MASZYNA DO KUCIA UMOŻLIWIAJĄCA SZYBKĄ PRODUKCJE ODKUWEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOWARKA to:

maszyna do kucia umożliwiająca szybką produkcje odkuwek (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOWARKA

KOWARKA to:

maszyna kuźnicza z promieniowo rozmieszczonymi wieloma bijakami do kucia prętów i wykonywania odkuwek o wydłużonych kształtach z metalowych prętów i rur (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA DO KUCIA UMOŻLIWIAJĄCA SZYBKĄ PRODUKCJE ODKUWEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 280

SPRAWDZARKA, WALEC, WIELOZADANIOWOŚĆ, POZYCJA BRAMKOWA, ODLEWARKA, AUTOMAT LOSOWY, KOSZYK ZLECEŃ, KOMBAJN ŚCIANOWY, OWIJARKA, KOLATOR, MŁYN, ŁAMARKA, MASZYNA DROGOWA, CENTRUM OBRÓBKOWE, POCZTA KOMPUTEROWA, TOKARKA, PRASA, PRALKA, KUJNOŚĆ, KOWARKA, AUTOMAT, SILNIK ELEKTRYCZNY, KOMP, ŁAMARKA, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, GARŁACZ, KOPARKOŁADOWARKA, KOPACZKA, LOGIKA TEMPORALNA, MASZYNA ENERGETYCZNA, ROBOT, MLEWNIK, ŁUPACZKA, MASZYNA SZWALNICZA, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, MASZYNA PROSTA, ŻNIWIARKA, MASZYNA UCZĄCA, WIALNIA, PRASA, MASZYNA INFORMACYJNA, ZSZYWARKA, SILNIK INDUKCYJNY, TRYJER, ODGAŁĘZIACZ, KOMBAJN, COUPER, MASZYNA OTWARTA, WYCISKARKA, SZYNA, KOŁOWRÓT, IRC, MASZYNA WYCIĄGOWA, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, LENIWKA, LAMPA DAVY'EGO, FLESZA, PILARKA, BRAMA GARAŻOWA, MASZYNA ROBOCZA, POŁĄCZENIE GŁOSOWE, MASZYNA, SENSACJA, REZYDENTURA, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, CYBORG, PAKULARKA, GIĘTARKA, DACHÓWCZARKA, KOPARKA, OVERLOCK, LINOTYP, NASTĘP, CIĄGNIK LEŚNY, WAŁ, DMUCHAWA, PEDAŁÓWKA, STOPKA, MASZYNA CIEPLNA, MIR, SELSYN, DZIEWIARKA, PRZEKŁADNIA NAWROTNA, MAGLOWNICA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, MASZYNA LICZĄCA, ŁAMACZ, KOD ROZWINIĘTY, WÓZ ASENIZACYJNY, HOLENDER, MASZYNA ROLNICZA, MIĘDLARKA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, CHART, MASZYNA ANALOGOWA, NAWROTNICA, NOŚNIK, GNIOTOWNIK, FREZARKA GLEBOWA, SKRÓT KLAWIATUROWY, PRASA, PODBIERACZ POKOSÓW, POKRĘTKA, DEKORTYKATOR, KOLORÓWKA, HYDROPONIKA, KOWALNOŚĆ, KLIN, DYLATACJA, UROSTOMIA, ROLBA, SKRÓT KLAWISZOWY, MASZYNA ELEKTRYCZNA, ŻAKARD, MŁOT, WIEŻA, RICE, MIESZACZ, PAMIĘĆ MUZYCZNA, MASZYNA WIRNIKOWA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, KROSNO, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, ROBOT PRZEMYSŁOWY, WEJŚCIE, WILK, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, KOMBAJN GÓRNICZY, WYCIĄGARKA, FORMIERKA, MASZYNA CIEPLNA, TRENER, WALEC, SZCZELINA DYLATACYJNA, RAMPA ROZŁADUNKOWA, KOMBAJN ROLNICZY, KAFAR, KROSNO, ASTROTAKSJA, MASZYNA FORMIERSKA, FREZARKA KOPIARKA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, CZESALNIA, PAMIĘĆ MASOWA, ŁUK, MASZYNA TURINGA, DZIELNOŚĆ MORSKA, KLEJARKA, SZEREG, PRZESIEWACZ, MLEWNIK, SIECZKARNIA BIJAKOWA, CIĄGARKA, MASZYNA ŻNIWNA, MASZYNA KOMUTATOROWA, SUMATOR, KUSKUTA, MASZYNA DO SZYCIA, ŁADOWARKA, ODLEWARKA, SNOWARKA, PIKÓWKA, KUTER, MASZYNA DYDAKTYCZNA, SELSYN, TWARDE LĄDOWANIE, INTERCEPTOR, MIESZACZ, MASZYNA DO PISANIA, MASZYNA TŁOKOWA, WILK, KOMBAJN, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, STEMPEL, MASZYNA CYBERNETYCZNA, KUTER, SZMELC, MŁYNEK, MLEWNIK WALCOWY, RAFA, PARA UPORZĄDKOWANA, WYTRAWERSOWANIE, SILNIK PNEUMATYCZNY, ZACIERACZKA, KORONKARKA, BARWIARKA ZWROTNA, PRZELICZNIK, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, MOTARKA, KASA MIESZKANIOWA, MASZYNA WYPOROWA, TELEFONIA KOMÓRKOWA, WYDMUCHIWACZ, MASZYNA MATEMATYCZNA, MASZYNA ROTACYJNA, AUTONOM, KULTURA WODNA, KLATKA PIERSIOWA, ARYTMOMETR, MASZYNA SAMOWZBUDNA, TRAWERS, CZYSZCZALNIA, MASZYNA, PRZENOŚNIK CIECZY, MŁOTKOWNICA, JEDNORĘKI BANDYTA, POMPA OBIEGOWA, PRZESMYK, WIĘZADŁO PIERŚCIENIOWATE, KOMBAJN ZBOŻOWY, SILNIK, KOWADŁO, ROZRZUTNIK, PODBIERACZ, TEMBLAK, MASZYNA ELEKTRYCZNA, PILARKA RAMOWA, CEGLARKA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, SILNIK ASYNCHRONICZNY, KUŹNICTWO, MASZYNA SYNCHRONICZNA, KUŹNIA, BANKOWOŚĆ MOBILNA, MASZYNA KUGLERSKA, PŁUG, NADRUK CERAMICZNY, MASZYNA TŁOKOWA, KOWARKA, WYKRÓJ, MASZYNA OSADOWA, BROŃ, MASZYNA SAMOBIEŻNA, SORTER, PODBIJARKA TOROWA, EKSKAWATOR, PISTOLET, OFFSET, CECHA PODZIELNOŚCI, POMPA CIEPŁA, WIZJER, KOKON, KOPARKA, SIEĆ KABLOWA, MASZYNKA STEROWA, KOMBAJN, OPYLACZ, KOWALSTWO, KAFETERIA KONIUNKTYWNA, STOKER, ŚCINACZ ZIELONEK, KOSIARKA, MASZYNA ŻAKARDOWA, TORRENT, KAPAR, MIĘDLARKA, CZYSZCZARNIA, WENTYL, ŚRUTOWNIK, MASZYNA, PODTYP, MASZYNA OBLEWNICZA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, LOTNOŚĆ, KOLATOR, FAJKA, ŚCIERAK, RÓWNIA, PERLAK, STABILIZATOR, ROZKŁADARKA, MAGIEL, MASZYNA INDUKCYJNA, KLEPAK, PRZĘDZARKA, OWERLOK, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, ZWIJARKA, ?MASZYNA ASYNCHRONICZNA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA DO KUCIA UMOŻLIWIAJĄCA SZYBKĄ PRODUKCJE ODKUWEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA DO KUCIA UMOŻLIWIAJĄCA SZYBKĄ PRODUKCJE ODKUWEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOWARKA maszyna do kucia umożliwiająca szybką produkcje odkuwek (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOWARKA
maszyna do kucia umożliwiająca szybką produkcje odkuwek (na 7 lit.).

Oprócz MASZYNA DO KUCIA UMOŻLIWIAJĄCA SZYBKĄ PRODUKCJE ODKUWEK sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA DO KUCIA UMOŻLIWIAJĄCA SZYBKĄ PRODUKCJE ODKUWEK. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x