OGRÓD LUB JEGO CZĘŚĆ, GDZIE UPRAWIANE I EKSPONOWANE SĄ KOLEKCJE RÓŻ. - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RÓŻANKA to:

ogród lub jego część, gdzie uprawiane i eksponowane są kolekcje róż. (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RÓŻANKA

RÓŻANKA to:

Rhodonessa caryophyllacea - gatunek dużego ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae); obserwowany punktowo na Równinie Gangesu, w Bangladeszu i nad rzecznymi bagnami Mjanmy (na 7 lit.)RÓŻANKA to:

ryba z karpiowatych, składa ikrę odkładełkiem do jamy płaszczowej małży (na 7 lit.)RÓŻANKA to:

krewna karpia; siekierka (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGRÓD LUB JEGO CZĘŚĆ, GDZIE UPRAWIANE I EKSPONOWANE SĄ KOLEKCJE RÓŻ.". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.494

BERKELEY, ZEBROID, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, KĄCIK, ZABYTEK RUCHOMY, PROUST, KĄT WIELOŚCIENNY, GNIAZDO WTYKOWE, KOMPARYCJA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, SIEDZISKO, ŁUPACZKA, IGLICA, WALABIA DAMA, PIONEK, KRAINA GEOGRAFICZNA, PRZEWOŹNIK, BAJADERKA, HORYZONT ZDARZEŃ, ZAĆMIENIE, WITKACY, FALANGA, PANTOGRAF, LAVABO, BON PALIWOWY, OGÓR, SOKI, ARKABALISTA, BLINDAŻ, BŁAZENEK, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, WAPORYZACJA, SKORUPA, KLASA, ŁOPATA, MIĘTA, ALGEBRA LINIOWA, KÓŁKORODEK, TOWARZYSTWO, DYSCYPLINA, TETRAPOD, KOSMONAUTA, NOTOWANIA, TEOLOGIA NEGATYWNA, JĘZYK, KONFIGURACJA, BARK, PRYMUS, LICO, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, RENTA INWALIDZKA, BIAŁA SZKOŁA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, EPONIM, PIEROGI, ZNAK, DEZETKA, LEJBIK, RAMKA, UDRĘKA, CIEŃ, ARANŻACJA, MARSREJA, KRAŚNIK WYKOWIEC, KONSOLA, MODUŁ ILORAZOWY, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, WNĘKA WĄTROBY, RĘKODAJNY, PODATEK GRUNTOWY, KONCYLIACJA, TWIERDZENIE GÖDLA, MŁODZI, DUPLIKA, OZNAKA, JESIOTR OSTRONOSY, OWICYD, DŻIHAD, INSTALACJA, SEKRECJA, WĄTPLIWOŚĆ, DREWNO KĘDZIERZAWE, HYBRYDALNOŚĆ, OSTROWIANKA, CHAŁUPNICA, KARBROMAL, ZARAZA, WARZYWO GRUNTOWE, OMIEG GÓRSKI, HARDTOP, KORNIJSKI, TACHOGRAF, WINO ZIOŁOWE, CELOWNIK, LEGALIZACJA PONOWNA, MURARKA, SYLWETA, OBSZAR WIEJSKI, CZAS PRZYSZŁY, SET, LAMPERIA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, WALC, POWIERNICTWO, PRZYŚPIEW, KLEPISKO, KARA ŁĄCZNA, HYMENOFOR, CHOROBA EULENBURGA, KONSTABL, GRZECH POWSZEDNI, SZWAGROSTWO, STARZĘŚLA, DOROBEK, STOŻEK PASOŻYTNICZY, EGZORTA, PASKUDA, CHRUST, ŚWIETLISTOŚĆ, SINICE, OKTET, GORS, MŁOT, DRAMATYCZNOŚĆ, BELKOWANIE, RĘCZNE STEROWANIE, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, USKOK, INSIMBI, BROŃ OBUCHOWA, PERISTOM, DUCHOWY OJCIEC, USZKO, KRATER METEORYTOWY, GŁÓWKA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, LEPTOPLEURON, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, AKSAMITKA, KRIS, SER, JĘZYK PIKTYJSKI, JĘZYK ALEUCKI, BUTLA, KOMA, SPODNIK, SIŁA AERODYNAMICZNA, HERETYCZKA, JIG, EMYDOPS, KABINA, GRUSZKA ŻAROWA, STORYTELLING, SOŁECTWO, FILM KATASTROFICZNY, LEZGIN, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, PRZYSIOŁEK, MUSZLA, ŻYŁA, BUGAJ, BUTELKA, ODBIÓR, KOLORYT, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, NOGA, NIEMIECKI, DZIEDZICZENIE, TRANSKRYPCJA, PRZÓD, ODNALAZCA, PRZEGUBOWIEC, WÓR, BAGNIAK ZDROJOWY, ADWOKAT, POLEWKA, KUTER, DESNOYER, ARTEFAKT, WIDMO, AKCJONARIUSZ, PRYMULA, KONWENANS, WCIERKA, WINO, GRÓDŹ, TASIEMIEC, GURU, SZACHY KORESPONDENCYJNE, DYLIŻANS, KOLCZAKOWATE, ANAMNEZA, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, ZNAK PRZESTANKOWY, SYSTEM OBRONNY, MUZYK, MAGAZYN, GATUNEK ITEROPARYCZNY, WITACZ, ŚMIGŁOŚĆ, NASZ CZŁOWIEK, REOGRAF, PIOTROWO, KOZUBEK, UNISONO, PRZEKAZ, EMOTIKONA, CZOSNEK, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, KONTROSKARŻENIE, ŚCIANA, PIESZCZOCH, TENDENCJA ROZWOJOWA, KACZKA KRZYŻÓWKA, OSET KĘDZIERZAWY, ZNIECZULENIE, KNAGA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, SOLANKA, NIEWIERZĄCY, KOTWICOWISKO, PŁÓZ, FITOGEOGRAFIA, DAN, WESTA, OSTATNIE NAMASZCZENIE, PRZĘSŁO, SZARLOTKA, OKRES WEGETACYJNY, TRZMIELINA, PODIUM, PARA 0, KRÓCICA, GŁOWICA, GORS, ZMIERACZEK NADMORSKI, RYKSIARZ, WIEK, KARMNIK, PĘTLA, ZAŁOŻENIE, ATUT, MUCHA SUCHA, RZEMIOSŁO, SPORT ZIMOWY, ROSZCZENIE ZWROTNE, ŚLUZOWICA, CIOS, URYWEK, ROZTWÓR WZORCOWY, MŁOTECZEK, PIERWSZOŚĆ, IRYZACJA, ARESZT DOMOWY, MONTOWNIA, PASZTETÓWKA, SZCZEPONOGI, SINGIEL, KOPULACJA, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, PALEC, DROGA BEZPRZETARGOWA, KORKOCIĄG, KOŹLAK, WYJEC RUDY, SUROWICA, PRZĘDZA, POTWORKOWATOŚĆ, ARCHIWOLTA, SKRÓT, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, PORTYK, SEKANS, BUFOR RAMKI, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, AZOTAN, BLOK, OBIEKT WESTCHNIEŃ, PLINTA, HEGEL, RÓG, NASKÓREK, ŁOŻYSKO, DAEWOO, WAFELEK, KOLEGA, GIERKA, RAJFURSTWO, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, WARIATKA, KARTUSZ, ZGRZEWKA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, KIJ, FLAGSZTOK, NIEOBOJĘTNOŚĆ, ?TRANSEKT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.494 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OGRÓD LUB JEGO CZĘŚĆ, GDZIE UPRAWIANE I EKSPONOWANE SĄ KOLEKCJE RÓŻ. się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OGRÓD LUB JEGO CZĘŚĆ, GDZIE UPRAWIANE I EKSPONOWANE SĄ KOLEKCJE RÓŻ.
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RÓŻANKA ogród lub jego część, gdzie uprawiane i eksponowane są kolekcje róż. (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RÓŻANKA
ogród lub jego część, gdzie uprawiane i eksponowane są kolekcje róż. (na 7 lit.).

Oprócz OGRÓD LUB JEGO CZĘŚĆ, GDZIE UPRAWIANE I EKSPONOWANE SĄ KOLEKCJE RÓŻ. sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - OGRÓD LUB JEGO CZĘŚĆ, GDZIE UPRAWIANE I EKSPONOWANE SĄ KOLEKCJE RÓŻ.. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast