PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM NAUCZA SIĘ DZIAŁAŃ UKIERUNKOWANYCH NA KSZTAŁTOWANIE POSTAW (TJ. STOSUNKU DO CIAŁA I FIZYCZNEGO FUNKCJONOWANIA) ORAZ POSTAW PROSPOŁECZNYCH (TJ. STOSUNKU DO ŻYCIA I INNYCH LUDZI, PRZEKONAŃ I WARTOŚCI MORALNYCH), A RÓWNOCZEŚNIE NASTAWIONE NA WSPIERANIE ROZWOJU FIZYCZNEGO I ZDROWIA ORAZ KSZTAŁTOWANIE TRWAŁEGO OBYCZAJU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I TROSKI O WYDOLNOŚĆ FIZYCZNĄ, SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNĄ I PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁA; SZKOLNE ZAJĘCIA SPORTOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYCHOWANIE FIZYCZNE to:

przedmiot szkolny, na którym naucza się działań ukierunkowanych na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postaw prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała; szkolne zajęcia sportowe (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM NAUCZA SIĘ DZIAŁAŃ UKIERUNKOWANYCH NA KSZTAŁTOWANIE POSTAW (TJ. STOSUNKU DO CIAŁA I FIZYCZNEGO FUNKCJONOWANIA) ORAZ POSTAW PROSPOŁECZNYCH (TJ. STOSUNKU DO ŻYCIA I INNYCH LUDZI, PRZEKONAŃ I WARTOŚCI MORALNYCH), A RÓWNOCZEŚNIE NASTAWIONE NA WSPIERANIE ROZWOJU FIZYCZNEGO I ZDROWIA ORAZ KSZTAŁTOWANIE TRWAŁEGO OBYCZAJU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I TROSKI O WYDOLNOŚĆ FIZYCZNĄ, SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNĄ I PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁA; SZKOLNE ZAJĘCIA SPORTOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.714

AUŁ, GRAF NIESPÓJNY, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, KATAKAUSTYKA, IMADŁO ŚLUSARSKIE, TV, AUDIENCJA GENERALNA, PIERWORODZTWO, GROOMER, DIAKON, TLENEK, SZTUCZNA INTELIGENCJA, REALNOŚĆ, POCZUCIE HUMORU, WYWROTNOŚĆ, SZAL, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, WIDEŁKI, RICERCAR, WYMIERNIK, ETNOPSYCHOLOGIA, MIASTO POWIATOWE, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, EPICYKL, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, MAGNETYZM, TAŚMA MONATAŻOWA, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, REOFIL, MARKIZA, STARA MALUTKA, WIEK ROZRODCZY, KREDYT PREFERENCYJNY, AFIRMACJA, LINIA PRZEMIANY, TROLEJBUS, ADMINISTRACJA MORSKA, OKRES SKŁADKOWY, WYŻ, DEPRYWACJA RELATYWNA, HALOGENOWODÓR, KLUSKA KŁADZIONA, WŁOCHACZ, UNIŻONOŚĆ, LINIA ROZUMU, AZYL, PARAMEDYK, ZAMEK KLINOWY, SAMOZAPALENIE SIĘ, MIŁOŚĆ, PIONEER, ARCHIWIZACJA, ANTEOZAUR, LAICYZACJA, KOSA, LUSTRO, ORZEŁ, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, LOTNOŚĆ, RYBONUKLEOZYD, TAPIR INDYJSKI, KRĄŻENIE OBWODOWE, CZEPLIWOŚĆ, DOM ZDROJOWY, BOREWICZ, KRÓTKI WZROK, SZKATUŁA, DZIECKO WIEKU, DYGNITARZ, KOŻUSZYSKO, CIEMNA ENERGIA, DARNIÓWKA POSPOLITA, EMBRIOGENEZA, SCHRON, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, KANCELISTA, ARMINIANIZM, ALFA ROMEO, CISOWATE, REKOLEKCJE, DRZEWNICA GÓRSKA, MIEJSCE PRACY, KORYTOZAUR, LITERNICTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, PERKOZ GRUBODZIOBY, LÓD LODOWCOWY, HIPERINFLACJA, KRÓLOWANIE, PĘDNIK AZYMUTALNY, CEDRZYNIEC KALIFORNIJSKI, KULTURA MATERIALNA, TEORIA KATASTROF, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, APROKSYMACJA, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, GRUPA AZOWA, RUCH PROSTOLINIOWY, CYRKUMFLEKS, TINGEL, CHLOASMA, SKLEPIENIE, LINIA TRAMWAJOWA, NAJBLIŻSZA RODZINA, RUPNIK, HIPOTEKA, FINEZYJNOŚĆ, ZWAPNIENIE, PŁETWA, STRAŻ, TONIĘCIE, MIKROELEMENT, BLASZKA, DRESIK, AKT, WIDLICZKA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, KRĘG SZCZYTOWY, WAŁ, NAWALENIE SIĘ, NIEOSTROŻNOŚĆ, KONDYCJONER, GĄSKA WIOSENNA, ŚREDNIA GEOMETRYCZNA, ŚWIAT, CEROWNIA, GRAF EULEROWSKI, MÓŻDŻEK, MIS, TRZECI ŚWIAT, ZLEWOZMYWAK, KOMUNA LUDOWA, SPÓŁGŁOSKA USTNA, KRYTYKANT, ZALESZCZOTKI, ROPUCHA WODNA, INSTRUMENT KLAWISZOWY, KOLEBKA, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, ŻONGLERKA, PROMIEŃ ALFA, POLITYKA MIESZKANIOWA, KARCZUNEK, EFEKT FOTOELEKTRYCZNY, MANIPULATOR, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, HIPOTEZA GAI, DIAGNOSTA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, LEMURKI, ŚLUZICE, WESOŁEK, RELACJA SYMETRYCZNA, KONOTACJA, MANIERY, PEBA, SUCHA IGŁA, PROINNOWACYJNOŚĆ, CZEKADEŁKO, SAMOLOT WOJSKOWY, ZAUWAŻALNOŚĆ, RAJD, KROK MILOWY, REKONWERSJA, ANTYNATURALIZM, LEKTURA, CZYSZCZALNIA, TESLA, LEWORĘKI, SPŁYW, ORBITA, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, KRATER BOCZNY, RYNKA, MONARCHIA, KOZA, FLAK, PLAŻÓWKA, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, JAŁOWNIK, ŁYŻKA CEDZAKOWA, GRAMATYKA, HISTRA, WILCZY GŁÓD, ŚWINIA, ZDZIADZIENIE, NOTOWANIE CIĄGŁE, FIRMAMENT, GEREZA KRÓLEWSKA, BAZOFIL, OPERA, LAS GRĄDOWY, MISIACZEK, PŁOMIEŃ, POGODNOŚĆ, PIASEK SZKLARSKI, WARTOŚCIOWOŚĆ, CYKL ASTRONOMICZNY, SZKARADZTWO, METAMORFIZM PROGRESYWNY, CIĄŻENIE POWSZECHNE, BRZYDULA, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, GRUSZA, NADZIEWARKA, PRZEDPIERSIE, RANGA WIĄZANA, CHMURA WARSTWOWA, FILOZOFIA KRYTYCZNA, USZKO, STYGOBIONT, ZAPRUCIE SIĘ, WIDŁY, PRZEDNÓWEK, KWIATEK, OKULAR, ELFICA, AFRYKANIZACJA, MOL, BLOK KONTYNENTALNY, REZYDENT, SUSZARKA, NOSACZ, JEDNOŻEŃSTWO, MISKA SOCZEWICY, ANARCHIZM, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, PORĘBA, PATYCZAK, SEKCJA, ARACHOLOGIA, SONDA, DRYL, AREOPAG, PLUSY, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, PRZEWÓD, WYDZIAŁ, FURUNKULOZA, AKUSTYKA, PEPPERONI, BĘBEN, SEROHEMATOLOGIA, PRACA WYJŚCIA, ARYTMETYKA BINARNA, KAPLIN, NENCKI, ROZWÓJ RODOWY, BANDA, INSTYTUT ŚWIECKI, CYKL MIESIĄCZKOWY, RAJA SIWA, BICIE CZOŁEM, ZAKON ŻEBRZĄCY, CZARNUSZKA, MISTRZ, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, SPRAWNOŚĆ, ALFABET WIĘZIENNY, ŻÓŁWIAK MALAJSKI, FIGURA, INTERNALIZACJA, CZTEROETYLOOŁÓW, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, PŁASKONOS, ŻELAZNE PŁUCO, NASTĘPSTWO, PRAWO MOORE'A, DRZEWO, OGNISKO MUZYCZNE, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, PIKIETA, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, KORONKARZ, BECZKA ŚMIECHU, RÓG, TRASZKA GRZEBIENIASTA ALPEJSKA, MARZENIE, POTPOURRI, DWUBÓJ, KOŃCZYNA DOLNA, OPERA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, REAKTYWACJA, MARKETING RELACYJNY, FERRIMAGNETYZM, SYSTEM ARGENTYŃSKI, KATECHISTA, JĘZYK, WIĘŹ, DRIPPER, GRUPA NACISKU, PALEOPATOLOGIA, WAPIENNIK, PRZYTUŁEK, POŁĄCZENIE WCISKOWE, ?CIAŁO OBCE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.714 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM NAUCZA SIĘ DZIAŁAŃ UKIERUNKOWANYCH NA KSZTAŁTOWANIE POSTAW (TJ. STOSUNKU DO CIAŁA I FIZYCZNEGO FUNKCJONOWANIA) ORAZ POSTAW PROSPOŁECZNYCH (TJ. STOSUNKU DO ŻYCIA I INNYCH LUDZI, PRZEKONAŃ I WARTOŚCI MORALNYCH), A RÓWNOCZEŚNIE NASTAWIONE NA WSPIERANIE ROZWOJU FIZYCZNEGO I ZDROWIA ORAZ KSZTAŁTOWANIE TRWAŁEGO OBYCZAJU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I TROSKI O WYDOLNOŚĆ FIZYCZNĄ, SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNĄ I PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁA; SZKOLNE ZAJĘCIA SPORTOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM NAUCZA SIĘ DZIAŁAŃ UKIERUNKOWANYCH NA KSZTAŁTOWANIE POSTAW (TJ. STOSUNKU DO CIAŁA I FIZYCZNEGO FUNKCJONOWANIA) ORAZ POSTAW PROSPOŁECZNYCH (TJ. STOSUNKU DO ŻYCIA I INNYCH LUDZI, PRZEKONAŃ I WARTOŚCI MORALNYCH), A RÓWNOCZEŚNIE NASTAWIONE NA WSPIERANIE ROZWOJU FIZYCZNEGO I ZDROWIA ORAZ KSZTAŁTOWANIE TRWAŁEGO OBYCZAJU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I TROSKI O WYDOLNOŚĆ FIZYCZNĄ, SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNĄ I PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁA; SZKOLNE ZAJĘCIA SPORTOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYCHOWANIE FIZYCZNE przedmiot szkolny, na którym naucza się działań ukierunkowanych na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postaw prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała; szkolne zajęcia sportowe (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYCHOWANIE FIZYCZNE
przedmiot szkolny, na którym naucza się działań ukierunkowanych na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postaw prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała; szkolne zajęcia sportowe (na 18 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM NAUCZA SIĘ DZIAŁAŃ UKIERUNKOWANYCH NA KSZTAŁTOWANIE POSTAW (TJ. STOSUNKU DO CIAŁA I FIZYCZNEGO FUNKCJONOWANIA) ORAZ POSTAW PROSPOŁECZNYCH (TJ. STOSUNKU DO ŻYCIA I INNYCH LUDZI, PRZEKONAŃ I WARTOŚCI MORALNYCH), A RÓWNOCZEŚNIE NASTAWIONE NA WSPIERANIE ROZWOJU FIZYCZNEGO I ZDROWIA ORAZ KSZTAŁTOWANIE TRWAŁEGO OBYCZAJU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I TROSKI O WYDOLNOŚĆ FIZYCZNĄ, SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNĄ I PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁA; SZKOLNE ZAJĘCIA SPORTOWE sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM NAUCZA SIĘ DZIAŁAŃ UKIERUNKOWANYCH NA KSZTAŁTOWANIE POSTAW (TJ. STOSUNKU DO CIAŁA I FIZYCZNEGO FUNKCJONOWANIA) ORAZ POSTAW PROSPOŁECZNYCH (TJ. STOSUNKU DO ŻYCIA I INNYCH LUDZI, PRZEKONAŃ I WARTOŚCI MORALNYCH), A RÓWNOCZEŚNIE NASTAWIONE NA WSPIERANIE ROZWOJU FIZYCZNEGO I ZDROWIA ORAZ KSZTAŁTOWANIE TRWAŁEGO OBYCZAJU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I TROSKI O WYDOLNOŚĆ FIZYCZNĄ, SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNĄ I PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁA; SZKOLNE ZAJĘCIA SPORTOWE. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x