KSIĘGA AKCJI IMIENNYCH I ŚWIADECTW TYMCZASOWYCH, KTÓRĄ W SPÓŁCE AKCYJNEJ ORAZ KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ OBOWIĄZANY JEST PROWADZIĆ ZARZĄD TEJ SPÓŁKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KSIĘGA AKCYJNA to:

księga akcji imiennych i świadectw tymczasowych, którą w spółce akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej obowiązany jest prowadzić zarząd tej spółki (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KSIĘGA AKCJI IMIENNYCH I ŚWIADECTW TYMCZASOWYCH, KTÓRĄ W SPÓŁCE AKCYJNEJ ORAZ KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ OBOWIĄZANY JEST PROWADZIĆ ZARZĄD TEJ SPÓŁKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.182

BOCIAN SIODLASTY, OPACZNOŚĆ, KOŁO POŁUDNIKOWE, ZARAŻONY, SUWAK MONGOLSKI, SKARYFIKATOR, ŻYWOŚĆ, FIMBRIA, PIERDOŁA SASKA, GE'EZ, GŁUPEK, GRZYB TRUJĄCY, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, CZARNY PIOTRUŚ, UKRZYWDZONY, ŚWINIOKSZTAŁTNE, TYBINKA, MROK, MOCARZ, BEZŻUCHWOWCE, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, VIP, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, LAS OCHRONNY, WYWIAD, MIŚ KOALA, MINIPIŁKA, MIARA, NIEZALEŻNOŚĆ, OCZKO, NIENAGANNOŚĆ, BEZNADZIEJA, ŚLEDŹ AZOWSKI, NOWICJUSZ, ZAKRĘT, KILOKALORIA, SZAŁOT, MACHORKA, FIGHTER, MORFOLOGIA, ZACISZNOŚĆ, KISZKA PODGARDLANA, BUJAK, KAWALERSKA FANTAZJA, DŁUGODZIÓB, GOŹDZIANKA, KALAMONDIN, OGIEŃ, PORÓD RODZINNY, BOCZNICA KOLEJOWA, KOLUGO, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, WYCIĄG TALERZYKOWY, FUNKCJA MIERZALNA, OKRUTNOŚĆ, ATU, SWAR, ODDANIE, PODDAŃCZOŚĆ, ZAGÓRZE, LIROGON SKROMNY, POKOJOWOŚĆ, BYLICA BOŻE DRZEWKO, CIOTA, JIG, PILA, OGRANICZONOŚĆ, EKSPERYMENT KLINICZNY, ASTERION, LOPOLIT, CZABAN, ANTENA YAGI-UDA, PATENA, FAJKA POKOJU, KOMPETENTNOŚĆ, OKAP, LIEBERMANN, TRUST, FAKTOR, DIZAJN, WĘŻÓWKA, SŁOWO MASZYNOWE, TRASZKA PAZURZASTA, KUTYKULA, TRANSPARENTNOŚĆ, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, NIEPROFESJONALNOŚĆ, SATELITA SZPIEGOWSKI, BALDACHIM, TRASA WYLOTOWA, PODŁOTA, BESKIDNIK, NIESPODZIEWANOŚĆ, SUFFOLK, KONSTYTUTYWNOŚĆ, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, POSTĘPOWANIE CYWILNE, VALLADOLID, BAZYLIKA MNIEJSZA, ROŚLINY NACZYNIOWE, WIEWIÓRKA POSPOLITA, PRZEKAZ, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, BRZOZA PŁACZĄCA, GWAJAKOWIEC, DRĄG TŁOKOWY, ŚLIMAK, RUNO, FITOREMEDIACJA, ASTER SOLNY, ABLACJA, STRZEMIENNY, OPONA, SZCZURO-WIEWIÓRKA, INTERPRETACJA, PŁYTA KORKOWA, NEGACJONIZM, WELUR, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, SILNIK BENZYNOWY, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, HURTNICA WSTYDLIWA, KEKANIE, HIPERINFLACJA, KANAŁ LATERALNY, WŁAŚCIWOŚĆ, PŁEĆ, PORÓD POŚLADKOWY, SZEREG NEPTUNOWY, NERWOWOŚĆ, SŁOWO, CZERWONY KRZYŻ, CZTEROKROTNOŚĆ, KORTLAND, STADION, MISO, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, KOŁNIERZ, LUBIEŻNOŚĆ, SZYMPANS, PEDAŁÓWKA, PEREŁKA, BŁONICA GARDŁA, GLOBALNOŚĆ, ESENCJA, SOSNA POSPOLITA, PRAWO PRACY, GICZ, DOLAR AMERYKAŃSKI, OBSESYJNOŚĆ, TORFOWIEC NASTROSZONY, FRAZA PRZYIMKOWA, PROPORZEC, METKA, FRYZ, JEDNOSTKA ZALEŻNA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, PŁOMYK, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, DOBRO PODSTAWOWE, WIRTUOZERSTWO, UKŁAD MOCZOWY, ŁUK KLASYCZNY, NALEGANIE, NIEJASNOŚĆ, POLIMORFIZM, GLIKOZYD FENOLOWY, INIEKCYJNOŚĆ, GOLONKA, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, JĘZYK ARABSKI, EFEKT DOPPLERA, ZAGRODA MINOWA, MAIL, REFLEKTOR, MIKROTRON, SZTUBACKOŚĆ, BRUDNICA NIEPARKA, KROŚNIANIN, MANAT AFRYKAŃSKI, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, NÓŻ MYŚLIWSKI, EFEKTOWNOŚĆ, UKŁAD RĄBKOWY, PUPIL, WODA LECZNICZA, HANIEBNOŚĆ, ŚLUZICE, DEWOLUCJA, EKRAN, CRACK, REIFIKACJA, PARTIA, UKOŚNIKOWATE, KOZERA, RĘKOSKRZYDŁE, OSPALSTWO, SILNIK INDUKCYJNY, OPTYKA FALOWA, FIRMA KRZAK, SCRATCHING, ZANOKCICA ZIELONA, MEZOMORFIA, DRUH, POLSKOŚĆ, PADEMELON RUDONOGI, SIARCZEK, KAPITAŁ WŁASNY, PINGWIN KRÓTKOCZUBY, ŁADOWNICZY, KOMPLEMENTARIUSZ, NANSUK, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, KLAUSTROFOBIA, JĘZYK GYYZ, DERYWATYWA, PEWNIK, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, AMEBOCYT, BOWLS, MINI-ALBUM, BUTELKA ZAPALAJĄCA, NIEZALEŻNOŚĆ, KOMPANIA WARTOWNICZA, BOROWIK DUPAINA, SEJMIK GENERALNY, KAWA ZBOŻOWA, IMPERATYW KATEGORYCZNY, CYPRYŚNIK, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, WIESZAK, RYSUNEK, JĘZYCZEK, ŁABĘDZIA SZYJA, EKSPARTNER, EMALIA, RODZICIELSKOŚĆ, GĘSIÓWKA EGIPSKA, GRUBA ZWIERZYNA, GÓWNIANOŚĆ, MELIORACJA AGROTECHNICZNA, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, KAMIEŃ, RÓW, PRZYJEZDNY, WIRUS, HYDROKSYZYNA, JEŻYNA, RYZYKO KONWERSJI, CHOROBA WESELBRONSKA, PIOŁUN, ZASZŁOŚĆ, OGIEŃ KRZYŻOWY, KĄSACZOWATE, EGZEKUTYWA, ONTOLOGIZM, ROTAWIRUS, PRZEDŁUŻACZ, ADVOCATUS DIABOLI, BUŁKA MONTOWA, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, KATOLICYZM, ABRAZJA, PAKIET KONTROLNY, KOLORYSTYKA, MARTWY CIĄG, KSIĘGA, KABANOS, POPRZEDNICZKA, UCHAL, ROZPOREK, STRONA CZYNNA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, WARTOŚĆ, TARKA, KAPSYD, DZIĄSŁO, PORYWCZOŚĆ, STAW OSADOWY, ZBIOREK, GRYZETKA, NADAWCA, USZKA, STROLLER, ALFA ROMEO, BAWEŁNA, WRZÓD HUNTERA, PISMO OKÓLNE, ADRES KORESPONDENCYJNY, WIŚNIA, RYCINA, LAKOLIT, GŁOŚNOŚĆ, WIERTACZ, OENEROWIEC, FARBKA, JAZ ZASTAWKOWY, ROZSTRZYGALNOŚĆ, PRĘT, ?MORTAL KOMBAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.182 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KSIĘGA AKCJI IMIENNYCH I ŚWIADECTW TYMCZASOWYCH, KTÓRĄ W SPÓŁCE AKCYJNEJ ORAZ KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ OBOWIĄZANY JEST PROWADZIĆ ZARZĄD TEJ SPÓŁKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KSIĘGA AKCJI IMIENNYCH I ŚWIADECTW TYMCZASOWYCH, KTÓRĄ W SPÓŁCE AKCYJNEJ ORAZ KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ OBOWIĄZANY JEST PROWADZIĆ ZARZĄD TEJ SPÓŁKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KSIĘGA AKCYJNA księga akcji imiennych i świadectw tymczasowych, którą w spółce akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej obowiązany jest prowadzić zarząd tej spółki (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KSIĘGA AKCYJNA
księga akcji imiennych i świadectw tymczasowych, którą w spółce akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej obowiązany jest prowadzić zarząd tej spółki (na 13 lit.).

Oprócz KSIĘGA AKCJI IMIENNYCH I ŚWIADECTW TYMCZASOWYCH, KTÓRĄ W SPÓŁCE AKCYJNEJ ORAZ KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ OBOWIĄZANY JEST PROWADZIĆ ZARZĄD TEJ SPÓŁKI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - KSIĘGA AKCJI IMIENNYCH I ŚWIADECTW TYMCZASOWYCH, KTÓRĄ W SPÓŁCE AKCYJNEJ ORAZ KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ OBOWIĄZANY JEST PROWADZIĆ ZARZĄD TEJ SPÓŁKI. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x