ROSYJSKI MECHANIK I WYNALAZCA (1680 LUB 1684-1756); KONSTRUKTOR OBRABIAREK, MASZYN DO BICIA MONET I ARMAT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NARTOW to:

rosyjski mechanik i wynalazca (1680 lub 1684-1756); konstruktor obrabiarek, maszyn do bicia monet i armat (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROSYJSKI MECHANIK I WYNALAZCA (1680 LUB 1684-1756); KONSTRUKTOR OBRABIAREK, MASZYN DO BICIA MONET I ARMAT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.569

KISZONKA, TRAMWAJ WODNY, SIŁY POKOJOWE, AMUR, AMPUŁKA, PATOGEN, REGUŁA, ODROŚL, PANI, ZESPOLENIE, PORT, SIUR, UPOLITYCZNIENIE, PODTYP, DEGENERACJA, OKULAR, ŚLIWA, MOC CZYNNA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, ANGLIK, DEKLARACJA, KRAN, SUROWOŚĆ, TRUP, PŁOZA, MARKIZA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, FORMACJA, HARACZ, CIŚNIENIE, BBS, INFORMACJA POUFNA, ODMIANA UPRAWNA, TRZYMAK, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, BAGAŻÓWKA, GERMAŃSKI, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, ANIOŁ STRÓŻ, KUDŁACZ, MLEKO, DEZASEMBLER, BAGIENNIK OBŁY, BLUZA, ELEMENT, FUNKCJA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, BAGAŻOWY, RANA POSTRZAŁOWA, BARCHAN, TOM-TOM, TEATR, GOSPODARKA, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, ZATRUDNIENIE, GNIAZDO, ZASADA, LAWABO, IMMUNIZACJA CZYNNA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, ORGAN, ZNAK PISARSKI, OBRZĘK, NIEZBĘDNOŚĆ, KRYSZTAŁEK, BAGAŻ, JĘZYK, KOPS, HULL, STARY MALUTKI, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, LINUKSIARA, MARIMBA, LAPILLI, DZIEŁO OTWARTE, PŁACZ, FASOLKA PO BRETOŃSKU, TELESKOP, STRZAŁKA, MICZURIN, PRZYSTRÓJ, PRZEDROŚLE, ZAPRAWA, DYFUZJA, KONFEDERACJA, KASZTEL, JEZIORO WYTOPISKOWE, MORDENT, IRRADIACJA, GLIF, PANDAN, CANZONA, EPIDEMIOLOG, PNEUMATOLIZA, DRAMAT GANGSTERSKI, MOTOR, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, CYNK, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, EDYKUŁA, BEZSENS, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, NADBITKA, LEK CYTOSTATYCZNY, BODMERIA, PIANKA, DYMISJA, CHOCHOŁEK, ALKILACJA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, OBRĘCZ, JAJECZNICA, KONWENANSE, DANIEL DUBICKI, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, ERTEL, MROK, SUKMANA, PRZEWRÓT, DEVELOPER, SZCZEP, PROTEZA, KONFISKATA, ŚWIETLIK, TESSERA, ASTROTURFING, EKSPROPRIACJA, KOPALINA STAŁA, PRAWO WEWNĘTRZNE, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, KRECIK, WYŚCIGI, PIĘCIOGROSZÓWKA, ODCZYN, UMOWA ADHEZYJNA, MAZUREK, ZNAK TOWAROWY, RUTENIZACJA, MONIER, ANOMALIA, BEZCIELESNOŚĆ, ZIELENICE, PRZYRODNIA SIOSTRA, BUGATTI, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, PRZESMYK, MASZYNA ELEKTRYCZNA, SZCZOTKA, NESTOR, CZEREP, PICA, TELEWIZJA HD, RETABULUM, DIRCIK, KONSULTANTKA, ŚNIEŻNIK, EKOGROSZEK, GAZYFIKACJA, BATERIA, HALOGENEK, MALARZ, CAŁKA PIERWSZA, BULIONÓWKA, KARTA TYTUŁOWA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, KLUBOWIEC, GRÓB SKRZYNKOWY, HEGEMON, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, HISTORIA, WYCIERACZKA, KARP BEZŁUSKI, KONEW, CZŁONEK, RÓWNONOGI, ZDZIADZIENIE, SPIKER, PŁYN INFUZYJNY, OKRZOS, SZKANDELA, TYMPANON, USTNIK, KOREKTOR, ZJAWISKO, INICJATOR, WHITTLE, ADHEZJA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, BENTO, ORZECH, OKOLE, PODRZUT, SZCZELINA, ADHD, HALA, TWIST, OKRĘT ARTYLERYJSKI, ZASILANIE, BURZA PIASKOWA, MUŚLIN, BARYKADA, ZUPA, LOT, WENTYLACJA MECHANICZNA, KACZY DÓŁ, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, DETENCJA, RZECZ, KOLEBKA, TERAPIA REINKARNACYJNA, AGROWŁÓKNINA, URANOWIEC, FILM WOJENNY, UCZESTNIK, RAKIETKA, MOMENT, KRYŁOW, PORĘCZ, SONDA, RELIKT, EDYKUŁ, OPASKA, STEREOTAKSJA, SAKWA, PSAMMOFITY, SZYCH, ETOLA, KANONIK, STACJA, ALTERNATA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, VAT, SAJETA, ZAKONY, KATATONIA, WYDATEK RZECZOWY, ŻURAW, DZIECINKA, SUWAK, TRYSKAWKA SZKLANA, LAVABO, MOCZ, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, INDOS, BAND, SYLWETA, MCHY LIŚCIASTE, SÓL ORGANICZNA, NIEBOŻĘ, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, ŚLIWA, NACISK, ANTYPKA, STEK, PERKALIK, OŚLE UCHO, SEGMENTACJA, ELEWATOR ZBOŻOWY, WINO, BERNINI, GŁUPSTWO, HAZARD, KOMPATYBILNOŚĆ, ERPEG, ROŚLINA ZIELNA, DIASYSTEM, ADORACJA, KUNA, KOLEGA PO FACHU, DEKLARACJA, JERSEY, DYPODIA, AEROZOL, PĘK, DEGRADACJA SPOŁECZNA, FILET, KAMIEŃ SŁONECZNY, KASZKIET, WRAK, FROTKA, FOTOALBUM, WODOROSIARCZEK, KAMIZELKA KULOODPORNA, DOCHTÓR, GAD, SKRZYDLATE SŁOWO, TYMPANON, MECHANIK SAMOCHODOWY, IRYGATOR, PONCZOWNICA, PODZIEMIE, PLATER, NAKŁADKA, WĘŻÓWKA, UKRAIŃSKI, POTENCJAŁ ZETA, OFENSYWA, CZASZA, RESPONDENT, ?SNICKERS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.569 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROSYJSKI MECHANIK I WYNALAZCA (1680 LUB 1684-1756); KONSTRUKTOR OBRABIAREK, MASZYN DO BICIA MONET I ARMAT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROSYJSKI MECHANIK I WYNALAZCA (1680 LUB 1684-1756); KONSTRUKTOR OBRABIAREK, MASZYN DO BICIA MONET I ARMAT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NARTOW rosyjski mechanik i wynalazca (1680 lub 1684-1756); konstruktor obrabiarek, maszyn do bicia monet i armat (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NARTOW
rosyjski mechanik i wynalazca (1680 lub 1684-1756); konstruktor obrabiarek, maszyn do bicia monet i armat (na 6 lit.).

Oprócz ROSYJSKI MECHANIK I WYNALAZCA (1680 LUB 1684-1756); KONSTRUKTOR OBRABIAREK, MASZYN DO BICIA MONET I ARMAT sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - ROSYJSKI MECHANIK I WYNALAZCA (1680 LUB 1684-1756); KONSTRUKTOR OBRABIAREK, MASZYN DO BICIA MONET I ARMAT. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

x