ZWIĄZEK ORGANICZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH GRUP ACYLOWYCH POŁĄCZONYCH MOSTKIEM TLENOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO to:

związek organiczny składający się z dwóch grup acylowych połączonych mostkiem tlenowym (na 26 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK ORGANICZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH GRUP ACYLOWYCH POŁĄCZONYCH MOSTKIEM TLENOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.933

MATERO, GŁODOMÓR, GŁOWNIA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, NASADKA, ARYPIPRAZOL, WALKA, PYLICA TALKOWA, KANCONA, FOSFORAN PIRYDOKSALU, ZLEWKA, DRZEWO MAMUTOWE, CHARLES, NIEWYPAŁ, SOLENIK, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, WF, PŁYNNOŚĆ, ANTYPETRARKIZM, OKOT, JASMONIAN, GŁÓWKA ARTYKUŁU, MISKA SOCZEWICY, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, MYSZ ZAROŚLOWA, GAWĘDA, FENYLOETYLOAMINA, KURNIK, JEDENASTKA, BAJDA, KWASOWĘGLÓWKA, BIURO ŁĄCZNIKOWE, KOŻUCH, ZWIĄZEK, NAPIERANIE, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, ODLEWACZ, TIOSÓL, KOPERCZAKI, GĄSKA WIOSENNA, SPŁYW GRAWITACYJNY, KAMBIUM WASKULARNE, PERLATOR, ANTYFRAZA, HIGHLAND, JAMA GARDŁOWA, BERA, ŻUŻEL, WYWÓZ, WYSPA, TRÓJKA, HETEROTIS, KLAUZURA, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, ANALOGIA, CHASERKA, TANATOPSYCHOLOGIA, NET, PRZYCZYNKARZ, TEFILIM, LIGA, AGREGACJA, WODOROTLENEK BARU, KRZYWA ELIPTYCZNA, UCZEŃ, ŻARŁOK, SZOWINISTA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, LABORANT, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, STRUKTURALISTKA, KSIĘGA WÓJTOWSKA, CENA ZAMKNIĘCIA, NORMA REAKCJI, ŁONO ABRAHAMA, CZYRAK GROMADNY, POWRÓT, POTRZEBA, FONIATRIA, DESPOTYZM, MNIEJSZE ZŁO, SZKŁO MĄCONE, STYL FORMULARNY, SAMOCHWALSTWO, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, PRZYMIERZE, CZAPKA SPORTOWA, SFERA GWIAZD STAŁYCH, TACZANKA, BEAR, ODRĘTWIENIE, RAKSA, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, MIĘTA, PODPINKA, ODPÓR, POLIEN, KORYNCKA, KROTOCHWILA, WITRYNA, WAŻNOŚĆ, DORTMUNDER, NIEREGULARNOŚĆ, KONSERWATOR ZABYTKÓW, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, MAGAZYN, GALARETA, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, OBRÓT SYNCHRONICZNY, DYSONANS, NOTOWANIE CIĄGŁE, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, PINCZER, JEDNOKOMÓRKOWIEC, UPRAWA, CYWILIZACJA TURAŃSKA, PORTE-PAROLE, NIEUCHWYTNOŚĆ, POLISACHARYD, ZŁOTA KSIĘGA, SPRAWDZIAN, KONIKI MORSKIE, LAUFER CZARNOPOLOWY, ŻABIA LASKA, MODERN, CHAMEOFIT, BIURO, PRZEDSIONEK, WARSTWA GRANICZNA, PODUSZKA BALANSOWA, CLERK, REPETYTYWNOŚĆ, ZWARCIE SZEREGÓW, PRAWO CURIE-WEISSA, SZKOŁA ŚREDNIA, AMINOKWAS BIOGENNY, REAKCJA, FIŃSKI, NIEUDOLNOŚĆ, ZSYPISKO, CZAPA POLARNA, KANDYDEMIA, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, KREOLKA, CHOROBA CAROLEGO, SELENEK, SECESJONIZM, SZYB WINDOWY, RAJD, PATYK, MAIL, SYNTAKTYK, SAMOGRAJ, NIEUCHRONNOŚĆ, PRZYGOTOWANIE, SKURCZ, MOLIBDENIAN, TABLICA OGŁOSZENIOWA, NARAKA, KOLCZAKOWATE, ZAZDROŚĆ, NAHUATL, BANK, SAMOLOT, PENETRACJA, OBSUWISKO, KANAŁ HAVERSA, SZASZŁYK, OBRONA HOLENDERSKA, MONOMER, INDYGOWIEC, ZRYWKA, STELMACH, BUTELKA MIAROWA, GLOBIGERYNA, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, KWAS SELENOWY, OSAD, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, BASEN, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, SZEW PODNIEBIENNY, KURA DOMOWA, LASECZKA, PRAGERMAŃSKI, CHRZĄSTKA, CEWA, ZGAGA, HYDROFIL, UMOWA AGENCYJNA, LENIWCE DWUPALCZASTE, CEROWNIA, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, ZAKOCHANY, TERAPIA REINKARNACYJNA, POJNIK, WŁÓCZYKIJ, SZASZŁYKARNIA, DISNEY, TEATR LALEK, PROWANSALSKI, MAMUT WŁAŚCIWY, DEKANTER, ORIENTACJA, CIELĘCY WIEK, LINIA KOLEJOWA, KLERYK, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, GRUPA FUNKCYJNA, ZWROT, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, AZOTYN, SALWINIOWCE, JĘZYCZEK, AGONIA, SIODŁO, NIEUBŁAGALNOŚĆ, PŁYWACZEK, PLANKTON, EWANGELIA, LUTNIA, MOD, FROTTE, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, WITEKS CZCZONY, BIEG, ALLEL WIELOKROTNY, AGREGATY PIENIĘŻNE, ARCHEOLOGIA PODWODNA, PLEMIĘ, TLENEK FOSFORU(V), OBRAZA BOSKA, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, WIRUSY DSDNA-RT, MRÓWKA ŻNIWIARKA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, KONGA, AMINOFENOL, MIECZ UCHYLNY, KONIUSZEK SERCA, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, CERATOFILID, MĄCZKA KOSTNA, UNIŻENIE, TAJEMNICA ADWOKACKA, OPIEKA SPOŁECZNA, LITAURY, BLISKOŚĆ, WIEŻA KONTROLNA, KONSYGNATARIUSZ, ERPEG, KSIĘGOWY, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, STRÓJ HISZPAŃSKI, JĄDRO CZERWIENNE, DOWÓD WPROST, DRZEWO TERPENTYNOWE, KLESZCZE, WĘGLAN SODOWY, FRONT, OBIEKTYWNOŚĆ, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, SZTUKA PERFORMATYWNA, GRAFICZKA, KOŁECZEK GOLFOWY, EKONOMIK, WIECZÓR KAWALERSKI, KLAPA, NOC, NIEPRZYJACIEL, KICZUA, POSIADY GÓRALSKIE, ODWYKÓWKA, FAWELA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, LEPIDOZAURY, PLAN ZDJĘCIOWY, HETEROSPORIA, SPAW, KOMORA NABOJOWA, KOALICYJKA, KONTRAST NASTĘPCZY, MANICURZYSTKA, GAMA, HAMSUN, MŁYNOWY, NIEDŹWIEDŹ WORKOWATY, JASNOWIDZ, PROPORCJA, SPRĘŻYSTOŚĆ, SUFFOLK PUNCH, GRYMAŚNICA, DOKTOR HABILITOWANY, DZISIEJSZOŚĆ, KOCHAŚ, ?ZESPÓŁ BEHRA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.933 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK ORGANICZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH GRUP ACYLOWYCH POŁĄCZONYCH MOSTKIEM TLENOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK ORGANICZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH GRUP ACYLOWYCH POŁĄCZONYCH MOSTKIEM TLENOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO związek organiczny składający się z dwóch grup acylowych połączonych mostkiem tlenowym (na 26 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO
związek organiczny składający się z dwóch grup acylowych połączonych mostkiem tlenowym (na 26 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK ORGANICZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH GRUP ACYLOWYCH POŁĄCZONYCH MOSTKIEM TLENOWYM sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ZWIĄZEK ORGANICZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH GRUP ACYLOWYCH POŁĄCZONYCH MOSTKIEM TLENOWYM. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast