MASZYNA DO ZAGĘSZCZANIA RÓŻNYCH RODZAJÓW GRUNTÓW PODŁOŻA I NAWIERZCHNI PRZY BUDOWIE I REMONCIE DRÓG, LOTNISK ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WALEC to:

maszyna do zagęszczania różnych rodzajów gruntów podłoża i nawierzchni przy budowie i remoncie dróg, lotnisk itp (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WALEC

WALEC to:

bryła geometryczna ograniczona powierzchnią walcową i dwiema płaszczyznami nierównoległymi do jej tworzącej (na 5 lit.)WALEC to:

maszyna używana przy budowach dróg, wyposażona w ciężki wałek, który ugniata i wyrównuje podłoże (na 5 lit.)WALEC to:

bryła geometryczna powstała w wyniku obrotu prostokąta wokół jednego z jego boków (na 5 lit.)WALEC to:

przedmiot o kształcie walca kołowego prostego (na 5 lit.)WALEC to:

element maszynowy mający kształt walca, na którym osadzone są inne elementy (na 5 lit.)WALEC to:

prasa walcowa do walcowania skór (na 5 lit.)WALEC to:

do ubijania nawierzchni drogi (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA DO ZAGĘSZCZANIA RÓŻNYCH RODZAJÓW GRUNTÓW PODŁOŻA I NAWIERZCHNI PRZY BUDOWIE I REMONCIE DRÓG, LOTNISK ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.652

ARCUS SINUS, FRONT, IMIĘ, NATĘŻENIE OŚWIETLENIA, BOMBA, WALEC, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, TĘTNICA SKRONIOWA, STYLIZACJA, KOSOWROTKA, FILAROWIEC, KORNET, NASOSZNIKOWATE, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, STOPIEŃ, LECZO, ODLEWARKA, ANASTYLOZA, CYKL EKONOMICZNY, STANDARDZIK, SZCZELINA LODOWCOWA, BILANS TLENOWY, WISIOREK, BRZDĄKNIĘCIE, WIELOMĘSTWO, KOLATOR, GAŁKI, TRATWA, GÓRNICTWO, TRANSPOZYCJA, WOLNOBIEG, SZARSZA, SŁUŻBA SANITARNA, ZBIOROWISKO ROŚLINNE, MOLESKIN, CEWKA INDUKCYJNA, KAPITAŁ ZAŁOŻYCIELSKI, MONTAŻYSTKA, ASEKURANT, PIÓROSKRZELNE, WŚCIK DUPY, MIMETYZM FORMALNY, SILNIK ASYNCHRONICZNY, LOGAN, WOJSKA INŻYNIERYJNE, NUNCJATURA, PLURALIZM, KIESZEŃ, MIMOŚRÓD, KONFLIKT SEROLOGICZNY, MIĘDLARKA, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, WODA TWARDA, ARKUSZ INTROLIGATORSKI, IMACZ, RĘKODAJNY, CIĄG TECHNOLOGICZNY, MONTAŻOWNIA, KOPACZ, PEJZAŻ, OBJĘTOŚĆ, PANIER, SYSTEM KOMPUTEROWY, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, SZAMBELAN PAPIESKI, SKLEPOWY, BIOCENOZA, WIKARYZM EKOLOGICZNY, TARTAN, DRENAŻ, MISKA SEDESOWA, ÉCU, EKSCENTRYK, USŁUGA SPOŁECZNA, JOŁOP, UPÓR, KRETYŃSKOŚĆ, MANATKI, ATMOSFERA ZIEMSKA, OMATNIKOWATE, WYWABIACZ, SEKWENCJA PALINDROMOWA, PŁYN TKANKOWY, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, KOZIOŁEK MATOŁEK, ŚRUTOWNIK, MASZYNA CYBERNETYCZNA, KLUCZ SESYJNY, OBLAT, ŁAGODNOŚĆ, TYPOLOGIA, KUPON, JADZICA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, KAJMAN OKULAROWY, PORWAK LODOWCOWY, KAJMAN KROKODYLOWY, SZTYCH, SZKLANY SUFIT, DEMONSTRACJA, MANIFA, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, AGREGATOR, WORKOWCE DRAPIEŻNE, NIEDOPRZĘD, POSTERUNEK POMOCNICZY, CIELAK, WORKOWCE, KRÓLIK, OKUPOWANIE, KOLCZATKA, CUXHAVEN, STOPKA, KUBECZEK SMAKOWY, MELASA, GRADIENT, FLANELA, GRĘPLA, ZUCHWALSTWO, MIKROFILM, KOMPANIA WARTOWNICZA, KASETA, PŁUGOWY, KOMIN, ANDROPAUZA, BIDUL, SYGNAŁ ALARMOWY, PRZĘDZARKA, RAPEĆ, KASTA, PAŁKA, OBJAW BRUDZIŃSKIEGO, ZUCHWAŁOŚĆ, INTEGRACJONISTA, RYZOIDY, PUSZKA, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, PIKA, WYZWANIE, LANDRYNKI, OFICJAŁ, WĄTROBIANKA, TOM, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, HETERODYNA, WARUNEK, FANPEJDŻ, TACZANKA, SOLNICA, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, BARWIARKA ZWROTNA, WYRAŻENIE, UPÓR, USTONOGI, SEMAFOR, DOROBKIEWICZ, ELEKTORAT, NIETOLERANCJA, KIESZEŃ, ZGRABNOŚĆ, APARAT KRYTYCZNY, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, BUŁKA KIELECKA, HOJER, MODRASZEK ADONIS, HAŁDA, PODBIERACZ, ALBUM, MASZYNA INDUKCYJNA, TRANSIT, PULPIT STEROWNICZY, CYNKOTYPIA, PUNKT POMIAROWY, ALBUMIK, KOŃ HANOWERSKI, KOLEŃ WIELKOOKI, LUKA INFLACYJNA, MOŹDZIERZ, JĘZYK SZKOCKI, KARMEL, DYNAMITARD, KONTAKT, MASZYNA FORMIERSKA, TRIPURA, IMMUNOCHEMIA, KRIONIKA, PSYLOTY, NALOTEK, TKANKA ROŚLINNA, WDROŻENIOWIEC, MĄTEW, BRZĘKNIĘCIE, MIKROKLIMAT, SKŁADANKA, DEDUPLIKACJA, DIADOCHIA, PŁASKORZEŹBA, MONTAŻ, KALAMBUR, KOŃ KIŃSKI, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, NOSOWOŚĆ SYNCHRONICZNA, CHILI, DROBNICA, KOŁO JEZDNE, SEKWENCJA BOUMY, LÓD LODOWCOWY, DŹWIĘCZNOŚĆ, DESKRYPTOR, OPŁATEK, ZAWIESZKA, PODKŁAD, NORFOLK, KRAJKA, POLAJ, MONTAŻ, WIDOWNIA, ZEZ ROZBIEŻNY, NIESTAŁOŚĆ, WALEC, JONOFOREZA, KRZEW OZDOBNY, SZATA SPOCZYNKOWA, HIPARION, WSPARCIE FINANSOWE, SZMATKA, CZAS PRZYSZŁY PROSTY, POLIHISTOR, SARDYNY, KOŁATKA, SZCZUR, WYROBNIK, CZAMBON, GRZYBOPŁYWKA, ALARM, STRZAŁ, HANLE, UNIFIKACJA, KOKTAJL, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, ŚWIETLICA, TKAŃCOWATE, DRZEWORYT, TERMINAL KONTENEROWY, NOTACJA, OGNIWO GALWANICZNE, DOBROWOLNOŚĆ, STADIONIK, ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY, BALISTYKA, PROGRAMOTWÓRCA, MAKABRYCZNOŚĆ, ZAGĘSZCZARKA, SMOŁOWIEC, METRONOM, PARADOKS EASTERLINA, SZPILKA, STÓŁ, TACZKA, BEZIDEOWOŚĆ, KARTOFLARZ, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, FRONT METEOROLOGICZNY, LICENCJA OTWARTA, TARTAN, NOŚNIK, LESZ, SŁUPOŁAZ, CZELESTA, ROBOTNIK BUDOWLANY, BIURO ŁĄCZNIKOWE, NARTA, PARKINGOWY, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, KOTLET, SUKA, KOMP, ALMANACH, SAPROFAG, BROKAT, ENHARMONIA, KREOLSKI HAITAŃSKI, KOMBAJN, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, SZATNIARZ, PERFORACJA, PRZEMIENNIK, STRUNA, MONOPOL, MENU, KONSEKRACJA, BONGOSY, NIENORMATYWNOŚĆ, BEZCHMURNOŚĆ, POPRĘG, BAWÓŁ, SALA, ?CZEPLIWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.652 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA DO ZAGĘSZCZANIA RÓŻNYCH RODZAJÓW GRUNTÓW PODŁOŻA I NAWIERZCHNI PRZY BUDOWIE I REMONCIE DRÓG, LOTNISK ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA DO ZAGĘSZCZANIA RÓŻNYCH RODZAJÓW GRUNTÓW PODŁOŻA I NAWIERZCHNI PRZY BUDOWIE I REMONCIE DRÓG, LOTNISK ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WALEC maszyna do zagęszczania różnych rodzajów gruntów podłoża i nawierzchni przy budowie i remoncie dróg, lotnisk itp (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WALEC
maszyna do zagęszczania różnych rodzajów gruntów podłoża i nawierzchni przy budowie i remoncie dróg, lotnisk itp (na 5 lit.).

Oprócz MASZYNA DO ZAGĘSZCZANIA RÓŻNYCH RODZAJÓW GRUNTÓW PODŁOŻA I NAWIERZCHNI PRZY BUDOWIE I REMONCIE DRÓG, LOTNISK ITP sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA DO ZAGĘSZCZANIA RÓŻNYCH RODZAJÓW GRUNTÓW PODŁOŻA I NAWIERZCHNI PRZY BUDOWIE I REMONCIE DRÓG, LOTNISK ITP. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

x