FRAGMENT GENOMU ZNAJDUJĄCY SIĘ W PRZEWĘŻENIU WTÓRNYM NIEKTÓRYCH CHROMOSOMÓW, ZAWIERAJĄCY POWTARZAJĄCE SIĘ GENY KODUJĄCE CZĄSTECZKI RRNA O STAŁYCH SEDYMENTACJI 5,8S, 18S I 28S, PODZIELONE INTRONAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY to:

fragment genomu znajdujący się w przewężeniu wtórnym niektórych chromosomów, zawierający powtarzające się geny kodujące cząsteczki rRNA o stałych sedymentacji 5,8S, 18S i 28S, podzielone intronami (na 20 lit.)ORGANIZATOR JĄDERKA to:

fragment genomu znajdujący się w przewężeniu wtórnym niektórych chromosomów, zawierający powtarzające się geny kodujące cząsteczki rRNA o stałych sedymentacji 5,8S, 18S i 28S, podzielone intronami (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FRAGMENT GENOMU ZNAJDUJĄCY SIĘ W PRZEWĘŻENIU WTÓRNYM NIEKTÓRYCH CHROMOSOMÓW, ZAWIERAJĄCY POWTARZAJĄCE SIĘ GENY KODUJĄCE CZĄSTECZKI RRNA O STAŁYCH SEDYMENTACJI 5,8S, 18S I 28S, PODZIELONE INTRONAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.752

DŻINN, REFORMATOR, STYL DORYCKI, VERTIKAL, AMANT, ABSTRAKCJA, KLASA, KARŁO, TANCERKA BRZUCHA, SPACJA, SZCZUDLARZ, UTRAKWIZM, POŻAR, WIRTUOZOSTWO, KOŁEK, WOLNY RODNIK, MIKOLOGIA, CHARLES, PRAKOLCZATKA, MOIETA, OKNO KROSNOWE, ADMIRER, CIEMNA ENERGIA, ANTROPONIMIA, OGRANICZNIK, BACHATA, NAJEBANIE SIĘ, AMORFICZNOŚĆ, KOPUŁA LODOWA, FOWIZM, PROTEZA, TERMOS BUFETOWY, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, KRAJ, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, ZŁOTOWŁOSA, SZCZOTKA, KOSMOGONIA, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, SZCZĘKOT, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, PŁATKI, MAŹNICA, PROPLASTYD, PARA NIEUPORZĄDKOWANA, WŚCIK DUPY, OGNIWO NALEWNE, ELITARYSTA, SUBLITORAL, NAGAR, LITERATURA PIĘKNA, OTWARCIE SERCA, KĄT DEPRESJI, CIELĘCINKA, SZCZELINA DYLATACYJNA, HARACZOWNIK, BAWOLE OKO, SUBRETKA, PERIODONTOLOGIA, WIATRAK, WYRĘB, ZŁOŻENIE BRONI, BIZNESWOMAN, MATKA, BLEJTRAM, PRZEKWIT, JUWENALIA, MOSIĄDZ, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, GRZYB SITARZ, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, WYRAŻENIE, SŁUŻBA KOŚCIELNA, PROMIEŃ ALFA, PANI, SAMOCHODZIARZ, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, RATAJE, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, TORPEDÓWKA LOTNA, DZIKUSKA, GEOBOTANIKA, SPRAWNOŚĆ, POJAZD KOLEJOWY, REKURS, MAGISTRALA, SERWITUT, SOWIET, FAJKA POKOJU, KAMIEŃ, ZAKRES REAKCJI, NOWOGWINEJKA, STYLIKOODWŁOKOWE, GNETOWE, WOW, DYNGUS, DŹWIGNICA LINOTOROWA, STATYKA, GROMADA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, HIEROGLIFY, FILOLOGIA POLSKA, OPĘTANY, PLASTYKA, PIETROW, KREWETKA ELEGANCKA, IMIĘ, ŚLĄSKI, GROTESKA, WCINKA, WERBOWNIK, INDIANA, LINIA PRZEMIANY, CHŁONIAK BURKITTA, MISIEK, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, STOK KONTYNENTALNY, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, GRZEBIEŃ BIODROWY, FATAMORGANA, JATAGAN, BABA JAGA, PRUSACZKA, EPILEPTOLOGIA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, CIĄŻA JAJOWODOWA, ZĄBEK, ASPIRANT, SZACHOWNICA PUNNETTA, DOWÓD REJESTRACYJNY, REKINY, PRAWO MOORE'A, REJESTRACJA, ZAKOLE, BARWICA DREWNA, NORMALNOŚĆ, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, NAMOLNOŚĆ, SKOCZNIA NARCIARSKA, DOBB, IGLICA, MEDIALNOŚĆ, BORSUK, POPYCHŁO, JAŁOWNIK, KOMISJA BUDŻETOWA, RECEPTARIUSZ, PARLAMENT, BIAŁA DIETA, PRAWOMOCNOŚĆ, ZAKON SZPITALNY, RUMUŃSKI, WIEDENKI, FEERIA, KOSTIUMERNIA, OCHOTNIK, PAS, SZYBOWISKO, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, PORT MORSKI, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, OPUSZCZENIE, LEGENDA, KOPALNIA, HIPERTONIA, JĘZYK PASZTO, STREFA HEADA, GARNUSZEK, ŻABIA LASKA, SARABANDA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, ENKLAWA, SZCZUR ŚNIADY, DWUNASTKA, STARUNEK, WASZA WYSOKOŚĆ, APIKOMPLEKS, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, WZÓR STRUKTURALNY, POJAZD KOŁOWY, PRAWO CURIE-WEISSA, KOSZULKA WODNA, KRYSZTAŁ, FELINOLOGIA, CIĘŻAREK, BACKGROUND, GROOMING, EDYKUŁA, SZCZUR POLINEZYJSKI, ADADŻIO, DROGÓWKA, NIEŚPIESZNOŚĆ, TWARDZIAK, WODORÓWKA, PŁYNNOŚĆ, SARKOIDOZA, LUSTRO, ASTRACHAN, SEZONOWIEC, RUCH, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, PUSZCZYK, OBRĘCZ, KACZKA PO PEKIŃSKU, ZYGMUNTÓWKA, LIRA, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, KOFAKTOR, CUKIER MLEKOWY, PADWAN, BŁYSTKA OBROTOWA, MONILOFITY, SŁOWIANIN, ALTERNAT, KISIEL, BEZWYZNANIOWIEC, CANTUS FIRMUS, TERAPIA BEHAWIORALNA, PODSKÓRNIA, ERA MEZOZOICZNA, NAPŁYW, ODRĘTWIENIE, RYNEK KONKURENCYJNY, PRZYCHACIE, KONIUGACJA BAKTERII, CIERNIOGŁOWY, PODPINKA, TEREN, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, KLEKOTKA, PRAŻONKA, SCENOPIS, SWATKA, KAWA Z MLEKIEM, DZIEŁO SZTUKI, SZAROTA BŁOTNA, HARD CORE, OBSYPISKO, CHOPIN, KRÓCIEC, TEREN ZIELENI, TYKA, POMYŁKA FREUDOWSKA, PRZEPLOTKA, TRIADA CHARCOTA, KOLANO, SKORUPA, DEMISEKSUALIZM, KONWOKACJA, FRUCZAK BUJANKOWIEC, DIAGRAM KWIATOWY, GAMBIR, UCHWYT ŚLIZGOWY, GARDEROBA, NADMIERNA SENNOŚĆ, NEBRASKA, NONET, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, PLAMKA ŻÓŁTA, DELFIN, ALEGORYCZNOŚĆ, POTENCJAŁ ZETA, STRONA, ENERGETYKA WIATROWA, DRAPACZ, NAKŁADKA, OLIGOFAG, JASZCZURKA WĘŻOWATA, KOŃ PRZEWALSKIEGO, KWADRANT, TŁOK, STRUNA ŚCIĘGNISTA, FALA, ŚCIANA OGNIOWA, DIEREZA, SŁONIOWATE, RESET, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, RÓWNANIE CAŁKOWE, MLECZARKA, BALONET, ROSA, OGIEŃ I WODA, FILOLOGIA ROSYJSKA, CIĘŻKI TYŁEK, POPSONG, MECHANIKA KONSTRUKCJI, NIEZISZCZALNOŚĆ, WISKOZA, BUFONADA, SKIBOB, PRZEWIESZKA, RAMA, WELUR, GNEJS OCZKOWY, SONAR, SZANIEC, BETON JAMISTY, ?KURECZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.752 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FRAGMENT GENOMU ZNAJDUJĄCY SIĘ W PRZEWĘŻENIU WTÓRNYM NIEKTÓRYCH CHROMOSOMÓW, ZAWIERAJĄCY POWTARZAJĄCE SIĘ GENY KODUJĄCE CZĄSTECZKI RRNA O STAŁYCH SEDYMENTACJI 5,8S, 18S I 28S, PODZIELONE INTRONAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: FRAGMENT GENOMU ZNAJDUJĄCY SIĘ W PRZEWĘŻENIU WTÓRNYM NIEKTÓRYCH CHROMOSOMÓW, ZAWIERAJĄCY POWTARZAJĄCE SIĘ GENY KODUJĄCE CZĄSTECZKI RRNA O STAŁYCH SEDYMENTACJI 5,8S, 18S I 28S, PODZIELONE INTRONAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY fragment genomu znajdujący się w przewężeniu wtórnym niektórych chromosomów, zawierający powtarzające się geny kodujące cząsteczki rRNA o stałych sedymentacji 5,8S, 18S i 28S, podzielone intronami (na 20 lit.)
ORGANIZATOR JĄDERKA fragment genomu znajdujący się w przewężeniu wtórnym niektórych chromosomów, zawierający powtarzające się geny kodujące cząsteczki rRNA o stałych sedymentacji 5,8S, 18S i 28S, podzielone intronami (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY
fragment genomu znajdujący się w przewężeniu wtórnym niektórych chromosomów, zawierający powtarzające się geny kodujące cząsteczki rRNA o stałych sedymentacji 5,8S, 18S i 28S, podzielone intronami (na 20 lit.).
ORGANIZATOR JĄDERKA
fragment genomu znajdujący się w przewężeniu wtórnym niektórych chromosomów, zawierający powtarzające się geny kodujące cząsteczki rRNA o stałych sedymentacji 5,8S, 18S i 28S, podzielone intronami (na 18 lit.).

Oprócz FRAGMENT GENOMU ZNAJDUJĄCY SIĘ W PRZEWĘŻENIU WTÓRNYM NIEKTÓRYCH CHROMOSOMÓW, ZAWIERAJĄCY POWTARZAJĄCE SIĘ GENY KODUJĄCE CZĄSTECZKI RRNA O STAŁYCH SEDYMENTACJI 5,8S, 18S I 28S, PODZIELONE INTRONAMI sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - FRAGMENT GENOMU ZNAJDUJĄCY SIĘ W PRZEWĘŻENIU WTÓRNYM NIEKTÓRYCH CHROMOSOMÓW, ZAWIERAJĄCY POWTARZAJĄCE SIĘ GENY KODUJĄCE CZĄSTECZKI RRNA O STAŁYCH SEDYMENTACJI 5,8S, 18S I 28S, PODZIELONE INTRONAMI. Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

x