KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, W KTÓREJ NACZYNIEM URABIAJĄCYM JEST ZBIERAK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOPARKA ZBIERAKOWA to:

koparka jednonaczyniowa, w której naczyniem urabiającym jest zbierak (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, W KTÓREJ NACZYNIEM URABIAJĄCYM JEST ZBIERAK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.116

AGNOSTYK, DWÓJKA PODWÓJNA, REKOMPILACJA, KOMÓRKA ZWOJOWA, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, KOŃ KLADRUBSKI, ARABSKI, ROZWAŻNOŚĆ, PROMOCJA, PASTORAŁKA, NA JEŹDŹCA, CYNKOGRAFIA, PIERWSZOŚĆ, SYF, FOTOTROPIZM, ZGUBA, LUFA, KARZEŁKOWATOŚĆ, BROŃ RAKIETOWA, MASKARADA, WOJAK, NAZWA RZETELNA, ADRESAT, FACHOWOŚĆ, GETTER, FLUNITRAZEPAM, PCHACZ, OPONA RADIALNA, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, NADAWCA PUBLICZNY, NIESTATECZNOŚĆ, SKORUPIAKI, NIECHLUJNOŚĆ, RIGAUDON, WIRTUOZOSTWO, WŚCIK DUPY, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, SZPADA, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, KABANOS, HEAD HUNTER, MIEDZIOWIEC, FIZYCZNOŚĆ, NADAJNIK TELEWIZYJNY, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, RETORYCZNOŚĆ, ŻUŻEL, ŻYWICA POLIESTROWA, MAMUT POŁUDNIOWY, ŚLĄSKOŚĆ, MIKROTRON, TASIEMCE, ROZRZUTNIK, CEL, POLEMICZNOŚĆ, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, MATOWOŚĆ, ZNACZNIK, ZNAKOMITOŚĆ, MUFLA, WYLECZENIE, PRZYJEZDNA, KOMPOZYCYJNOŚĆ, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, MONARCHIA PATRYMONIALNA, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, PRZEKŁADNIA CIERNA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, SPÓŁGŁOSKA BEZDŹWIĘCZNA, DWUBARWNOŚĆ, SPECJACJA FILETYCZNA, SEKSOWNOŚĆ, TROLLING, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, SIŁA AERODYNAMICZNA, STREFA WOLNOCŁOWA, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, AEROFON, HAJDUK, FUNKCJA EKSPRESYWNA, ŚWIDER, TAJEMNICA POLISZYNELA, POGODNOŚĆ, WARSZTAT STRATEGICZNY, FASOLKA MUNG, PRZEKŁADNIA RÓŻNICOWA, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, FRA, OKRUTNOŚĆ, LAMPA DÖBEREINERA, FORMACJA DEFENSYWNA, WOLNA AMERYKANKA, ARHANT, KOSTIUMERNIA, WIZJA, MACIERZ RZECZYWISTA, URAZ, DZIEŁO POŚREDNIE, STARY WYŻERACZ, IDEALISTKA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, JIG, ODWSZAWIANIE, WALUTA BAZOWA, AUTONOMIA REGIONALNA, URODNOŚĆ, WOLNOŚĆ, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, PEŁZATKA, PORODÓWKA, DWUDZIESTA CZWARTA, RACJA, LEWOSKRĘTNOŚĆ, ZASOBY, MIĘKKIE SERCE, ŻART, KOPARKA WIELOCELOWA, WOREK, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, ŻUREK, CHOROBA REFSUMA, NUTRIETY, SKRZYNECZKA, HANIEBNOŚĆ, LENIUCH OSPAŁY, KOLEJKA, LOMUSTYNA, PALMA, FONDUE, UTYLITARYZM, KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, MALFORMACJA MACICY, RELING, CZĄSTKOWOŚĆ, GAŚNICA HALONOWA, KOŹLAK, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, URANINIT, PĘPAWA, GRANULA, REŃSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, DESZCZOWOŚĆ, KONKURENCJA, DŁAWIEC, KRUSZARNIA, PTASZNIK GOLIAT, SPORT KWALIFIKOWANY, FARBA OLEJNA, EDIAKAR, KOPARA, HALOFIT, KOPARKA JEDNOCELOWA, WIATRAK HOLENDERSKI, PRACOWNIK, AMFIUMY, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, BROŃ CHEMICZNA, MISIAK, AKADEMICKOŚĆ, PROTOZUCH, ZDRADZIECTWO, OKAZAŁOŚĆ, NEOGNATYCZNE, KLONOWATE, BETONKA, WĄTPLIWOŚĆ, TURBINA POWIETRZNA, KLINIKA ODWYKOWA, DOBÓR SZTUCZNY, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, CHOMIK TURECKI, SAMURAJ, OUTSIDER, BIEGŁOŚĆ, PRZEKAZ, OSPALSTWO, WSZETECZNOŚĆ, SŁOWO MASZYNOWE, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, ABRAZJA, MASTYGONEMA, OTWARTOŚĆ, POSEŁ NIEZRZESZONY, GOALKEEPER, APROBACJA, SENSACJA, KLAWISZ FUNKCYJNY, ODCHYŁ, KRĘGARSTWO, MPA, WYJĄTEK, NATARCZYWOŚĆ, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, HEGEMONICZNOŚĆ, GAŁĘZIAK ZBITY, BACHATA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, WYJĄTEK, WOSKOWNIA, ILUSTRACYJNOŚĆ, CYGAŃSTWO, KARMIENIE, MUSZLA, TWIERDZENIE PETTISA, OKREŚLONOŚĆ, OGRÓDEK PIWNY, OSET SIWY, TYGRYSIE OKO, LEASING LOMBARDOWY, SER PODPUSZCZKOWY, STAROŚĆ, PERKOZ OLBRZYMI, ŚRUBOWIEC, ODPROMIENNIK, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, REGRESJA LOGISTYCZNA, AUDYTORIUM, KLUCZ, PODRZĘDNIK, EMISJA PIENIĄDZA, MOLTON, REGUŁA GLOGERA, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, NIEWYRAŹNOŚĆ, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, WALOR, TARAN, STAŁA HUBBLE'A, TANINA, LEMUR KARŁOWATY, KRĄGŁOŚĆ, KOMORA ZAMKOWA, JĘZYK POLSKI, WAŻNOŚĆ, NIEJASNOŚĆ, MURARKA OGRODOWA, NIESŁUSZNOŚĆ, TRUSIĄTKO, REGUŁA TINBERGENA, ŁUPEK ŁYSZCZYKOWY, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, TELEWIZJA, CENTRALNE OGRZEWANIE, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, ZIELONOŚĆ, UWERTURA, MUZYKA KONKRETNA, REZYGNACJA, AKCJA, ZAKRĘT, JER TYLNY, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, DELFIN GRUBOGŁOWY, SPULCHNIACZ, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, BRUDNA ROBOTA, DZIWNY ATRAKTOR, SWÓJ, POTRZEBA, ENERGIA, RODZIMOŚĆ, PÓŁCZŁOWIEK, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, RAMA, NAIWNOŚĆ, FLEBODIUM, WIELOMIAN UNORMOWANY, FLAWONOID, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, BEZDNO, MAKROPIERWIASTEK, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, REGULATOR POGODOWY, LEK NASENNY, PORZĄDEK CIĄGŁY, PRZYJACIÓŁKA, ROZWAŻANIE, NARRACJA POLIFONICZNA, RADIOSYGNAŁ, DUPERELA, WYŻYNKA, TRANSPARENCJA, INFLACJA, NAROWISTOŚĆ, FRANCUSKOŚĆ, FILM AUTORSKI, ZBROJA BIAŁA, KRYZA, ŚMIECH, RACHUNEK KOSZTÓW, BOSTON, AKTYWNOŚĆ, USTONOGIE, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, ?SPOWINOWACONY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.116 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, W KTÓREJ NACZYNIEM URABIAJĄCYM JEST ZBIERAK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, W KTÓREJ NACZYNIEM URABIAJĄCYM JEST ZBIERAK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOPARKA ZBIERAKOWA koparka jednonaczyniowa, w której naczyniem urabiającym jest zbierak (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOPARKA ZBIERAKOWA
koparka jednonaczyniowa, w której naczyniem urabiającym jest zbierak (na 17 lit.).

Oprócz KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, W KTÓREJ NACZYNIEM URABIAJĄCYM JEST ZBIERAK sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, W KTÓREJ NACZYNIEM URABIAJĄCYM JEST ZBIERAK. Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

x