ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, GAZOWEJ, WODOCIĄGOWEJ ITP. BIEGNĄCY PIONOWO PRZEZ KONDYGNACJE BUDYNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PION to:

odcinek instalacji elektrycznej, gazowej, wodociągowej itp. biegnący pionowo przez kondygnacje budynku (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PION

PION to:

najsłabsza i zarazem najmniejsza bierka w szachach (na 4 lit.)PION to:

dział, sekcja, jednostka organizacyjna organizacji lub instytucji (na 4 lit.)PION to:

linia pokrywająca się z kierunkiem działania siły ciężkości na powierzchni Ziemi i w jej pobliżu (na 4 lit.)PION to:

mezon pi (na 4 lit.)PION to:

przenośnie: kierunek przepływu czegoś w jakiejś strukturze, który jest uzależniony od hierarchii (na 4 lit.)PION to:

narzędzie służące do wyznaczania kierunku pionowego (na 4 lit.)PION to:

instalacja, która jest podpięta pionowo do wspólnego źródła lub ujścia czegoś (na 4 lit.)PION to:

przyrząd w postaci ciężarka umocowanego na sznurku służący do wyznaczania kierunku pionowego (na 4 lit.)PION to:

prostopadły do poziomu (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, GAZOWEJ, WODOCIĄGOWEJ ITP. BIEGNĄCY PIONOWO PRZEZ KONDYGNACJE BUDYNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.200

HEGEMONICZNOŚĆ, SUSZARKA, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, PACHWINA, ŚCIANA, ŻNIWIARKA, SPRAWNOŚĆ, OBYWATEL, DACH, SPRZĘT MECHANICZNY, TIC TAC, PARANDŻA, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, BIEGUN, WEKSEL CIĄGNIONY, RETRANSMISJA, SYFON, KIJEK NARCIARSKI, ŁEBA, PĘTO, MECENASOSTWO, JĘZYKI MUNDAJSKIE, RÓŻOKRZYŻ, SYMETRALNA, FARAMUSZKA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, GRZEBIEŃ, FINISZ, METALMANIA, KAWAŁEK, BELECZKA, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, USŁUGA SPOŁECZNA, PĘTLA, WLEW, ŻÓŁW IRWINA, FONIATRIA, MIESIĄC SMOCZY, APARAT GOLGIEGO, TELEFON ZAUFANIA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PODATEK WYRÓWNAWCZY, POŁUDNIK MAGNETYCZNY, MOMENT, SZTORMTRAP, MGNIENIE OKA, KOSA KUŚNIERSKA, PODATEK KOŚCIELNY, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, TRANSAKCJA PAKIETOWA, ESCUDO INDYJSKIE, MASZYNOWNIA, KASETKA, REDYNGOT, BALKON, NIEDOŁĘSTWO, EPOKA GIERKOWSKA, ETOLA, CZYTAL, IPHONE, NAZGUL, LINIA ŚREDNICOWA, ŻÓŁW OLIWKOWY, PRZEDMIOT, PRZYWÓDZTWO CENOWE, SUTERENA, LICYTACJA, HIBERNACJA, RÓŻOWA LANDRYNKA, KARMANIOLA, OBROTNICA, FETYSZYSTA, RAJD DAKAR, ROPUCHA BLOMBERGA, HAYDN, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, PROKARBAZYNA, PALNIK GAZOWY, DYSZKANT, KARTA WIZYTOWA, POLITYKA SOCJALNA, LINIA ENERGETYCZNA, HASTA, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, SKLEPOWY, TOMIZM, FORMA, BARWNIK NATURALNY, SEJSMOGRAM, HARCAP, CECHA PODZIELNOŚCI, PŁAT, DAEWOO, OGNIWO WODOROWE, POLITYKA DYSKONTOWA, DIAGNOZA, CELOWNIK, KATANGA, REFERENDUM GMINNE, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, ŻAGIEW, PUNKT NASTAWCZY, EMBARGO, JEZIORO FIORDOWE, REKRYSTALIZACJA, SZTUCZNA ŚCIANA WSPINACZKOWA, ZAKRES REAKCJI, OSOBA PRAWNA, PATRYCJAT, REGULARYZACJA TICHONOWA, LAPIS PHILOSOPHORUM, MONOPOL FISKALNY, BAJA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, FRENOLOGIA, ZARYBIENIE, NEOKLASYCYZM, KYNOLOG, ŁACHA, LAJKRY, BRAMKA KONTAKTOWA, DALMATYKA, MAKOWICA, PRZEWRÓT, ARTERIA, HONOROWY GOL, PRZEWÓD, ODRA, UKŁAD GRAFICZNY, BRDA, NALEWKA WĘŻOWA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, FILARIOZA, NOWOBOGACKI, PAKLAK, POMAZANIEC BOŻY, PUPIL, POSTĘP NAUKOWY, NEWA, DEWALUACJA, SZATAN, DOLOT, DOM BLIŹNIACZY, HERMA, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, GOLF, GWAŁT, OKUCIE, BARBARIA, BRYŁA ARCHITEKTONICZNA, FASCIOLOPSOZA, UTYK, FAWORYT, BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE, JĘZYK BRETOŃSKI, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, NOMINAŁ, MAJSTERSTWO, KUPON, SKŁAD AWIZOWANY, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, SYGNAŁ, ŻYŁA JĄDROWA, POZYCJA, EKSTRAKLASA, CZARNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI KLONU, ERGOMETR, SZMATKA, PRACA, KSIĘŻYC GALILEUSZOWY, ZNAJDUCH, WIRUSY DSRNA, RAZÓWKA, AUT BRAMKOWY, TORT DOBOSA, MUZA, BUKIECIARZ, LIBERIA, STACJA PROSTOWNIKOWA, OBJĘTOŚĆ, KSIĄŻĘ, SYMARA, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, PODPINKA, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, PIES STRÓŻUJĄCY, STACJA ORBITALNA, ZANZA, COCIDO, PARZYSTOKOPYTNE, AWERROIZM, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, TRYCHOMONADOZA BYDŁA, MACA, ASTRA, SAMORZĄDOWOŚĆ, BUCCINA, DYSTANS, PODCIEŃ, PREKONIZACJA, PARODIA, PODKULTURA, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, MULTIPLET, DOLNONIEMIECKI, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, ESENSJA, TĘCZA, GOSPODARZ DOMU, SZARPANKA, LACET, SPRAWNOŚĆ, UJŚCIE, EWOLUCJONIZM, DERMABRAZJA, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, KURIER TATRZAŃSKI, OLEJ SOJOWY, ŚLUZ SZYJKOWY, FAZA, ESKONTO, TREND, JĘZYK LINGALA, KOMENDA, GANGRENA, DOBRO KONSUMPCYJNE, DRÓB, POWSTANIE CHMIELNICKIEGO, PROMIENIOWANIE, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, ROPNICA, POLAK, ELEWACJA, LAS DESZCZOWY, PRZYNĘTA SZTUCZNA, SPÓŁGŁOSKA DWUWARGOWA, PIEC INDUKCYJNY, UZBRAJANIE, KURTYNA, SIEĆ KOLEJOWA, KIMOGRAF, ALFABET FIKCYJNY, ODCINECZEK, OKUPOWANIE, JOGURT, MUNICYPIUM, KONTYNUATOR, ZAKWATEROWANIE PRZEJŚCIOWE, KURATOR SĄDOWY, FORKIET, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, AKSJOMAT PASCHA, DISCO, MIKANIT, PIASEK SANDROWY, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, SZATA GODOWA, AMFIUMY, GLISSANDO, JĘZYK NANDORIŃSKI, CLARK, FLESZ, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, POMEZANIA, STANDARDZIK, GARDZICIEL, NUMERANT, ROZBIEG, SZAMPION, MONTAŻ, TRYSKAWKA SZKLANA, SYMULTANA, SSANIE, ESCUDO WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, PIRAMIDA ZIEMNA, BRDA, GILOTYNA, TYFUS OSUTKOWY, KWAS, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, INTERPRETATOR, ŁUK, POLEWKA, LIST GOŃCZY, KONFEDERACJA, CWAJNOS, ŻEBRO, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, RUBEL BIAŁORUSKI, KWAS GLUKONOWY, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, WIANO, SZCZURO-WIEWIÓRKA, NADŚWIADOMOŚĆ, KAPITAŁ POCZĄTKOWY, SKOK TŁOKA, ŚWIECA, SZACHOWNICA, OKO, ?KOŃ TRAKEŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.200 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, GAZOWEJ, WODOCIĄGOWEJ ITP. BIEGNĄCY PIONOWO PRZEZ KONDYGNACJE BUDYNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, GAZOWEJ, WODOCIĄGOWEJ ITP. BIEGNĄCY PIONOWO PRZEZ KONDYGNACJE BUDYNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PION odcinek instalacji elektrycznej, gazowej, wodociągowej itp. biegnący pionowo przez kondygnacje budynku (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PION
odcinek instalacji elektrycznej, gazowej, wodociągowej itp. biegnący pionowo przez kondygnacje budynku (na 4 lit.).

Oprócz ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, GAZOWEJ, WODOCIĄGOWEJ ITP. BIEGNĄCY PIONOWO PRZEZ KONDYGNACJE BUDYNKU sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, GAZOWEJ, WODOCIĄGOWEJ ITP. BIEGNĄCY PIONOWO PRZEZ KONDYGNACJE BUDYNKU. Dodaj komentarz

5+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast