparzystokopytny z rodziny koniowatych, udomowiony prawdopodobnie na terenie północnego Kazachstanu w okresie kultury Botai tj. około 3,5 tys. lat p.n.e.; niegdyś najpopularniejsze zwierzę pociągowe, następnie wyparte przez maszyny, dziś używany w celach rekreacyjnych i sportowych, a jako zwierzę pociągowe jedynie w biedniejszych gospodarstwach (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOŃ

KOŃ to:

figura szachowa (na 3 lit.)KOŃ to:

inna nazwa męskiego członka, penisa (na 3 lit.)KOŃ to:

przyrząd gimnastyczny, składający się z drewnianego podłużnego korpusu obciągniętego skórą i dwóch lub czterech metalowcyh nóg (na 3 lit.)KOŃ to:

zwierzę pociągowe, wierzchowe lub juczne, udomowione około 3000 lat p.n.e (na 3 lit.)KOŃ to:

niejeden w stadninie (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOŃ DOMOWY, EQUUS CABALLUS - SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY Z RODZINY KONIOWATYCH, UDOMOWIONY PRAWDOPODOBNIE NA TERENIE PÓŁNOCNEGO KAZACHSTANU W OKRESIE KULTURY BOTAI TJ. OKOŁO 3,5 TYS. LAT P.N.E.; NIEGDYŚ NAJPOPULARNIEJSZE ZWIERZĘ POCIĄGOWE, NASTĘPNIE WYPARTE PRZEZ MASZYNY, DZIŚ UŻYWANY W CELACH REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH, A JAKO ZWIERZĘ POCIĄGOWE JEDYNIE W BIEDNIEJSZYCH GOSPODARSTWACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.999

KONSERWACJA ZABYTKÓW, ZAKAZANY OWOC, ŁUSKOWIEC LEŚNY, IBIS ŻÓŁTOSZYI, CEMENT, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, KALATEA OBRZEŻONA, BURZYK PODBIELAŁY, PERIODONTOLOGIA, ZYDWESTKA, PAŁANECZKA GRUBOOGONOWA, KRYPTOMERIA, DZIEDZICTWO, SYSTEM KRAKOWSKI, HIPERPRZESTRZEŃ, JAPOŃSKI JEDWABNIK DĘBOWY, SKALNIAK ŻÓŁTONOGI, TRZMIELINA, STYGIMOLOCH, NATYWIZM, PEJOTL, KRĘPACZEK LŚNIĄCY, ŚLĄSK, TRANSPORTER, INA, KRĘPACZEK MODROOKI, ZACHODNI GORYL NIZINNY, MIŁKA WIELOŁODYGOWA, PRZYMIOTNO, TASZCZYN PSZCZELI, REWIZJA NADZWYCZAJNA, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, KOWALIK KAROLIŃSKI, SZAFA GRAJĄCA, OSET NASTROSZONY, JODŁA NADOBNA, ŚW. METODY, TURNIURZYK SROKATY, BIOLOGICZNOŚĆ, OBIEKT SPORTOWY, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, WANGA ŻAŁOBNA, TAU, EMIR, KORMORAN PLAMISTY, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, TRZASKACZ KURANTOWY, MNOŻNIK, OCHWEŚNIK, ŚWIETLIK, COB, AMBROZJA, INICJATYWA OBYWATELSKA, PRZEDMIOT, DEMARKACJA, NAZARET, KONWIKT, GUMA, STOKŁOSA DŁUGOOŚCISTA, NIESZPUŁKA JADALNA, ZIĘBA, KRĘPACZEK NASZYJNIKOWY, RYBA, LOBELIA, OWCA NIEBIESKA, STYL TOSKAŃSKI, IRGA KUTNEROWATA, HONDA, TRZĘSAK, ELAM, ZAGRYWKA, ŻÓŁW BŁOTNY, JĘZYK FALISKI, ORŁOSĘPY, MÓŻDŻEK, DODO, CZERWONY GRZYB, TRZYKROTKA WĘŻYKOWATA, ZGORZEL GAZOWA, FILEMON SZARY, TRWOŻNICA POSPOLITA, DZIEJOPISARSTWO, GĘŚ EGIPSKA, ARKAŁYK, PUNKT FILTRACYJNY, KWIETNIK, PORDZEWIACZ ŚLIWOWY, CEBULA ZWYCZAJNA, KAPUSTA PEKIŃSKA, OCZENNICA, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, BURZYK ŚRÓDZIEMNOMORSKI, GÓGLE, ŁUK BRWIOWY, MURENA SZARA, TARANTULA NARBOŃSKA, OSET KLAPOWATY, CZOSNEK NEAPOLITAŃSKI, PRZEKOPNICA WIOSENNA, KĄT ŚRODKOWY, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, LIMA, PARZĘCHLIN BŁOTNY, FOTOGRAM, CZARNA OSPA, ŚWIERK CZARNY, MENORA, SKOK TŁOKA, GORZKIE ŻALE, DELFIN PLAMISTY, SEKWOJA WIECZNIE ZIELONA, MALOWIDŁO, ZAWIJAK ŻÓŁTAWY, WILGA ZIELONAWA, CZEPIEC, ATROCIRAPTOR, ALIGATOR MISSISIPSKI, KWESTA, ARONEK, KROKODYL MEKSYKAŃSKI, KOMBINATORYKA STOSOWANA, I WOJNA ŚWIATOWA, PUSTOROŻCE, STONKA, DELFIN ZWYCZAJNY, BROSIMUM, SZPAK, HORYZONT GEOGRAFICZNY, MOMOT, BUDŻET RODZINNY, AUSTRALORZEKOTKA MINIATUROWA, SZPARA POWIEKOWA, MALACHITKA, BIEGACZ, ASTER AMERYKAŃSKI, NEBRASKA, ŁUSKWIAK ZMIENNY, OSTRONÓG, WILK WORKOWATY, KUCZBAJA, TULIPAN PÓŹNY, PUKU, CUKIER WANILINOWY, WASZYNGTONIA, NAWAŁNIK OBROŻNY, KOSTKI NAPIERA, OBSZAR TRANZYTOWY, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, ORZECH, KOŁECZEK, WIELKI BRAT, POKUCIE, CEKHAUZ, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, OBRAZA MAJESTATU, REMONT ŚREDNI, KOCZKODAN NIEBIESKOLICY, URLOP, SZROTÓWEK KASZTANOWCOWIACZEK, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, CZERWONA STREFA, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, PYTON, MAŚLAK, PIĘTA, STRUKTURA DECYZYJNA, ZĘBORÓG PURPUROWY, AUGUST, PAGI, TRZMIEL KOŁNIERZYKOWY, WŁAZ, KOBUZ, ŁABĘDŹ, JEŻOZWIERZE, PODKASANIEC, VIOLA D'AMORE, DZIELNICA, POLITYKA LEKOWA, MUSZKIETON, ŚREDNIA, IKTIDOZAURY, ŻÓŁWIE MORSKIE, KWADRAT, ŁZAWNICA, TAJWANIA, KRUCZYNA WIELKA, JASKINNICA FRANCUSKA, PALCAT, SALA GIMNASTYCZNA, CZTERDZIESTKA, CIS, SAMOZEŁEŃ, OZDOBNICA, WYKARCZAK, PODKASAŁKA ZŁOCISTA, KAKA, SKIALPINIZM, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, NADPRZESTRZEŃ, DIALOG KONKURENCYJNY, WSTECZNICTWO, BETONOWE BUTY, KRĘPACZEK OBROŻNY, WYZWANIE, STWÓRCA, JĘZYK MANX, WĄŻ BRODAWKOWATY JAWAJSKI, KIERUNKOWSKAZ, BROŃ SPORTOWA, BOROWIK WILCZY, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, TRÓJLIST DROBNY, AFGAN, CZOŁOCZUB ŻÓŁTOGŁOWY, SŁODNIK BIAŁOSKRZYDŁY, HARPIA, PIERSIOPŁAWKA, ZEBRULA, TRAGANEK PIASKOWY, LYGODIUM POGIĘTE, RAJA KOSMATA, MARIO BROS, PSIZĄB AMERYKAŃSKI, ŚMIECIUCH, WELWICZJA, LANGUR KSIĄŻĘCY, GRYZIEL ZACHODNI, ŚWIR, CUDOKACZKA, RÓŻNOZĄB, WDŻ, PIĘCIORNIK, MARABUT, KOSTRZEWA SITOWATA, KONSEKRACJA, NOGOLOTKA SIWA, SZCZERKLINA PIASKOWA, KOSZ, DOGMATYZM PRAWNICZY, WIELOPŁETWCE, WAŁ NAPĘDOWY, ŻÓŁW NAMIOTOWY, RDZA ZBOŻOWA, WAŁKÓWKA, AROWANA SREBRNA, WYROK, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, ŁAŃCUCH MARKOWA, SOSNA MERKUSA, BOJOWNIK PASIASTY, ARABSZCZYZNA, KOSACIEC BUCHARSKI, INKWIZYCJA, GAUCZO, PRZEWÓD, BAWEŁNA, SZTUTOWIANKA, KURKUMA WONNA, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, INDUKCJA, KUKUŁA GRUBODZIOBA, TRAWNIKOWIEC, PERKOZEK BIAŁOSMUGI, ZIEMNODROZD PAPUASKI, PANI, KSIĄŻĘ ALBERT, PIKANIE, EFEDRA, APORT, MINÓG JAPOŃSKI, CEZURA, SZMAJSER, NOLDOR, FAHRENHEIT, OSMOZA, POŚWIST, KRWAWNIK KLAWEŃSKI, MIRIM, ASTATYZM, BRAHMS, JAŁOWIEC BERMUDZKI, DRAWIDYJSKI, CYPRYSIK NUTKAJSKI, ZDROJEK ŁUSECZKOWATY, WOJEWODA, GONDWANATYTAN, PODLASZCZAK, PUMA, WĘŻÓWKA DROBNOLISTNA, BIELISTKA, GAP, GRUSZA, BYSTRZYK CZARNOPRĘGI, WARDZANKA ŻĄDLICA, BARWINEK, DZIĘCIUR, JĘZYK AMHARSKI, ?ŻABA RYŻOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.999 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOŃ DOMOWY, EQUUS CABALLUS - SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY Z RODZINY KONIOWATYCH, UDOMOWIONY PRAWDOPODOBNIE NA TERENIE PÓŁNOCNEGO KAZACHSTANU W OKRESIE KULTURY BOTAI TJ. OKOŁO 3,5 TYS. LAT P.N.E.; NIEGDYŚ NAJPOPULARNIEJSZE ZWIERZĘ POCIĄGOWE, NASTĘPNIE WYPARTE PRZEZ MASZYNY, DZIŚ UŻYWANY W CELACH REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH, A JAKO ZWIERZĘ POCIĄGOWE JEDYNIE W BIEDNIEJSZYCH GOSPODARSTWACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOŃ DOMOWY, EQUUS CABALLUS - SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY Z RODZINY KONIOWATYCH, UDOMOWIONY PRAWDOPODOBNIE NA TERENIE PÓŁNOCNEGO KAZACHSTANU W OKRESIE KULTURY BOTAI TJ. OKOŁO 3,5 TYS. LAT P.N.E.; NIEGDYŚ NAJPOPULARNIEJSZE ZWIERZĘ POCIĄGOWE, NASTĘPNIE WYPARTE PRZEZ MASZYNY, DZIŚ UŻYWANY W CELACH REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH, A JAKO ZWIERZĘ POCIĄGOWE JEDYNIE W BIEDNIEJSZYCH GOSPODARSTWACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŃ koń domowy, Equus caballus - ssak nieparzystokopytny z rodziny koniowatych, udomowiony prawdopodobnie na terenie północnego Kazachstanu w okresie kultury Botai tj. około 3,5 tys. lat p.n.e.; niegdyś najpopularniejsze zwierzę pociągowe, następnie wyparte przez maszyny, dziś używany w celach rekreacyjnych i sportowych, a jako zwierzę pociągowe jedynie w biedniejszych gospodarstwach (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŃ
koń domowy, Equus caballus - ssak nieparzystokopytny z rodziny koniowatych, udomowiony prawdopodobnie na terenie północnego Kazachstanu w okresie kultury Botai tj. około 3,5 tys. lat p.n.e.; niegdyś najpopularniejsze zwierzę pociągowe, następnie wyparte przez maszyny, dziś używany w celach rekreacyjnych i sportowych, a jako zwierzę pociągowe jedynie w biedniejszych gospodarstwach (na 3 lit.).

Oprócz KOŃ DOMOWY, EQUUS CABALLUS - SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY Z RODZINY KONIOWATYCH, UDOMOWIONY PRAWDOPODOBNIE NA TERENIE PÓŁNOCNEGO KAZACHSTANU W OKRESIE KULTURY BOTAI TJ. OKOŁO 3,5 TYS. LAT P.N.E.; NIEGDYŚ NAJPOPULARNIEJSZE ZWIERZĘ POCIĄGOWE, NASTĘPNIE WYPARTE PRZEZ MASZYNY, DZIŚ UŻYWANY W CELACH REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH, A JAKO ZWIERZĘ POCIĄGOWE JEDYNIE W BIEDNIEJSZYCH GOSPODARSTWACH sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - KOŃ DOMOWY, EQUUS CABALLUS - SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY Z RODZINY KONIOWATYCH, UDOMOWIONY PRAWDOPODOBNIE NA TERENIE PÓŁNOCNEGO KAZACHSTANU W OKRESIE KULTURY BOTAI TJ. OKOŁO 3,5 TYS. LAT P.N.E.; NIEGDYŚ NAJPOPULARNIEJSZE ZWIERZĘ POCIĄGOWE, NASTĘPNIE WYPARTE PRZEZ MASZYNY, DZIŚ UŻYWANY W CELACH REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH, A JAKO ZWIERZĘ POCIĄGOWE JEDYNIE W BIEDNIEJSZYCH GOSPODARSTWACH. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

x