URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZMIANY KIERUNKU POJAZDU DOKONYWANEJ PRZEZ OBRÓCENIE PLATFORMY, NA KTÓREJ ÓW POJAZD STOI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBROTNICA to:

urządzenie służące do zmiany kierunku pojazdu dokonywanej przez obrócenie platformy, na której ów pojazd stoi (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBROTNICA

OBROTNICA to:

w porcie - odcinek kanału, który jest miejscem obracania statków w innym kierunku (dzięki temu, że ma odpowiednią szerokość czy głębokość) (na 9 lit.)OBROTNICA to:

część kanału portowego wydzielona do przeprowadzania zwrotów statków (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZMIANY KIERUNKU POJAZDU DOKONYWANEJ PRZEZ OBRÓCENIE PLATFORMY, NA KTÓREJ ÓW POJAZD STOI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.020

KONSULTACJA SPOŁECZNA, ESCUDO PORTUGALSKIE, MIKROSKOP WARSZTATOWY, CUMMINGS, NOC, SZYK ANTENOWY, SPRAWNOŚĆ, PRZECZENIE, CZYTANIE WYBIÓRCZE, PUSTY PIENIĄDZ, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, CHOROBA GLIŃSKIEGO-SIMMONDSA, BIEG PŁOTKARSKI, KARCIANE DOMINO, KOLEJKA GONDOLOWA, SALWA BURTOWA, LIDAR, LOKATOR, KONTRAKT MENEDŻERSKI, SUWNICA POMOSTOWA, LIST KAPERSKI, PROSCENIUM, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, GOJ, STWIERDZENIE, SPLENDID ISOLATION, UMOWA KONTRAKCYJNA, FORD, AKCJA IMIENNA, PRZELOTNICE, OBJAWIENIE, BIEG ZJAZDOWY, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, PRZYCZYNEK, NIL, GASIK, DOPALACZ, MIESZEK WŁOSOWY, MESA, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, KARAWANA, FACET, FERRIMAGNETYK, BANDOLET, GŁOS, TELEFON ZAUFANIA, SZLAUCH, LIPOLIZA, URZĄD POCZTOWY, TEK, RENER, ZAPALNIK UDERZENIOWY, PISZCZAŁKA, TOPOLOGIA ILORAZOWA, SZCZEBIOT, NUMER REJESTRACYJNY, BOMBA KOBALTOWA, URANIZM, OSNUJKA, START ZATRZYMANY, WEHIKUŁ, GATUNEK, MUNDANIA, RZEŹBA, BIDET, WYSZYWANKA, TAJNIAK, TEROCEFALE, MIODARKA, WIEŚ DROBNOSZLACHECKA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, SYMULACJONIZM, BILET POWROTNY, TELEGRAF HUGHESA, BIRMAŃSKI, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, ŚWIETLIKI, BÓJKA, MOLESKIN, ARMEŃSKI, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, SUCHA IGŁA, MĄCZNIAK, SUWNICA BRAMOWA, JĘCZMIEŃ, KISMET, KREACJONIZM, OMNIBUS, KOMENDATARIUSZ, ANALIZA KOSZTÓW, LOGAN, MIKROSKOP ŚWIETLNY, RURA WYDECHOWA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, COACHING, WAGON TOWAROWY, MIEJSCE KULTU, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, POJAZD PÓŁGĄSIENICOWY, ARMEKT, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, KATAKUMBY, ŚRODEK PRAWNY, LIDO, ZAKŁADNIK, WYWROTKA, EKTOPLAZMA, ŁAZIK, CHICHA, SESJA, WIECZERNIK, ARMILA, DŹWIG, KOPARKA CHWYTAKOWA, FILOLOG, ALBIGENSI, BRUK MORENOWY, PIRAMIDA TELEPATYCZNA, GHISCARSKI, BANDEROLA, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA, KUBIZM ORFICZNY, IDEALIZM OBIEKTYWNY, SEKWANA, FILTR, POLOWANIE, KURCZATOW, DOJARKA, GEOIDA, WYWIAD, FORMA PRZESTRZENNA, WUJ SAM, STRĄGA, TYSIĄC, NAWROTNICA, RAMIENICA POSPOLITA, TUNEL MORRISA-THORNE'A, WIĄZANIE POTRÓJNE, ZWIERCIADŁO, KASKADA TROFICZNA, BLASTOMYKOZA POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKA, GADY, MAGAZYN, WENTYL, BLOK SOCJALISTYCZNY, BREK, MATNIA, GRZEJNIK ELEKTRYCZNY, OGNIWO JĄDROWE, SPOWALNIACZ, DYLIŻANS, KONWERTOR, OKO, ODTWARZACZ KOMPAKTOWY, PRZEKŁADNIA CIERNA, SARABANDA, PIASEK FLUWIOGLACJALNY, DZIEŃ OTWARTY, BIDON, POMPEJE, MAGHREB, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, DOCZEPA, KRATA ROZDZIELNA, ŻARÓWKA, WYSOKOŚĆ NORMALNA, STWARDNIENIE ROZSIANE, PASO PERUANO, KOŃ LUZYTAŃSKI, BEZPIECZNIK, WANNA, BAŁAGULSZCZYZNA, KĄTOZĘBNE, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, FUNDUSZ STRUKTURALNY, PŁACA MINIMALNA, FARAMUSZKA, LISTWA, PANEL STEROWNICZY, CHOROBA WHIPPLE'A, SOCJALIZM PAŃSTWOWY, ZAWIESZENIE POJAZDU, CZEPEK, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, BIODYNAMIKA, WIELKI WYBUCH, KRWIOPIJCA, MARCONI, OFFSET, KWIAT, KRZEŚLISKO, REALNY SOCJALIZM, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, OSAD EOLICZNY, KOMPAKTOR, STAJE, ERGOTERAPIA, SKALA RICHTERA, ZESPÓŁ ROGU POTYLICZNEGO, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, SEKWENCJA BOUMY, ŚLEPY TOR, BIAŁA KSIĘGA, REFERENDUM GMINNE, PROTEST SONG, PIŻMOSZCZUR, WILCZY BILET, WALENTYNKA, KONTRALT, TYNKOWNICA, LAMINAT, EGZEKUCJA, CZARNA, BIEGUN, REWIZJONIZM, KOLĘDA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, BÓJ SPOTKANIOWY, ZŁOTY DEWIZOWY, WNIOSKOWANIE W TYŁ, IN MEDIAS RES, NASIENNIK, KALENDARZ GREGORIAŃSKI, EKOSFERA, KONSERWACJA ZABYTKÓW, DAWCA ORGANÓW, HADŻAR, ATASZAT, KONWERSJA, CZARNA SKRZYNKA, PALIWO KOPALNE, POMIESZANIE Z POPLĄTANIEM, ZBÓR, KANAŁ ŻEGLUGOWY, GNIAZDO NASIENNE, CZARNA OSPA, ENERGIA, CHOROBA BOURNEVILLE'A-PRINGLE'A, WODOWSKAZ, KLEJNOT HERBOWY, ZESTAW PRZECIWLOTNICZY, GAŚNICA ŚNIEGOWA, KONOWIĄZ, STUDNIA ARTEZYJSKA, UNDEAD, PLATFORMA SATELITARNA, SKALA JOŃSKA, POWIERZCHNIA EKWIPOTENCJALNA, PAŃSZCZYŹNIAK, MŁOT, STANICA, ETER, PROCHOWNICA, WARZYWO KORZENIOWE, ZALICZENIE POCZTOWE, KILOMETRAŻ, ŁUPIEŻ PSTRY, DOMEK JEDNORODZINNY, SETKA, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, ANTYKLINA FAŁSZYWA, DEKLINACJA MIESZANA, SZCZOTKA, MINOTORPEDA, LANCET, WZIERNIK, ARCHIDIECEZJA, KRYTERIUM LAPLACE'A, SKRĘT, KWINTET, PRZEBIEG, KRAINA GEOGRAFICZNA, FARMAKOKINETYKA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, PORĘBA, MANDYLION, CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ, SKRZYDEŁKO, SKOK KWANTOWY, GĘSTOŚĆ PLANCKA, MIOTACZ BOMB GŁĘBINOWYCH, ÓSEMKA, EGZEMPLARZ SYGNALNY, SZYBKOWAR, JEVONS, WINDA, UNIA PERSONALNA, GMT, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, PRZESIEWACZ, WIELKA WOJNA KOZACKA, PIEG, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, JEDYNY, ?CZEKOLADA MLECZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.020 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZMIANY KIERUNKU POJAZDU DOKONYWANEJ PRZEZ OBRÓCENIE PLATFORMY, NA KTÓREJ ÓW POJAZD STOI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZMIANY KIERUNKU POJAZDU DOKONYWANEJ PRZEZ OBRÓCENIE PLATFORMY, NA KTÓREJ ÓW POJAZD STOI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBROTNICA urządzenie służące do zmiany kierunku pojazdu dokonywanej przez obrócenie platformy, na której ów pojazd stoi (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBROTNICA
urządzenie służące do zmiany kierunku pojazdu dokonywanej przez obrócenie platformy, na której ów pojazd stoi (na 9 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZMIANY KIERUNKU POJAZDU DOKONYWANEJ PRZEZ OBRÓCENIE PLATFORMY, NA KTÓREJ ÓW POJAZD STOI sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZMIANY KIERUNKU POJAZDU DOKONYWANEJ PRZEZ OBRÓCENIE PLATFORMY, NA KTÓREJ ÓW POJAZD STOI. Dodaj komentarz

9+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast