BŁYSTK SKŁADAJĄCA SIĘ Z DRUTU, NA KTÓRYM OSADZONY JEST KORPUS, KORALIKI ŁOŻYSKUJĄCE STRZEMIĄCZKO, NA KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ OBRACAJĄCY SIĘ PODCZAS ŚCIĄGANIA, WYPROFILOWANE SKRZYDEŁKO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BŁYSTKA OBROTOWA to:

błystk składająca się z drutu, na którym osadzony jest korpus, koraliki łożyskujące strzemiączko, na którym znajduje się obracający się podczas ściągania, wyprofilowane skrzydełko (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BŁYSTK SKŁADAJĄCA SIĘ Z DRUTU, NA KTÓRYM OSADZONY JEST KORPUS, KORALIKI ŁOŻYSKUJĄCE STRZEMIĄCZKO, NA KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ OBRACAJĄCY SIĘ PODCZAS ŚCIĄGANIA, WYPROFILOWANE SKRZYDEŁKO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.266

CZUJKA, PAS RADIACYJNY, CHOROBA DEGOSA, POLITYKA ZDROWOTNA, NIRWANA REZONANSOWA, MAIL, BIEGUN MAGNETYCZNY, SIODEŁKOWCE, MALAKOZOOLOGIA, WIMBLEDON, MANDARYŃSKI, GUŁAG, BAON, SYNTEZATOR, OTOCZENIE, ELEKTRONIKA, NOCEK DUŻY, OBRONA SYCYLIJSKA, ABNEGATKA, ATASZAT, PERKOZ CHILIJSKI, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, GRUCZOŁ DOKREWNY, ŚREDNIA WINSOROWSKA, KOSA, FILM MUZYCZNY, OUTSIDER, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, CIASNOTA, OKRĘŻNOŚĆ, HIPNOTYK, TEREN OTWARTY, DRAG, PENITENCJARYSTYKA, NARCYZ, RELACJA TOTALNA, STREFA KONWEKTYWNA, MOTYLOWCOWATE, ADMIRER, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, PISMO, KUBEK, BĄBELEK, TLENEK AZOTU, POMROWICOWATE, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, DOLICHOCEFALIA, SOCZEWKA FRENSELA, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, WSPARCIE, MANDALA, LICZNIK PRĄDOWY, CZĘŚĆ, BRACTWO RYCERSKIE, ZABUDOWANIA, SKLEP ZOOLOGICZNY, ELBAIT, IMMUNOGENETYKA, SZALENIEC, TURBINA PAROWA, ŚNIOT, INWERSJA, BIEG, GŁUCHY TELEFON, WESTERN, OGNISKO, KLATCHIAŃSKI, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, LISZAJ CZERWONY, KOLEJKA GONDOLOWA, PROPLASTYD, PROFESJA ZAKONNA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, TRAWERS, RYNEK NABYWCY, NIEWOLNIK, ZWIERANIE SZYKÓW, ZAPUSTY, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, GEOCENTRYZM, PRAWO PRYWATNE, ARMEŃSKI, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, STAW KULISTY WOLNY, MIEJSCOWY, CIĘŻAR DOWODU, BAROSKOP, NAZWA SYSTEMATYCZNA, ADAT, EOZYNOCYT, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, ZWINIĘCIE ŻAGLI, KARLIK ŚREDNI, SYGNAŁ DYSKRETNY, ACYDOFIT, GRAMATYKA GENERATYWNA, PANTOGRAF, STRATEGIA, ROZSADNIK, INŻYNIER DUSZY, KREDENS, SEGMENT, SZEW, ŁODRANIT, ANTOWIE, LIROGON ALBERTA, PIENIĄŻEK, BRONCHOGRAFIA, STANCA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, PLOTER TNĄCY, GORZELNICTWO, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, CELEBRACJA, KURTYNA SKALNA, WŁOSKOWATOŚĆ, SYSTEM PREZYDENCKI, KICZUA, WUEF, PUDER BRĄZUJĄCY, AMALGAMAT, CMOKIER, CZARNY SZLAK, TRANSWESTYTKA, DITLENEK WĘGLA, SAMOCHWALCA, DYSTORSJA, TEATR EPICKI, HURTNICA PODOBNA, ŁOPIAN, IZOMORFIZM, PODPINKA, EWOLUCJONIZM, GINEKOMASTIA, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, SZALONA GŁOWA, DIZAJN, SILNIK CZTEROTAKTOWY, PINGWIN MAŁY, WSPOMNIENIE, PRZEPOCZWARZENIE, WYMIANA, TEOLOGIA BIBLIJNA, MOŻLIWOŚĆ, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, KARTA WIZYTOWA, RUDERA, ZAPRZĄG, KODEKS, PROSIAK, PRZYBYTEK, CIĄŻENIE POWSZECHNE, CHOROBA LEVA, FRYZ ARKADOWY, DOM WIELORODZINNY, ANIMACJA, HIPERTONIA, STATEK, SZACHY TRZYOSOBOWE, NOZOLOGIA, PELYKOZAURY, GONIOMETRIA, TELEWIZORNIA, MROCZEK POSREBRZANY, LEJEK, ALPINARIUM, MIARA, SZPULA, CZESTER, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, POŻEGNANIE, PASKUDNIK, WYŁADOWANIE JARZENIOWE, ZARANIE, PODGRZYBEK, MAŁA GASTRONOMIA, SŁOWO, ZDRÓJ, WIEK NIEMOBILNY, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, OSIOŁ, PRACOWNIA, AGNOSTYCYZM, BUŁGARYSTYKA, RÓŻOWA LANDRYNKA, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, KOMETKA, WIRTUOZERSTWO, MLECZAJ LEPKI, UCHO ZEWNĘTRZNE, TYBETAŃCZYK, KOŃ PRZEWALSKIEGO, OGRÓDEK JORDANOWSKI, CHEMIA, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, PERYPATETYK, KONFERENCJA, SILNIK ELEKTRYCZNY, PALMA, PUSZKA, GIPS, DZWONNICA, ABRAKADABRA, DROGI RODNE, HAMULEC LUZOWANY, PROSEKTORIUM, PIES OGRODNIKA, HELIOFIZYKA, DEPORTOWANY, CHOROBA GAMSTORP, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, DWÓJKA PODWÓJNA, RUTYNA, NADZIEWKA, PARABOLA SZEŚCIENNA, OJCIEC CHRZESTNY, HEAVY METAL, ROZDZIAŁ, HIPOPOTAM, LOGOPEDKA, CIASNOŚĆ, PASEK MAGNETYCZNY, MADZIARSKI, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, STAROŻYTNICTWO, ROMULAŃSKI, MAGNI, NATURYSTKA, DZBANECZEK, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, FORMAT, MECHANIKA TEORETYCZNA, WITREKTOMIA, ADOPCJA, APARAT REGENERACYJNY, POŁOŻNICTWO, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, WYSTĘPOWANIE, SZYBKI PANCERNIK, KWATERUNEK, PSIKUS, SUBREGION, PARA MINIMALNA, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, PRZEMIANA POLITROPOWA, WPŁYWOWOŚĆ, CUDOTWÓRCZYNI, NADWZROCZNOŚĆ, CZELADNIK, SPŁYW BŁOTNY, SEKWENCJA AMINOKWASOWA, POWŁOKA, KLASA, TECHNIKA KLASYCZNA, GENTIL, JELEC, GRAFA, MIECZOGONY, MANIKIURZYSTKA, SREBRNA PAPROĆ, JUMA, KONTROLA, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, BIFURKACJA, NATRĘT, TURBINA RUROWA, NET, LENIWIEC BRUNATNY, EKSPAT, TRUST, WIATR POZORNY, WZGÓREK NASIENNY, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, SELENODEZJA, NOSACZ MENTAWAJSKI, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, MÓWNOŚĆ, PLANETARIUM, BUZKASZI, DÓŁ, ZBIEŻNOŚĆ, UPADŁOŚĆ, SZABLA, WATAHA, PURYNA, ASFALT, MAJACZENIE, PERFUMKI, APTECZKA, SURF, PIŁA, KSIĄŻĄTKO, KADZIDŁO, BARIERA JĄDROWA, KARCZMA, SPŁATA, JOŁOP, ?TELEMARK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.266 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BŁYSTK SKŁADAJĄCA SIĘ Z DRUTU, NA KTÓRYM OSADZONY JEST KORPUS, KORALIKI ŁOŻYSKUJĄCE STRZEMIĄCZKO, NA KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ OBRACAJĄCY SIĘ PODCZAS ŚCIĄGANIA, WYPROFILOWANE SKRZYDEŁKO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BŁYSTK SKŁADAJĄCA SIĘ Z DRUTU, NA KTÓRYM OSADZONY JEST KORPUS, KORALIKI ŁOŻYSKUJĄCE STRZEMIĄCZKO, NA KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ OBRACAJĄCY SIĘ PODCZAS ŚCIĄGANIA, WYPROFILOWANE SKRZYDEŁKO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BŁYSTKA OBROTOWA błystk składająca się z drutu, na którym osadzony jest korpus, koraliki łożyskujące strzemiączko, na którym znajduje się obracający się podczas ściągania, wyprofilowane skrzydełko (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BŁYSTKA OBROTOWA
błystk składająca się z drutu, na którym osadzony jest korpus, koraliki łożyskujące strzemiączko, na którym znajduje się obracający się podczas ściągania, wyprofilowane skrzydełko (na 15 lit.).

Oprócz BŁYSTK SKŁADAJĄCA SIĘ Z DRUTU, NA KTÓRYM OSADZONY JEST KORPUS, KORALIKI ŁOŻYSKUJĄCE STRZEMIĄCZKO, NA KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ OBRACAJĄCY SIĘ PODCZAS ŚCIĄGANIA, WYPROFILOWANE SKRZYDEŁKO sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - BŁYSTK SKŁADAJĄCA SIĘ Z DRUTU, NA KTÓRYM OSADZONY JEST KORPUS, KORALIKI ŁOŻYSKUJĄCE STRZEMIĄCZKO, NA KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ OBRACAJĄCY SIĘ PODCZAS ŚCIĄGANIA, WYPROFILOWANE SKRZYDEŁKO. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast