URZĄDZENIE POMIAROWE ŁĄCZĄCE W SOBIE FUNKCJE PRĘDKOŚCIOMIERZA I ZEGARA, KTÓRE REJESTRUJE W FUNKCJI CZASU: PRZEJECHANĄ PRZEZ POJAZD DROGĘ, JEGO CHWILOWĄ PRĘDKOŚĆ, JAK RÓWNIEŻ TZW. AKTYWNOŚĆ KIEROWCY, CZYLI OKRESY JEGO PRACY, DYŻURU PRZY POJEŹDZIE CZY ODPOCZYNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TACHOGRAF to:

urządzenie pomiarowe łączące w sobie funkcje prędkościomierza i zegara, które rejestruje w funkcji czasu: przejechaną przez pojazd drogę, jego chwilową prędkość, jak również tzw. aktywność kierowcy, czyli okresy jego pracy, dyżuru przy pojeździe czy odpoczynku (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE POMIAROWE ŁĄCZĄCE W SOBIE FUNKCJE PRĘDKOŚCIOMIERZA I ZEGARA, KTÓRE REJESTRUJE W FUNKCJI CZASU: PRZEJECHANĄ PRZEZ POJAZD DROGĘ, JEGO CHWILOWĄ PRĘDKOŚĆ, JAK RÓWNIEŻ TZW. AKTYWNOŚĆ KIEROWCY, CZYLI OKRESY JEGO PRACY, DYŻURU PRZY POJEŹDZIE CZY ODPOCZYNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.894

POCHYLNIA, LAPILLI, WZÓR CIOŁKOWSKIEGO, RESTART, SONAR, PARÓWKA, REED, BALANS, APELANT, CZYTAL, WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA, KNIAZIENIE, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, ROK, MODULACJA FAZY, DINGS, STRÓJ DWORSKI, AMEN, WYKŁADZINA, KIWI, STRATY MORALNE, WINDA, OKRES ZASIŁKOWY, GUGIEL, URANIZM, ZWARCIE DRZEWOSTANU, KREACJA PIENIĄDZA, PUPIL, ANALIZA SKUPIEŃ, ESY, STERYLIZATOR, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, MUCHOMOR BULWIASTY, OCZKO, BAJA, NOCEK BRANDTA, BACHATA, ŁUK BRWIOWY, BATUTA, PÓŁSIEROTA, STOŻEK DEPRESYJNY, DORYFOROS, PODZIELNOŚĆ, KATALOG SYSTEMATYCZNY, ART BRUT, KOMPENSATOR, ZGUBA, KOMÓRKA, IMIESŁÓW PRZESZŁY, CIŚNIENIE NORMALNE, PRZEGLĄDARKA, URWISEK, SEMAFOR, MŁODOHEGLISTA, TEOLOGIA SPEKULATYWNA, ADRES BEZWZGLĘDNY, SUBTELNOŚĆ, GARDA, REJESTRATOR, ZARODZIEC OWALNY, SIERMIĘGA, PRACA SEZONOWA, ŚWIATŁO CHEMICZNE, SABOT, PAŚNIK, BRZOSKWINIA, MYCKA, DELEGACJA, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, STOWARZYSZONY, KREDYT KONTRAKTOWY, FLINTA, MAPA HIPSOMETRYCZNA, TAJEMNICA BANKOWA, PR, DESTRUKCYJNOŚĆ, PROSTE SKOŚNE, WĄSKONOSE, HORMON STEROIDOWY, STOLIK, DIAGNOSTYKA, KARRAKA, NUMER ROZLICZENIOWY, SOCJALIZM REALNY, ALMIKOWATE, TUBULOPATIA, RĄBEK, GĄSIOR, ODRUCH BEZWARUNKOWY, PROCES FIZJOLOGICZNY, PŁYTA KORKOWA, KASZLNIĘCIE, SYSTEM WBUDOWANY, RYT, MĘTNOŚĆ, BETABLOKER, CZEREP, GAŁĘZIAK, BRIENZ, ROZPRZA, KASZLAK, HEMIKRYPTOFIT, ZIĘBIARKA, HUSYTA, MORZE, DEGRADACJA SPOŁECZNA, CHARAKTERYSTYKA, UDAWANIE, UKORONOWANIE, KURZA TWARZ, BAAL, ŚMIECIÓWKA, ROŻEK BASETOWY, ŁAMY, ŻYŁA PROMIENIOWA, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, CZERPADŁO POJEMNIKOWE, BLADA TWARZ, GHUL, ROKSELANA, WYDATKI BUDŻETOWE, MYDLARNIA, MOC WYTWÓRCZA, WOSK MONTANOWY, FALOWNICA, BAZAR, OBEDIENCJA, POJAZD SAMOCHODOWY, KĄT ŻYLNY, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, CERES, CIAŁO OBCE, NIEUŻYWALNOŚĆ, SIĘGNIĘCIE PO CUDZE, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, DRABINKI, RYBY KOPALNE, KOLEGA, STARY MALUTKI, SMAR, PÓŁKWATERKA, CHARLES, TYFON, NADAWA, AGRAFA, OSTRY BRZUCH, CHOROBA CUSHINGA, INTERFERENCJA RNA, MAMUT STEPOWY, OBIEG, DOM AKADEMICKI, KARAWAN POGRZEBOWY, ETYKIETKA, LITERATURA KONSPIRACYJNA, BUM, OFIARA CAŁOPALNA, KANGUR OLBRZYMI, BOM ŁADUNKOWY, FIRMAMENT, PALIATYW, MLECZKO MACICZNE, KUMOTERKI, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, MŁAK, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, OBRZĄDEK, JĘZYK CHORWACKI, MEDYCYNA NUKLEARNA, JASZCZ, PAŁANECZKA MAŁA, KLUCZ, TRACKBALL, DYSZA, DZIWNÓW, REWERENCJA, KARYKIEL, ANALIZATOR, NIEBO, UMOWA O PRACĘ, KOMPANIA HONOROWA, INKUBATOR, KANADYJSKI CUTTING HORSE, ŁAGIER, EP, MOTOR, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, FAWELA, SEŁEDEC, PEŁNOMOCNICTWO, VALGA, ADRES ELEKTRONICZNY, PULOWER, RADAR, RURA GŁOSOWA, MOMENT ZWYKŁY, DOBRO PRAWNE, KORONIARZ KOŃCATY, BASILEUS, METODA GRADIENTU PROSTEGO, POKÓJ NAUCZYCIELSKI, RETRAKCJA, PERIOD, SZYPUŁKA, ZADRAPANIE, ZIMNICA, GARDEROBA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, SATANISTA, PALIATYWA, CYTWAR, LALKA, DALMATYKA, BUSINESS PLAN, ATMOSFERA, WYPŁUCZYSKO, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, SPRZĘT LABORATORYJNY, DROGA POŻAROWA, KONDENSATOR, LICZARKA, WYCIĄG, POKOLENIE SANDWICZOWE, KLUB, ŁAMANA, OPTYKA KWANTOWA, KIMBANGIZM, OBRAZ, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, DIAPSYDY, MAJSTER, ODBIORNIK RADIOWY, PORFIRIA, KOPUŁKA, TAGER, DOM DZIECKA, DMUCHAWIEC, STUDNIA ARTEZYJSKA, INSTRUKCJA, SZUFLODZIOBKI, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, ALMANACH, CIEPŁE LODY, SWORZEŃ GEOPOLITYCZNY, PROBLEM DECYZYJNY, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, DZIAŁANIE, CHŁYST, OBIEKT, HADŻAR, POROZUMIENIE PŁACOWE, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, DŁUG TLENOWY, MARŻA HANDLOWA, ŻÓŁW OLIWKOWY, RÓWNANIE RÓWNOWAŻNE, METODA ODCHYLEŃ, DAUMONT, BOLA, MAGDYNO, SCENA PUDEŁKOWA, USTERZENIE MOTYLKOWE, BIZON LEŚNY, RĘKAWICA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, MAZIÓWKA, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA, EROZJA WODNA, LARGO, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, TRANSMITANCJA, RAUIZUCHY, CECHA PSYCHICZNA, KUMOSTWO, UNISONO, FAJERWERKI, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, JASTRZĘBIE OKO, UŁAN UDE, SUBSYSTENCJA, JĘZYK WEGETUJĄCY, ŚLAD TOROWY, SZYDEŁKO, PZPR, DŻYGITÓWKA, OHAR, JĄDRO CZERWIENNE, ŚWIECA, TRANSPORTÓWKA, SMERFETKA, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, DOM REKOLEKCYJNY, KEFIR, BULIONER, ŻABA ZWINKA, KAMPUCZA, ŚWIŃSKI RÓŻ, GRADIENT, PRZYBŁĘDA, ZBOŻE OZIME, ?CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.894 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE POMIAROWE ŁĄCZĄCE W SOBIE FUNKCJE PRĘDKOŚCIOMIERZA I ZEGARA, KTÓRE REJESTRUJE W FUNKCJI CZASU: PRZEJECHANĄ PRZEZ POJAZD DROGĘ, JEGO CHWILOWĄ PRĘDKOŚĆ, JAK RÓWNIEŻ TZW. AKTYWNOŚĆ KIEROWCY, CZYLI OKRESY JEGO PRACY, DYŻURU PRZY POJEŹDZIE CZY ODPOCZYNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE POMIAROWE ŁĄCZĄCE W SOBIE FUNKCJE PRĘDKOŚCIOMIERZA I ZEGARA, KTÓRE REJESTRUJE W FUNKCJI CZASU: PRZEJECHANĄ PRZEZ POJAZD DROGĘ, JEGO CHWILOWĄ PRĘDKOŚĆ, JAK RÓWNIEŻ TZW. AKTYWNOŚĆ KIEROWCY, CZYLI OKRESY JEGO PRACY, DYŻURU PRZY POJEŹDZIE CZY ODPOCZYNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TACHOGRAF urządzenie pomiarowe łączące w sobie funkcje prędkościomierza i zegara, które rejestruje w funkcji czasu: przejechaną przez pojazd drogę, jego chwilową prędkość, jak również tzw. aktywność kierowcy, czyli okresy jego pracy, dyżuru przy pojeździe czy odpoczynku (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TACHOGRAF
urządzenie pomiarowe łączące w sobie funkcje prędkościomierza i zegara, które rejestruje w funkcji czasu: przejechaną przez pojazd drogę, jego chwilową prędkość, jak również tzw. aktywność kierowcy, czyli okresy jego pracy, dyżuru przy pojeździe czy odpoczynku (na 9 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE POMIAROWE ŁĄCZĄCE W SOBIE FUNKCJE PRĘDKOŚCIOMIERZA I ZEGARA, KTÓRE REJESTRUJE W FUNKCJI CZASU: PRZEJECHANĄ PRZEZ POJAZD DROGĘ, JEGO CHWILOWĄ PRĘDKOŚĆ, JAK RÓWNIEŻ TZW. AKTYWNOŚĆ KIEROWCY, CZYLI OKRESY JEGO PRACY, DYŻURU PRZY POJEŹDZIE CZY ODPOCZYNKU sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - URZĄDZENIE POMIAROWE ŁĄCZĄCE W SOBIE FUNKCJE PRĘDKOŚCIOMIERZA I ZEGARA, KTÓRE REJESTRUJE W FUNKCJI CZASU: PRZEJECHANĄ PRZEZ POJAZD DROGĘ, JEGO CHWILOWĄ PRĘDKOŚĆ, JAK RÓWNIEŻ TZW. AKTYWNOŚĆ KIEROWCY, CZYLI OKRESY JEGO PRACY, DYŻURU PRZY POJEŹDZIE CZY ODPOCZYNKU. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

x