URZĄDZENIE URUCHAMIANE MECHANICZNE UŁATWIAJĄCE ALBO ZASTĘPUJĄCE PRACĘ LUDZKĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA to:

urządzenie uruchamiane mechaniczne ułatwiające albo zastępujące pracę ludzką (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MASZYNA

MASZYNA to:

osoba działająca bez zastanowienia, mechanicznie (na 7 lit.)MASZYNA to:

... do szycia (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE URUCHAMIANE MECHANICZNE UŁATWIAJĄCE ALBO ZASTĘPUJĄCE PRACĘ LUDZKĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.892

KALANDER, SONAR, SONAR, WAMPIR, SZYBER, ZRASZARKA, STYMULATOR, SPIROMETR, STRATA, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, JAGIELNIK, WYPALARKA, BROŃ, BUKOWIANIN, PIEC KUCHENNY, SPIEK, PLUWIOGRAF, ZŁUDA, GRAJCAR, INTERKALACJA, PRZEDŁUŻACZ, APORIA, PTAK MIMETYCZNY, MASZYNA PROSTA, PĘDNIK O NAPĘDZIE MIĘŚNIOWYM, PLANETARIUM, ODGROMNIK, TRÓJKĄT, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, GRAMOFON CYFROWY, CZŁOWIECZEK, MASZYNA SAMOWZBUDNA, HELING, KONSOLA DO GIER, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, DETEKTOR, INGRESJA MORSKA, AWIOFON, MYSZ, GENERATOR ELEKTRYCZNY, OŚRODKOWY REGULATOR OBROTÓW, ELFA, CHŁODNICA, WYCHWYT, MARUDER, TRAWERS, POŻYCZKOMAT, APARAT, WIERTOWNIA, KOSTKI NAPIERA, KREDYT PAŃSTWOWY, MAGIEL, PADDLE, BIURO, ZEGAR SZACHOWY, ERGOTERAPIA, MYSZKA, TABLICA STEROWNICZA, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, JEGO MIŁOŚĆ PAN, GRZAŁKA, WTÓRNIK, MIKSER, TORKRETNICA, PRZESIEWACZ, MŁYNÓWKA, WYKRYWACZ METALU, ZWIJARKA, KUTER, OPOŃCZA, SŁUCHAWKA, ŚWIECA DYMNA, SITO, WYCIĄGARKA, AKTYNOGRAF, ROBOT PRZEMYSŁOWY, MASZYNKA, PRZYRZĄD OPTYCZNY, KOŁO GARNCARSKIE, MIEDNICOMIERZ, EKSTRUZJA, ODGAŁĘZIACZ, TYFON, MASZYNA ELEKTRYCZNA, SNIFFER, WIETRZENIE MECHANICZNE, ANSAMBL, GNOJOWNIK, FRAKCJONISTA, BUKOWIANIN, TACHOGRAF, GALARETA, MIESZARKA, ZABYTEK NIERUCHOMY, OPERAT UZDROWISKOWY, POMPA INSULINOWA, MELINA, ZAKON MNISZY, CHAŁUPNICA, PŁYWAK, SPRZĘG, DETONATOR, MAGISTER, KRYNOLINA, PASTERYZATOR, SKŁADANKA, SORTER, MARUDA, USTALACZ, DOK, WSPOMAGACZ, ZAGĘSZCZARKA, WYWROTNICA, KABESTAN, BLOKADA ALKOHOLOWA, KIERUNEK, WZIERNIK, SZTUCZNA ŚCIANA WSPINACZKOWA, RÓG MGŁOWY, STEROWNIK LOGICZNY, PILARKA RAMOWA, SŁUGA BOŻY, MASZYNA ANALOGOWA, ZNAK NAWIGACYJNY, KOPARKA, WYRAŻENIE PRZYIMKOWE, OBRÓŻKA, ZASZŁOŚĆ, SPÓŁKA POWIĄZANA, CEBULKA, UBIJACZ, POSKOK, ZASŁONA, CHŁODNIA KOMINOWA, PAŃSZCZYŹNIAK, MROŻONKA, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, NEOFITA, SAMODESTRUKCJA, PION ŻYROSKOPOWY, WŁĄCZNIK, KLIPA, BRAT, TOMOGRAF, MASZYNA SAMOBIEŻNA, APARAT, KROSOWNICA WIZYJNA, SYFON, AGREGATOR, LOKATOR, PROSTOWÓD, FREZARKA GLEBOWA, NAJEM, KUSKUTA, KOMORA JONIZACYJNA, GENERATOR, RIDER, ŁAPINA, KOPARKOŁADOWARKA, ANTROPONIM, MAMAŁYGA, UNIFIKACJA, INTELIGENCKOŚĆ, CZĄSTKA, ALFABET MUZYCZNY, KOCIOŁ PAROWY, LAMPA, MAGISTRALA, MAJSTER-KLEPKA, SPŁUKIWACZ, KROPLÓWKA, PROFIL, WARNIK, CIOCIA, ZAPPER, SAMOZAGŁADA, GRAMOFON, MOST, LAMPA BŁYSKOWA, NADAJNIK, IMĆPAN, ŻURAWIK, MASZYNA OTWARTA, CZYTNIK, PŁOTEK, TERAPIA SYSTEMOWA, PRZĘDZARKA, URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE, MIKSER, LIDAR, MIĘDLARKA, RABAT, GÓRKA, MIKSEREK, KOLUMNA, ATRITOR, KUCHENKA ELEKTRYCZNA, OVERLOCK, NADAJNIK RADIOWY, AUTOMAT, ZŁĄCZE, KOLORÓWKA, PODGLĄD, PRZÓD, HARMONIJKA, OSCYLOGRAF, BUSTER, MIESZEK, PRZYROST KOMPENSACYJNY, POMPA CIEPŁA, ZŁA WIARA, KUCHNIA, STRUNA, RESIDUUM, PISUAR, SONY, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, REEDUKATOR, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, SYFON, KAKADU, PALNIK, ZAWIESIE, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, REAKTOR, TRAŁ, REGULATOR POKOJOWY, PISIOR, WYPARZACZ, ATREZJA POCHWY, RÓWNIA, BIDET, ZAWÓR REGULACYJNY, OŚLI ŁEB, INTERCEPTOR, KLISZOGRAF, REPULSOR, AMBYSTOMA ZNAD PACYFIKU, MIKROWELA, PRZEŁĄCZNICA, WAGA ELEKTRONICZNA, BOMBA KOBALTOWA, TAMPER, MASZYNKA STEROWA, POLAROGRAF, RADIO, PANASONIC, MASZYNA TŁOKOWA, KOPUŁA, WIZJER, ODSYSACZ, PANEL SŁONECZNY, SKANER 3D, SZYBKOŚCIOWIEC, BORMASZYNA, FOLWARK, WAŁ, KOMPENSACJA, AMAZONKA, UDAWANIE, REFULER, RICE, CZUJNIK CHEMICZNY, IRYGATOR, WARIOGRAF, FILTR PALIWA, KOWARKA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, PRALKA, BATERIA, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, ZJEŻDŻALNIA, RAKIETA, NACJA, KOMBAJN ŚCIANOWY, ORGANIZACJA, SPŁYWNIK, WKRĘT, MODERATOR, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, ARYTMOMETR, KLIMAKONWEKTOR, NOŚNIK, STOPER, SŁUŻBA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, ROBUR, NIEKOMERCYJNOŚĆ, KOLEKTOR SŁONECZNY, BIEŻNIA, CHŁOPIEC, MASER, PRETEKSTA, MIEJSCE KULTU, MASKA, ANTENA, KAMUFLAŻ, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, PATRZAŁKI, ?ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.892 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE URUCHAMIANE MECHANICZNE UŁATWIAJĄCE ALBO ZASTĘPUJĄCE PRACĘ LUDZKĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE URUCHAMIANE MECHANICZNE UŁATWIAJĄCE ALBO ZASTĘPUJĄCE PRACĘ LUDZKĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA urządzenie uruchamiane mechaniczne ułatwiające albo zastępujące pracę ludzką (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA
urządzenie uruchamiane mechaniczne ułatwiające albo zastępujące pracę ludzką (na 7 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE URUCHAMIANE MECHANICZNE UŁATWIAJĄCE ALBO ZASTĘPUJĄCE PRACĘ LUDZKĄ sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - URZĄDZENIE URUCHAMIANE MECHANICZNE UŁATWIAJĄCE ALBO ZASTĘPUJĄCE PRACĘ LUDZKĄ. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

x