Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: BOCZNA IZDEBKA WYDZIELONA PRZEPIERZENIEM Z ALKOWY LUB WIĘKSZEJ IZBY; FORMA UPOWSZECHNIŁA SIĘ W XVIII W. W BUDOWNICTWIE DWORÓW WIEJSKICH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BOKÓWKA to:

boczna izdebka wydzielona przepierzeniem z alkowy lub większej izby; forma upowszechniła się w XVIII w. w budownictwie dworów wiejskich (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BOKÓWKA

BOKÓWKA to:

Pleurocybella - rodzaj grzybów należący do rodziny twardzioszkowatych; w Polsce występuje jeden tylko gatunek (na 7 lit.)BOKÓWKA to:

boczna izdebka, pokoik (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BOCZNA IZDEBKA WYDZIELONA PRZEPIERZENIEM Z ALKOWY LUB WIĘKSZEJ IZBY; FORMA UPOWSZECHNIŁA SIĘ W XVIII W. W BUDOWNICTWIE DWORÓW WIEJSKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.559

LEMNID, ELOPSOPODOBNE, ZAPALNIK UDERZENIOWY, KASZKIET, KANADA, KAJMAK, PAWIĄZ, IRAŃSKI, SWÓJ, GĘSTE, MECENASKA, CIĄGNIK KOŁOWY, SAMOURZECZYWISTNIENIE, ŚCIANA, PRYSKAWKA, KAPSLA, RASOWOŚĆ, WYPITEK, LĄDZIENIE, GNOJAK, RYGIEL, OGONEK, RAGLAN, ŻYWOPŁOT, HEAVY METAL, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, PUSZKA, MUMIA, DEASEMBLER, NALEPKA, KOLOR OCHRONNY, BITNOŚĆ, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, PRZEPAD, WYZWOLICIEL, ZYSK, DIABELSKOŚĆ, ARGENTYŃSKOŚĆ, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, ZASIEK, EDYKUŁ, CŁO WYRÓWNAWCZE, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, CIĄG, FRETKA, HYDROLAT, SYLWETKA, SIDLISZ PIWNICZNY, ŹRÓDŁO, MŁODZIEŻÓWA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, MIANOWANIEC, OBSUWISKO, PRZYSTAŃ, BROŃ KONWENCJONALNA, WALKA ODWROTOWA, TEMAT FLEKSYJNY, SEMAFOR, RAZ, PRELUDIUM, WYPRAWIACZ, TRAIL, INTERLINGWISTYKA, BASEN, SKOCZKOWE, ATAK RAKIETOWY, WOTUM ZAUFANIA, OSOBOGODZINA, USZKO, EKSPOZYCJA, WŁÓKNO, PIÓROSZ PIERZASTY, SIEĆ WIĘKSZA, ZIELONI, MONOPOL, MOSTEK, PIES RODZINNY, ALUZJA, PRZEKŁADACZ, ZWAŁA, CIAŁO, STOPA, TURMA, ULGA REMONTOWA, MIKSER, NARTA, JANUSZ, POLARYZACJA JONOWA, PALEOORNITOLOGIA, POCIĄG SZPITALNY, SLOW-FOX, BAJADERKA, CANZONA, WYBUCH, CHWALBA, CEWKA, CHOROLOG, OTWÓR WYLOTOWY, BALOT, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, FERMAN, KANONIERKA, MCLAREN, INDYK, PRAWO MOORE'A, WYDAWNICTWO SERYJNE, FORMACJA SKALNA, DEGRESJA, HRABINA, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, MELUZYNA, KOJARZENIE, MBIRA, DOSADNOŚĆ, GŁOGOWIEC, TOWARZYSTWO, KOPUŁA LODOWA, BIEGUN GALAKTYCZNY, KOŁECZEK, OFICJEL, ANTRYKOT, KIESZEŃ, CNOTA, WIENIEC, NIMFOMANIA, KLOZET, DOBRY DUCH, DROBNICA, SZAŁWIA, INWERSJA, MEDIALNOŚĆ, PUDER, STREFA PERYGLACJALNA, FELINOLOGIA, PARCIAKI, TEOLOGIA MORALNA, PARAFIA, DYFTYK, CHŁODZENIE ABLACYJNE, AORTA BRZUSZNA, PORTE-PAROLE, OBŁOK SREBRZYSTY, UKŁAD HORMONALNY, GENERACJA ROZPROSZONA, PLANTAGENECI, KORMA, NEOTENIA, DOBA, KOSMOLOGIA, KULON, CUDZOŁOŻNICA, FARTUCH, DOLA, NAJEM OKAZJONALNY, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, KROPLA, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, WŁÓKNIAK TWARDY, WIDMO OPTYCZNE, DYSTRYKT, BIBLISTYKA, GRUNT, ADRES WZGLĘDNY, ANTYNOMIA, TRASZKA SARDYŃSKA, CZŁON KONSTYTUTYWNY, ZAKOCHANY, ŚMIAŁEK, KREOL, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, PODUSZKOWIEC, DROZD, SPRAY, BAMBO, LOCO, CIEŃ, SIARKOSÓL, JOGIZM, RAKIETKA, ARENGA PIERZASTA, EFEKT KAPILARNY, ZSZYWARKA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, RÓG, ZAŚPIEW, BOGACTWO, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, HEMIKRYPTOFIT, OKLUZJA, MANIAK, FRAGMENTACJA PLECHY, MORZE CZARNE, KOMBINACJA, SKRADANKA, ALABASTRON, GASTRO, ŁOŻNICZY, DYMISJA, INSTALATOR, STACJA POMP, CESARSTWO, POPRAWNOŚĆ, EROZJA ŚNIEŻNA, KONSTABL, PŁONNIKI, CALYPSO, PRĄD ZMIENNY, SYNDROM PARYSKI, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, ŻEGLARZ, DOJŚCIE, NACIĄG, INTERMEZZO, LARYNGEKTOMIA, BURZYK SZARY, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, STREETBALL, SZAGRYN, UWAŻNOŚĆ, KAKAO, MER, SIATKA, KONTRAST NASTĘPCZY, TABORYTA, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, SZERMIERZ, CENZURA, RADIACJA, FILM SCIENCE-FICTION, ZARYS, FILOLOGIA CHORWACKA, KAMIKADZE, OLEJ LNIANY, JEDNORAZOWOŚĆ, WYŚCIGI, DZIAŁOWIEC, HALOGENOALKAN, SŁAWIANIN, CZEPNOŚĆ, KWAZIKRYSZTAŁ, TRANSPOZYCJA, SZCZUR, FROTER, KAMERTON, WSPARCIE, OSTINATO, LAMBADZIARA, RAK, WARTOŚĆ OPAŁOWA, MÜSLI, OBIEKT, DRUHNA, KARTEL NARKOTYKOWY, SUCHOKLATES, GMINNOŚĆ, CZERSKA, EMOCJA, DYSTONIA TORSYJNA, PODRÓŻ, MEDYCYNA REGENERACYJNA, PRESKRYPTYWIZM, SERPENTYNA, JĘZYK POLSKI, KONTROLA, NISZCZUKA KROKODYLA, ZRZESZENIE, LĘG, ETER, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, ORIENTACJA, ŁUK BLOCZKOWY, POGOŃ ZA RENTĄ, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, NEGATYW, WZORZEC RUCHOWY, ANGIELKI, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, ZHAFTOWANIE SIĘ, ZAKON SZPITALNY, ZDATNOŚĆ, CZAS FABULARNY, ANTAŁECZEK, HOHENZOLLERNOWIE, PLEŚNIAK, UCIOS, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, PRĄTNIKOWE, TRANSKRYPCJA, GÓRKA, SZKRAB, CZUJNIK GENERACYJNY, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, ŁUSZCZYK INDYGOWY, WŁOSY TETYDY, AZYL, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.559 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: boczna izdebka wydzielona przepierzeniem z alkowy lub większej izby; forma upowszechniła się w XVIII w. w budownictwie dworów wiejskich, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BOCZNA IZDEBKA WYDZIELONA PRZEPIERZENIEM Z ALKOWY LUB WIĘKSZEJ IZBY; FORMA UPOWSZECHNIŁA SIĘ W XVIII W. W BUDOWNICTWIE DWORÓW WIEJSKICH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
bokówka, boczna izdebka wydzielona przepierzeniem z alkowy lub większej izby; forma upowszechniła się w XVIII w. w budownictwie dworów wiejskich (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BOKÓWKA
boczna izdebka wydzielona przepierzeniem z alkowy lub większej izby; forma upowszechniła się w XVIII w. w budownictwie dworów wiejskich (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x