LOKAL, W KTÓRYM SERWUJE SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM DRINKI I KOKTAJLE ALKOHOLOWE; CZĘSTO STANOWI WYDZIELONĄ CZĘŚĆ NP. HOTELU, RESTAURACJI ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DRINK-BAR to:

lokal, w którym serwuje się przede wszystkim drinki i koktajle alkoholowe; często stanowi wydzieloną część np. hotelu, restauracji itp (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LOKAL, W KTÓRYM SERWUJE SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM DRINKI I KOKTAJLE ALKOHOLOWE; CZĘSTO STANOWI WYDZIELONĄ CZĘŚĆ NP. HOTELU, RESTAURACJI ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.602

TEKST, PAS RADIACYJNY, JUSTUNEK, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, BEZROBOCIE SEZONOWE, PAWICOWATE, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, FILOZOFIA, WODA PODSKÓRNA, GOSPODARZ, PROBLEMISTYKA, SZATA GRAFICZNA, ROZPRAWA HABILITACYJNA, SZPRYCKA, PRZYCZYNKARZ, ŻUŻEL, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, KOSA, KRĄŻEK PRZESUWNY, PRZEZNACZENIE, STANIĘCIE, MER, ŁĄCZNIK KRZYWKOWY, PRZESŁUCHANIE, FACHURA, CENZOR, GREEN, LUMPKA, PRÓG, KUREK, KURWIARZ, BUTERSZNIT, CZYNNIK NIECENOWY, SZLAUF, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, LAMPA CROOKESA, AUTOSKLEP, REPOWNIA, SYNSEPAL, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, JAMESA, GWIAZDA, ŚMIECH, KRĄŻENIE MAŁE, DRZEWOSTAN JEDNOPIĘTROWY, PORA GODOWA, NIEBOSKŁON, SARDELOWATE, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, MODUŁ, ELIMINACJE, NEKROFILIA, UZWOJENIE WTÓRNE, INFLACJA, AMERYKA, MRÓWKA SMĘTNICA, HURAGAN, PRAKTYKA, MONTAŻOWNIA, ŚLEDŹ AZOWSKI, MOBIL, ŚNIEG, OSĘK, WYŚCIGI, ŻAL, OKRĄG OPISANY, WIOLIN, ANOMALIA UHLA, PRZEBŁYSK, KOMPENSATOR CIEPLNY, MASZT, REAKCJA SPRAWCZA, KLUCZ, STARA MALEŃKA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, PRZEKRASKA, GARDEROBIANA, SAMOA, ZAKAŻENIE POKARMOWE, FACHMAN, KAROTENOID, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, DETAL, ZBIÓRKA, NOSEK, PARCH, OPARY, KATECHEZA, BAŃKA SPEKULACYJNA, TOPOLOGIA MAGISTRALI, METRESA, SONDA, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, UKŁAD HETEROGENICZNY, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, GRANDA, KOROWÓDKI, KRASNAL, DELFIN PLAMISTY ATLANTYCKI, KOŚĆ KLINOWA, KRĘG SZYJNY, CIEMNOBLASZEK, KRAJ, ODROŚL, KULT ŚWIĄTYNNY, RODZINA PATCHWORKOWA, ŁĄCZNOŚĆ POWIADAMIANIA, PERLISTOŚĆ, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, MALARSTWO FIGURATYNWE, TĘTNICA OCZNA, SZEWCZYNA, STRZELEC, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, PRZEDNÓŻEK, STATEK GŁĘBINOWY, UBYTEK, NORMANDZKI COB, MASALA DOSA, ŁOŻYSKO STOŻKOWE, GEOGRAFIA, PRĘGA, DESPOCJA, KODYFIKATOR, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, BIBUŁKARZ, LIMUZYNA, GŁOWICA, ETOLOGIA, KINOMANIAK, GOLONKA, TANY, TECHNIKA CYFROWA, HAŁAŚNIK, SYSTEM ARGENTYŃSKI, PŁYTA, ATOPINA, EKSTRALIGA, UKŁAD HORMONALNY, OCIEKACZ, CZELADNIK, LIMAKOLOGIA, PIĘTKA, ROZSADNIK, WOLA BOŻA, SZKIELET OSIOWY, SZLACHTA CHORĄGWIANA, KAWAŁ, LUFA, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, SHIMMY, ŁUPEK, HIPPISKA, ZIEMIA, MAGIERA, WYPRAWKA, OKRĘŻNICA ESOWATA, CRIOLLO, PAPILOTEK, GLINKA KAOLINOWA, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, SUWNICA POMOSTOWA, TERMINATOR, REFREN, NARZĄD ROZRODCZY, MYDLARNIA, KLESZCZE, RECEPCJA, CHORRERA, CZWARTACZKA, BRZUSIEC, HARD ROCK, EMPIREUM, DIVA, KLUCHY, BLANKOWANIE, KONESERSTWO, PŁASZCZ WODNY, KLASA, BIEDRONKA, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, TRIESTEŃSKA, SŁOWIANKA, BAKALIE, GARNIZON, FARSZ, RAGLAN, ZLEW, BALDACH ZŁOŻONY, JATKA, NAKAZ, WODA PO KISIELU, LATAJĄCY DYWAN, CYTADELA, PAŃSTWO POLICYJNE, PAPIER BEZDRZEWNY, KOŁATANINA, ELEKTROSTAT, OGATA, ZWÓJKOWATE, KWADRATURA, WIERZCHOWINA, OBSESYJNOŚĆ, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, MARSZ PATROLOWY, SFERA GWIAZD STAŁYCH, LIST POLECONY, DOMEK, MIEŚCINA, KWARTET SMYCZKOWY, WYDARZENIE, MANDAT, ILUZJA PIENIĄDZA, UKROP, INTERWENIENT UBOCZNY, DORADCA PODATKOWY, ZRZĄDZENIE, LIVERPOOLSKA, OWADOŻERNOŚĆ, MAKSYMALIZM, MIKROFILM, KARP PEŁNOŁUSKI, KASZA, TRENT, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, KASA, ANGEOLOGIA, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, KSYNO, DRAMAT, BICZYKOODWŁOKOWCE, ZEBRA, GALINSTAN, ŁĄCZNIK SZCZĘKOWY, NEOREALIZM, TUNEL, SYMBOL, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, CEMENTOWE BUTY, RAJD, BARBARYZACJA, BUTONIERKA, MUGOL, TOTEM, ACHAJA, RAMIENICA OMSZONA, REGRESJA PROBITOWA, ANDANTINO, SUW, SAMOA ZACHODNIE, DECENTRALIZACJA, CHIRURGIA URAZOWA, RUSEK, GNIAZDO, WARZELNIA, PERSONA, OFIAKOMORFY, ODROSTY, KRATA, SZALKA, REIFIKACJA, WYGŁAD TEKTONICZNY, AFRYKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, SZYNK, MALAKOLOGIA, PRZEDZIAŁ, CHŁOPIEC, ZBROJA PEŁNA, LORETANKA, WYTAPIALNIA, FARMACEUTA, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, DYBUK, EROS, ARTYLERIA LEKKA, NITROZOBAKTERIA, KAWA Z MLEKIEM, SZKŁO LABORATORYJNE, AUTOPILOT, JAGODOWISKO, UŻYTEK, ELEKTRYCZNOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, ZEGAR MOLEKULARNY, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, SZERMIERZ, NIDERLANDZKI, WIZJER, CHOROBA EKBOMA, ZWARCIE, WYŁAM, OPŁATA, ZADZIERZGNIĘCIE, BOBIK, GLIKOPROTEID, OSTRA REAKCJA NA STRES, JĘZYK, ŚRÓDBRZUSZE, ?MOMENT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.602 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LOKAL, W KTÓRYM SERWUJE SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM DRINKI I KOKTAJLE ALKOHOLOWE; CZĘSTO STANOWI WYDZIELONĄ CZĘŚĆ NP. HOTELU, RESTAURACJI ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LOKAL, W KTÓRYM SERWUJE SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM DRINKI I KOKTAJLE ALKOHOLOWE; CZĘSTO STANOWI WYDZIELONĄ CZĘŚĆ NP. HOTELU, RESTAURACJI ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DRINK-BAR lokal, w którym serwuje się przede wszystkim drinki i koktajle alkoholowe; często stanowi wydzieloną część np. hotelu, restauracji itp (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DRINK-BAR
lokal, w którym serwuje się przede wszystkim drinki i koktajle alkoholowe; często stanowi wydzieloną część np. hotelu, restauracji itp (na 9 lit.).

Oprócz LOKAL, W KTÓRYM SERWUJE SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM DRINKI I KOKTAJLE ALKOHOLOWE; CZĘSTO STANOWI WYDZIELONĄ CZĘŚĆ NP. HOTELU, RESTAURACJI ITP sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - LOKAL, W KTÓRYM SERWUJE SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM DRINKI I KOKTAJLE ALKOHOLOWE; CZĘSTO STANOWI WYDZIELONĄ CZĘŚĆ NP. HOTELU, RESTAURACJI ITP. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

x