KULISTE LUB PODŁUŻNE PIEROGI Z CIASTA Z GOTOWANYCH ZIEMNIAKÓW I MĄKI PSZENNEJ, NADZIEWANE OWOCAMI, MIĘSEM, GRZYBAMI, SEREM ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KNEDLE to:

kuliste lub podłużne pierogi z ciasta z gotowanych ziemniaków i mąki pszennej, nadziewane owocami, mięsem, grzybami, serem itp (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KNEDLE

KNEDLE to:

potrawa mączna wywodząca się z niemieckiego obszaru kulturowego, popularna także w Polsce (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KULISTE LUB PODŁUŻNE PIEROGI Z CIASTA Z GOTOWANYCH ZIEMNIAKÓW I MĄKI PSZENNEJ, NADZIEWANE OWOCAMI, MIĘSEM, GRZYBAMI, SEREM ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.216

SYSTEM CIEPŁOWNICZY, SUWNICA BRAMOWA, PALIWO GAZOWE, CERKIEW, KATAPULTOWANIE, OFICER FLAGOWY, KIT, SEGMENT, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, MIOTŁA, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, PRZEPAD, LECZO, NACIĄG, ŚCIANA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, IZOMER, KLERK, TEOGONIA, MECENAT ARTYSTYCZNY, DUPLIKA, STOPKA, PRZYSTAŃ MORSKA, KARBAMINIAN, KAPTUR, SPADOCHRONIARKA, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, BEJCA, CYNGLE, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, POTOP, BOCZEK, POŚWIĘCENIE, FIGURA GEOMETRYCZNA, WROTKARSTWO HOKEJOWE, KIERKI, ZJAWISKO BARKHAUSENA, APORT, PRZEWRÓT, FALC, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, PODODDZIAŁ, BUDA, MONOPARTYJNOŚĆ, MÓL BOROWICZAK, PRZEKĄSKA, NADWYŻKA, PAMIĘĆ GÓRNA, KRETYŃSKOŚĆ, WPADKA, KWINTET, CIASTO PIASKOWE, HIPERDŹWIĘK, DELEGACJA, ANEGDOTA, ARGUMENT, DOŻYWOTNOŚĆ, ZNAJOMY, MECENAS, DYKTATURA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, ŁOWCA GŁÓW, CANTUS FIRMUS, BROŃ BIOLOGICZNA, SUWAK, PLOTER GRAWERUJĄCY, MASZTÓWKA, GLORIETA, CZERWONY, PRZESTRZEŃ, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, WAFEL, PROCES BUDOWLANY, GRA WYŚCIGOWA, ANTYFONA, OKŁADKA, PSEUDOMORFIZM, WZORZEC, GOŚCIU, BASEN, TBZ, POLIPTYK, KUDŁACZ, EKLERKA, ROKOWANIA ZBIOROWE, GRUPA ETNICZNA, LICZARKA BANKNOTÓW, KSIĘGA PARAFIALNA, PRYSZCZARKI, BOSS, STOS, RUCHANKA, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, BUTWA, ORDA, REGENERATOR, LESŁAW, OSTOJA, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, BADANIE JAKOŚCIOWE, BASKINA, MAJONEZ, TRANSLACJA, ADWENTYSTA, SPUST, MATRYKUŁA, DRUK ROZSTRZELONY, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, SUBLIMATOR, PUSTAK, KOMISARZ, SCHABOSZCZAK, MELON, ALIENACJA RODZICIELSKA, ROBOTY PRZYMUSOWE, PRĄTNIKOWCE, SMOCZEK, PODBIERACZ, SULFON, ODPRAWA POŚMIERTNA, DERYWAT, CZYNNOŚCI DOWODOWE, BENTAL, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, EFEKT STYKU, KUCZBAJA, ŻARLIWIEC, OPONA PNEUMATYCZNA, MATURA, INGUSZ, CHÓR, NAGRODZENIE, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, KOS, TŁUMACZ, DAWKA PROGOWA, NASYCANIE, PAPRYKARZ, CHRANCUSKI, ASPIRACJA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, OSTENTACYJNOŚĆ, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, REFLEKS, SERWIS, NAMIESTNICZKA, KACZY DÓŁ, BOŻA RĘKA, KONWENT, POLENTA, ROZCIEŃCZALNIK, LALKA, GAZYFIKACJA, SAMOISTNOŚĆ, KARABINIER, KLASTER PRZEMYSŁOWY, KOMIK, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, EPOLET, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, PEWNOŚĆ, ZACIESZ, SZARPIE, DEKLARACJA, MANDRYL, RESTART, EKLER, SŁUPISKO, MIESIĘCZNICA, TŁUMACZKA, SAJGONKA, RECYTATYW, CZOSNEK, BRAZYLIANY, KRAŃCOWOŚĆ, BRIK, ESENCJA, ZŁOTODESZCZ, TALERZ, PEDAGOG, PODOKARP, AKROBACJA, KRĄŻNIK, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, GWAJAKOWIEC, PAL, BLIN, SKLEP, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, JON, WRĘBNIK, MAŁA GASTRONOMIA, TRYSEKCJA, PAMIĘTNIK, TOPENANT, LAMA, BENTO, OSEŁKA, FILTR POLARYZACYJNY, GRZYB, MONARCHIA ELEKCYJNA, LEWOSKRZYDŁOWY, TEKA, PROSO, DYSCYPLINA NAUKOWA, GOBELIN, PŁASKOŚĆ, PILOT, LEK CYTOSTATYCZNY, INKUBATOR, SENSYBILIZATOR, MIEJSCE, LOT SZYBOWCOWY, KRECIK, PUSZEK, BRZOZA, WARSZTAT STRATEGICZNY, MODUŁ SERWISOWY, TRÓJNÓG, SKAŁA ILASTA, ZAĆMA POURAZOWA, HARACZ, LANDSZAFT, BRAND, KOLORYT, NASZYWKA, POCHODNA FORMALNA, WSPOMAGACZ, KILOGRAM, JEDNOPARTYJNOŚĆ, RYBA PO GRECKU, PŁAWKA, POGROM, NAKIEROWANIE SIĘ, UMYWALNIA, GOŁĄBECZEK, DOMINATOR, WSPÓŁUCZENNICA, PATROLOWIEC, TREPY, TECHNICZNY NOKAUT, MUZYK, LANDLORD, KLONOWANIE, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, RUSEK, METAL NIEŻELAZNY, ORION, FOTOSENSYBILIZATOR, ANYŻEK, APARAT, ŻYDOWIN, TERMOLOKATOR, WYZIEWY, PIGMALIONIZM, ZAPOTRZEBOWANIE, NAKŁADKA, OMFALOMANCJA, PARTYCYPACJA, PRÓBA JĄDROWA, ROZSZCZEP, STARA DUPA, MACZUGOWIEC, PREFORMACJA, DOROBKOWICZ, HALA, STUDNIA, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, ETEZJA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, MISKA KLOZETOWA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, STAŁOŚĆ, KRAWAT, KROSNO, UJĘCIE, DEPORTACJA, JAZ, KECZUP, WYCISKANIE, SSAK, MIMEOGRAF, LIST ZASTAWNY, GEKONEK, CHEKKER, ŁUPEK WĘGLISTY, FAZA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, PLECIONKA, ANOMALIA POLANDA, GALART, KOMONICA, UCZEŃ, MOC ZNAMIONOWA, LEŻA, STATYWIK, POKRYWA, ?WYCIERACZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.216 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KULISTE LUB PODŁUŻNE PIEROGI Z CIASTA Z GOTOWANYCH ZIEMNIAKÓW I MĄKI PSZENNEJ, NADZIEWANE OWOCAMI, MIĘSEM, GRZYBAMI, SEREM ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KULISTE LUB PODŁUŻNE PIEROGI Z CIASTA Z GOTOWANYCH ZIEMNIAKÓW I MĄKI PSZENNEJ, NADZIEWANE OWOCAMI, MIĘSEM, GRZYBAMI, SEREM ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KNEDLE kuliste lub podłużne pierogi z ciasta z gotowanych ziemniaków i mąki pszennej, nadziewane owocami, mięsem, grzybami, serem itp (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KNEDLE
kuliste lub podłużne pierogi z ciasta z gotowanych ziemniaków i mąki pszennej, nadziewane owocami, mięsem, grzybami, serem itp (na 6 lit.).

Oprócz KULISTE LUB PODŁUŻNE PIEROGI Z CIASTA Z GOTOWANYCH ZIEMNIAKÓW I MĄKI PSZENNEJ, NADZIEWANE OWOCAMI, MIĘSEM, GRZYBAMI, SEREM ITP sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - KULISTE LUB PODŁUŻNE PIEROGI Z CIASTA Z GOTOWANYCH ZIEMNIAKÓW I MĄKI PSZENNEJ, NADZIEWANE OWOCAMI, MIĘSEM, GRZYBAMI, SEREM ITP. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast