Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: NIEPRZEZROCZYSTA ODMIANA KWARCU O ŻÓŁTEJ LUB ŻÓŁTOBRĄZWEJ BARWIE, DLA KTÓREJ CHARAKTERYSTYCZNY JEST MIGOTLIWY PAS, PRZESUWAJĄCY SIĘ PO CAŁEJ SZEROKOŚCI KAMIENIA; MINERAŁ OZDOBNY, RZADKI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TYGRYSIE OKO to:

nieprzezroczysta odmiana kwarcu o żółtej lub żółtobrązwej barwie, dla której charakterystyczny jest migotliwy pas, przesuwający się po całej szerokości kamienia; minerał ozdobny, rzadki (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEPRZEZROCZYSTA ODMIANA KWARCU O ŻÓŁTEJ LUB ŻÓŁTOBRĄZWEJ BARWIE, DLA KTÓREJ CHARAKTERYSTYCZNY JEST MIGOTLIWY PAS, PRZESUWAJĄCY SIĘ PO CAŁEJ SZEROKOŚCI KAMIENIA; MINERAŁ OZDOBNY, RZADKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.734

GARDA, HORROR, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, ŁÓDŹ PILOTA, OPINIA, PRZEDROŚLE, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, PODUSZKOWIEC, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, STOPIWO, GŁOŚNOŚĆ, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, PARAMAGNETYK, ŁOWCZY, KATOLICKOŚĆ, OCHOTNIK, MILITARYZM, DIUSZESA, KABAT, LASKA, BACHANTKA, LEGOWISKO, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, ANGIELSKA FLEGMA, KRAJ NORDYCKI, WIDMO ATOMOWE, OSIEMNASTKA, BROŃ, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, OBŁOŚĆ, LATEN, CHÓR, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, RADCA, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, ELIZJA, PEGAZ, SZKOŁA, KORONA, GROŹBA KARALNA, DYMKA, CZAS PÓŁTRWANIA, BAGNIK ZDROJOWY, WIELOETATOWOŚĆ, MADAPOLAM, SOLARZ, CIEŃ, PUDEŁKO, GWIAZDA WIELOKROTNA, KARIOKA, MNOŻNIK, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, TON HARMONICZNY, AUTSAJDER, NIECHLUJNOŚĆ, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, OPINIOTWÓRCA, PRZEWŁOKA, KORONATOR, LINIA PRZEMIANY, METODA NAWIASÓW LIEGO, DUCHOWOŚĆ, MLECZ, KAPUSTA KISZONA, INTERNUNCJUSZ, BARCZATKA ŚLIWIENICA, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, MĘTNOŚĆ, ZAKRES REAKCJI, SKAŁKA, WOJEWODA, OKRES PÓŁTRWANIA, CZAPRAK, PODGRZYBEK, BIAŁKO, GRZYBNIA, BIOGERONTOLOGIA, MELIT, KATECHUMEN, RZYGOWINY, TAFELKA, SYR, KONFESJONAŁ, ZJAWISKO ZENERA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, HANDEL ZAMIENNY, WELON, KASETON, NADZIEMNOŚĆ, KAYMAK, CIEMNOTA, APEL, CYSTOLIT, WARIACJE, ALUZJA, NATURYSTKA, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, CHROPOWATOŚĆ, UBRANIÓWKA, LAMNOWATE, WOLUTA, STRUKTURALISTA, TERMOSTAT, STARZĘŚLA, DZIERZBIK CZARNOŁBISTY, TRĄBA POWIETRZNA, MŁODZI, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, ALTOSTRATUS, GERIATRIA, DYSLEKSJA, LĘK DEZINTEGRACYJNY, RELACJA LOGICZNA, CYKLOP, IMPULS TELEFONICZNY, MEANDER, BON VIVANT, EUTANAZJA, RÓŻANIEC, PŁOW, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, ASTROWIEŻYCZKA, WIETLICA, DZIENNIK OKRĘTOWY, SPIS POWSZECHNY, PEDIATRIA, POLSKI, WULWODYNIA, UBOGOŚĆ, MODLITEWNIA, TRÓJNIAK, DANIE KOSZA, FUNKCJA SCHODKOWA, BIOKOMPONENT, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, UMYWALNIA, AŁUN, MACIERZ NIEOSOBLIWA, KOROZJA BIOLOGICZNA, GRABKI, ŁAMACZ BLOKADY, ZAKRĘTKA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, SERCE, LÓD MORSKI, DWUBÓJ, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, AKWATINTA, POWŁOKA KONWERSYJNA, PIEPRZYK, PSYCHONERWICA, CIS POŚREDNI, METRYKA, ŻWAWOŚĆ, MENTALNOŚĆ, BLUZG, KONSTANTAN, TYTUŁ WYKONAWCZY, OWOC SZUPINKOWY, REAKCJA JĄDROWA, NITRONATRYT, POWINOWACTWO CHEMICZNE, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, PASZTET, PIERDOLENIE O SZOPENIE, CHOROBA VERNEUILA, ŁEBEK, PIRANIOWATE, IMPREZA TURYSTYCZNA, HACKAMORE, DWUPRZODOZĘBOWCE, GRUSZKA, KRZYŻÓWKA, KOŁCHOZ, BOCZEK, TROSKA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, MIKROFON CEWKOWY, CIEPŁO, RUDZIK, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, ŁUPEK BENTONITOWY, ROPOMOCZ JAŁOWY, ANTYBIOTYK, MAJĄTEK RUCHOMY, ROBEREK, TERAPIA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, KONFIDENCJONALNOŚĆ, SOCJOLOGIA RADYKALNA, CYKL POETYCKI, EKSMĄŻ, TRZY KRÓLE, APRETUROWANIE, KARAWAN, TRAUMATYCZNOŚĆ, AMONIT, DOPŁATA EKSPORTOWA, TAKIFUGU, HARUSPIK, KASZUBSKI, OFICYNA WYDAWNICZA, LANE CIASTO, MĄDROŚĆ, NARZĘDNIK, WARIATKOWO, DIRT, INDYKATOR, PEŁNIA, ASYRYJSKI, SOLIPSYZM, HALF-PIPE, MIGAWKA CENTRALNA, OSNUJA, DIAŁ, NĘCISKO, IMPERIUM GHISCARI, GRECKOŚĆ, PŁYN NASIENNY, NAJEM OKAZJONALNY, PAUPER, MONARCHIA DZIEDZICZNA, OKRZYK, INDOS, POSADZKA, PIĘTNASTKA, STRYCH, ALFABET MORSE'A, WZGÓREK NASIENNY, BOMBA BURZĄCA, ESENCJA, LITWAK, PIKOT, ULICA, HIPOPOTAMOWATE, SZKANDELA, JUNAK, CIAPKAPUSTA, SKOCZNIA NARCIARSKA, SIOSTRZYCZKA, KRZYŻ MALTAŃSKI, NOTKA, ZWODNICZOŚĆ, GAZ KOPALNIANY, JĘZYK KENTUMOWY, EPICYKL, HARUSPIK, ESPRINGOLA, OKTET, SWAP PROCENTOWY, UKŁAD DOKREWNY, KOLEBKA, KRATKA, DIADEM, DOM POPRAWCZY, CUDACZEK, GADATLIWOŚĆ, GEOMETRIA FRAKTALNA, BONKRETA WILLIAMSA, KERO, NABIEG KORZENIOWY, DRYFTER, MORENA BOCZNA, KREOL, PIERÓG, KADŹ, WILKOM, WĄŻ, ŚLEPIE, MDŁOŚĆ, OTWARTOŚĆ, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, KMIOT, GRONINGER, ARESZT, WILAMOWSKI, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, HISZPAŃSKIE BUTY, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, SFORMUŁOWANIE, SĄD REJESTROWY, SEMAFOR, ZASADA, KARIER, LINIA GŁOWY, PLEWKA, KOKORNAK, WĘŻÓWKA, PALEONTOLOGIA, ŻEL, UMOWA BARTEROWA, PODBRÓDEK, KARTUSZ, MISZCZU, BYDLEŃ, KASSAWA, PŁYWANIE DŁUGODYSTANSOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.734 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: nieprzezroczysta odmiana kwarcu o żółtej lub żółtobrązwej barwie, dla której charakterystyczny jest migotliwy pas, przesuwający się po całej szerokości kamienia; minerał ozdobny, rzadki, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEPRZEZROCZYSTA ODMIANA KWARCU O ŻÓŁTEJ LUB ŻÓŁTOBRĄZWEJ BARWIE, DLA KTÓREJ CHARAKTERYSTYCZNY JEST MIGOTLIWY PAS, PRZESUWAJĄCY SIĘ PO CAŁEJ SZEROKOŚCI KAMIENIA; MINERAŁ OZDOBNY, RZADKI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
tygrysie oko, nieprzezroczysta odmiana kwarcu o żółtej lub żółtobrązwej barwie, dla której charakterystyczny jest migotliwy pas, przesuwający się po całej szerokości kamienia; minerał ozdobny, rzadki (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TYGRYSIE OKO
nieprzezroczysta odmiana kwarcu o żółtej lub żółtobrązwej barwie, dla której charakterystyczny jest migotliwy pas, przesuwający się po całej szerokości kamienia; minerał ozdobny, rzadki (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x