Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: POZOSTAŁOŚĆ PO ZWIETRZENIU SKAŁY MACIERZYSTEJ, KTÓRA NIE ZOSTAŁA WYMYTA PRZEZ WODĘ LUB PRZETRANSPORTOWANA PRZEZ WIATR

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ELUWIUM to:

pozostałość po zwietrzeniu skały macierzystej, która nie została wymyta przez wodę lub przetransportowana przez wiatr (na 7 lit.)RESIDUUM ZWIETRZELINOWE to:

pozostałość po zwietrzeniu skały macierzystej, która nie została wymyta przez wodę lub przetransportowana przez wiatr (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POZOSTAŁOŚĆ PO ZWIETRZENIU SKAŁY MACIERZYSTEJ, KTÓRA NIE ZOSTAŁA WYMYTA PRZEZ WODĘ LUB PRZETRANSPORTOWANA PRZEZ WIATR". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.776

PIONEK, KASZYCA, ARESZT, ŁOWCA GŁÓW, CHOROBA GÓRNIKÓW, TRANSKRYPCJA, JAŚ WĘDROWNICZEK, ARKA, KOLIMATOR, WIDZĄCA, PROPORZEC, KAZALNICA, ABNEGATKA, WYNAJMUJĄCA, TURBAN, SKAŁA ORGANOGENICZNA, SUTANELA, OKULAR, CHOROBA ALPERSA, EPISTOŁA, MĘTNOŚĆ, KUFF, KLUCZ, NEUROTYK, PREFINANSOWANIE, KAMIZELKA KULOODPORNA, RYM NIEPEŁNY, ENTODERMA, OCZKO, LURA, TRANSGRESJA MORZA, POSTĘP NAUKOWY, ANDROGINIZM, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, ZAKWAS, PATROLOWIEC, GRYMAŚNICA, KOMPOZYCJA, PROCES BIOLOGICZNY, SIŁA NOŚNA, MANTY, PIANISTYKA, KIEROWNIK BUDOWY, PRZEPOJA, ZBIORKOM, ELEKTROLIT, JAWNOGRZESZNICA, ŚWINKA MORSKA, ASTRAGALOMANCJA, KĄDZIEL, INTEGRALNOŚĆ, NIEZBĘDNOŚĆ, DŁUGI WEEKEND, MYŚLISTWO, OBIEKTYWIZM, HIPOTEZA ZEROWA, MOZA, WYKRZYKNIENIE, TRYMER, DZIEŁO, E, DOM HANDLOWY, WYRĄB, KORNIK, DYPTYK, WYPUK, MAKATKA, KOMORA WILSONA, KANAŁ, LICZNIK ISKROWY, PORTATYL, AWERROIZM, CZERWONA STREFA, MAPA SZTABOWA, KREATYZM, PIEPRZÓWKA, STRONA, WENTYLACJA GRAWITACYJNA, ZAWIKŁANIE, REGENERACJA, GLIF, BRAMKA, TYTANIAN, NIEKAPEK, OKLUZJA, BEAR, ŁĄCZNOŚĆ, AKCJA IMIENNA, SYSTEM, SUBTELNOŚĆ, SER EDAMSKI, WERYFIKACJA, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, HRABINI, ŻÓŁW NOROWY, OKOP, AEDICULA, CHITON, HAŃBICIEL, SYBIRSKI, BORDER, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, MILEW, WULKAN TUFOWY, CIOCIA, CENA ADMINISTRACYJNA, PŁONINA, DEALER, NÓŻKA, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, MATOŁ, NACIOS, TERMOGRAM, POŁUDNIK MAGNETYCZNY, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, OWOC SZUPINKOWY, GORSET, SAKWA, IDEAŁ PIERWSZY, KLIN, RYNEK NIEDOSKONAŁY, ABSOLUT, KOMORA NABOJOWA, SŁUŻEBNIK, SKOK W BOK, BULLA, MARUDER, KAWALERIA, SPODECZEK, ANATOMIA, TRYPTYK, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, WIDZIMISIĘ, DOBRO PRAWNE, DŹWIG, WYTWÓRCZOŚĆ, WTRYSKIWACZ, KAPITAŁ WŁASNY, GRZYB, WŚCIEK DUPY, GRUPA ETNICZNA, OBSZCZYMUREK, STAN PSYCHICZNY, KINDŻAŁ, BOCZNICA, MODULACJA SKROŚNA, FUNT-SIŁA, ANALIZA FRAZOWA, NIEŻYWOTNOŚĆ, PIĘDZIK SIEWIERAK, ABFARAD, PREPARAT, ZAMKNIĘTOŚĆ, NIEPRAWDZIWOŚĆ, WYROCZNIA, KARBOKSYL, KUTER, ROZBIERANKA, PAKULARKA, KRYSZTAŁ, KAPLICA LORETAŃSKA, WYCHOWANKA, WARZONKA, DYSFAGIA, EWOLUCJA NARCIARSKA, POMOST, DRENAŻ, MLECZNIK, REMIZA, RYKSIARZ, ZAĆMA NABYTA, KRWAWNIK, KRATKI, RODZINA ZASTĘPCZA, OMDLAŁOŚĆ, KOMPOTIERKA, NARYS KWIATOWY, CHOREG, ROPOMOCZ JAŁOWY, BOK, RZUT RÓWNOLEGŁY, EMIGRACJA, NAWAŁNIK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, LAIKAT, ADVOCATUS DIABOLI, POST, TARCIE, MIEJSCE, MIKONAZOL, PARKIET, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, KONDOMINIUM, REGISTER, NIEUBŁAGALNOŚĆ, KWIT DEPOZYTOWY, OBŁĄKANIEC, MARKIERANT, CIĄGNIK BALASTOWY, AWIONETKA, KOBIECISKO, ŚWIETLIKI, PACHNOTKA UPRAWNA, FANABERIA, PRZEPĘD, SYLABA SŁABA, GRECKOŚĆ, WĘZEŁ, SPÓŁGŁOSKA PÓŁOTWARTA, KRAJE, EFEKT SNOBA, SKUTEK PRAWNY, PALCÓWKA, MURZYŃSKOŚĆ, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, NARTA, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, PANOCZEK, POSZKODOWANY, ASTMA, NOSICIEL, AKADEMIA, REWERSAŁ, STOCZNIA, PANI, RÓŻANKA, WIELKOŚĆ SKALARNA, PANEL STEROWNICZY, PRAWIDŁO, HEGLIZM, EROS, POŁUDNIK ZEROWY, STOŻEK PASOŻYTNICZY, AGRANULOCYT, LABIRYNT, ZAKAŻENIE POKARMOWE, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, PARTYCYPACJA, CIEMNA KARTA, POCIĄG PRZYSPIESZONY, DIAGRAM VENNA, RACHUNEK BIEŻĄCY, KONFLIKT TRAGICZNY, ADRES WZGLĘDNY, TARCZA, PRZETOKA, DRYFT GENETYCZNY, ŻUŻLOBETON, OSAD EOLICZNY, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, ŻŁÓB POLODOWCOWY, NIEODPARTOŚĆ, KRA, ZMIERZCH CYWILNY, NAGRANIE WIDEO, RÓG, SZAFOT, GÓRA PODWODNA, MIESIĄC SMOCZY, WATA, LINIA, LIEBERMANN, OŚ PORTALOWA, OWICYD, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, ODKRYWCA, DOM POSELSKI, OGIEŃ ZAPOROWY, WIRUSY DSDNA, SURFINGOWIEC, TŁUMIK, MIĘKISZ POWIETRZNY, KOLATOR, DYNAMIKA, TIOSÓL, SARAFAN, BOCZNIK, TRZYNASTY, DZIEWKA, ULTRABOOK, ŁĄKA TRZĘŚLICOWA, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, DIAKONIA, TEKA, FLAGRUM, PUŁAP TLENOWY, REALIZM MORALNY, NEOPOGANIZM, WIEŻA ARTYLERYJSKA, AKSAMITNA REWOLUCJA, HOMOGENAT, EWALUACJA SPLOTOWA, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, KOLOR OCHRONNY, LAMPA PUNKTOWA, ROKIET, PRZEWIELEBNOŚĆ, PIENIĄDZ LOKALNY, KONSULTACJA SPOŁECZNA, HELIOCENTRYZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.776 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: pozostałość po zwietrzeniu skały macierzystej, która nie została wymyta przez wodę lub przetransportowana przez wiatr, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: POZOSTAŁOŚĆ PO ZWIETRZENIU SKAŁY MACIERZYSTEJ, KTÓRA NIE ZOSTAŁA WYMYTA PRZEZ WODĘ LUB PRZETRANSPORTOWANA PRZEZ WIATR to:
Hasło Opis krzyżówkowy
eluwium, pozostałość po zwietrzeniu skały macierzystej, która nie została wymyta przez wodę lub przetransportowana przez wiatr (na 7 lit.)
residuum zwietrzelinowe, pozostałość po zwietrzeniu skały macierzystej, która nie została wymyta przez wodę lub przetransportowana przez wiatr (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ELUWIUM
pozostałość po zwietrzeniu skały macierzystej, która nie została wymyta przez wodę lub przetransportowana przez wiatr (na 7 lit.).
RESIDUUM ZWIETRZELINOWE
pozostałość po zwietrzeniu skały macierzystej, która nie została wymyta przez wodę lub przetransportowana przez wiatr (na 22 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x