NATURALNY PŁASKI I SZEROKI OBSZAR, POŁOŻONY BEZPOŚREDNIO WZDŁUŻ RZEKI, STANOWIĄCY CZĘŚĆ DOLINY RZECZNEJ, ZALEWANY W OKRESACH WEZBRAŃ I POWODZI, GDY ILOŚĆ WODY PROWADZONEJ PRZEZ RZEKĘ PRZEKRACZA POJEMNOŚĆ KORYTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TEREN ZALEWOWY to:

naturalny płaski i szeroki obszar, położony bezpośrednio wzdłuż rzeki, stanowiący część doliny rzecznej, zalewany w okresach wezbrań i powodzi, gdy ilość wody prowadzonej przez rzekę przekracza pojemność koryta (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NATURALNY PŁASKI I SZEROKI OBSZAR, POŁOŻONY BEZPOŚREDNIO WZDŁUŻ RZEKI, STANOWIĄCY CZĘŚĆ DOLINY RZECZNEJ, ZALEWANY W OKRESACH WEZBRAŃ I POWODZI, GDY ILOŚĆ WODY PROWADZONEJ PRZEZ RZEKĘ PRZEKRACZA POJEMNOŚĆ KORYTA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.584

ODSTRZAŁ SELEKCYJNY, PIEC, BIEŻNIA, PAZUROGON SIERPOWATY, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, SPÓD, MONOCENTRYZM, WIOSKA, PODZAMCZE, KOŁO MŁYŃSKIE, KOSA KUŚNIERSKA, ESCUDO ANGOLSKIE, PRZEWÓD FAZOWY, STW, PŁATECZEK, NASZYWANIE, KARTUZ, MAKIJAŻ, PLACEK, MUSKEGON, ŁOSOŚ, STOR, TALERZ, TRANSGRESJA, ŻARŁACZ BŁĘKITNY, UROKI, SARDYNKA EUROPEJSKA, KLASTER, ARONIÓWKA, CONNACHTA, ZASADA, SOS SOJOWY, POWIERZCHNIA WALCOWA, KUC FELIŃSKI, WODA, PAŁĄK, ODPŁYW, DELFIN WYSMUKŁY, SITCOM, RAMA, ODPRAWA PASZPORTOWA, JEZIORO POLJOWE, TYP, INTELIGENCJA WERBALNA, PRZEJĘCIE, BOMBA NEUTRONOWA, OKLUZJA, GREEN, SAMOOBRONA, SUSZARKA, PRASAD, RATA, BARWICA DREWNA, TEREN, TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA, UFNOŚĆ KONSUMENCKA, TRACZ DŁUGODZIOBY, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, KAUKAZ, OSKARŻENIE, STADIUM ANALNE, LIAZA, KONIOWODNY, ABC, ROZSTRZYGALNOŚĆ, METEORYT, OCEANNIK ŻÓŁTOPŁETWY, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, CZŁON PODRZĘDNY, WNIEBOWZIĘCIE, WOZIWODA, WOŁGA, SKRZYDŁO, BĘBEN, ABSOLUTYZACJA, OBLIGACJA SKARBOWA, KARTA KREDYTOWA, CZASOWNIKI, ROKIETA, PROMIEŃ BETA, GRANICA, CZĘŚĆ MOWY, DOBRO FINALNE, BLASTODERMA, KURS SZTYWNY, JASKINIA LODOWA, KOMISJA NADZWYCZAJNA, BIBLIA HEBRAJSKA, PODWÓJNA ARTYKULACJA, ZAKRĘT OCZODOŁOWY, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, DORATORHYNCHUS, GWAŁT, BIEŻNIK, SPODNIE, ZENIT, LEMONIADA, PĘDNIK STRUMIENIOWY, KINESKOP, PRZEPITA, LITR, PASO PERUANO, IMITACJA, KLINGOŃSKI, TERMITIERA, TOPIEL, PREDYSPOZYCJA, NASYCANIE, ROK SYDERYCZNY, WYCINEK KULI, MIMETYZM, TRANZYT, PARAFIA, KULIK BRĄZOWOGRZBIETY, UKŁAD LOMBARDZKI, GOFFER, PERKOZ BIAŁOCZUBY, KSIĘGA METRYKALNA, EISEGEZA, KREOLKA, ENERGIA, REGUŁA SARRUSA, ZALEŻNOŚĆ, GETTO PRZEJŚCIOWE, BAKTERIOZA, KOTWICOWISKO, OBYCZAJE, KRUSZON, KLAPKA, PODSTRONA, DYSK AKRECYJNY, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, PSYCHOANALIZA, CHMIELNICCZYZNA, SZPONDER BRZEŻNY, ŚWIERKLE, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, INSOLACJA, SAGUM, SODOMA, TRASZKA ZWYCZAJNA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, KARK, ŚMIETANKA, NAKŁAD, PASTA CURRY, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, KOSZATNICA, DŁUG TLENOWY, CHOROBA LOKOMOCYJNA, DROGIE PIENIĄDZE, PLEMIĘ, GATUNEK ZAGROŻONY, BER, PSZCZOŁA INDYJSKA, ŚLAD, CYTWAR, ZNANOŚĆ, FORMALIZM JONESA, DEFICYT HANDLOWY, KRZYŻ POKUTNY, BLOK, GILOTYNA HUME'A, ŚRÓDOKRĘCIE, ARCHITRAW, KADETT, PAJERO, SEKTOR PUBLICZNY, TORPEDA CIĘŻKA, GAZETKA SZKOLNA, KOMUNIA, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, WODA ROZTOPOWA, JESIOTR JEZIORNY, MONITOR, KOPROSTANOL, AREAŁ, BRZOZA CZARNA, PELAGIAL, WYPAR, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, SZPARA POWIEKOWA, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, DELFIN RISSO, POLITYKA PIENIĘŻNA, TONUS, POLE BRAMKOWE, MATERIAŁ ZECERSKI, PROSTA, PROTEKTORAT, DOMENA MAGNETYCZNA, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, KOSMETYK KOLOROWY, ODDZIAŁ, UKŁAD HENONA, PRACA, SMERFETKA, MODELUNEK, CZARNA OSPA, KONIEC, DELFIN CZARNOGŁOWY, TARAS, SKUP INTERWENCYJNY, ZAKŁADKA, GORS, DUR OSUTKOWY, MAZER, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, BAWET, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, JARMULKA, PIWKO, ERGOMETR, GEOMETRIA EUKLIDESOWA, KRÓLESTWO PERGAMEŃSKIE, SAMOWYLECZENIE, PŁAT CZOŁOWY, CHORAŁ LUTERAŃSKI, PRZESTRZEŃ ADRESOWA, MANIERKA, BRAMA, NADBUDOWA, KOŃ KLADRUBSKI, HALOFIL, PRZEJEŻDŻAJĄCY, OBCIĄŻENIE, SANDR, TRENING, WCIELENIE, BOJLER, GORĄCZKA MALTAŃSKA, CZASZA, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, LAS DESZCZOWY, GOLONKA, EKSPOZYCJA, ELDAR, MENISK WYPUKŁY, GÓRKA, ŁABA, STADIUM, SKOKI, GARGAMEL, TAHITI, MYSZKA, MASA SPOCZYNKOWA, PODSADKA, KERMES, PRZESTRZEŃ, LOTKA, VELDE, MIEDNICA, SCHETYNÓWKA, PLUWIAŁ, NAPSZCZELENIE, NARZĄD ŁZOWY, BRÓDKA, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, ŻOŁĄDKÓWKA, PRAWO OHMA, MAKROPOLECENIE, ZABUŻE, UTLENIALNOŚĆ, IGLISHMEK, TWARDZIEL, TYKA, KONSTELACJA, WACHTA, RYZYKO NIEWYGASŁE, INFOBOX, STEP AMERYKAŃSKI, KARAFUŁKA, MONITORING WIZYJNY, PEGAZ, KONSERWATOR ZABYTKÓW, POLO, ETYL, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, ŻWAWOŚĆ, ZASOBY OPERATYWNE, STOJAK, TRIANGULACJA, STOSINA, EMPIREUM, POJEMNOŚĆ, PODATEK BEZPOŚREDNI, ŁATA, ROFEKOKSYB, SANKCJA, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, TRZON, DŻYGITÓWKA, POCHŁANIACZ GAZÓW, CHOROBA ODZWIERZĘCA, MENEDŻMENT, SIFAKA, ANTECEDENS, BACHTARAN, ZASIĘG, ?KREDYT POMOSTOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.584 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NATURALNY PŁASKI I SZEROKI OBSZAR, POŁOŻONY BEZPOŚREDNIO WZDŁUŻ RZEKI, STANOWIĄCY CZĘŚĆ DOLINY RZECZNEJ, ZALEWANY W OKRESACH WEZBRAŃ I POWODZI, GDY ILOŚĆ WODY PROWADZONEJ PRZEZ RZEKĘ PRZEKRACZA POJEMNOŚĆ KORYTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NATURALNY PŁASKI I SZEROKI OBSZAR, POŁOŻONY BEZPOŚREDNIO WZDŁUŻ RZEKI, STANOWIĄCY CZĘŚĆ DOLINY RZECZNEJ, ZALEWANY W OKRESACH WEZBRAŃ I POWODZI, GDY ILOŚĆ WODY PROWADZONEJ PRZEZ RZEKĘ PRZEKRACZA POJEMNOŚĆ KORYTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TEREN ZALEWOWY naturalny płaski i szeroki obszar, położony bezpośrednio wzdłuż rzeki, stanowiący część doliny rzecznej, zalewany w okresach wezbrań i powodzi, gdy ilość wody prowadzonej przez rzekę przekracza pojemność koryta (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TEREN ZALEWOWY
naturalny płaski i szeroki obszar, położony bezpośrednio wzdłuż rzeki, stanowiący część doliny rzecznej, zalewany w okresach wezbrań i powodzi, gdy ilość wody prowadzonej przez rzekę przekracza pojemność koryta (na 13 lit.).

Oprócz NATURALNY PŁASKI I SZEROKI OBSZAR, POŁOŻONY BEZPOŚREDNIO WZDŁUŻ RZEKI, STANOWIĄCY CZĘŚĆ DOLINY RZECZNEJ, ZALEWANY W OKRESACH WEZBRAŃ I POWODZI, GDY ILOŚĆ WODY PROWADZONEJ PRZEZ RZEKĘ PRZEKRACZA POJEMNOŚĆ KORYTA sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - NATURALNY PŁASKI I SZEROKI OBSZAR, POŁOŻONY BEZPOŚREDNIO WZDŁUŻ RZEKI, STANOWIĄCY CZĘŚĆ DOLINY RZECZNEJ, ZALEWANY W OKRESACH WEZBRAŃ I POWODZI, GDY ILOŚĆ WODY PROWADZONEJ PRZEZ RZEKĘ PRZEKRACZA POJEMNOŚĆ KORYTA. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x