ZAKRĘTKA, GWINTOWANA POKRYWKA, NAJCZĘŚCIEJ Z PLASTIKU LUB METALU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAKRĘTKA to:

zakrętka, gwintowana pokrywka, najczęściej z plastiku lub metalu (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NAKRĘTKA

NAKRĘTKA to:

łącznik w połączeniu śrubowym w formie pierścienia z naciętym na całej długości otworu gwintem (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAKRĘTKA, GWINTOWANA POKRYWKA, NAJCZĘŚCIEJ Z PLASTIKU LUB METALU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.354

PIĘTA ACHILLESOWA, DRAMAT WOJENNY, KEFALINA, CYMELIUM, WSPINACZKA SKAŁKOWA, OZNAKA, ODRA, POWŁOKA, BAGAŻÓWKA, ULOT, SILUMIN, DODATEK STOPOWY, ŻUREK, ADAGIO, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, OBŁÓG, KOLAUDACJA, ZAKŁÓCENIE, CYGAN, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, DEKORTYKACJA, KONWENANS, ŚRODOWISKO ASTATYCZNE, EGZONUKLEAZA, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, ORŁORYB, BYK, KOLOSTOMIA, NIEDYSPONOWANIE, DROŻDŻE, WTRYSK, DREWNO KĘDZIERZAWE, DOMINANTA, REWALIDACJA, UNIA REALNA, DRAPACZ, MOŁOTOW, STRAŻ, WERSET, OPONENT, KONFISKATA, MONETKA, WĘGAREK, LEMIESZKA, TROJACZEK, KOŁNIERZ MARYNARSKI, KRÓLOWA NAUK, REMONT KAPITALNY, DYSTRYKT, NISKOROSŁOŚĆ, BORIS, KLINKIER, PRZEMYŚLENIE, ŁÓŻKO, NATRYSK, ROGER, AGREGAT KRYSTALICZNY, PEONIA, AMPUŁKA, PIKIETA, KRAJ, BISFENOL, KANONIK, SEJSMOGRAM, RYTUAŁ, WISZNICA, ENDOCENTRYZM, EPOKA INDUSTRIALNA, ROSYJSKOŚĆ, ALASKA, KANCONA, RUSAŁKA, KONDOMINIUM, KRYSTALOMANCJA, KANONIERKA, SALAMI, FASETKA, ANITA, BAN, KONSOLETA, HOLENDER, CIAŁO, HOL, POWSINOGA, GONDOLA, NEURON CZUCIOWY, ALASKAN HUSKY, HACJENDA, KWASEK, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, TRANSMISJA, PUŁAP, BIAŁA FLAGA, KOCHAŚ, SYPIALKA, GŁOWOCIS, ZŁĄCZE, CUDZOŁOŻNICA, PORCYJKA, POCHODNIK, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, S/Y, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, OSCYLATOR, FILM ANTYWOJENNY, MAKAK, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, ZACHŁYŚNIĘCIE, MÓRG, KLAUZULA, ŻABKA, FETYSZYZM, WIDEOMANIAK, PIEPRZYK, FRAZA NOMINALNA, WIELKOŚĆ, KORNIK, UTRILLO, ODLEWACZ, SZPILKA, AKRECJA, SPORRAN, PRZYLEPNOŚĆ, WARZYWNIAK, ANTYKADENCJA, PISK, OKRĘT-BAZA, EROZJA WSTECZNA, ĆWICZENIE, DOMINANTA, MEDYCYNA LOTNICZA, DŹWIG, HRABINI, BIEG, SPRZEDAŻ, PLUTON, ŁAJKA, TERAPIA REINKARNACYJNA, JAPOŃSKI, CEBA, ŁÓŻECZKO, SIŁACZ, MISIEK, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, MAZUREK, DYFUZOR, CHOROBA HORTONA, KLAPKA, SYSTEMATYKA, ZAMKNIĘCIE CELNE, RIKSZARZ, KASZUBSKI, PLEŚŃ, HRABINI, ŁOPATACZ, DŁAWIK, APSYDA, OBERWANIE CHMURY, SUMAK, RESPONDENT, SZEWRON, ZBROJENIE, UBARWIENIE OCHRONNE, WAMPIR, DYNAMIZM, MUZYKA, GUMA, KOJEC, DRUK SEJMOWY, ODSYŁACZ, PRZENIKLIWOŚĆ, CHAŁTURA, BARWY, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, BLOCZEK, SUCHY TYNK, DANIE KOSZA, FUTRYNA, NIBYPESTKOWIEC, ZAJĄKNIĘCIE, BANDANKA, SIEDEMNASTY, SZMAT, MATRYCA STRUKTURALNA, MORENA CZOŁOWA, ZNAK MUZYCZNY, PROSIAK, ZAPUSTY, HUBA ŻÓŁTA, SWÓJ, RUSEK, SZPAGIETKA BAHAMSKA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, SAMOURZECZYWISTNIANIE, TYNKTURA, WIEŚ, KUPLET, SYMPOZJON, SPĄGNICA, EPOLET, BIEŻNIA, MONOPOLISTA, HAFCIARSTWO, BASEN, ROZETKA, KINKIET, CHLOROHEKSYDYNA, MILANEZ, ODRĘBNOŚĆ, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, LUTNIARZ, BUM, MARCIN, TINA, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, PREZENTACJA, PORCJA, FOTOALBUM, ARKUSZ DRUKARSKI, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, TRANSLACJA, SPOT, LIST POETYCKI, ROZDZIAŁKA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, ZWŁOKI, PARTIA, PRZYDAWKA, PODMIOT GRAMATYCZNY, MIRABELKA, ESTOŃSKOŚĆ, STROLLER, HUBA, OWAD, MASZT, DEFERENT, REKOLEKCJE, REGENERACJA, ŁOŻYSKO TOCZNE, RODZINA KATYŃSKA, KOMPRESJA DYNAMIKI, ROZTRUCHAN, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, LISTA STARTOWA, PRZEZWISKO, ZADOŚĆUCZYNIENIE, GRUBOŚĆ, ARMIA, KADŁUB, NAKAZ, OKRES, CUGANT, TOALETA, RYKSZARZ, EMBLEMAT, MOŻLIWOŚĆ, PARÓWKA, HAMULEC, LESZCZYNA, FRYWOLITKA, KIPA, IGLAK, ESTAKADA, HAMBURGER, STARUNEK, PALACZ, MECENAS, GÓRNICTWO, HYBRYDALNOŚĆ, ŁBISKO, RUCH, GAZÓWKA, INDUKTOR, KURANT, ZDENERWOWANIE, BORDER, BLISKOŚĆ, SZPILKA, MASCARPONE, DZIAŁANIE, RUBELIT, CZOŁÓWKA, WOSK, CHOROBA DARLINGA, JEŻOWCE, METAL, PLATFUS, SKRZYNKA LĘGOWA, OSTROGA PIĘTOWA, ARKA, TARANTELA, FROTKA, ABONAMENT, ZALEWA, GRZYBIARSTWO, PLUS, BLEJTRAM, ?KAUCZUK BUTYLOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.354 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAKRĘTKA, GWINTOWANA POKRYWKA, NAJCZĘŚCIEJ Z PLASTIKU LUB METALU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAKRĘTKA, GWINTOWANA POKRYWKA, NAJCZĘŚCIEJ Z PLASTIKU LUB METALU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAKRĘTKA zakrętka, gwintowana pokrywka, najczęściej z plastiku lub metalu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAKRĘTKA
zakrętka, gwintowana pokrywka, najczęściej z plastiku lub metalu (na 8 lit.).

Oprócz ZAKRĘTKA, GWINTOWANA POKRYWKA, NAJCZĘŚCIEJ Z PLASTIKU LUB METALU sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - ZAKRĘTKA, GWINTOWANA POKRYWKA, NAJCZĘŚCIEJ Z PLASTIKU LUB METALU. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x